Facebook

Sonel

Sonel notuje spadek obrotów i zysku netto

Sonel po trzech kwartałach 2016 r. miał 60,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co w porównaniu z 70,1 mln zł przed rokiem oznacza spadek o 13%. Nieco ponad połowę obrotów (51,1%) przypadło na sprzedaż w branży miernictwa, pozostałe 48,9% to sprzedaż usług montażu. W ramach tej drugiej działalności bardzo istotne są zamówienia od podmiotów z Grupy Lincoln.…

Więcej

Sonel utworzył spółkę w USA

22 września Sonel zakończył działania związane z utworzeniem w Stanach Zjednoczonych spółki zależnej. Nowy podmiot, w którym świdnicki producent objął 100% udziałów, będzie zajmował się sprzedażą produktów Sonela na rynku amerykańskim. Siedziba firmy o nazwie Sonel Test And Measurement jest zlokalizowana w Santa Clara (stan Kalifornia), spółka będzie jednak funkcjonować zgodnie z prawem stanu Delaware.…

Więcej

Sonel chce się podzielić zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd Sonela zarekomendował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 0,6 zł za akcję. Oznacza to, że do akcjonariuszy miałoby trafić 8,4 mln zł. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Z zysku za 2014 rok producent mierników wypłacił 0,5 zł dywidendy na akcję, natomiast z zysku za…

Więcej

Sonel chce podzielić się zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd Sonela zarekomendował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 0,6 zł za akcje. Oznacza to, że do akcjonariuszy miałoby trafić 8,4 mln zł. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Z zysku za 2014 rok spółka wypłaciła 0,5 zł dywidendy na akcję, natomiast a z zysku…

Więcej

Sprzedaż Sonela wzrosła o 88%

W ciągu trzech kwartałów Sonel osiągnął ponad 70 mln zł skonsolidowanych przychodów, co w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2014 oznacza wzrost o 88%. Zdecydowaną większość obrotów – 96% – wygenerowała spółka Sonel, 3,9% przypadło na Sonel India, a 0,1% na Foxytech. Istotny wpływ na tak duży skok miały zlecenia od podmiotów z Grupy…

Więcej

Noble Securities przewiduje dynamiczny rozwój Sonela

Dom Maklerski Noble Securities przewiduje w najbliższych latach systematyczne wzrosty przychodów i zysku netto Sonela. Według brokera obroty świdnickiego producenta już w 2016 r. przekroczą 100 mln zł. Kluczem do dalszego rozwoju będzie m.in. ekspansja terytorialna i dobra koniunktura na rodzimym rynku. Według Domu Maklerskiego Noble Securities, firma Sonel zwiększając skokowo przychody i zyski w…

Więcej

Sonel pozyskał zamówienie za 9,6 mln zł

Sonel pod koniec kwietnia poinformował, że do spółki wpłynęło zamówienie od Lincoln Electric z Luksemburga. Kwota umowy wynosi blisko 9,6 mln zł. Kontrakt będzie realizowany w okresie od 33 do 42 tygodnia 2015 roku, czyli przez około dwa miesiące począwszy od drugiej dekady sierpnia.…

Więcej

Sonel otrzymał zamówienie za 19,9 mln zł

Sonel otrzymał od spółki Lincoln Electric z siedzibą w Luxemburgu zamówienie o wartości 19,9 mln zł. Umowa ma charakter kontraktu zakupowego, a jej realizacja nastąpi w okresie od lutego 2015 r. do lutego 2016 r.…

Więcej

Analizator PQM-703

Analizator PQM-703 wypełnia w całości funkcjonalne potrzeby analizy jakości zasilania i diagnostyki zakłóceń w sieciach energetycznych. Urządzenie oferuje wbudowany odbiornik GPS oraz zintegrowany modem GSM ułatwiający zdalną obsługę pomiarów. 8 GB pamięci miernika pozwala na gromadzenie jednocześnie ponad 4 500 parametrów zasilania w odstępach nawet 200 ms, uzupełnionych oscylogramami wartości chwilowych napięć i prądów oraz…

Więcej

Mierniki rezystancji izolacji MIC-10K1 i MIC-5050 firmy Sonel

Rodzina przyrządów do pomiarów rezystancji izolacji firmy Sonel została poszerzona o dwa kolejne modele. Wersja MIC-10k1 umożliwia między innymi pomiary rezystancji izolacji napięciem do 10 kV. W pierwszych modelach nowej serii wysokonapięciowych mierników izolacji konstruktorzy firmy Sonel połączyli dwie ważne cechy: bardzo dużą odporność na zakłócenia zewnętrzne oraz możliwość pracy na obiektach, gdzie występuje wyindukowane…

Więcej

Sonel i Holley Metering zawiązały spółkę Foxytech

7 lutego świdnicki Sonel wraz z chińskim partnerem, firmą Holley Metering z siedzibą w Hangzhou, zawiązał spółkę Foxytech. Nowy podmiot, którego siedziba mieści się w Świdnicy, będzie działać na rynku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Foxytech wynosi 2 mln zł i dzieli się na 40 tys. udziałów po 50 zł każdy. W wyniku…

Więcej

Sonel stworzy spółkę z chińskim partnerem

Sonel zamierza stworzyć spółkę z chińskim partnerem, firmą Holley Metering. Nowy podmiot ma mieć siedzibę w naszym kraju. – Zarząd spółki Sonel z siedzibą w Świdnicy (…) wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji (…). Zamiar koncentracji polega na utworzeniu przez Sonel z partnerem zagranicznym Holley Metering LTD z…

Więcej

Sonel zapowiada lepszą sprzedaż

Według szacunków prezesa firmy Sonel Krzysztofa Wieczorkowskiego, całkowite obroty spółki w 2010 r. przekroczyły szacowane przez analityków 35 mln zł. Dla porównania, w roku 2009 obroty wyniosły 27,8 mln zł. Szef świdnickiego producenta aparatury pomiarowej przyznaje, że w ubiegłym roku rynek wyraźnie się ożywił, co przełożyło się na wzrost liczby zleceń, przede wszystkim z rynków…

Więcej

Sonel przewiduje dwucyfrowy wzrost obrotów

Według prezesa Krzysztofa Wieczorkowskiego, tegoroczna sprzedaż firmy Sonel może wzrosnąć o kilkanaście procent w porównaniu z rokiem 2009, a dynamika zysku netto może być jeszcze wyższa. Po trzech kwartałach 2009 zarobek netto świdnickiego producenta urządzeń pomiarowych wyniósł 1,2 mln zł a sprzedaż 19,2 mln zł. Ostatnie trzy miesiące zeszłego roku, zarówno po stronie czystego dochodu…

Więcej

Dobór przyrządów pomiarowych

Właściwe dobranie przyrządów pomiarowych wymaga wiedzy o spełnianiu przez nie wymagań odpowiednich norm, a także znajomości ograniczeń wynikających z ich błędów pomiarowych. W artykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące zgodności urządzeń z polskimi i unijnymi regulacjami. Druga część publikacji jest poświęcona zasadom interpretacji błędów pomiarowych. Odpowiednio dopasowane do warunków eksploatacji przyrządy pomiarowe pozwalają określić zgodne ze…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas