Facebook

Tauron

Prąd i ciepło z metanu w ZG Brzeszcze

Na terenie należącego do Taurona Zakładu Górniczego Brzeszcze będzie produkowana energia elektryczna i ciepło z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni. W 2021 roku pracę rozpocznie instalacja kogeneracyjna, złożona z dwóch silników metanowych. Eksploatacja węgla kamiennego przez ZG Brzeszcze prowadzona jest w warunkach wysokiego zagrożenia metanowego. Dla poprawy bezpieczeństwa kopalnia prowadzi działania polegające na systematycznym odmetanowaniu…

Więcej

Tauron rozpoczyna wymianę 120 tys. liczników

Tauron Dystrybucja rozpoczął wymianę liczników na urządzenia zdalnego odczytu. W sumie spółka wymieni 120 tys. urządzeń u klientów (przedsiębiorców), rozliczanych w grupie taryfowej C1x, którzy mają moc umowną wyższą niż 16 kW oraz nie mają dotychczas zainstalowanego licznika zdalnego odczytu. Cały proces wymiany jest rozłożony na pięć miesięcy i stanowi duże przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne,…

Więcej

Tauron modernizuje hydroelektrownie

Tauron Ekoenergia przebudowuje elektrownię wodną w Plichowicach. Spółka przygotowuje się także do unowocześnienia podobnego obiektu w Złotnikach. W ramach modernizacji hydroelektrowni w Plichowicach spółka Tauron Ekoenergia zrealizowała pierwszy etap prac. Wykonano remont części podwodnej budynku elektrowni oraz zmodernizowano urządzenia techniczne: wymieniono turbozespoły, transformatory, rozdzielnię i nastawnię, suwnicę, sygnalizatory oraz instalacje elektryczne. Praca obiektu została w…

Więcej

Tauron Dystrybucja przyłączył 12 tys. mikroinstalacji PV

Tauron Dystrybucja w pierwszym kwartale 2020 roku przyłączył do sieci energetycznej blisko 12 tys. mikroinstalacji o mocy blisko 81 MW. To prawie pięć razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wszystkie mikroinstalacje przyłączone w pierwszym kwartale 2020 r., zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej. Spółka przyłączyła także 15 odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje, z…

Więcej

Nawet 75% sieci SN Taurona ma być skablowane

Należące do Tauron Dystrybucja linie elektroenergetyczne średniego napięcia zostały skablowane już w ponad 38%. W perspektywie kolejnych dwóch dekad udział ten ma ulec podwojeniu do 75%. Aby osiągnąć ten cel spółka planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych SN na linie kablowe. Na koniec 2019 roku Tauron Dystrybucja posiadał 25 125 km linii…

Więcej

Tauron postawi farmę PV w Jaworznie

Tauron wybuduje swoją pierwszą elektrownię fotowoltaiczną na terenach poprzemysłowych. Farma PV o mocy 5 MW powstanie w miejscu, gdzie w przeszłości zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I. Inwestycja otrzyma wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowa zawarta pomiędzy Tauron Wytwarzania a katowickim Funduszem zakłada udzielenie pożyczki preferencyjnej na budowę farmy z…

Więcej

Tauron Dystrybucja zainwestował w sieć 1,8 mld zł

W ubiegłym roku Tauron Dystrybucja zrealizował 70 tys. zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 1,78 mld zł. Zrealizowane projekty pozwalają na rozwój sieci na wszystkich poziomach napięć. W 2019 roku kluczowym kierunkiem dla spółki były inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców – w sumie zrealizowano ponad 38 tys. takich umów. Wśród zakończonych dużych inwestycji przyłączeniowych warto…

Więcej

Tauron przewidzi produkcję energii z OZE

Tauron rozpoczął prace nad systemem ultraszybkiego prognozowania produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, z uwzględnieniem nagłych zmian pogody. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii Internetu rzeczy (IoT) i zaawansowanych algorytmów przetwarzania danych. – Celem projektu jest stworzenie systemu prognozowania produkcji energii w horyzoncie dwóch do sześciu godzin, z częstością odświeżania co 15 minut. Będzie to…

Więcej

Tauron zwiększa produkcję z wiatru o 60%

W ubiegłym roku farmy wiatrowe Taurona dostarczyły około 700 GWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost produkcji o 60% względem roku 2018. Taka ilość energii odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu 300 tys. gospodarstw domowych. – Duży wzrost produkcji to przede wszystkim efekt nabycia pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW i korzystnej sytuacji meteorologicznej. Stale analizujemy możliwości akwizycji…

Więcej

Zakład Wedla przechodzi na zieloną energię

Producent słodyczy Lotte Wedel zakontraktował w Tauron Sprzedaż na trzy lata ponad 51 GWh zielonej energii elektrycznej. Transakcja umożliwi pokrycie całkowitego zapotrzebowania energetycznego zakładu Wedla na warszawskiej Pradze. Wedel skorzystał z gwarantowanej w ramach oferty Eko Premium możliwości wyboru rodzaju odnawialnego źródła i postawił na energię elektryczną z farm wiatrowych. Pochodzenie energii potwierdza Certyfikat wydany…

Więcej

PSE przedłużają umowę z Tauronem

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedłużyły z Tauron Wytwarzanie umowę o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej. – Działając na podstawie i w granicach postanowień zawartej w dniu 26 listopada 2019 roku pomiędzy PSE a Tauron Wytwarzanie umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej (w zakresie jednostki wytwórczej nr 6 w Elektrowni Siersza i jednostki wytwórczej nr 1…

Więcej

Tauron rozpoczyna współpracę z nowymi startupami

Sześć startupów zostało wyłonionych w drugiej rundzie naboru do zarządzanego przez Krakowski Park Technologiczny akceleratora KPT ScaleUp. Tauron uczestniczył w drugiej rundzie naboru jako Odbiorca Technologii. Do programu zgłosiły się zespoły z rozwiązaniami dotyczącymi wielu dziedzin, m.in. automatyzacji produkcji, przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT), zarządzania Big Data oraz unowocześniania procesów obsługi klienta. Doświadczenia nabyte przy okazji…

Więcej

Tauron Dystrybucja: 30,4 tys. mikroinstalacji OZE w 2019 roku

Tauron Dystrybucja zanotował kolejny rekordowy rok w liczbie mikroinstalacji przyłączonych do sieci energetycznej. Od początku stycznia do końca grudnia 2019 przyłączył ich 30,4 tys. o łącznej mocy 206 MW. To blisko cztery razy więcej niż w roku poprzednim. W sumie spółka przyłączyła już ponad 47 tys. tego typu instalacji o mocy 309 MW. Zdecydowana większość…

Więcej

PSE podpisały umowy na realizację usług DSR w 2020 roku

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły umowy na realizację usługi DSR w ramach Programu Gwarantowanego – Kraj na 2020 rok. Dla okresu letniego, obejmującego czas od 1 kwietnia do 30 września 2020 roku pozyskano łącznie od 683,7 MW do 764,5 MW mocy gwarantowanej. Natomiast na okres zimowy obejmujący czas od 1 lutego do 31 marca oraz od…

Więcej

Tauron zmodernizował blok 460 MWe w Łagiszy

Tauron dostosował blok 460 MWe w Elektrowni Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Blok w Łagiszy oprócz wytwarzania energii elektrycznej, ogrzeje około 20 tys. mieszkań. Koszt inwestycji to ponad 120 mln zł. Ciepło generowane przez blok w Łagiszy zastąpi ciepło wytwarzane przez bloki klasy 120 MWe, które będą sukcesywnie wygaszane do końca tego…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas