Facebook

Tele-Fonika Kable

Tele-Fonika dostarczy przenośne linie kablowe

Tele-Fonika Kable na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych dostarczy przenośne linie kablowe 220 kV na potrzeby budowy układu tymczasowego podczas modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kopanina. W ramach zamówienia spółka dostarczy trzy linie kablowe 220 kV, w tym m.in. kable wraz z głowicami napowietrznymi, konstrukcje wsporcze głowic kablowych wraz z prefabrykowanymi fundamentami do zamocowania tych konstrukcji,…

Więcej

Bezpieczeństwo pożarowe okablowania – dyrektywa CPR i inne klasyfikacje

Kable i przewody elektryczne oraz telekomunikacyjne w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych muszą charakteryzować się określonymi parametrami. Obowiązująca od lipca dyrektywa CPR kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo pożarowe, ale nie obejmuje odporności okablowania na działanie ognia. Artykuł przedstawia przepisy i metody badań dotyczące tego aspektu, a także główne założenia dyrektywy CPR. Zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacji…

Więcej

Tele-Fonika podpisała umowę z FEGIME Europe

Tele-Fonika podpisała z Grupą FEGIME ogólnoeuropejską umowę o współpracy. Dzięki porozumieniu producent kabli i przewodów umocni swoją pozycję na rynku europejskim, zwłaszcza w tych krajach, w których dotychczas był słabo reprezentowany. W dniu 8 maja w Krakowie europejska grupa hurtowni elektrotechnicznych FEGIME podpisała umowę dystrybucyjną z Tele-Foniką, trzecim co do wielkości producentem kabli i przewodów…

Więcej

Tele-Fonika dostarczy światłowód dla Metra

Tele-Fonika Kable – największy polski producent kabli i przewodów – dostarczy dla firmy AGP Metro Polska, generalnego wykonawcy II linii metra w Warszawie, 46,8 kilometrów kabla światłowodowego typu ZW-NOTKtsd 288J. Dla zminimalizowania zewnętrznej średnicy (maks. 13,6 mm) i masy kabla (165 kg/km), jego ośrodek składa się z 24 tub o średnicy 1,8 mm zawierających po…

Więcej

Tele-Fonika kończy produkcję kabli TKD

Tele-Fonika Kable z dniem 31 grudnia zakończy produkcję kabli telekomunikacyjnych dalekosiężnych (TKD). – Jednocześnie pragniemy podkreślić, że do końca bieżącego roku zobowiązujemy się do wyprodukowania i dostarczenia kabli telekomunikacyjnych dalekosiężnych, w ilościach i terminach wynikających ze złożonych przez Państwa i potwierdzonych z naszej strony zamówień, dotyczących dostaw wymienionych powyżej wyrobów – napisała spółka w komunikacie.…

Więcej

Tele-Fonika wyposaży w światłowody autostradę

W Tele-Fonice Kable Zakład Myślenice odbyły się odbiory techniczne około 180 kilometrów kabli światłowodowych, które zostaną wykorzystane przy budowie infrastruktury teletechnicznej autostrady A2 na trasie Świecko – Nowy Tomyśl – Gołuski. Kable światłowodowe będące przedmiotem odbiorów zawierają do 24 włókien światłowodowych jednomodowych. Specyfiką konstrukcyjną produktu są powłoki zewnętrzne wykonane z poliamidu, zastosowane dla lepszej ochrony…

Więcej

Tele-Fonika dostarczy kable dla farm wiatrowych

Spółka Tele-Fonika Kable – największy w Polsce producent kabli i przewodów – otrzymała zamówienie na dostawę systemu kablowego 110 kV dla farm wiatrowych w Żurominie. Zamawiającym i generalnym wykonawcą farm jest hiszpańska grupa Global Energy Services (GES) reprezentowana w Polsce przez firmę GES Siemsa z siedzibą w Warszawie. W ramach systemu kablowego Tele-Fonika dostarczy ponad…

Więcej

Tele-Fonika zrealizuje zamówienie z Chorwacji

Tele-Fonika dostarczy także kable do Zakładu Energetycznego HEP w Chorwacji. Przedmiotem tego zlecenia jest 450 kilometrów aluminiowych kabli średnich napięć (20 kV i 36 kV) o wartości około 2,3 mln euro oraz 250 kilometrów kabli 1 kV o wartości około 1 mln euro. Kable wykona zakład produkcyjny TF Kable Fabrika Kablova Zaječar w Serbii. Będą…

Więcej

Tele-Fonika dostarczy kable do elektrowni słonecznych

Tele-Fonika Kable, za pośrednictwem swojej zależnej niemieckiej spółki handlowej TFK Central Europe, dostarczy kable SN dla firmy Q-Cells z Niemiec. Przedmiotem zamówienia jest około 350 kilometrów jednożyłowych kabli aluminiowych typu NA2XS2Y z żyłą 1 x 400RM/35 i 1 x 300RM/35 na napięcie 20 kV. Kable będą wykorzystane przy budowie Solar Park (elektrownie słoneczne) na terenie…

Więcej

Tele-Fonika otwiera spółkę w Kazachstanie

W Kazachstanie została zarejestrowana zależna spółka handlowa Tele-Foniki Kable. Dyrektorem zarządzającym Tele-Fonika Kable Kazakhstan LLP został Dauren Abiyev. Spółka będzie prowadzić aktywną promocję wyrobów Tele-Foniki Kable na terenie Kazachstanu oraz w Azji Środkowej.…

Więcej

Tele-Fonika dostarczyła system kablowy do Bułgarii

Grupa Tele-Fonika zrealizowała dostawę systemu kablowego 110 kV dla inwestycji E.ON Bułgaria. Przedmiotem zamówienia były kable typu N2XS (FL) 2Y 64/110kV 1x800RM /50 oraz osprzęt kablowy: mufy, głowice, ograniczniki przepięć itp. Termin oddania systemu kablowego nastąpił w grudniu 2010 r. Projekt inwestycyjny E.ON Bułgaria, pod roboczą nazwą „Briliant”, połączy dwie stacje energetyczne w centrum miasta…

Więcej

Tele-Fonika sprzeda kable i przewody za 44 mln zł

Tele-Fonika podpisała z Kompanią Węglową umowy na dostawy kabli i przewodów elektroenergetycznych w 2010 roku. Wartość kontraktów opiewa na ponad 44 mln zł. Przedmiotem pierwszego porozumienia są dostawy kabli elektroenergetycznych przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz do stosowania na powierzchni zakładów górniczych. Łączna wartość dostaw kabli elektroenergetycznych wynosi ponad 19,6 mln zł.…

Więcej

Tele-Fonika podpisuje umowę z TP SA

Tele-Fonika podpisała umowę ramową na dostawy kabli optotelekomunikacyjnych na potrzeby Telekomunikacji Polskiej. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Przedmiotem kontraktu są dostawy kabli optotelekomunikacyjnych dedykowanych do budowy sieci strukturalnych wewnątrzobiektowych, do budowy sieci miejscowych i dalekosiężnych, instalowanych w kanalizacji teletechnicznej i samonośnych (podwieszanych na podporach stałych), zawierających włókna światłowodowe wielo- i jednomodowe. W umowie sprecyzowano…

Więcej

Tele-Fonika dostarczy kable do Nowego Jorku

Tele-Fonika Cable America – spółka handlowa Tele-Foniki Kable – podpisała kontrakt z Metropolitan Transportation Authority na dostawę kabli elektroenergetycznych dla inwestycji budowy metra w Nowym Jorku. Projekt przewiduje wybudowanie stacji metra „Port Washington” we wschodniej dzielnicy Queens oraz budowę w ramach Long Island Rail Road nowej linii metra do terminalu „Grand Central” na Manhattanie. Przedmiotem…

Więcej

Tele-Fonika dostarczy kable dla Contrastu

Tele-Fonika Kable podpisała umowę z firmą Contrast na dostawę systemu kablowego, w skład którego wchodzi m.in.: kabel typu XRUHKXS 1×630 110 kV, głowice, mufy i montaż. Oprócz systemu kablowego na 110 kV, Tele-Fonika dostarczy także specjalistyczny kabel światłowodowy z 24 włóknami jednomodowymi, który będzie wykorzystany do łączności międzyobiektowej, telemetrii czy sterowania systemami bezpieczeństwa. Contrast jest…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas