Facebook

Energa-Operator buduje magazyn energii

W ramach programu „Gekon” Energa-Operator buduje pierwszy w Polsce Lokalny Obszar Bilansowania (LOB) w okolicach Pucka w oparciu o system magazynowania energii o mocy 0,75 MW i 1,5 MWh pojemności. W połączeniu z planowaną farmą fotowoltaiczną o mocy 84 kWi istniejącymi źródłami wiatrowymi, biogazownią i odbiorcami powstanie obszar, na którym będzie testowane świadczenie usług systemowych i regulacyjnych.

System dostarczy wyłonione w wyniku postępowania przetargowego konsorcjum, którego liderem jest firma Qumak. Po podpisaniu umowy w pierwszej połowie kwietnia rozpoczęły się prace projektowe magazynu energii, który będzie gotowy w połowie września. Następnie, na tam samym placu powstanie farma fotowoltaiczna, którą wybuduje spółka z Grupy Energa – Energa Wytwarzanie i również udostępni ją do badań. Prace badawcze, prowadzone przez zespół z Energa-Operator oraz konsorcjantów, tj. Instytut Energetyki Oddział Gdańsk i Uniwersytet Zielonogórski już się rozpoczęły i będą rozszerzane w miarę powstawania nowych obiektów. Wyniki, w tym katalog nowych usług systemowych i regulacyjnych zostaną ogłoszone w połowie 2018 roku.

Zmieniająca się struktura wytwarzania energii w systemie elektroenergetycznym związana z rosnącym udziałem źródeł w systemie dystrybucyjnym powoduje, że problematyka lokalnego bilansowania, opartego na magazynach energii jest podnoszona na całym świecie jako zagadnienie pierwszoplanowe w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. W Polsce już 37% mocy wytwórczych pracuje w systemie dystrybucyjnym i wielkość ta rośnie. Na OSD również spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw energii.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas