Facebook

PSE

PSE rozbudują stację elektroenergetyczną Plewiska

Ponad 100 mln złotych kosztować będzie rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska w gminie Dopiewo niedaleko Poznania. Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały pozwolenie na jej rozbudowę. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek 2021 roku. Stacja Plewiska to infrastruktura elektroenergetyczna kluczowa dla zasilania Polski zachodniej i północnej oraz jest szczególnie ważna dla bezpieczeństwa zasilania aglomeracji poznańskiej. Stanowi…

Więcej

Nowa linia elektroenergetyczna na Śląsku

8 października br. po raz pierwszy energia elektryczna popłynęła nową linią elektroenergetyczną najwyższych napięć relacji Mikułowa – Czarna, łączącej stacje w okolicach Zgorzelca i Lubina. Jest ona jednym z elementów wartego blisko miliard złotych planu inwestycyjnego Polskich Sieci Elektroenergetycznych, który poprawi zaopatrzenie w energię elektryczną południowo-zachodnią część Polski. Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna…

Więcej

PSE uruchomiła nowe linie 400 kV na Pomorzu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały o uruchomieniu nowych linii 400 kV między Słupskiem a Gdańskiem. Dzięki nowym liniom najwyższych napięć będzie można przesyłać energię elektryczną m.in. z morskich farm wiatrowych do odbiorców w innych częściach Polski. Budowa ciągu linii 400 kV Słupsk – Żydowo Kierzkowo – Gdańsk Przyjaźń – Gdańsk Błonia, wraz z towarzyszącymi jej stacjami…

Więcej

Prawie 2,7 GW mocy instalacji PV w Krajowym Systemie Energetycznym

We wrześniu 2020 roku w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym przybyło 154,3 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych – wynika z informacji opublikowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Według PSE moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych 1 października 2020 r. wynosiła 2682,7 MW. W ciągu września 2020 r. moc ta wzrosła o 6,1 proc (154,3 MW). Oznacza to również…

Więcej

Kolejny etap uruchomienia magazynu energii w Polsce

Japońska organizacja rządowa NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) wraz z partnerami uczestniczącymi w projekcie – Hitachi, Ltd., Showa Denko Materials Co. Ltd. oraz Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ogłosiła, że projekt demonstracyjny z zakresu inteligentnych sieci w Polsce, mający na celu wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez budowę hybrydowego magazynu energii (BESS) na…

Więcej

Linia 400 kV Mikułowa–Czarna gotowa do rozruchu próbnego

Prace związane z budową nowej i modernizacją istniejącej linii 400 kV Mikułowa–Czarna zostały zakończone w terminie. Według Andrzeja Napierskiego, prezesa IDS-BUD S.A., w najbliższych tygodniach przeprowadzony zostanie rozruch próbny linii, a także niezbędne próby napięciowe i obciążeniowe. Do końca roku planowane jest zgłoszenie linii do użytkowania. Obszar, na którym powstała nowa linia, obejmuje 11 gmin…

Więcej

Rekordowa produkcja dobowa instalacji PV w sierpniu

Jak podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 12 sierpnia br. źródła PV wyprodukowały rekordową ilość energii elektrycznej wynoszącą 12,3 GWh. W szczytowym momencie generacja PV wynosiła 1609 MW. Jednocześnie operator poinformował, iż analizując wykorzystanie PV, rekordowy był kwiecień, kiedy było małe zachmurzenie, i któremu towarzyszyły umiarkowane temperatury. Na dzień 1 sierpnia 2020 r. w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym…

Więcej

Mniejsze zużycie energii w sierpniu

W sierpniu zużycie energii elektrycznej w Polsce było o 1,3% niższe niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego, a produkcja spadła o 3,8% Nadal zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku trafia do Polski energii z importu, który wzrósł w porównaniu do sierpnia 2019 o ponad 50%. Jak wynika z danych z platformy ENTSO-E, w sierpniu 2020…

Więcej

Testy standardu Tetra w elektrowniach PAK

W Zespole Elektrowni Pątnów, Adamów, Konin (ZE PAK) zakończone zostały miesięczne testy usługi łączności krytycznej w standardzie Tetra przeprowadzone wspólnie z Enspirionem, spółką zależną Energi z Grupy Orlen. Usługa została przetestowana w elektrowniach w Pątnowie i w Koninie, w związku z koniecznością dostosowania polskiej energetyki do wymagań dyrektywy unijnej w sprawie NCER (Network Code on…

Więcej

W lipcu w fotowoltaice przybyło ponad 152 MW

Według najnowszych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na dzień 1 sierpnia wynosiła 2261,3 MW (na podstawie danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 156,22% rok do roku i o 7,23% w porównaniu do miesiąca wcześniejszego. Według danych na 1 lipca moc systemów PV w KSE wynosiła 2108,3…

Więcej

Powstaje unijna organizacja zrzeszająca OSD

Powstaje nowa europejska organizacja zrzeszająca operatorów sieci elektroenergetycznych – OSD UE (ang. EU DSO Unity). Ma ona reprezentować dystrybutorów na forum unijnym w zakresie opracowywania kodeksów i wytycznych sieciowych. – Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) mają do odegrania ważną rolę w procesie transformacji energetyki – są coraz bardziej istotni dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, wspierają funkcjonowanie…

Więcej

CBA prowadzi kontrole w PSE

4 sierpnia Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował, że funkcjonariusze lubelskiej delegatury CBA 1 lipca 2020 roku rozpoczęli kontrolę w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dotyczy ona zamówienia publicznego „Dostawa i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej”. – Przewidywany termin zakończenia kontroli to 30 września bieżącego roku – informują przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego.…

Więcej

Moc PV w Polsce przekroczyła 2,1 GW

Według najnowszych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na dzień 1 lipca wynosiła 2108,9 MW (na podstawie danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 175,14% rok do roku i o 7,98% w porównaniu do miesiąca wcześniejszego. Według danych na 1 czerwca moc systemów PV w KSE wynosiła 1953,1…

Więcej

Moc PV w Polsce zbliża się do 2 GW

Według najnowszych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na dzień 1 czerwca wynosiła 1953,1 MW (na podstawie danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 176,4% rok do roku i o 6,6% w porównaniu do miesiąca wcześniejszego. Według danych na 1 maja moc systemów PV w KSE wynosiła 1 832,7…

Więcej

OSP wnioskują o 1,2 mld euro dofinansowania

Operatorzy systemów przesyłowych państw bałtyckich i Polski złożyli wspólny wniosek o dofinansowanie rozbudowy infrastruktury energetycznej ze środków mechanizmu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF). Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Litgrid (Litwa), AST (Łotwa) i Elering (Estonia) wnioskują o wsparcie realizacji tzw. drugiego etapu synchronizacji. Obejmuje on m.in. budowę Harmony Link, podmorskiego połączenia między Polską a Litwą.…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas