Facebook

PSE

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Sejm w czwartek znowelizował przepisy Prawa energetycznego, które zakładają m.in. stworzenie CSIRE, czyli centralnego systemu informacji rynku energii oraz wprowadzają harmonogram montażu inteligentnych liczników energii. Nowela Prawa energetycznego zakłada stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii, którego operatorem – OIRE – będzie operator systemu przesyłowego energii elektrycznej czyli PSE. Harmonogram montażu inteligentnych liczników Nowela przewiduje harmonogram…

Więcej

PSE: rekordowa generacja ze źródeł OZE

Według informacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych w piątek 9 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.45 padł w systemie elektroenergetycznym rekord generacji z odnawialnych źródeł energii – wyniosła ona 7860,3 MW. Generacja ze źródeł fotowoltaicznych wyniosła w tym czasie 2779,3 MW. Poprzedni rekord generacji z OZE miał miejsce 21 marca 2021 r. o godz. 13.30 i wyniósł…

Więcej

Padł rekord zapotrzebowania na moc w Polsce

W piątek 12 lutego odnotowano najwyższe w historii Polski zapotrzebowanie na moc, które wyniosło 27 617 megawatów. Najwyższe zapotrzebowanie na moc Polskie Sieci Elektroenergetyczne odnotowały w piątek o godzinie 10.45, na co wpłynęła przede wszystkim niska temperatura. Według PSE rezerwa mocy była jednak dostatecznie duża i system pracował stabilnie przez cały czas. – W momencie…

Więcej

PSE rozbudują stację elektroenergetyczną Plewiska

Ponad 100 mln złotych kosztować będzie rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska w gminie Dopiewo niedaleko Poznania. Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały pozwolenie na jej rozbudowę. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek 2021 roku. Stacja Plewiska to infrastruktura elektroenergetyczna kluczowa dla zasilania Polski zachodniej i północnej oraz jest szczególnie ważna dla bezpieczeństwa zasilania aglomeracji poznańskiej. Stanowi…

Więcej

Nowa linia elektroenergetyczna na Śląsku

8 października br. po raz pierwszy energia elektryczna popłynęła nową linią elektroenergetyczną najwyższych napięć relacji Mikułowa – Czarna, łączącej stacje w okolicach Zgorzelca i Lubina. Jest ona jednym z elementów wartego blisko miliard złotych planu inwestycyjnego Polskich Sieci Elektroenergetycznych, który poprawi zaopatrzenie w energię elektryczną południowo-zachodnią część Polski. Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna…

Więcej

PSE uruchomiła nowe linie 400 kV na Pomorzu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały o uruchomieniu nowych linii 400 kV między Słupskiem a Gdańskiem. Dzięki nowym liniom najwyższych napięć będzie można przesyłać energię elektryczną m.in. z morskich farm wiatrowych do odbiorców w innych częściach Polski. Budowa ciągu linii 400 kV Słupsk – Żydowo Kierzkowo – Gdańsk Przyjaźń – Gdańsk Błonia, wraz z towarzyszącymi jej stacjami…

Więcej

Prawie 2,7 GW mocy instalacji PV w Krajowym Systemie Energetycznym

We wrześniu 2020 roku w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym przybyło 154,3 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych – wynika z informacji opublikowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Według PSE moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych 1 października 2020 r. wynosiła 2682,7 MW. W ciągu września 2020 r. moc ta wzrosła o 6,1 proc (154,3 MW). Oznacza to również…

Więcej

Kolejny etap uruchomienia magazynu energii w Polsce

Japońska organizacja rządowa NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) wraz z partnerami uczestniczącymi w projekcie – Hitachi, Ltd., Showa Denko Materials Co. Ltd. oraz Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ogłosiła, że projekt demonstracyjny z zakresu inteligentnych sieci w Polsce, mający na celu wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez budowę hybrydowego magazynu energii (BESS) na…

Więcej

Linia 400 kV Mikułowa–Czarna gotowa do rozruchu próbnego

Prace związane z budową nowej i modernizacją istniejącej linii 400 kV Mikułowa–Czarna zostały zakończone w terminie. Według Andrzeja Napierskiego, prezesa IDS-BUD S.A., w najbliższych tygodniach przeprowadzony zostanie rozruch próbny linii, a także niezbędne próby napięciowe i obciążeniowe. Do końca roku planowane jest zgłoszenie linii do użytkowania. Obszar, na którym powstała nowa linia, obejmuje 11 gmin…

Więcej

Rekordowa produkcja dobowa instalacji PV w sierpniu

Jak podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 12 sierpnia br. źródła PV wyprodukowały rekordową ilość energii elektrycznej wynoszącą 12,3 GWh. W szczytowym momencie generacja PV wynosiła 1609 MW. Jednocześnie operator poinformował, iż analizując wykorzystanie PV, rekordowy był kwiecień, kiedy było małe zachmurzenie, i któremu towarzyszyły umiarkowane temperatury. Na dzień 1 sierpnia 2020 r. w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym…

Więcej

Mniejsze zużycie energii w sierpniu

W sierpniu zużycie energii elektrycznej w Polsce było o 1,3% niższe niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego, a produkcja spadła o 3,8% Nadal zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku trafia do Polski energii z importu, który wzrósł w porównaniu do sierpnia 2019 o ponad 50%. Jak wynika z danych z platformy ENTSO-E, w sierpniu 2020…

Więcej

Testy standardu Tetra w elektrowniach PAK

W Zespole Elektrowni Pątnów, Adamów, Konin (ZE PAK) zakończone zostały miesięczne testy usługi łączności krytycznej w standardzie Tetra przeprowadzone wspólnie z Enspirionem, spółką zależną Energi z Grupy Orlen. Usługa została przetestowana w elektrowniach w Pątnowie i w Koninie, w związku z koniecznością dostosowania polskiej energetyki do wymagań dyrektywy unijnej w sprawie NCER (Network Code on…

Więcej

W lipcu w fotowoltaice przybyło ponad 152 MW

Według najnowszych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na dzień 1 sierpnia wynosiła 2261,3 MW (na podstawie danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 156,22% rok do roku i o 7,23% w porównaniu do miesiąca wcześniejszego. Według danych na 1 lipca moc systemów PV w KSE wynosiła 2108,3…

Więcej

Powstaje unijna organizacja zrzeszająca OSD

Powstaje nowa europejska organizacja zrzeszająca operatorów sieci elektroenergetycznych – OSD UE (ang. EU DSO Unity). Ma ona reprezentować dystrybutorów na forum unijnym w zakresie opracowywania kodeksów i wytycznych sieciowych. – Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) mają do odegrania ważną rolę w procesie transformacji energetyki – są coraz bardziej istotni dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, wspierają funkcjonowanie…

Więcej

CBA prowadzi kontrole w PSE

4 sierpnia Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował, że funkcjonariusze lubelskiej delegatury CBA 1 lipca 2020 roku rozpoczęli kontrolę w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dotyczy ona zamówienia publicznego „Dostawa i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej”. – Przewidywany termin zakończenia kontroli to 30 września bieżącego roku – informują przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego.…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas