Facebook

Falowniki dla instalacji PV z certyfikatami

Na stronie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) opublikowana została lista certyfikowanych falowników, umożliwiających bezpieczne połączenie domowej instalacji fotowoltaicznej z siecią dystrybucyjną. Listę przygotowały spółki energetyczne i zawiera ona blisko 1,1 tys. urządzeń.

Każda osoba zainteresowana montażem modułów wytwarzania energii elektrycznej (w tym falowników mikroinstalacji PV), od 3 sierpnia br. może sprawdzić, czy wybrane urządzenie zostało pozytywnie zweryfikowane przez spółki dystrybucyjne. Obecnie we wspólnym, ogólnopolskim wykazie jest już blisko 1100 takich urządzeń. Weryfikacja dotyczy posiadania odpowiednich dokumentów, niezbędnych w procesie przyłączania do sieci elektroenergetycznej. Wykaz znajduje się pod linkiem: http://www.ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow.

Wykaz zawiera spis urządzeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie wymagań określonych w dokumencie „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG)”, który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci OSD i OSP zrzeszonych w PTPiREE.

Lista certyfikowanych urządzeń powstała jako wspólna inicjatywa Operatorów Sieci Dystrybucyjnej i PSE (Operator Sieci Przesyłowej). Wykaz urządzeń jest na bieżąco aktualizowany o kolejne moduły wytwarzania energii elektrycznej, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji. Co ważne 31 lipca br. minął okres przejściowy, w którym dopuszczalne było posługiwanie się przez producentów oraz dystrybutorów modułów wytwarzania energii elektrycznej (w tym falowników mikroinstalacji PV), jedynie deklaracją zgodności.

Wszyscy producenci oraz dystrybutorzy modułów wytwarzania energii elektrycznej mogą składać dokumenty umożliwiające umieszczenie urządzeń w wykazie na stronie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem http://www.ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/warunki-i-procedury. Dodatkowy kontakt i informacje można uzyskać pod adresem: certyfikaty@ptpiree.pl

Źródło: Tauron, PTPiREE

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas