Facebook

Grodno

Przychody Grodna w kwietniu wyniosły 81,3 mln zł

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w kwietniu skonsolidowane przychody Grodno S.A. wyniosły 81,3 mln zł wobec 72,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 12,3%. Zarząd oczekuje dalszego wzrostu w kolejnych miesiącach w związku dobrymi prognozami dla rynku OZE i postępującą elektryfikacją w grzejnictwie. W ostatnich tygodniach Grodno kontynuowało wzrost w oparciu…

Więcej

1,2 mld zł przychodów Grodna w roku obrotowym 2021/22

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w marcu skonsolidowane przychody Grodno SA wyniosły 147,5 mln zł, co oznacza wzrost o 71% rdr i najlepszy sprzedażowo miesiąc w historii firmy. W całym roku obrotowym 2021/22 obroty spółki osiągnęły 1,2 mld zł, rosnąc o 68% rdr. Najlepszy dotąd miesięczny wynik sprzedażowy Grodno zawdzięcza przede wszystkim wysokiej sprzedaży w segmentach…

Więcej

Grodno z ponad 1 mld zł przychodów

Zgodnie z miesięcznymi szacunkami, skonsolidowane przychody Grodno S.A. w lutym wyniosły 95,1 mln zł i wzrosły o 68% rdr. Narastająco po jedenastu miesiącach roku obrotowego sprzedaż, po raz pierwszy w historii spółki, przekroczyła 1 mld zł (+67% rdr). Jak podano w komunikacie, w lutym Grupa Grodno po raz kolejny odnotowała poprawę we wszystkich segmentach swojej…

Więcej

Grodno: wysoki zysk po trzech kwartałach 2021/22

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w zamkniętych w grudniu trzech kwartałach roku obrotowego 2021/22, skonsolidowany zysk netto Grodna wyniósł 32,6 mln zł, rosnąc o 179% rdr. Wyniki te przełożyły się na istotny wzrost rentowności. W analizowanym okresie Grodno wykazało wzrost sprzedaży we wszystkich obszarach działalności skupionej na kompleksowych rozwiązaniach elektrotechnicznych i budynkowych. Trzy kwartały spółka zamknęła…

Więcej

76 milionów przychodów Grodna w styczniu

Zgodnie z miesięcznymi szacunkami, w styczniu Grupa Grodno odnotowała 76,0 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 82% rdr. Narastająco po dziesięciu miesiącach roku obrotowego sprzedaż przekroczyła 953 mln zł, rosnąc o 67% rdr. Jak wyjaśnia zarząd Grodna, odnotowany w styczniu obrót związany był przede wszystkim z istotnie wyższą sprzedażą w segmencie OZE, choć poprawę…

Więcej

Sprzedaż Grodna wzrosła w grudniu o 82%

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w grudniu wyniosły 108,7 mln zł, co oznacza wzrost o 82% rdr. Narastająco po dziewięciu miesiącach roku obrotowego przekroczyły 877 mln zł, rosnąc o 66% rdr. Wysoki wzrost przychodów Grodna związany był w szczególności z wyższą sprzedażą w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz kabli i przewodów. Kolejny okres…

Więcej

19,3 mln zł zysku Grodna w I półroczu 2021/22

Skonsolidowane przychody Grodna za okres od kwietnia do września wyniosły 541,9 mln zł (+61% rdr). Przełożyły się na 24,5 mln zł zysku operacyjnego (+128% rdr), 27,8 mln zł EBITDA (+108% rdr) i 19,3 mln zł zysku netto (+130% rdr). – Rozpoczęte wiosną ożywienie w branży elektrotechnicznej, utrzymująca się koniunktura na rynku nieruchomości, a także bardzo…

Więcej

Grodno notuje wzrost przychodów o 78% rdr w listopadzie

Przychody Grupy Grodno w listopadzie, według najnowszych szacunków, wyniosły 113,8 mln zł, co oznacza wzrost o 78% rdr i najlepszą miesięczną sprzedaż w historii firmy. Narastająco po ośmiu miesiącach sprzedaż wyniosła 768,4 mln zł. Według informacji przekazanej przez firmę wysoka sprzedaż to rezultat rosnącego zapotrzebowania na OZE i energooszczędne rozwiązania, a także korzystnej koniunktury na…

Więcej

Skok wyników Grodna w pierwszym półroczu

Według najnowszych szacunków, w I półroczu 2021/22 Grodno odnotowało 541,9 mln zł przychodów, które przełożyły się na 27,8 mln zł EBITDA i 19,3 mln zł zysku netto, co oznacza ponad dwukrotny wzrost rdr. Istotnej poprawie uległa również rentowność. W zamkniętym 30 września pierwszym półroczu 2021/22 Grupa odnotowała wzrost we wszystkich obszarach swojej działalności. Szczególnie wysoką…

Więcej

Grodno: 113 milionów przychodów w październiku

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w październiku wyniosły 113,0 mln zł, co oznacza wzrost o 65% rdr. Od początku roku obrotowego sprzedaż przekroczyła 654,6 mln zł i była wyższa o 62% rdr. Wzrost przychodów związany był w szczególności z wysoką sprzedażą w obszarze odnawialnych źródeł energii, a także kabli i przewodów. – W…

Więcej

Gala jubileuszu 30-lecia firmy Grodno SA

2 października 2021 roku w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie odbyła się Gala 30-lecia firmy Grodno SA. Podczas części oficjalnej prezes Andrzej Jurczak podsumował 30 lat działalności firmy, a także przedstawił dalsze kierunki rozwoju oraz wizje na następne lata. Galę poprowadził Marek Sierocki. Otwierający uroczystość prezes zarządu Andrzej Jurczak pokazał filary i podstawowe…

Więcej

Kolejny rekord sprzedaży Grodna

Grupa Grodno przedstawiła szacunki przychodów za wrzesień. Firma osiągnęła w tym okresie najlepsze miesięczne wyniki w swojej historii. Przychody Grupy Grodno we wrześniu wyniosły rekordowe 103,8 mln zł i były wyższe o 48% rdr. Narastająco wzrosły o 61% rdr do wartości 541,6 mln zł. Było to najlepsze sprzedażowo półrocze w historii firmy. – Bieżący rok…

Więcej

100 mln obrotów Grodna w sierpniu

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w sierpniu wyniosły 100,2 mln zł i były wyższe o 85% r/r. Od początku roku obrotowego sprzedaż przekroczyła 437,9 mln zł, co oznacza wzrost o 65% r/r. – W sierpniu po raz pierwszy przekroczyliśmy 100 mln zł miesięcznej sprzedaży i zdecydowanie był to najlepszy miesiąc w naszej historii.…

Więcej

Grodno przejęło hurtownię z Ożarowa Mazowieckiego

Grodno poinformowało o zakupie aktywów przedsiębiorstwa handlowego – hurtowni materiałów elektrotechnicznych, zlokalizowanej w Ożarowie Mazowieckim. Szacowane roczne przychody podmiotu to około 10 mln zł. – Rozwijając sieć dystrybucji, działamy na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony mocno inwestujemy w e-commerce, czego przejawem jest choćby niedawne przejęcie sklepu oświetleniowego iluve.com. Z drugiej strony, pozostajemy otwarci na przejęcia…

Więcej

Zarząd Grodno rekomenduje wypłatę dywidendy

Zarząd Grodno SA proponuje przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy ponad 3,2 mln zł, czyli około 30% zysku za poprzedni rok obrotowy. Oznacza to 0,21 zł na jedną akcję i najwyższą do tej pory dywidendę Grodno SA. Jednostkowy zysk netto Grodno S.A. za rok obrotowy zamknięty w marcu br. wyniósł ponad 10,3 mln zł i był…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas