Facebook

Grodno

Ponad 700 mln przychodów Grodna od początku 2022 roku

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w październiku skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 127,9 mln zł, co oznacza wzrost o 13% rdr. Narastająco po siedmiu miesiącach bieżącego roku obrotowego Grupa wypracowała sprzedaż na poziomie 713,8 mln zł, czyli o 9% więcej rdr. – Październik był bardzo udanym miesiącem, rośliśmy zgodnie z założeniami. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, duży…

Więcej

Przychody Grodna wzrosły we wrześniu o 11%

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, we wrześniu Grodno wypracowało 115,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 11% rdr. Narastająco po sześciu miesiącach bieżącego roku obrotowego przychody Grupy wyniosły 585,9 mln zł, rosnąc o 8% rdr. Pod kątem sprzedaży było to najlepsze pierwsze półrocze w historii firmy. – We wrześniu i w całym ubiegłym półroczu…

Więcej

W sierpniu Grodno zwiększyło przychody o 9%

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w sierpniu br. wyniosły 108,8 mln zł, co oznacza wzrost o 9% rdr. Narastająco po pięciu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 470,7 mln zł, czyli o 7% więcej rdr. Zarząd oczekuje dalszego wzrostu w kolejnych miesiącach w oparciu o wysoką sprzedaż pomp ciepła i postępującą rewolucję energetyczną.…

Więcej

Grodno: 266 mln zł przychodów w I kwartale

Zgodnie z najnowszym raportem okresowym, Grodno zwiększyło przychody o 10% rdr, a zysk netto o 6% rdr w pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/23. Skonsolidowane przychody Grodna w miesiącach kwiecień – czerwiec wyniosły 266,4 mln zł i przełożyły się na 13,6 mln zł EBITDA, 11,7 mln zł zysku operacyjnego i 8,8 mln zł zysku netto. Historycznie…

Więcej

96 mln zł przychodów Grodna w lipcu

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w lipcu br. wyniosły 96,0 mln zł kształtując się na zbliżonym poziomie do analogicznego miesiąca przed rokiem. Narastająco po czterech miesiącach bieżącego roku obrotowego sprzedaż wyniosła 361,8 mln zł, czyli o 7% więcej wobec 337,7 mln zł rok wcześniej. – W lipcu na dynamice przychodów zaważyła niższa rdr…

Więcej

Grodno podsumowało rok 2021/22

Grupa Grodno potwierdziła wcześniejsze szacunki, raportując najlepsze wyniki roczne w swojej historii. W zakończonym w marcu roku obrotowym 2021/22 wypracowała 1,2 mld zł przychodów (+68% rdr), 63,8 mln zł EBITDA (+159% rdr) oraz 43,8 mln zysku netto (+218% rdr), istotnie zwiększając rentowność. W ocenie Zarządu, bieżący rok może być kolejnym rekordowym. Rok obrotowy 2021/22 był…

Więcej

Grodno przedłuża współpracę z Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning

Grupa Grodno przedłużyła strategiczną współpracę z firmą Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning, oferującą jedną z najbardziej rozbudowanych gam produktowych w branży grzewczej i klimatyzacyjnej. „Ta współpraca to dla nas duży atut, w szczególności w obecnej sytuacji na rynku” – ocenia Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.  Na mocy zawartej umowy, Grodno pozostaje jedynym dystrybutorem produktów…

Więcej

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w czerwcu wyniosły 96,4 mln zł wobec 87,8 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem i były wyższe o 10% rdr. Narastająco po trzech miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 265,8 mln zł, czyli również o 10% więcej wobec 241,3 mln zł rok wcześniej. – W czerwcu pod…

Więcej

88,1 mln zł przychodów Grodna w maju

Szacunkowe przychody Grupy Grodno za maj wyniosły 88,1 mln zł wobec 81,1 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 9%. Narastająco po dwóch miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 169,4 mln zł, czyli o 10% więcej wobec 153,5 mln zł rok wcześniej. Dużą rolę w odnotowanym wzroście sprzedaży niezmiennie odgrywał segment…

Więcej

Wysoki zysk Grodna w roku 2021/22

Grodno osiągnęło 43,4 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2021/22. Spółka potraja wyniki i zwiększa rentowność. Zgodnie z szacunkami zarządu, skonsolidowane przychody Grodno SA w roku obrotowym 2021/22 przekroczyły 1,2 mld zł i wzrosły o 68% rdr. Przełożyły się na 63,6 mln zł EBITDA (+158% rdr) i 43,4 mln zł zysku netto (+216% rdr),…

Więcej

Przychody Grodna w kwietniu wyniosły 81,3 mln zł

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w kwietniu skonsolidowane przychody Grodno S.A. wyniosły 81,3 mln zł wobec 72,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 12,3%. Zarząd oczekuje dalszego wzrostu w kolejnych miesiącach w związku dobrymi prognozami dla rynku OZE i postępującą elektryfikacją w grzejnictwie. W ostatnich tygodniach Grodno kontynuowało wzrost w oparciu…

Więcej

1,2 mld zł przychodów Grodna w roku obrotowym 2021/22

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w marcu skonsolidowane przychody Grodno SA wyniosły 147,5 mln zł, co oznacza wzrost o 71% rdr i najlepszy sprzedażowo miesiąc w historii firmy. W całym roku obrotowym 2021/22 obroty spółki osiągnęły 1,2 mld zł, rosnąc o 68% rdr. Najlepszy dotąd miesięczny wynik sprzedażowy Grodno zawdzięcza przede wszystkim wysokiej sprzedaży w segmentach…

Więcej

Grodno z ponad 1 mld zł przychodów

Zgodnie z miesięcznymi szacunkami, skonsolidowane przychody Grodno S.A. w lutym wyniosły 95,1 mln zł i wzrosły o 68% rdr. Narastająco po jedenastu miesiącach roku obrotowego sprzedaż, po raz pierwszy w historii spółki, przekroczyła 1 mld zł (+67% rdr). Jak podano w komunikacie, w lutym Grupa Grodno po raz kolejny odnotowała poprawę we wszystkich segmentach swojej…

Więcej

Grodno: wysoki zysk po trzech kwartałach 2021/22

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w zamkniętych w grudniu trzech kwartałach roku obrotowego 2021/22, skonsolidowany zysk netto Grodna wyniósł 32,6 mln zł, rosnąc o 179% rdr. Wyniki te przełożyły się na istotny wzrost rentowności. W analizowanym okresie Grodno wykazało wzrost sprzedaży we wszystkich obszarach działalności skupionej na kompleksowych rozwiązaniach elektrotechnicznych i budynkowych. Trzy kwartały spółka zamknęła…

Więcej

76 milionów przychodów Grodna w styczniu

Zgodnie z miesięcznymi szacunkami, w styczniu Grupa Grodno odnotowała 76,0 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 82% rdr. Narastająco po dziesięciu miesiącach roku obrotowego sprzedaż przekroczyła 953 mln zł, rosnąc o 67% rdr. Jak wyjaśnia zarząd Grodna, odnotowany w styczniu obrót związany był przede wszystkim z istotnie wyższą sprzedażą w segmencie OZE, choć poprawę…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas