Facebook

Energa-Operator

Apator: dostawa liczników za 63,3 mln zł

Apator wygrała przetarg ogłoszony przez Energa Operator na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej. Wartość zamówienia podstawowego wynosi 63,3 mln zł. Jeśli zamawiający skorzysta z prawa opcji, wartość oferty może wzrosnąć do 76 mln zł. Realizacja dostaw ma nastąpić w ciągu 24 miesięcy od momentu podpisania umowy.…

Więcej

Apator dostarczy liczniki do Energi Operator

Oferta Apator została wybrana jako najkorzystniejsza w Części nr 1 w postępowaniu ogłoszonym przez Energa Operator na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej. Warunki przetargu przewidywały, iż jednemu wykonawcy będzie mogło być udzielone zamówienie tylko na jedną część przetargu. Wartość oferty dla Apator SA w ramach zamówienia podstawowego…

Więcej

Energa-Operator uruchomiła magazyn energii w Czernikowie

Czernikowo w województwie kujawsko-pomorskim to kolejna lokalizacja, w której Energa-Operator będzie testować współdziałanie magazynu energii z siecią dystrybucyjną, w celu stabilizacji jej pracy. Obiekt został właśnie oddany do użytku i uruchomiony. Jego powstanie możliwe było dzięki realizowanemu przez Energa-Operator projektowi Smart Grid, który uzyskał wsparcie funduszy UE. Magazyn energii nieprzypadkowo zlokalizowany został w pobliżu dużej…

Więcej

Energa-Operator przebuduje GPZ Działdowo

GPZ Działdowo to istotna dla działania systemu elektroenergetycznego stacja, zmieniająca napięcie wysokie na średnie (110/15 kV). Dzięki niej, z prądu korzystać może ponad 56 tysięcy mieszkańców oraz 4 tysiące przedsiębiorstw, z samego miasta Działdowo, a także terenów gmin Działdowo, Rybno, Płośnica, Iłowo-Osada i Kozłowo. Przebudowa obiektu zwiększy szacowany potencjał przyłączeniowy dla OZE o ponad 14…

Więcej

Energa-Operator projektuje GPZ w Zblewie

Nowa stacja elektroenergetyczna Energa-Operator, która powstanie w gminie Zblewo, przyczyni się do zwiększenia potencjału przyłączeniowego zarówno dla odbiorców, jak i OZE. Poprawi również bezpieczeństwo energetyczne około 50 tysięcy mieszkańców powiatu starogardzkiego i okolicznych terenów. Prace projektowe związane z budową tego obiektu już się rozpoczęły. – Gdański oddział Energa-Operator, rozpoczął szereg działań, których celem jest rozbudowa…

Więcej

Energa-Operator montuje stacje SN w standardzie smart grid

Energa-Operator realizuje projekt Smart Grid o wartości ponad 240 milionów złotych. Zakończył się jego ważny etap polegający na montażu 1148 rozdzielnic w stacjach średniego napięcia (SN/nn). Projekt Smart Grid realizowany jest z wykorzystaniem funduszy europejskich. Dzięki niemu sieć średniego napięcia na całym terenie działania Energa-Operator dostosowana zostanie do standardów sieci inteligentnej. Modernizacja stacji polegała zarówno…

Więcej

Energa-Operator modernizuje GPZ Plebanka

Płocki oddział Energa-Operator prowadzi gruntowną modernizację istotnej dla działania systemu dystrybucyjnego stacji elektroenergetycznej – Głównego Punktu Zasilania Plebanka. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii prowadzone prace są praktycznie nieodczuwalne dla odbiorców. – Prowadzenie, tak znacznych prac modernizacyjnych, jeszcze do niedawna wiązałoby się z koniecznością czasowego wyłączenia przynajmniej części stacji elektroenergetycznej z użytku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań m.in.…

Więcej

Na Pomorzu powstanie nowa linia energetyczna

Energa-Operator przystąpiła do prac projektowych związanych z budową nowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia (WN) relacji Żarnowiec – Łebno – Sierakowice. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego około stu tysięcy mieszkańców powiatów kartuskiego i wejherowskiego, a także znacząco zwiększy potencjał przyłączeniowy, zarówno dla odbiorców, jak i OZE. Projektowana linia wysokiego napięcia będzie najdłuższą…

Więcej

Energa-Operator: prognozowanie wydajności OZE

Energa-Operator wdraża rozwiązania, które usprawnią prognozowanie wydajności Odnawialnych Źródeł Energii z uwzględnieniem warunków pogodowych. Podczas realizacji tego zadania zautomatyzowany zostanie także proces publikowania ostrzeżeń meteorologicznych. Ułatwi to prace dyspozytorom oraz pozwoli na szybsze rozpoczynanie przygotowań organizacyjnych, związanych z ryzykiem wystąpienia ewentualnych awarii. Rosnąca rola odnawialnych źródeł energii sprawia, że prognozowanie pogody ma coraz większe znaczenie…

Więcej

200 tysięcy mikroinstalacji w sieci Energa-Operator

Niemal 30 tysięcy nowych mikroinstalacji, o łącznej mocy ponad 255 MW, zostało przyłączonych do sieci Energa-Operator w I kwartale 2022 roku. W ciągu dwóch ostatnich lat liczba tego rodzaju źródeł, na terenie działania Spółki, wzrosła niemal sześciokrotnie. Wedle stanu na koniec I kwartału 2022 roku łączna liczba przyłączonych do sieci mikroinstalacji, wynosiła niemal 194 tysiące,…

Więcej

Energa-Operator kupuje rozłączniki i modemy Tetra

Energa-Operator przeprowadziła dodatkowe dwa postępowania zakupowe na dostawę rozłączników oraz modemów Tetra, które montowane są w ramach projektu Smart Grid. 3 lutego br. zawarto umowę z firmą ZPUE SA, a 8 lutego z firmą DGT Sp. z o.o., która jest dostawcą modemów komunikacyjnych Tetra. Łączna wartość umów przekracza 23 mln zł netto. Montaż urządzeń, w…

Więcej

Inteligentna stacja SN/nN w sieci Energa-Operator

Energa-Operator wraz z partnerami w ramach projektu EUniversal zaprojektował stację SN/nN przeznaczoną do autonomicznego zarządzania podłączonej do niej sieci niskiego napięcia oraz umożliwiającą świadczenie usług elastyczności sieci. Jej funkcjonalność testowana będzie w trzech Rejonach Dystrybucji Energa-Operator wybranych do pilotażu – Mławie, Ostrowie Wlk. i Wejherowie. Szybki wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej, do…

Więcej

Energa-Operator ułożyła kabel 1-żyłowy metodą płużenia

Energa-Operator po raz pierwszy w swojej historii wykorzystała nowoczesną metodę mechanicznego układania kabla 1-żyłowego. Prace wykonał kaliski oddział spółki. Nowa linia kablowa o długości blisko 2955 m wybudowana została w Skorzęcinie, w gminie Witkowo. Technologia ta wymaga znacznie mniejszego nakładu czasowego, a tym samym zmniejsza koszty budowy. Nowe powiązanie liniowe pomiędzy odgałęzieniami od linii magistralnej…

Więcej

Energa Operator zmodernizowała 100 km sieci energetycznej

Energa-Operator ukończyła modernizację ponad 100 kilometrów sieci energetycznych średniego napięcia (SN) oraz czterech kluczowych stacji elektroenergetycznych w woj. kujawsko – pomorskim. Inwestycje przeprowadzono w ramach projektu objętego wsparciem funduszy UE. Dzięki jego realizacji potencjał przyłączeniowy dla OZE wzrósł o 37 MW. Zakończony niedawno projekt („Budowa i modernizacja sieci SN wraz z wymianą transformatorów umożliwiająca przyłączenie…

Więcej

Energa-Operator zamontuje pół miliona nowych liczników

Energa-Operator rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko pół miliona liczników zdalnego odczytu. Ze zdalnego pomiaru już teraz korzysta ponad 1,4 miliona odbiorców przyłączonych do zarządzanej przez Energa-Operator sieci energetycznej. Dzięki podpisanym w ostatnich dniach umowom wkrótce będzie ich niemal 2 miliony. Spółka ma w planach zapewnienie zdalnego pomiaru wszystkim swoim klientom w ciągu najbliższych kilku…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas