Facebook

Energa-Operator ułożyła kabel 1-żyłowy metodą płużenia

Energa-Operator po raz pierwszy w swojej historii wykorzystała nowoczesną metodę mechanicznego układania kabla 1-żyłowego. Prace wykonał kaliski oddział spółki. Nowa linia kablowa o długości blisko 2955 m wybudowana została w Skorzęcinie, w gminie Witkowo. Technologia ta wymaga znacznie mniejszego nakładu czasowego, a tym samym zmniejsza koszty budowy.

Nowe powiązanie liniowe pomiędzy odgałęzieniami od linii magistralnej SN relacji Witkowo – Skorzęcin w przeważającej części przebiega przez tereny leśne, dlatego do jego budowy wykorzystano metodę płużenia, mniej ingerującą w środowisko naturalne.
Do prac użyty został kabel SN 1-żyłowy typu NA2XS(FL)2YV 1×240/25 o zwiększonej grubości powłoki zewnętrznej do 3,5 mm produkcji Tele-Fonika Kable. Kabel ten różni się od typowego rozwiązania stosowanego w Energa-Operator jedynie grubością powłoki kabla (zamiast 2,5 mm grubość powłoki wynosi 3,5 mm).
Było to pierwsze w historii działania Operatora ułożenie kabli SN w budowie 1-żyłowej metodą płużenia. Dotychczas były realizowane w Energa-Operator budowy linii kablowych SN metodą płużenia, jednakże wykorzystywane były kable SN 3-żyłowe (3 fazy w jednej powłoce).

Wykonanie robót budowlanych zostało powierzone kaliskiemu oddziałowi Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne, który zakres obejmujący płużenie (2590 m) podzlecił firmie Ensta. Cały zakres zadania obejmował budowę linii kablowej o długości 2955 m. Dokumentacja projektowa została przygotowana przez Energę Invest.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas