Facebook

Relpol

Relpol: Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego

Podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego 2021 firma Relpol otrzymała Nagrodę Gospodarczą Marszałka Województwa Lubuskiego 2021. Nagrodę przyznano za produkcję przekaźników bistabilnych o podwyższonej niezawodności, a zwłaszcza za przemiany procesów technologicznych, które pozwalają na wyeliminowanie z produkcji chlorometanu, odzysku wody na linii niklowo-cynowej oraz zmniejszenia środków chemicznych podczas produkcji wyrobów elektrotechnicznych i elektronicznych. Gospodarzami wydarzenia byli marszałek…

Więcej

Relpol ma kredyt na opracowanie przekaźników

Relpol podpisał umowy kredytowe z ING Bank Śląski, z których środki  zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie projektu inwestycyjnego z dofinansowaniem NCBiR, polegającego na opracowaniu konstrukcji i technologii przemysłowych przekaźników bistabilnych. Relpol opracuje przekaźniki bistabilne, które są szeroko wykorzystywane jako elementy wykonawcze automatyki do zasilania układów sterowania procesami produkcyjnymi maszyn, urządzeń i robotów. W ramach…

Więcej

Relpol zawarł umowę z niemieckim dystrybutorem

Relpol SA podpisał kontrakt z niemieckim dystrybutorem SHC GmbH. Zgodnie z jego postanowieniami, SHC będzie sprzedawać i promować wyroby Relpolu pod marką Relpol, nie tylko na terenie Niemiec, ale również w Austrii i Szwajcarii. Szacunkowa wartość kontraktu w okresie 5 lat może wynieść około 10,8 mln euro. Kontrakt jest 5-letni i ulega automatycznemu przedłużeniu po…

Więcej

Relpol poprawił zyski w I kwartale 2021 roku

Według raportu finansowego firmy Relpol za pierwszy kwartał 2021 roku grupa kapitałowa osiągnęła 32,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Były one o 4,2% niższe od osiągniętych w tym samym okresie 2020 roku. Największe znaczenie dla Grupy ma rynek niemiecki, a jego udział w sprzedaży ogółem wynosi 37%. Sprzedaż na rynek krajowy wyniosła 9,9 mln zł…

Więcej

Dobry i trudny rok dla Relpol

Relpol zaprezentował oficjalny raport podsumowujący 2020 rok. Ubiegłoroczne przychody pozostały na poziomie roku 2019, natomiast znacząco wzrósł zysk netto.   – Miniony rok był dla Grupy kapitałowej rokiem dobrym, a jednocześnie trudnym bo obfitującym w wyzwania  związane  z  niestabilnością  rynku  spowodowaną  zachwianiem  rynku  materiałów, transportu i czy innymi czynnikami spowodowanymi przez COVID-19 – podsumowuje 2020…

Więcej

Relpol przewiduje znaczny wzrost przychodów

Relpol zakłada, iż rok 2021 rok będzie podobny do 2020 roku. Jak poinformował wiceprezes producenta przekaźników Krzysztof Pałgan, w pierwszym kwartale 2021 roku dało się zauważyć dynamiczne zmiany na rynku. Do 2026 roku przychody spółki dzięki inwestycjom mają wzrosnąć do ponad 180 mln zł. – Przewidujemy, że 2021 rok powinien być podobny do 2020 z…

Więcej

Relpol podpisał umowę z NCBR

Relpol podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na dofinansowanie projektu „Opracowanie prototypowej technologii do produkcji przekaźników o podwyższonej niezawodności do zastosowania w infrastrukturze krytycznej”. Projekt koncentruje się na opracowaniu technologii produkcji dwóch typów nowych przekaźników o podwyższonych parametrach niezawodnościowych przeznaczonych na rynek infrastruktury krytycznej. Koszt realizacji całego projektu wynosi około 7,7 mln zł,…

Więcej

Wysoki zysk Relpolu w 2020 roku

Według wstępnych wyników Relpol w 2020 roku osiągnął 117,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do roku 2019 oznacza wzrost o 2,2 %. Według raportu Relpol SA w 2020 roku wypracował 117,9 mln zł przychodów, sprzedaż eksportowa wzrosła o 4,3%, natomiast krajowa zmniejszyła się o 2,4%. Istotny wpływ na poziom sprzedaży eksportowej ma…

Więcej

Relpol: przekaźniki RM w kolorowych obudowach

Firma Relpol wprowadziła do swojej oferty nowe wersje przekaźników RM84, RM85, RM87 w transparentnych obudowach. Wprowadzona kolorystyka zgodna jest z powszechnie przyjętymi standardami: kolor pomarańczowy – cewki AC, kolor niebieski – cewki DC. Poniżej wymieniono podstawowe cechy nowych przekaźników transparentnych serii RM: proste wizualne rozróżnienie obwodów sterowania AC od DC, wygodne i szybkie sprawdzenie stanu…

Więcej

Relpol realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Relpol SA podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Opracowanie przemysłowych przekaźników bistabilnych oraz przemysłowej technologii ich produkcji”. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całkowita projektu wynosi 31 620 524,80 PLN,…

Więcej

Koronawirus nie wpłynął negatywnie na wyniki Relpolu

Pandemia koronowirusa nie wpłynęła negatywnie na rezultaty finansowe Relpolu. Spółka przedstawiła szacunki wyników za pierwsze półrocze 2020, które w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były tylko nieznacznie gorsze. O potencjalnym wpływie koronawirusa na wyniki spółki, zarząd Relpolu informował m.in. w raportach okresowych za rok 2019 i za pierwszy kwartał 2020 roku. Z uwagi na…

Więcej

Relpol zainwestuje w przekaźniki bistabilne

Już za kilka tygodni Relpol rozpocznie projekt inwestycyjny polegający na opracowaniu konstrukcji i technologii przemysłowych przekaźników bistabilnych. Wartość projektu wynosi 31,62 mln zł. Projekt zostanie sfinansowany środkami własnymi w kwocie około 3,16 mln zł, dotacją z NCBiR w wysokości około 12,75 mln zł i długoterminowymi kredytami bankowymi w wysokości około 15,71mln zł. Inwestycja ma być…

Więcej

Relpol udostępnił Radar Produktów

Firma Relpol udostępniła na swoich stronach internetowych specjalną wyszukiwarkę – „Radar produktów” – pozwalającą na szybkie znalezienie konkretnego wyrobu oraz miejsca, w którym można go nabyć. Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie produktu poprzez wpisanie indeksu, kodu lub nazwy. Moduł dostępny jest na stronie: https://www.relpol.pl/pl/Kontakt/Radar-produktow. Radar jest w pełni interaktywny – po wybraniu preferowanego produktu i kliknięciu wybranej…

Więcej

Relpol: koronawirus bez istotnego wpływu na działalność spółki

Zarząd Relpolu poinformował, że na dzień 17 marca sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 nie ma na razie istotnego wpływu na bieżącą działalność spółki, chociaż wywołuje pewnego rodzaju niepokój wśród pracowników, współpracowników i odbiorców wyrobów. W związki z tym zarząd spółki na bieżąco monitoruje sytuację, śledzi zalecenia GIS i decyzje rządu, i w trosce o zdrowie…

Więcej

Przekaźnik czasowy RPC-2A-UNI

Przekaźnik czasowy RPC-2A-UNI fimy Relpol przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskiego napięcia w automatyce przemysłowej, w automatyce budynkowej w szczególności: w systemach klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, w systemach zabezpieczeń, sygnalizacji, alarmu, w systemach oświetlania. Aparat realizuje sześć funkcji czasowych, a na szczególną uwagę zasługuje funkcja „A” – Opóźnione wyłączenie po zaniku napięcia zasilania. Włączenie napięcia…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas