Facebook

Relpol

Relpol powołał nowy zarząd

Relpol SA poinformował, iż 1 września 2022 roku powołany został nowy, trzyosobowy zarząd Spółki. Prezesem zarządu został Krzysztof Pałgan, wiceprezesem zarządu Monika Kuriata oraz Bartłomiej Szydłowski członkiem zarządu. Krzysztof Pałgan jest związany ze spółką od 2017 roku. Ukończył studia magisterskie na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy zdobywając tytuł inżyniera elektryka, a także studia podyplomowe z zarządzania…

Więcej

Relpol: dobre wyniki po pierwszym kwartale

Przychody grupy kapitałowej Relpol w I kwartale 2022 roku osiągnęły ponad 40,5 mln PLN, a zysk prawie 2,4 mln PLN. Pomimo szeregu trudności związanych z wybuchem wojny w Ukrainie, rynkiem surowcowym i inflacją, wyniki te okazały się wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Grupa kapitałowa Relpol osiągnęła 40 555 tys. PLN przychodów ze…

Więcej

Relpol: większe przychody, mniejsze inwestycje

Zarząd Relpol SA w Żarach przekazał wstępne wyniki finansowe za 2021 rok. Raport dotyczy jednostki dominującej Relpol SA, która ma największy wpływ na wyniki całej grupy kapitałowej. Podano też informacje o działaniach podjętych w związku z inwazja Rosji na Ukrainę. Spółka w 2021 roku osiągnęła 128,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o…

Więcej

Relpol zakończył budowę nowej hali

Relpol zakończył inwestycję polegającą na wybudowaniu nowej hali produkcyjnej. Dzięki temu firma uzyska m.in. przestrzeń do zwiększenia mocy produkcyjnych w obszarze przekaźników miniaturowych, które stanowią jedną z  głównych grup produktowych spółki. Na przełomie 2021/2022 r. trwała relokacja parku maszynowego automatycznych linii produkcyjnych przekaźników miniaturowych. Po uzupełnieniu parku maszynowego, zwiększenie mocy produkcyjnych planowane jest na przełomie…

Więcej

Relpol likwiduje spółkę zależną Relpol Elektronik

Firma Relpol SA podjęła decyzje o likwidacji spółki Relpol Elektronik Sp. z o.o. w Mirostowicach Dolnych, w której ma 100% udziałów. Wcześniej produkcja likwidowanego przedsiębiorstwa wraz z pracownikami została przeniesiona do nowej hali Relpol SA w Żarach. Spółka Relpol Elektronik Sp. z o.o. świadczyła usługi podwykonawstwa dla Relpol SA zgodnie z jej wymaganiami technicznymi i…

Więcej

Zmiany w zarządzie Relpol SA

Rada nadzorcza Relpol SA odwołała z dniem 5 stycznia 2022 roku Sławomira Bialika z funkcji prezesa. Do czasu powołania nowego prezesa jego funkcję będzie pełnił obecny wiceprezes Krzysztof Pałgan. Rada nadzorcza powołała również Monikę Kuriata na stanowisko członka zarządu Relpolu. Monika Kuriata zatrudniona jest w spółce na stanowisku dyrektora finansowego.…

Więcej

Relpol przeniesie produkcję Relpol Elektronik

Zarząd Relpol SA podjął 7 grudnia decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przeniesienia produkcji z Relpol Elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Mirostowicach Dolnych do Relpol SA. Decyzja podjęta została w związku z dobiegającą końca budową nowej hali produkcyjnej, zwiększającej powierzchnię produkcyjną w Relpol SA o około 2000 m2. Stworzy to możliwość ulokowania w…

Więcej

Relpol: Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego

Podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego 2021 firma Relpol otrzymała Nagrodę Gospodarczą Marszałka Województwa Lubuskiego 2021. Nagrodę przyznano za produkcję przekaźników bistabilnych o podwyższonej niezawodności, a zwłaszcza za przemiany procesów technologicznych, które pozwalają na wyeliminowanie z produkcji chlorometanu, odzysku wody na linii niklowo-cynowej oraz zmniejszenia środków chemicznych podczas produkcji wyrobów elektrotechnicznych i elektronicznych. Gospodarzami wydarzenia byli marszałek…

Więcej

Relpol ma kredyt na opracowanie przekaźników

Relpol podpisał umowy kredytowe z ING Bank Śląski, z których środki  zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie projektu inwestycyjnego z dofinansowaniem NCBiR, polegającego na opracowaniu konstrukcji i technologii przemysłowych przekaźników bistabilnych. Relpol opracuje przekaźniki bistabilne, które są szeroko wykorzystywane jako elementy wykonawcze automatyki do zasilania układów sterowania procesami produkcyjnymi maszyn, urządzeń i robotów. W ramach…

Więcej

Relpol zawarł umowę z niemieckim dystrybutorem

Relpol SA podpisał kontrakt z niemieckim dystrybutorem SHC GmbH. Zgodnie z jego postanowieniami, SHC będzie sprzedawać i promować wyroby Relpolu pod marką Relpol, nie tylko na terenie Niemiec, ale również w Austrii i Szwajcarii. Szacunkowa wartość kontraktu w okresie 5 lat może wynieść około 10,8 mln euro. Kontrakt jest 5-letni i ulega automatycznemu przedłużeniu po…

Więcej

Relpol poprawił zyski w I kwartale 2021 roku

Według raportu finansowego firmy Relpol za pierwszy kwartał 2021 roku grupa kapitałowa osiągnęła 32,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Były one o 4,2% niższe od osiągniętych w tym samym okresie 2020 roku. Największe znaczenie dla Grupy ma rynek niemiecki, a jego udział w sprzedaży ogółem wynosi 37%. Sprzedaż na rynek krajowy wyniosła 9,9 mln zł…

Więcej

Dobry i trudny rok dla Relpol

Relpol zaprezentował oficjalny raport podsumowujący 2020 rok. Ubiegłoroczne przychody pozostały na poziomie roku 2019, natomiast znacząco wzrósł zysk netto.   – Miniony rok był dla Grupy kapitałowej rokiem dobrym, a jednocześnie trudnym bo obfitującym w wyzwania  związane  z  niestabilnością  rynku  spowodowaną  zachwianiem  rynku  materiałów, transportu i czy innymi czynnikami spowodowanymi przez COVID-19 – podsumowuje 2020…

Więcej

Relpol przewiduje znaczny wzrost przychodów

Relpol zakłada, iż rok 2021 rok będzie podobny do 2020 roku. Jak poinformował wiceprezes producenta przekaźników Krzysztof Pałgan, w pierwszym kwartale 2021 roku dało się zauważyć dynamiczne zmiany na rynku. Do 2026 roku przychody spółki dzięki inwestycjom mają wzrosnąć do ponad 180 mln zł. – Przewidujemy, że 2021 rok powinien być podobny do 2020 z…

Więcej

Relpol podpisał umowę z NCBR

Relpol podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na dofinansowanie projektu „Opracowanie prototypowej technologii do produkcji przekaźników o podwyższonej niezawodności do zastosowania w infrastrukturze krytycznej”. Projekt koncentruje się na opracowaniu technologii produkcji dwóch typów nowych przekaźników o podwyższonych parametrach niezawodnościowych przeznaczonych na rynek infrastruktury krytycznej. Koszt realizacji całego projektu wynosi około 7,7 mln zł,…

Więcej

Wysoki zysk Relpolu w 2020 roku

Według wstępnych wyników Relpol w 2020 roku osiągnął 117,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do roku 2019 oznacza wzrost o 2,2 %. Według raportu Relpol SA w 2020 roku wypracował 117,9 mln zł przychodów, sprzedaż eksportowa wzrosła o 4,3%, natomiast krajowa zmniejszyła się o 2,4%. Istotny wpływ na poziom sprzedaży eksportowej ma…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas