Facebook

PGE

Kozienickie linie elektroenergetyczne schodzą pod ziemię

Blisko 23 km linii napowietrznej średniego napięcia (SN) w gminie Kozienice zostanie zastąpionych liniami kablowymi SN. PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna rozpoczęła realizację zadań inwestycyjnych w Rejonie Energetycznym Kozienice. Skarżyski oddział spółki rozpoczął w gminie Kozienice realizację zadań związanych z położeniem kabli przesyłowych pod powierzchnię ziemi. Zastąpienie linii napowietrznych liniami kablowymi podniesie poziom niezawodności dostaw energii…

Więcej

Porozumienie URE i operatorów systemów dystrybucyjnych

Prezes URE oraz szefowie pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce podpisali 7 października Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Prace zespołu, który wypracował Kartę, zostały zainaugurowane w październiku 2021 r. W listopadzie ubiegłego roku ukonstytuowały się Zespoły Zadaniowe, które wypracowały rozwiązania istotne dla krajowej infrastruktury sieciowej w związku z transformacją sektora. W skład…

Więcej

PGE Dystrybucja inwestuje w stację 110/15 kV Dylewo

PGE Dystrybucja zmodernizowała stację 110/15 kV Dylewo zapewniając lokalnym odbiorcom wyższą pewność zasilania, możliwości przyłączania nowych klientów oraz dodatkowe moce przyłączeniowe – niezbędne dla rozwoju obecnych i przyszłych przedsiębiorstw. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 13 mln zł. Warszawski oddział PGE Dystrybucja zakończył prace związane z modernizacją stacji wysokiego (WN) na średnie napięcie (SN) w Dylewie. Funkcjonujący…

Więcej

PGE Dystrybucja zmodernizowała stację 220/110/15 kV Piotrków

PGE Dystrybucja zakończyła rozbudowę stacji 220/110/15 kV Piotrków na potrzeby przyłączenia farmy wiatrowej Moszczenica. Wartość inwestycji to blisko 1,6 mln zł.  Dobiegła końca rozbudowa stacji 220/110/15 kV Piotrków, która rozpoczęła się w 2021 roku. Zakres zadania inwestycyjnego obejmował rozbudowę stacji o dodatkowe pole rozdzielni 110 kV w celu umożliwienia przyłączenia farmy wiatrowej Moszczenica o mocy 30…

Więcej

PGE i Uczelnia Łazarskiego będą kształcić specjalistów morskiej energetyki wiatrowej

„Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji” – to nowo otwarty kierunek studiów podyplomowych opracowany wspólnie przez PGE Polską Grupę Energetyczną oraz warszawską Uczelnię Łazarskiego. W sobotę, 15 października br., odbyła się uroczysta inauguracja studiów. W skład kadry wykładowców na kierunku „Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji” wchodzą eksperci z Grupy PGE,…

Więcej

Rozpoczęła się przebudowa stacji 110/15 kV Boryszew

Łódzki oddział PGE Dystrybucja rozpoczął przebudowę stacji 110/15 kV Boryszew. Inwestycja o wartości ponad 8,5 mln zł podniesie bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Sochaczewa i okolic. Rozpoczęły się prace budowlane na stacji 110/15 kV Boryszew w Sochaczewie. To jedna z wielu inwestycji PGE Dystrybucja prowadzonych na terenie powiatu sochaczewskiego, gdzie w ciągu najbliższych lat realizowane będą prace…

Więcej

Rusza modernizacja stacji 110/15kV Boguchwała

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów rozpoczęła modernizację stacji 110/15 kV Boguchwała. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego w gminach Boguchwała i Rzeszów. Wartość netto inwestycji wynosi 30 mln zł. GPZ Boguchwała jest stacją graniczną, współdzieloną z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE), co czyni ją istotnym elementem krajowego systemu elektroenergetycznego. Doprowadzona linią przesyłową 220 kV moc przez…

Więcej

PGE Dystrybucja modernizuje stacje 110/15 kV na Mazowszu

Warszawski Oddział PGE Dystrybucja podpisał dwie umowy inwestycyjne, o łącznej wartości 67 mln zł. Efektem ich realizacji będzie poprawienie parametrów jakościowych dostarczanej energii oraz znaczne zwiększenie możliwości przyłączeniowych na terenach sąsiadujących z trasą S8 na północ od Warszawy. Pierwsza z podpisanych umów dotyczy kompleksowej modernizacji stacji 110/15 kV Wyszków. W ramach tej inwestycji powstanie m.in.…

Więcej

PGE Dystrybucja rozpoczęła budowę stacji GPZ Huszlew

Lubelski oddział PGE Dystrybucja rozpoczyna budowę głównego punktu zasilania (GPZ) Huszlew, zlokalizowanego w miejscowości Liwki Włościańskie. Budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Rejonie Energetycznym Biała Podlaska przyczyni się do zwiększenia możliwości przyłączenia nowych mocy wytwórczych OZE oraz poprawy efektywności energetycznej w regionie. PGE Dystrybucja rozpoczyna budowę stacji GPZ Huszlew, aby stworzyć możliwości przyłączania nowych…

Więcej

PGE Dystrybucja inwestuje w zachodni ring Łodzi

Blisko 20 mln zł PGE Dystrybucja zainwestowała w budowę I etapu Łódzkiego Ringu Energetycznego. Inwestycja znacznie zwiększy możliwości przyłączeniowe w aglomeracji łódzkiej. Stacja 110/15 kV Srebrna stanowi element tzw. zachodniego ringu Łodzi – sieci energetycznej bardzo ważnej dla aglomeracji łódzkiej. Zlokalizowana w Konstantynowie Łódzkim przy nowej obwodnicy Łodzi (drogi S14), jest odpowiedzią na potrzeby intensywnie…

Więcej

PGE Dystrybucja przebuduje linię SN Rzepedź–Smolnik

Przebudowa linii średniego napięcia relacji Rzepedź–Smolnik w Bieszczadach z napowietrznej na kablową poprawi warunki zasilania oraz pewność dostaw energii dla odbiorców powiatów: sanockiego, leskiego oraz części krośnieńskiego. Planowany koszt inwestycji wynosi około 17 mln zł. Zakres prac inwestycyjnych obejmuje budowę linii kablowych średniego napięcia (SN) o łącznej długości ponad 40 km oraz czterech stacji transformatorowych…

Więcej

PGE Dystrybucja zmodernizowała stację 110/15 kV Wieluń

PGE Dystrybucja zakończyła modernizację stacji 110/15 kV Wieluń. Inwestycja o wartości 23 mln zł w znaczącym stopniu wpłynie na jakość dostaw energii elektrycznej oraz zwiększy możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii (OZE). Rozpoczęta w 2020 roku przez Łódzki Oddział PGE Dystrybucja przebudowa stacji 110/15 kV Wieluń została zakończona. Odbioru obiektu dokonano 30 czerwca, a ostatnim etapem…

Więcej

PGE Dystrybucja przebuduje stację GPZ w Abramowicach

PGE Dystrybucja Oddział Lublin rozpoczyna modernizację głównego punktu zasilania (GPZ) Abramowice. Kompleksowa przebudowa  stacji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w regionie. Jest to jeden z pięciu projektów, które będą realizowane przez lubelski oddział Spółki w ramach dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej. Lubelski Oddział PGE Dystrybucja, wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne, rozpoczyna kompleksową przebudowę stacji…

Więcej

Grupa PGE kupiła trzy lądowe farmy wiatrowe

PGE zakończyła transakcję zakupu trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW. Dzięki akwizycji moc zainstalowana Grupy PGE w technologii onshore wzrosła o 12% do ponad 770 MW, co zapewni Grupie utrzymanie pozycji największego krajowego wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Portfel lądowych farm wiatrowych Grupy PGE stanowi 11% udziału zainstalowanych mocy w farmach…

Więcej

PGE Dystrybucja rozbudowuje stację 110/15 kV Ożarów Mazowiecki

Oddział Warszawa PGE Dystrybucja rozbudowuje stację 110/15 kV Ożarów Mazowiecki i znacząco zwiększa możliwości zasilania lokalnych odbiorców. Inwestycja rozpoczęła się z początkiem maja. Jej realizacja została podyktowana szybko rosnącymi potrzebami lokalnych odbiorców. Stacja 110/15 kV Ożarów Mazowiecki zasila wyjątkowo atrakcyjne inwestycyjnie tereny położone w bezpośrednim pobliżu Warszawy oraz dwóch głównych ciągów komunikacyjnych – autostrady A1…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas