Facebook

PGE

Nowa linia 110 kV powstała na Podkarpaciu

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów wybudowała nową linię 110 kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz. Inwestycja ta znacznie zwiększy bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego oraz pozwoli przyłączać na Podkarpaciu nowe moce wytwórcze z odnawialnych źródeł energii (OZE). Projekt „Budowa linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego”…

Więcej

PGE Dystrybucja modernizuje Elektrownię Wodną Dębe

PGE Dystrybucja buduje nową nastawnię w Elektrowni Wodnej Dębe, należącej do PGE Energia Odnawialna. Inwestycja ta, warta prawie 6 mln zł, zwiększy wydajność i poprawi niezawodność pracy elektrowni. Kolejny etap budowy nowej nastawni dla rozdzielni wysokiego napięcia (WN) na terenie Elektrowni Wodnej Dębe realizuje Warszawski Oddział PGE Dystrybucja. Inwestycja ta jest połączona z modernizacją elektrowni,…

Więcej

PGE Dystrybucja wymienia linie WN Sieradz – Błaszki

PGE Dystrybucja wymieniła linie 110 kV Sieradz – Błaszki na łatwiejsze w eksploatacji i mniej podatne na czynniki atmosferyczne. Będą one stale monitorowane przez całkowicie autonomiczne stacje. W łódzkim oddziale PGE Dystrybucja dobiegła końca modernizacja ciągu linii 110 kV relacji Sieradz-Błaszki. Stare, jednotorowe linie 110 kV zostały zastąpione nowymi. Wymieniony odcinek, liczący ponad 21 km…

Więcej

PGE Dystrybucja zmodernizuje stację Zamość

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła modernizację stacji energetycznej w Oddziale Zamość. Inwestycja umożliwi międzynarodową wymianę energii. Cały proces modernizacyjny odbędzie się bez konieczności przerw w dostawach prądu. Planowany koszt inwestycji wyniesie ponad 48 mln zł. PGE Dystrybucja podpisała umowę na realizację zadania „Modernizacja stacji 220/110/15 kV Zamość”. To stacja współdzielona, przyłączona bezpośrednio do…

Więcej

Rusza modernizacja GPZ Rzeszów-Baranówka

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła modernizację stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Rzeszów-Baranówka. W ramach inwestycji przebudowana zostanie stacja 110 kV, która po okresie długotrwałego użytkowania wymaga remontu. Inwestycja umożliwi przyłączanie nowych klientów oraz zmniejszenie strat energii w sieci elektroenergetycznej, poprawi również niezawodność zasilania i jakość dostaw energii. Nowa stacja została zaprojektowana w oparciu o…

Więcej

PGE kupiła projekty PV o łącznej mocy 26 MW

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, kupiła siedem projektów fotowoltaicznych w województwach wielkopolskim i lubuskim o łącznej mocy zainstalowanej 26 MW. Wszystkie projekty posiadają ważne warunki techniczne przyłączenia. Szacowana produkcja – na poziomie blisko 29 GWh rocznie – pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną około 12 tysięcy gospodarstw domowych. Wszystkie elektrownie PGE Energia Odnawialna…

Więcej

PGE złożyła wnioski o pozwolenia dla morskich farm wiatrowych

PGE złożyła trzy wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Obecnie PGE realizuje inwestycje na Morzu Bałtyckim w oparciu o trzy uzyskane w 2012 roku pozwolenia lokalizacyjne (decyzja nr MFW/3/12, MFW/4/12, MFW/5/12). W listopadzie 2021 roku PGE złożyła wnioski na dwa pozwolenia lokalizacyjne (obszary 43.E.1 oraz…

Więcej

PGE zmodernizuje Elektrownię Wodną Gubin

Elektrownia Wodna Gubin, należąca do PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE zostanie zmodernizowana. W obiekcie zostaną wymienione m.in. dwa hydrozespoły, a trzeci przejdzie kapitalny remont. Inwestycję dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczając na ten cel ponad 6 mln złotych. PGE Energia Odnawialna jeszcze w tym miesiącu rozpisze przetarg na wykonanie wszystkich prac.…

Więcej

PGE Dystrybucja będzie współpracować z Politechniką Lubelską

Koordynacja badań naukowych, organizacja wspólnych konferencji i sympozjów, czy programy staży i praktyk zawodowych, te i wiele innych działań podejmą PGE Dystrybucja Oddział Lublin wraz z Politechniką Lubelską w ramach podpisanego porozumienia o współpracy. Porozumienie zostało podpisane 20 grudnia 2021 r. przez Dyrektora Generalnego Oddziału Lublin PGE Dystrybucja S.A. Dariusza Dudka i Rektora Politechniki Lubelskiej…

Więcej

PGE Dystrybucja modernizuje sieć na terenie przygranicznym

PGE Dystrybucja Oddział Białystok zmodernizował linię średniego napięcia relacji Sokółka – Chreptowce. Realizacja inwestycji była podyktowana zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w gminie Kuźnica, która znajduje się na terenie przygranicznym. Rozbudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia połączono z modernizacją już istniejących odcinków. W ramach inwestycji ułożono ponad 5 km linii kablowej i wybudowano trzy nowe stacje…

Więcej

PGE zbuduje farmę PV o mocy 100 MW na Podkarpaciu

PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 100 MW. Inwestycja składająca się dwóch instalacji – PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2 – zostanie uruchomiona do końca 2023 r. na terenie gminy Grębów w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu. Pierwsza instalacja – PV Jeziórko 1 o…

Więcej

Modernizacja linii 110 kV w Stalowej Woli

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów zmodernizowała dwutorową linię 110 kV relacji: Elektrownia Stalowa Wola – Stalowa Wola Posanie oraz Elektrownia Stalowa Wola – Sandomierz. Usprawnienia dokonano na odcinku 2,14 km dwutorowej linii wysokiego napięcia. Przebudowany odcinek linii jest ostatnim fragmentem linii 110 kV Elektrownia Stalowa Wola – Stalowa Wola Posanie i po zakończeniu modernizacji cała linia…

Więcej

PGE tworzy Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła budowę Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie. Zadaniem Centrum będzie opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Głównym zadaniem Centrum Badań i Rozwoju GOZ jest opracowywanie rozwiązań mających na celu zapobieganie powstawania odpadów…

Więcej

PGE, Tauron i Enea wspólnie wybudują morskie farmy na Bałtyku

PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia oraz Enea łączą siły w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Największe polskie koncerny energetyczne planują rozwijać cztery morskie projekty wiatrowe na Bałtyku, nadając tempo transformacji energetycznej w kraju. PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała z Tauronem oraz Eneą warunkowe umowy sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych, których zadaniem będzie pozyskanie…

Więcej

PGE wybuduje pięć nowych elektrowni fotowoltaicznych

PGE rozpoczęła budowę pięciu nowych elektrowni fotowoltaicznych. Do końca roku, na farmie PV Bedlno Radzyńskie 2 w województwie lubelskim zainstalowane będą panele słoneczne. Natomiast na farmie PV Brzeźnik w województwie mazowieckim oraz PV Kaleń 1, PV Wrzeszczewice 1 i PV Wrzeszczewice 2 w województwie łódzkim, zostaną zamontowane kable, inwertery, stacje transformatorowe i konstrukcje wsporcze. Inwestycje…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas