Facebook

PGE Dystrybucja przebuduje stację GPZ w Abramowicach

PGE Dystrybucja Oddział Lublin rozpoczyna modernizację głównego punktu zasilania (GPZ) Abramowice. Kompleksowa przebudowa  stacji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w regionie. Jest to jeden z pięciu projektów, które będą realizowane przez lubelski oddział Spółki w ramach dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej.

Lubelski Oddział PGE Dystrybucja, wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne, rozpoczyna kompleksową przebudowę stacji GPZ Abramowice, aby zwiększyć możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii (OZE). Stacja została zaprojektowana w oparciu o nowoczesną rozdzielnię średniego napięcia. Ponadto, w miejscu istniejącej, powstanie rozdzielnia 110 kV w całości umieszczona wewnątrz budynku, w którym przewidziano miejsca na dwusekcyjną rozdzielnię 15 kV czy wnętrzowe zespoły uziemiające. W ramach zadania napowietrzne podejścia linii wysokiego napięcia zostaną podziemnie skablowane.

Inwestycja otrzymała już pozwolenie na budowę i wkrótce przyczyni się do zwiększenia wolumenu energii wprowadzanej przez odnawialne źródła energii oraz stworzy dodatkowe możliwości przyłączania nowych inwestorów. Modernizacja poprawi również jakość zasilania i bezpieczeństwo energetyczne Odbiorców indywidualnych oraz firm w Lublinie i okolicznych gminach – podkreślił Jarosław Kwasek, prezes PGE Dystrybucja S.A.

Ze względu na zastosowanie nowoczesnej technologii, znacząco zmniejszą się koszty eksploatacyjne GPZu oraz zaangażowanie kadry inżynieryjnej. Poprawi się również pewność zasilania oraz elastyczność systemu elektroenergetycznego. Wszystkie prace związane z przebudową stacji, odbędą się z zachowaniem nieprzerwanej pracy rozdzielni 110 i 15 kV, co oznacza zagwarantowanie Odbiorcom ciągłości zasilania podczas prowadzonej modernizacji. Realizacja projektu zmniejszy zapotrzebowanie na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, umożliwiając zastąpienie jej energią z OZE, prowadząc do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” poddziałanie 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”.

Wartość uruchomionej inwestycji w Abramowicach wyniesie prawie 58 mln zł, w tym przewidywana kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie ok. 35 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas