FacebookGoogle+

Koniunktura w branży: WRZESIEŃ 2018

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

Spore wzrosty na przełomie półrocza  

Czerwiec i lipiec to kolejne miesiące, w których branża elektrotechniczna zanotowała solidne wzrosty. W czerwcu Indeks Elektrosystemów zyskał 1,6%, miesiąc później kolejne 1,4.            

Końcówka pierwszego półrocza i początek drugiej połowy roku to w branży elektrotechnicznej kontynuacja pozytywnego trendu. Po majowym lekkim wyhamowaniu tempa wzrostu (+0,5%), kolejne dwa miesiące przyniosły poprawę dynamiki. W czerwcu koniunktura zanotowała wzrost o 1,6%, a w lipcu o 1,4%. W obu omawianych miesiącach najkorzystniej sytuacja przedstawiała się wśród producentów. Różnice w poszczególnych grupach przedsiębiorstw nie były jednak duże. Indeks producentów zyskał w czerwcu 1,7% a w lipcu 1,8%. W dystrybucji było to odpowiednio 1,3% i 1,5%, natomiast wśród największych graczy na rynku wzrosty wyniosły po 1,4% w obu miesiącach. Dobra koniunktura w branży przełożyła się na dalszą poprawę indeksu Elektrosystemów. Na koniec lipca wartość wskaźnika zatrzymała się na poziomie 17 457 punktów, co w porównaniu z czerwcem oznacza wzrost o 241, a w porównaniu do maja o 512 oczek.

Poprawa w blisko co drugim przedsiębiorstwie

W lipcu największą grupę ankietowanych firm stanowiły przedsiębiorstwa, w których nastąpiła poprawa w stosunku do miesiąca wcześniejszego. Takiej odpowiedzi udzieliło 46% respondentów, z czego 12% uznało, że sytuacja uległa dużej poprawie, a kolejne 34% poinformowało o niewielkich zmianach na lepsze. 35% pytanych było zdania, że w lipcu – w porównaniu do miesiąca wcześniejszego – nie nastąpiły zmiany, natomiast 19% badanych odnotowało pogorszenie. W 15% przypadków było ono nieznaczne, a tylko w 4% duże.

Wzrosty rok do roku nadal znaczące

Porównując sytuację z czerwca i lipca do analogicznych miesięcy roku ubiegłego nastąpiła dalsza istotna poprawa. W czerwcu rok do roku odnotowano wzrosty o 3,7% dla całej branży, 3,8% w dystrybucji, 3,6% w produkcji i 3,2% wśród największych graczy. W lipcu dynamika także była w granicach 3-4%.

Dobre perspektywy

W najbliższych miesiącach koniunktura w elektrotechnice powinna utrzymać się w pozytywnym trendzie wzrostowym. Z jednej strony wynika to z sezonowości branży (wyższe przychody generowane są w drugiej połowie roku), z drugiej zaś z korzystnego otoczenia gospodarczego. Świadczą o tym m.in. dane nt. PKB (który w drugim kwartale wzrósł o 5,1% rdr), informacje o przemyśle (lipcowy wzrost był na poziomie 10,3%) czy dane nt. budownictwa, gdzie w lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtował się na poziomie +6,3%, a oceny portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej były pozytywne.

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – FIRMY DYSTRYBUCYJNE

KONIUNKTURA – FIRMY PRODUKCYJNE

KONIUNKTURA – 30 NAJWIĘKSZYCH FIRM

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas