Facebook

Koniunktura w branży: Marzec 2020

KORONAWIRUS ODCISNĄŁ SWOJE PIĘTNO NA BRANŻY

Po lutowych niewielkich jeszcze spadkach koniunktury, marzec przyniósł dalsze pogorszenie nastrojów w branży elektro. Indeks Elektrosystemów stracił w 2,6% i należy spodziewać się, że w kolejnych miesiącach tendencja raczej się nie odwróci.

W lutym koniunktura w branży elektrotechnicznej była tylko nieznacznie gorsza niż w styczniu. Główny indeks stracił 0,2% i zatrzymał się na poziomie 19 434 punktów. Największe spadki zanotowali dystrybutorzy, wartość wskaźnika ES-D zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 1%. Pozytywny wpływ na branżę miał w tym czasie sektor produkcji – indeks ES-D zanotował wzrost o 0,8%. Nastroje wśród największych spółek elektrotechnicznych były podobne jak w styczniu, o czym świadczy fakt, iż indeks ES-30 skurczył się zaledwie o 0,1%.

Marzec z głębszą korektą

W marcu nastąpiło bardziej znaczące pogorszenie sytuacji w branży elektrotechnicznej, co oczywiście miało związek z epidemią koronawirusa, zarówno w Polsce, ale też na całym świecie. Wartość indeksu głównego wyniosła 18 968 punktów, co w porównaniu z miesiącem wcześniejszym oznacza spadek o 2,4%. W dystrybucji korekta wyniosła 1,6%, a wartość indeksu ES-D na koniec marca była na poziomie 23 580 oczek. W produkcji i wśród największych graczy na rynku spadki były na podobnym poziomie ES-P skurczyło się o 2,3%, zaś ES-30 o 2,2% odpowiednio do 14 429 i 12 023 punktów.

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – FIRMY DYSTRYBUCYJNE

KONIUNKTURA – FIRMY PRODUKCYJNE

KONIUNKTURA – 30 NAJWIĘKSZYCH FIRM

 

Przeważał pesymizm

Sytuację w marcu gorzej oceniało aż 57% ankietowanych, spośród których 31% odczuło nieznaczne, a kolejne 26% duże zmiany na minus. Z kolei znaczącą poprawę zaraportowało tylko 6% respondentów, zaś o niewielkich zmianach na lepsze poinformował co piąty pytany. Według pozostałych 17% osób sytuacja w marcu, w porównaniu do lutego nie zmieniła się.

Zdecydowanie gorzej niż przed rokiem

koniunkturę w marcu oceniano nie tylko gorzej w stosunku do lutego, ale też w porównaniu do marca roku ubiegłego. Co więcej skala spadków rok do roku była zdecydowanie większa niż miesiąc do miesiąca. W przypadku całej branży korekta wyniosła -4,1%, w dystrybucji spadki były na poziomie -4,4%, w produkcji było to -3,1%, natomiast wśród największych rynkowych graczy -4,2%.

 
 

 

Co przyniesie kwiecień?

W kwietniu niestety należy spodziewać się dalszych spadków koniunktury. Choć firmy starają się zachować ciągłość działania (przy zachowaniu wszelkich środków ochrony w związku z panującą epidemią COVID-19), otoczenie rynkowe na razie nie będzie sprzyjało poprawie. Pytaniem jest więc nie to, czy koniunktura w branży będzie spadać czy rosnąć, a raczej jaka będzie skala spadków. Wiele będzie zależało od tego, jaką realną pomoc rząd zaoferuje przedsiębiorcom i jak będzie przebiegać proces odmrażania gospodarki.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas