Facebook

Sonel

Sonel z dużymi wzrostami przychodów i zysku

Sonel, producent aparatury kontrolno-pomiarowej, mimo trudnego otoczenia wypracował w 2021 roku rekordowe przychody i zysk netto. W 2021 roku skonsolidowane przychody Sonela wzrosły o 36% r/r do 158,1 mln PLN. Zysk operacyjny wyniósł 15,8 mln PLN (+7%), a zysk netto sięgnął 16,2 mln PLN (+20,5%). Jednostkowe przychody Sonela wzrosły z 108,5 mln PLN do 113,8…

Więcej

Sonel chce przeznaczyć 7 mln PLN na dywidendę

Zarząd spółki Sonel rekomenduje wypłatę 0,50 PLN na akcję z ubiegłorocznego zysku. Stopa dywidendy sięga 4,8%. Rekomendacja wynika z aktualnej sytuacji finansowej oraz posiadanych środków pieniężnych. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysków za 2021 rok podejmie walne zgromadzenie. W zeszłym roku spółka przeznaczyła na dywidendę 1 PLN, a dwa lata wcześniej 0,40 PLN na akcję. Narastająco…

Więcej

Sonel powołał nowy zarząd

Rada nadzorcza spółki Sonel powołała nowy, trzyosobowy zarząd. Prezesem zarządu został Tomasz Wiśniewski. Do zarządu powołani zostali także Tomasz Hodij oraz Piotr Saciuk. Trzyletnia kadencja nowo powołanych członków zarządu rozpocznie się z dniem odbycia ZWZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Sonela za 2021 r. Wcześniej z kandydowania na kolejną kadencję zrezygnował dotychczasowy prezes Krzysztof Wieczorkowski i wiceprezes…

Więcej

Sonel wdraża nową strategię rozwoju

Sonel zakłada w strategii na lata 2022-2024 osiągnięcie sprzedaży produktów i usług na poziomie 135 mln zł w 2024 r., przy utrzymaniu zwrotu z kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 17%. Producent aparatury kontrolno-pomiarowej ma m.in. położyć nacisk na cyfryzację i automatyzację procesów biznesowych oraz zarządzanie danymi. Spółka napisała w strategii m.in., że celuje…

Więcej

Sonel utworzy spółkę w Singapurze

Zarząd świdnickiego Sonela poinformował o podpisaniu umowy spółki, na mocy której utworzony zostanie podmiot zależny, z siedzibą w Singapurze. Jak informuje w komunikacie Sonel, kapitał założycielski spółki będzie wynosić 150 000 EUR, a Sonel SA będzie właścicielem 51% akcji w kapitale zakładowym spółki, a tym samym większości głosów na zgromadzeniu wspólników. Mniejszościowy pakiet udziałów w…

Więcej

Sonel: większa sprzedaż mierników, mniejszy zysk i przychody

Firma Sonel produkująca przyrządy pomiarowe odnotowała w pierwszym półroczu 2021 spadek przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz spadek zysku netto. Sonel osiągnął w pierwszym półroczu 2021 roku 57,9 mln PLN przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wobec 62,2 mln PLN (-6,79%) rok wcześniej. Na poziomie jednostkowym sprzedaż Sonela wyniosła 52,8 mln…

Więcej

Foytech podpisał umowę z Tauronem

Należąca do firmy Sonel spółka Foxytech podpisała 9 czerwca umowę z Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie dotycząca dostaw liczników i anten. Umowa została podpisana w związku z wygranym postępowaniem przetargowym dotyczących dostaw statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem LTE wraz z antenami. Od sierpnia 2021 roku do lipca 2022 roku Foxytech…

Więcej

Sonel: 14 mln na dywidendę

Walne Zgromadzenie firmy Sonel zdecydowało o przeznaczeniu na tegoroczną dywidendę 14 mln zł (1 zł na akcje, stopa na poziomie 7,9%). Dzień dywidendy wyznaczono na 14 czerwca, a termin wypłaty na 13 lipca. Spółka od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W zeszłym roku przeznaczyła na dywidendę 0,40 zł, a dwa lata wcześniej 0,50 zł…

Więcej

Znaczące umowy spółki Sonela

Foxytech, spółka zależna giełdowego Sonela, zajmująca się produkcją inteligentnych liczników, zawarła 5 maja 2021 roku dwie umowy z Tauron Dystrybucja SA na dostawę statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem LTE. Przedmiotem umów jest dostarczanie, w okresie od lipca 2021 roku do września 2021 roku, liczników oraz anten. Wartość umowy wynosi 13 226 tys.…

Więcej

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Specjalizujący się w produkcji urządzeń pomiarowych Sonel nie odczuł znacząco w 2020 roku negatywnych skutków pandemii Covid-19. Popyt na produkty marki Sonel i wprowadzenie nowych wyrobów dla fotowoltaiki oraz elektromobilności pozwoliło wyraźnie poprawić wyniki. Pandemia COVID-19 nie przeszkodziła Sonelowi w poprawie wyników w 2020 roku. Skonsolidowane przychody spółki wzrosły r/r o 6,5% do 116,1 mln…

Więcej

Sonel potroił zysk netto

W pierwszym kwartale 2020 przychody Grupy Sonel wyniosły 32,3 mln zł wobec 23,7 mln zł przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto zamknął się w kwocie 4,66 mln zł, co jest wynikiem trzykrotnie wyższym niż po trzech miesiącach roku 2019 (1,56 mln zł). Grupa Sonel od lat realizowała przychody w dwóch podstawowych sferach działalności: urządzenie pomiarowe i…

Więcej

Sonel znacząco poprawia sprzedaż i zysk

Sonel w ubiegłym roku zanotował znaczące wzrosty przychodów i zysku netto. Ten rok, zdaniem prezesa spółki, będzie zdecydowanie trudniejszy, na co wpływ ma zmieniająca się dynamicznie sytuacja związana z epidemią COVID-19. Skonsolidowane przychody Sonela wyniosły w 2019 roku ponad 109 mln zł i były wyższe w porównaniu z rokiem 2018 o 18,9%. Zysk netto grupy…

Więcej

Sonel nie planuje dywidendy przez koronawirusa

Zarząd Sonela rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przekazanie całego zysku firmy za 2019 rok na kapitał rezerwowy. – Powyższe spowodowane jest niepewnością, co do przyszłości w związku z zagrożeniem Covid-19. Niniejszy wniosek zostanie skierowany w dniu 15 kwietnia 2020 roku do Rady Nadzorczej spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019…

Więcej

Cyfrowy miernik bezpieczeństwa PAT-86

Cyfrowy miernik bezpieczeństwa PAT-86 przeznaczony jest do kontrolnych pomiarów urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt RTV/AGD itp.) oraz spawalniczych. Rozbudowany układ pomiarowy umożliwia: pomiar parametrów urządzeń spawalniczych: znamionowe napięcie urządzeń spawalniczych w stanie bez obciążenia, prąd upływu obwodu spawania, pierwotny prąd upływu, pomiar rezystancji przewodu ochronnego, pomiar napięcia szczątkowego, pomiar rezystancji izolacji w trzech punktach, pomiar zastępczego,…

Więcej

Sonel obchodzi 25-lecie działalności

Sonel obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia działalności na rynku. Powstała w 1994 roku w Świdnicy spółka jest obecnie największym producentem urządzeń pomiarowych w Europie Środkowo-Wschodniej, a jej rozwiązania trafiają do ponad 50 krajów na całym świecie. Całkiem możliwe, że jubileuszowy 2019 rok Sonel zakończy przychodami, które przekroczą symboliczny poziom 100 mln zł. W 1994…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas