Facebook

Sonel

Sonel potroił zysk netto

W pierwszym kwartale 2020 przychody Grupy Sonel wyniosły 32,3 mln zł wobec 23,7 mln zł przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto zamknął się w kwocie 4,66 mln zł, co jest wynikiem trzykrotnie wyższym niż po trzech miesiącach roku 2019 (1,56 mln zł). Grupa Sonel od lat realizowała przychody w dwóch podstawowych sferach działalności: urządzenie pomiarowe i…

Więcej

Sonel znacząco poprawia sprzedaż i zysk

Sonel w ubiegłym roku zanotował znaczące wzrosty przychodów i zysku netto. Ten rok, zdaniem prezesa spółki, będzie zdecydowanie trudniejszy, na co wpływ ma zmieniająca się dynamicznie sytuacja związana z epidemią COVID-19. Skonsolidowane przychody Sonela wyniosły w 2019 roku ponad 109 mln zł i były wyższe w porównaniu z rokiem 2018 o 18,9%. Zysk netto grupy…

Więcej

Sonel nie planuje dywidendy przez koronawirusa

Zarząd Sonela rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przekazanie całego zysku firmy za 2019 rok na kapitał rezerwowy. – Powyższe spowodowane jest niepewnością, co do przyszłości w związku z zagrożeniem Covid-19. Niniejszy wniosek zostanie skierowany w dniu 15 kwietnia 2020 roku do Rady Nadzorczej spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019…

Więcej

Cyfrowy miernik bezpieczeństwa PAT-86

Cyfrowy miernik bezpieczeństwa PAT-86 przeznaczony jest do kontrolnych pomiarów urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt RTV/AGD itp.) oraz spawalniczych. Rozbudowany układ pomiarowy umożliwia: pomiar parametrów urządzeń spawalniczych: znamionowe napięcie urządzeń spawalniczych w stanie bez obciążenia, prąd upływu obwodu spawania, pierwotny prąd upływu, pomiar rezystancji przewodu ochronnego, pomiar napięcia szczątkowego, pomiar rezystancji izolacji w trzech punktach, pomiar zastępczego,…

Więcej

Sonel obchodzi 25-lecie działalności

Sonel obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia działalności na rynku. Powstała w 1994 roku w Świdnicy spółka jest obecnie największym producentem urządzeń pomiarowych w Europie Środkowo-Wschodniej, a jej rozwiązania trafiają do ponad 50 krajów na całym świecie. Całkiem możliwe, że jubileuszowy 2019 rok Sonel zakończy przychodami, które przekroczą symboliczny poziom 100 mln zł. W 1994…

Więcej

Chińczycy chcą przejąć spółkę zależną Sonela

Chińska spółka Ningbo Sanxing Smart Electric jest zainteresowana przejęciem większościowego pakietu Foxytech, spółki zależnej świdnickiego Sonela. – Zarząd Sonel z siedzibą w Świdnicy informuje, że w dniu 4 września 2019 roku wpłynął do siedziby spółki list intencyjny chińskiej spółki Ningbo Sanxing Smart Electric z ofertą zakupu 60 % udziałów w spółce zależnej Foxytech – informuje…

Więcej

Cyfrowy multimetr przemysłowy CMM-60

Multimetr CMM-60 firmy Sonel pozwala na rejestrację danych dzięki funkcji Trend Capture, wbudowanej pamięci oraz możliwości wysyłki danych i analizy wyników w programie komputerowym CMM-60 Multimeter Software. Urządzenie ułatwia diagnostykę potencjalnych problemów obejmujących pracę urządzeń elektromechanicznych, automatyki przemysłowej, silników oraz dystrybucji energii elektrycznej. Precyzyjne wskazania, bezpieczeństwo podczas pracy w warunkach przemysłowych, wygoda użytkowania oraz wczesne…

Więcej

Zysk Sonela mocno w górę

W 2018 roku Sonel zwiększył skonsolidowane przychody o 5% do 91,7 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto poprawił się aż o 75% i wyniósł 7,7 mln zł. Ten rok ma być dla grupy okresem kolejnych wzrostów. Na wyniki osiągnięte przez grupę składają się spółki: Foxytech, Sonel Instruments India Private Limited, Sonel Test and Measurement w…

Więcej

Sonel sprzeda część udziałów w indyjskiej spółce

Rada Nadzorcza spółki Sonel podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, na rzecz obywatela Indii, do 210 tys. udziałów w spółce zależnej Sonel Instruments India Private Limited (co stanowi do 30% udziału w kapitale zakładowym). Świdnicki producent obecnie obecnie posiada 90% udziałów w kapitale zakładowym (630 tys. sztuk), tego podmiotu, a kupujący posiada 10%…

Więcej

Luksomierze firmy Sonel – pomiary natężenia światła LED

W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia typu LED. Należy jednak pamiętać, że im większa będzie różnica pomiędzy krzywą czułości głowicy fotometrycznej luksomierza, a tą wymaganą, tym bardziej uzyskiwane wyniki będą uzależnione od charakterystyki widmowej mierzonego promieniowania. Ze względu na swoje parametry luksomierze firmy Sonel klasy A…

Więcej

Sonel notuje spadek obrotów i zysku netto

Sonel po trzech kwartałach 2016 r. miał 60,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co w porównaniu z 70,1 mln zł przed rokiem oznacza spadek o 13%. Nieco ponad połowę obrotów (51,1%) przypadło na sprzedaż w branży miernictwa, pozostałe 48,9% to sprzedaż usług montażu. W ramach tej drugiej działalności bardzo istotne są zamówienia od podmiotów z Grupy Lincoln.…

Więcej

Sonel utworzył spółkę w USA

22 września Sonel zakończył działania związane z utworzeniem w Stanach Zjednoczonych spółki zależnej. Nowy podmiot, w którym świdnicki producent objął 100% udziałów, będzie zajmował się sprzedażą produktów Sonela na rynku amerykańskim. Siedziba firmy o nazwie Sonel Test And Measurement jest zlokalizowana w Santa Clara (stan Kalifornia), spółka będzie jednak funkcjonować zgodnie z prawem stanu Delaware.…

Więcej

Sonel chce się podzielić zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd Sonela zarekomendował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 0,6 zł za akcję. Oznacza to, że do akcjonariuszy miałoby trafić 8,4 mln zł. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Z zysku za 2014 rok producent mierników wypłacił 0,5 zł dywidendy na akcję, natomiast z zysku za…

Więcej

Sonel chce podzielić się zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd Sonela zarekomendował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 0,6 zł za akcje. Oznacza to, że do akcjonariuszy miałoby trafić 8,4 mln zł. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Z zysku za 2014 rok spółka wypłaciła 0,5 zł dywidendy na akcję, natomiast a z zysku…

Więcej

Sprzedaż Sonela wzrosła o 88%

W ciągu trzech kwartałów Sonel osiągnął ponad 70 mln zł skonsolidowanych przychodów, co w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2014 oznacza wzrost o 88%. Zdecydowaną większość obrotów – 96% – wygenerowała spółka Sonel, 3,9% przypadło na Sonel India, a 0,1% na Foxytech. Istotny wpływ na tak duży skok miały zlecenia od podmiotów z Grupy…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas