Facebook

Sonel

Sonel wdraża nową strategię rozwoju

Sonel zakłada w strategii na lata 2022-2024 osiągnięcie sprzedaży produktów i usług na poziomie 135 mln zł w 2024 r., przy utrzymaniu zwrotu z kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 17%. Producent aparatury kontrolno-pomiarowej ma m.in. położyć nacisk na cyfryzację i automatyzację procesów biznesowych oraz zarządzanie danymi. Spółka napisała w strategii m.in., że celuje…

Więcej

Sonel utworzy spółkę w Singapurze

Zarząd świdnickiego Sonela poinformował o podpisaniu umowy spółki, na mocy której utworzony zostanie podmiot zależny, z siedzibą w Singapurze. Jak informuje w komunikacie Sonel, kapitał założycielski spółki będzie wynosić 150 000 EUR, a Sonel SA będzie właścicielem 51% akcji w kapitale zakładowym spółki, a tym samym większości głosów na zgromadzeniu wspólników. Mniejszościowy pakiet udziałów w…

Więcej

Sonel: większa sprzedaż mierników, mniejszy zysk i przychody

Firma Sonel produkująca przyrządy pomiarowe odnotowała w pierwszym półroczu 2021 spadek przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz spadek zysku netto. Sonel osiągnął w pierwszym półroczu 2021 roku 57,9 mln PLN przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wobec 62,2 mln PLN (-6,79%) rok wcześniej. Na poziomie jednostkowym sprzedaż Sonela wyniosła 52,8 mln…

Więcej

Foytech podpisał umowę z Tauronem

Należąca do firmy Sonel spółka Foxytech podpisała 9 czerwca umowę z Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie dotycząca dostaw liczników i anten. Umowa została podpisana w związku z wygranym postępowaniem przetargowym dotyczących dostaw statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem LTE wraz z antenami. Od sierpnia 2021 roku do lipca 2022 roku Foxytech…

Więcej

Sonel: 14 mln na dywidendę

Walne Zgromadzenie firmy Sonel zdecydowało o przeznaczeniu na tegoroczną dywidendę 14 mln zł (1 zł na akcje, stopa na poziomie 7,9%). Dzień dywidendy wyznaczono na 14 czerwca, a termin wypłaty na 13 lipca. Spółka od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W zeszłym roku przeznaczyła na dywidendę 0,40 zł, a dwa lata wcześniej 0,50 zł…

Więcej

Znaczące umowy spółki Sonela

Foxytech, spółka zależna giełdowego Sonela, zajmująca się produkcją inteligentnych liczników, zawarła 5 maja 2021 roku dwie umowy z Tauron Dystrybucja SA na dostawę statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem LTE. Przedmiotem umów jest dostarczanie, w okresie od lipca 2021 roku do września 2021 roku, liczników oraz anten. Wartość umowy wynosi 13 226 tys.…

Więcej

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Specjalizujący się w produkcji urządzeń pomiarowych Sonel nie odczuł znacząco w 2020 roku negatywnych skutków pandemii Covid-19. Popyt na produkty marki Sonel i wprowadzenie nowych wyrobów dla fotowoltaiki oraz elektromobilności pozwoliło wyraźnie poprawić wyniki. Pandemia COVID-19 nie przeszkodziła Sonelowi w poprawie wyników w 2020 roku. Skonsolidowane przychody spółki wzrosły r/r o 6,5% do 116,1 mln…

Więcej

Sonel potroił zysk netto

W pierwszym kwartale 2020 przychody Grupy Sonel wyniosły 32,3 mln zł wobec 23,7 mln zł przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto zamknął się w kwocie 4,66 mln zł, co jest wynikiem trzykrotnie wyższym niż po trzech miesiącach roku 2019 (1,56 mln zł). Grupa Sonel od lat realizowała przychody w dwóch podstawowych sferach działalności: urządzenie pomiarowe i…

Więcej

Sonel znacząco poprawia sprzedaż i zysk

Sonel w ubiegłym roku zanotował znaczące wzrosty przychodów i zysku netto. Ten rok, zdaniem prezesa spółki, będzie zdecydowanie trudniejszy, na co wpływ ma zmieniająca się dynamicznie sytuacja związana z epidemią COVID-19. Skonsolidowane przychody Sonela wyniosły w 2019 roku ponad 109 mln zł i były wyższe w porównaniu z rokiem 2018 o 18,9%. Zysk netto grupy…

Więcej

Sonel nie planuje dywidendy przez koronawirusa

Zarząd Sonela rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przekazanie całego zysku firmy za 2019 rok na kapitał rezerwowy. – Powyższe spowodowane jest niepewnością, co do przyszłości w związku z zagrożeniem Covid-19. Niniejszy wniosek zostanie skierowany w dniu 15 kwietnia 2020 roku do Rady Nadzorczej spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019…

Więcej

Cyfrowy miernik bezpieczeństwa PAT-86

Cyfrowy miernik bezpieczeństwa PAT-86 przeznaczony jest do kontrolnych pomiarów urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt RTV/AGD itp.) oraz spawalniczych. Rozbudowany układ pomiarowy umożliwia: pomiar parametrów urządzeń spawalniczych: znamionowe napięcie urządzeń spawalniczych w stanie bez obciążenia, prąd upływu obwodu spawania, pierwotny prąd upływu, pomiar rezystancji przewodu ochronnego, pomiar napięcia szczątkowego, pomiar rezystancji izolacji w trzech punktach, pomiar zastępczego,…

Więcej

Sonel obchodzi 25-lecie działalności

Sonel obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia działalności na rynku. Powstała w 1994 roku w Świdnicy spółka jest obecnie największym producentem urządzeń pomiarowych w Europie Środkowo-Wschodniej, a jej rozwiązania trafiają do ponad 50 krajów na całym świecie. Całkiem możliwe, że jubileuszowy 2019 rok Sonel zakończy przychodami, które przekroczą symboliczny poziom 100 mln zł. W 1994…

Więcej

Chińczycy chcą przejąć spółkę zależną Sonela

Chińska spółka Ningbo Sanxing Smart Electric jest zainteresowana przejęciem większościowego pakietu Foxytech, spółki zależnej świdnickiego Sonela. – Zarząd Sonel z siedzibą w Świdnicy informuje, że w dniu 4 września 2019 roku wpłynął do siedziby spółki list intencyjny chińskiej spółki Ningbo Sanxing Smart Electric z ofertą zakupu 60 % udziałów w spółce zależnej Foxytech – informuje…

Więcej

Cyfrowy multimetr przemysłowy CMM-60

Multimetr CMM-60 firmy Sonel pozwala na rejestrację danych dzięki funkcji Trend Capture, wbudowanej pamięci oraz możliwości wysyłki danych i analizy wyników w programie komputerowym CMM-60 Multimeter Software. Urządzenie ułatwia diagnostykę potencjalnych problemów obejmujących pracę urządzeń elektromechanicznych, automatyki przemysłowej, silników oraz dystrybucji energii elektrycznej. Precyzyjne wskazania, bezpieczeństwo podczas pracy w warunkach przemysłowych, wygoda użytkowania oraz wczesne…

Więcej

Zysk Sonela mocno w górę

W 2018 roku Sonel zwiększył skonsolidowane przychody o 5% do 91,7 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto poprawił się aż o 75% i wyniósł 7,7 mln zł. Ten rok ma być dla grupy okresem kolejnych wzrostów. Na wyniki osiągnięte przez grupę składają się spółki: Foxytech, Sonel Instruments India Private Limited, Sonel Test and Measurement w…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas