Facebook

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Specjalizujący się w produkcji urządzeń pomiarowych Sonel nie odczuł znacząco w 2020 roku negatywnych skutków pandemii Covid-19. Popyt na produkty marki Sonel i wprowadzenie nowych wyrobów dla fotowoltaiki oraz elektromobilności pozwoliło wyraźnie poprawić wyniki.

Pandemia COVID-19 nie przeszkodziła Sonelowi w poprawie wyników w 2020 roku. Skonsolidowane przychody spółki wzrosły r/r o 6,5% do 116,1 mln PLN. Zysk operacyjny zwiększył się o 37% do 14,8 mln PLN, a netto o 42% do 13,4 mln PLN.

Na koniec ubiegłego roku stan środków pieniężnych Grupy wynosił 25,6 mln PLN wobec niespełna 8 mln PLN rok wcześniej. Cash flow operacyjny zwiększył się z 15,1 mln PLN do 27,6 mln PLN. Stabilna sytuacja finansowa spowodowała, że w kwietniu zarząd Sonela podjął decyzje o rekomendowaniu wypłaty dywidendy w 2021 roku w łącznej kwocie 14 mln PLN, co daje 1 PLN na akcję i stopę w wysokości 9,2%.

Nowe produkty

Duży wpływ na ubiegłoroczne wyniki miało wprowadzenie produktów z zakresu fotowoltaiki oraz elektromobilności: narzędzia do mierzenia parametrów instalacji fotowoltaicznych MPI-540-PV oraz przystawki EVSE do kompleksowego badania stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Większa sprzedaż w Indiach

W ubiegłym roku spółka Sonel SA odpowiadała za 91,8% całego poziomu sprzedaży Grupy. Dwie pozostałe, czyli Foxytech i Sonel Instruments India, osiągnęły odpowiednio 5,3% i 2,8% sprzedaży.

Pomimo pandemii w 2020 roku popyt na produkty Sonel SA był bardzo silny i to spowodowało, że mimo trudności, Grupa kończy rok 2020 na rekordowych poziomach sprzedaży oraz zysku – wskazuje w raporcie rocznym Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonela.

W roku 2020 najistotniejszą spółką była oczywiście Sonel SA, która wypracowała ponad 92% przychodów. Należy podkreślić, że spółka Foxytech wypracowała znacznie niższą sprzedaż niż w roku poprzednim i niewielką stratę netto. Natomiast spółka w Indiach zwiększyła sprzedaż oraz wypracowała dodatni wynik netto. Sprawdziła się zatem nasza teza o atrakcyjności tego rynku i konieczności utrzymywania tej działalności, pomimo strat w latach ubiegłych, ponieważ rynek ten ma nie tylko możliwości generowania zysków, ale też stwarza szanse testowania nowych rozwiązań w ekstremalnie trudnych warunkach. Kondycja spółki indyjskiej powoli poprawia się i oczekujemy, że w 2021 roku osiągnie sprawność pozwalającą generować stabilne zyski – ocenia prezes Sonela.

Spółka Foxytech zamierza w 2021 roku ściślej współpracować ze swoim chińskim partnerem, który od stycznia 2021 przejął większościowy pakiet udziałów (60%). Spółka ta będzie oferowała na rynku krajowym zaawansowane produkty z zakresu pomiarów energii elektrycznej.

Nowe przyrządy i zakład produkcyjny

W 2021 roku grupa będzie zamierza kontynuować działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży i rozwoju sieci dystrybucji, ze szczególnym naciskiem na rynki zagraniczne. Kontynuowany będzie proces opracowywania kolejnych przyrządów pozwalających na dywersyfikację i rozwój oferty, przy czym nowe konstrukcje produktów coraz silniej będą zorientowane na odbiorców zagranicznych, fotowoltaikę i elektromobilność.

W tym roku Sonel chce skupić się na cyfryzacji procesów biznesowych oraz informatyzacji rozwiązań technicznych, co w przyszłości przełożyć się powinno na większą atrakcyjność oferty.

Wydaje się, że w 2021 roku i latach kolejnych istotnym czynnikiem rozwoju i największą szansą będzie uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego mierników energii w spółce Foxytech oraz rozwój sprzedaży w tym obszarze – ocenia Krzysztof Wieczorkowski.

Więcej aktualności

Dobry i trudny rok dla Relpol

Dobry i trudny rok dla Relpol

Relpol zaprezentował oficjalny raport podsumowujący 2020 rok. …

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Grupa Apator odnotowała 60,23 mln zł skonsolidowanego zysku ne…

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Specjalizujący się w produkcji urządzeń pomiarowych Sonel nie …

Dobry rok Grupy Aplisens

Dobry rok Grupy Aplisens

W 2020 roku producent aparatury kontrolo-pomiarowej Aplisens w…

Więcej aktualności

Dobry i trudny rok dla Relpol

Dobry i trudny rok dla Relpol

Relpol zaprezentował oficjalny raport podsumowujący 2020 rok. Ubiegłoroczne przychody pozostały na poziomie roku 2019, natomiast znacząco wzrósł zysk netto.   - Miniony rok był dla Grupy kapitałowej rokiem dobrym, a jednocześnie trudnym …

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Grupa Apator odnotowała 60,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 roku wobec 53,41 mln zł zysku rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 13% r/r podała spółka w raporcie. W tym samym okresie wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 7%.…

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Sonel poprawia w 2020 roku wyniki

Specjalizujący się w produkcji urządzeń pomiarowych Sonel nie odczuł znacząco w 2020 roku negatywnych skutków pandemii Covid-19. Popyt na produkty marki Sonel i wprowadzenie nowych wyrobów dla fotowoltaiki oraz elektromobilności pozwoliło w…

Dobry rok Grupy Aplisens

Dobry rok Grupy Aplisens

W 2020 roku producent aparatury kontrolo-pomiarowej Aplisens wypracował 108,0 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jest to drugi w historii wynik sprzedaży odnotowany przez Grupę Aplisens. Skonsolidowany EBIT oraz zysk netto wyniosły w ubieg…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas