Facebook

Columbus Energy

Obroty Columbus Energy wzrosły o 460%

W pierwszym kwartale 2020 roku Columbus Energy szacuje 125 mln zł skonsolidowanych przychodów i 18 mln mln zł zysku brutto. To wzrost o ponad 460% w przypadku obrotów i ponad 700% jeśli chodzi o wynik brutto w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r. Szacunkowy przychód na poziomie 125 mln zł netto w pierwszym kwartale…

Więcej

Columbus Energy łączy siły z Nexity

Columbus Energy inwestuje w Nexity, spółkę oferującą system zarządzający infrastrukturą do ładowania samochodów elektrycznych. Cel to stworzenie rozwiązań IT dla e-mobility i całej nowoczesnej energetyki w oparciu o nową dyrektywę unijną RED II, która umożliwia synergię prosumentów, użytkowników fotowoltaiki biznesowej, energii z farm fotowoltaicznych z magazynami energii i siecią ładowarek. W ramach transakcji Columbus Energy…

Więcej

Columbus Energy kupuje udziały w 13 spółkach

Columbus Energy zawarł umowy nabycia 100% udziałów w 13 spółkach celowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych z wygraną w 2019 roku aukcją o łącznej mocy 13 MWp. Wartość transakcji wynosi około 8 mln zł. Columbus Energy szacuje, że wartość nabytych spółek po wybudowaniu jeszcze w 2020 roku farm fotowoltaicznych wyniesie około 40-45 mln zł. – Zawarcie…

Więcej

Columbus Energy pozyskał środki na budowę farm PV

Dwie spółki celowe Columbus Energy podpisały z Bankiem Ochrony Środowiska umowy kredytowe na łączną kwotę 5,72 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektów fotowoltaicznych. Spółka celowa Eko Energia-Fotowoltaika Domaniew II podpisała z BOŚ umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 2,26 mln zł oraz kredytu obrotowego w rachunku kredytowym na kwotę 678,5 tys. zł. Pozyskane środki…

Więcej

Columbus Energy kupuje udziały w pięciu spółkach

Columbus Energy zakupił 50% udziałów w pięciu spółkach celowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych z wygraną aukcją o mocy 10,5 MWp. Wartość transakcji wynosi około 3,8 mln zł. – Nabycie udziałów w spółkach celowych jest związane z kluczową umową współpracy zawartą w dniu 6 sierpnia 2019 roku na rozwój projektów farm fotowoltaicznych o mocy około 355…

Więcej

20 mln euro dla Columbus Energy od Immersa Limited

Columbus Energy podpisał 30 stycznia ramową umowę współpracy z angielskim Immersa Limited. Jak podaje spółka z New Connect, inwestor planuje zainwestować pilotażowo kwotę 20 mln euro w projekty Power Lease Agreement (instalacje fotowoltaiczne dla sektora komercyjnego) na polskim rynku z zamiarem uruchomienia tej kwoty w roku 2019 dla dużych klientów korporacyjnych Columbus Energy. W celu…

Więcej

Columbus Energy zamontuje OZE za 7,2 mln zł

Spółka Columbus Energy podpisała dwie umowy z Gminą Dobra (woj. wielkopolskie) na zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych systemów grzewczych. Pierwsza umowa dotyczy montażu 128 instalacji PV i 90 systemów solarnych, natomiast w ramach drugiej umowy spółka wykona 154 mikroinstalacje fotowoltaiczne i 64 instalacje kolektorów słonecznych. Zakończenie montażu wszystkich systemów ustalono na 21…

Więcej

Columbus Energy wchodzi na rynek e-mobility

Columbus Energy zakończył pierwsze półrocze skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 1,51 mln zł i 21,3 mln zł przychodów. Spółka pracuje nad rozszerzeniem oferty m.in. w obszarze elektromobilności. Columbus Energy to największa na polskim rynku firma pod względem zasięgu terytorialnego i liczby montowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych. W pierwszej połowie tego roku przychody grupy wyniosły 21,3 mln zł wobec…

Więcej

Columbus Energy skokowo poprawia wyniki

Columbus Energy, spółka notowana na rynku New Connect, zakończył pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości ponad 2,67 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 15,38 mln zł. rok wcześniej było to odpowiednio 2,5 mln zł i ponad 54 tys. zł. W samym drugim kwartale 2017 r. Grupa Columbus Energy…

Więcej

Columbus Energy: 4,3 mln zł na instalacje PV

Columbus Energy, spółka notowana na rynku New Connect, zakończyła z sukcesem emisję obligacji serii B i pozyskała z niej ponad 4,3 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie montażu instalacji PV w ramach programu abonamentowego. W pierwszej w historii spółki publicznej ofercie obligacji dokonała ona przydziału 4 335 sztuk obligacji serii B o wartości nominalnej…

Więcej

Columbus Energy sprzedał 100 „Abonamentów na słońce”

Columbus Energy sprzedał 100 pierwszych „Abonamentów na słońce”. Montaż zestawów fotowoltaicznych rozpocznie się we wrześniu. „Abonament na słońce” to nowy produkt firmy, oferowany od początku czerwca tego roku. Prognozy spółki przewidują, że w latach 2016-2020 zostanie zrealizowanych 50 tys. tego typu instalacji. Columbus rozważa także wdrożenie ogólnopolskiego programu dla instytucji sakralnych. W lipcu firma wykonała…

Więcej

Columbus Energy: panele PV na abonament

Columbus Energy z początkiem czerwca rozszerzy swoją ofertę o nowy produkt – sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach oferty „Abonament na słońce”. W trzecim kwartale spółka chce złożyć prospekt emisyjny do KNF w celu przeniesienia notowań z New Connect na rynek główny GPW. „Abonament na słońce” to nowy produkt w ofercie spółki Columbus Energy,…

Więcej

Columbus Energy miał w styczniu 1 mln zł obrotów

Spółka Columbus Energy, działającą na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych wypracowała styczniu bieżącego roku przychody na poziomie 1 mln zł. W omawianym miesiącu firma podpisała także 141 umów o łącznej wartości ponad 6,5 mln zł brutto. – Columbus Energy cały czas zwiększa sprzedaż oraz podpisuje kolejne umowy na dostawę mikroinstalacji fotowoltaicznych, dlatego też bardzo dobrze oceniam perspektywy…

Więcej

Columbus Capital połączy się z Columbus Energy

Notowana na rynku NewConnect spółka Columbus Capital ma zgodę na połączenie z Columbus Energy, działającą w branży OZE. Nowo powstały podmiot będzie prowadził działalność w segmencie energetycznym oraz inwestycyjnym. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Columbus Capital spółki Columbus Energy poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy na Columbus Capital w zamian za nowo emitowane akcje.…

Więcej

Columbus Energy wykona instalacje PV za 10,6 mln zł

W październiku 2015 roku spółka Columbus Energy – powiązana z firmą JR Holding notowaną na New Connect – ponownie uruchomiła intensywną sprzedaż usługi montażu instalacji fotowoltaicznych i do końca listopada zakontraktowała klientów indywidualnych (zarówno na montaż w ramach Programu Prosument, jak i w ramach nowej Ustawy o OZE), klientów biznesowych oraz instytucjonalnych na 172 instalacje.…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas