Facebook

Columbus Energy

Dariusz Kowalczyk-Tomerski wiceprezesem Columbus Energy

Zarząd Columbus Energy S.A. poszerzył swój skład. Uchwałą Rady Nadzorczej, wiceprezesem Spółki został Dariusz Kowalczyk-Tomerski. Nowy wiceprezes będzie odpowiadał m.in. za dział realizacji oraz budowy farm i magazynów energii Columbus. Wśród koordynowanych przez niego obszarów znalazły się też: Biuro Obsługi Klienta, serwis oraz IT. – Dariusz Kowalczyk-Tomerski dołączy do Columbus jako doświadczony menedżer, o wysokich…

Więcej

Columbus Energy wchodzi na czeski rynek

Columbus Energy rozpoczął sprzedaż instalacji fotowoltaicznych w Republice Czeskiej. Polski dostawca usług OZE w ramach oferty zapewnia m.in. panele fotowoltaiczne Sunport, oparte na technologii MWT, z inwerterami marki Solis. Jak podano w komunikacie najważniejszym wyróżnikiem oferty Columbus na czeskim rynku PV jest szybki montaż instalacji. Na początek Columbus oferuje czeskim klientom fotowoltaikę w zestawie z…

Więcej

Orange ma umowę z Columbus Energy na instalację PV

Orange Polska podpisał z Columbus Energy umowę na montaż i dzierżawę instalacji fotowoltaicznej o mocy 331 kWp na dachu Warsaw Data Hub w Łazach. Kontrakt realizowany jest w modelu solar as a service (SaaS). Umowa Orange Polska i Columbus Energy została zawarta na 20 lat, a instalacja ma moc 331 kWp. W maju br. Columbus…

Więcej

Columbus Energy zwiększył w czerwcu przychody

Columbus Energy odnotował w czerwcu br. przychody w wysokości prawie 30 mln zł wobec 22,3 mln zł w maju. Spółka zwiększyła też ilość zainstalowanej w miesiącu mocy – do 5,5 MW.  – Ustabilizowaliśmy sprzedaż dla klientów indywidualnych, która odpowiada za większość naszej marży, i spodziewamy się wzrostu w kolejnych miesiącach. Rynkowy popyt na fotowoltaikę oraz…

Więcej

Columbus Energy wejdzie do Czech

Columbus Energy rozpoczyna działalność w Czechach. Spółka będzie sprzedawać i montować instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz inne produkty związane z odnawialnymi źródłami energii. Zarząd spółki Columbus Energy S.A. podpisał umowę joint-venture z dwoma czeskimi podmiotami. Zgodnie z umową, za pośrednictwem utworzonej w Republice Czeskiej spółki, w której Columbus obejmie 52% w nowym podmiocie, firma będzie…

Więcej

Ponad 16 mln zł straty Columbus Energy w 2021 roku

Grupa Columbus Energy opublikowała raport roczny za 2021 r. Skonsolidowane przychody wyniosły ponad 706 mln zł i były wyższe o 8% w stosunku do roku ubiegłego. Jednocześnie firma poniosła w tym okresie stratę w wysokości 16,4 mln zł. Spowolnienie rynku prosumenckiego związane z przejściem na net-billing stawia przed przedsiębiorstwem spore wyzwania. Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem…

Więcej

Columbus Energy: rezygnacja wiceprezesa zarządu

Zarząd Columbus Energy SA poinformował, iż otrzymał od pana Janusza Sterny decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Columbus ze skutkiem na 6 kwietnia 2022 r. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste. Jednocześnie Janusz Sterna zadeklarował gotowość dalszego wsparcia Spółki w kluczowych obszarach działalności. – Moja decyzja o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Columbus Energy S.A.…

Więcej

Ponad 30 mln straty Columbus Energy

Columbus Energy odnotował 31,1 mln zł skonsolidowanej straty netto jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 17,34 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 29,83 mln zł wobec 20,79 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 24,8 mln zł w IV kw. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 210,99 mln zł w IV…

Więcej

Columbus w styczniu pozyskał umowy na 100 mln zł

Firma Columbus Energy podpisała w styczniu umowy o wartości prawie 100 mln zł. Przychody spółki z podstawowej działalności wyniosły 40 mln zł, co przełożyło się na moc zainstalowaną 8,2 MW. Przychody osiągnięte w styczniu przez Columbus Energy są niższe od sprzedaży wypracowanej w listopadzie i grudniu 2021 r: odpowiednio 62,2 mln zł  i 65,7 mln…

Więcej

Columbus Energy: prawie 3 mln zł straty w III kwartale

Columbus Energy odnotował 2,98 mln zł straty netto w III kw. 2021 r. wobec 24,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Przychody spadły o niemal jedną piątą do 172,4 mln zł (213,22 mln zł rok wcześniej). Po trzech kwartałach przychody spółki wynoszą 508 mln zł (+8,5%), EBITDA 42,6 mln zł (-39% r/r),…

Więcej

Columbus Elite zawarł umowę inwestycyjną z Votum

Columbus Energy S.A poinformował, że spółka zależna Columbus Elite zawarła umowę inwestycyjną, w ramach której zamierza kupić docelowo pakiet akcji reprezentujący 55% udziału w kapitale zakładowym Votum Energy. Umowy o współpracy zawarte pomiędzy Columbus Energy i Votum Energy, przewidują, że produkty z oferty spółki będą dystrybuowane w sieci sprzedaży Votum Energy. Współpraca będzie wsparciem dla…

Więcej

Columbus zakupi projekty farm PV o mocy 90 MW

Columbus Energy S.A. zawarł z partnerem porozumienie, na mocy którego zakupi projekt farmy fotowoltaicznej z wydanymi Warunkami Przyłączenia o mocy 60 MW. Ponadto Spółka podpisała przedwstępną umowę nabycia projektu farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 30 MW. – Porozumienie dotyczy współpracy przy rozwoju farmy fotowoltaicznej o mocy 60 MW z wydanymi warunkami przyłączenia. Nasz partner zadeklarował,…

Więcej

Saule Technologies: pierwsze wdrożenie ogniw perowskitowych

W Lublinie 24 sierpnia odbyła się premiera instalacji lameli – łamaczy światła z ogniwami perowskitowymi Saule Technologies. Według spółki jest to pierwsze na świecie komercyjne wdrożenie technologii perowskitowych ogniw słonecznych. Za system automatyki do sterowania położeniem lameli względem pozycji Słońca odpowiada marka Somfy. Pierwszym klientem Saule został Aliplast. Lubelska instalacja ma formę żaluzji fotowoltaicznych –…

Więcej

335 milionów przychodów Columbus Energy w I półroczu

Grupa Columbus Energy miała w pierwszym półroczu 2021 roku 335,9 mln zł przychodów, czyli o 32% więcej rdr. EBITDA wyniosła 30,9 mln zł wobec 38,1 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie. W drugim kwartale przychody grupy wyniosły 178 mln zł wobec 129 mln zł przed rokiem. EBITDA w II kwartale wyniosła 10,8…

Więcej

Columbus JV: umowy zakupu 17 projektów farm FV

Columbus JV-9 w organizacji oraz Columbus JV-10 w organizacji (Columbus JV), wchodzące w skład grupy kapitałowej Columbus, zawarły umowy zakupu łącznie 17 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 19 MW. Dwa projekty o łącznej mocy 2 929 MW mają wygraną aukcję URE 2021 – podał Columbus Energy. Jak podano w komunikacie, w terminie 4…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas