Facebook

Columbus Energy

Columbus Energy: rezygnacja wiceprezesa zarządu

Zarząd Columbus Energy SA poinformował, iż otrzymał od pana Janusza Sterny decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Columbus ze skutkiem na 6 kwietnia 2022 r. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste. Jednocześnie Janusz Sterna zadeklarował gotowość dalszego wsparcia Spółki w kluczowych obszarach działalności. – Moja decyzja o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Columbus Energy S.A.…

Więcej

Ponad 30 mln straty Columbus Energy

Columbus Energy odnotował 31,1 mln zł skonsolidowanej straty netto jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 17,34 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 29,83 mln zł wobec 20,79 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 24,8 mln zł w IV kw. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 210,99 mln zł w IV…

Więcej

Columbus w styczniu pozyskał umowy na 100 mln zł

Firma Columbus Energy podpisała w styczniu umowy o wartości prawie 100 mln zł. Przychody spółki z podstawowej działalności wyniosły 40 mln zł, co przełożyło się na moc zainstalowaną 8,2 MW. Przychody osiągnięte w styczniu przez Columbus Energy są niższe od sprzedaży wypracowanej w listopadzie i grudniu 2021 r: odpowiednio 62,2 mln zł  i 65,7 mln…

Więcej

Columbus Energy: prawie 3 mln zł straty w III kwartale

Columbus Energy odnotował 2,98 mln zł straty netto w III kw. 2021 r. wobec 24,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Przychody spadły o niemal jedną piątą do 172,4 mln zł (213,22 mln zł rok wcześniej). Po trzech kwartałach przychody spółki wynoszą 508 mln zł (+8,5%), EBITDA 42,6 mln zł (-39% r/r),…

Więcej

Columbus Elite zawarł umowę inwestycyjną z Votum

Columbus Energy S.A poinformował, że spółka zależna Columbus Elite zawarła umowę inwestycyjną, w ramach której zamierza kupić docelowo pakiet akcji reprezentujący 55% udziału w kapitale zakładowym Votum Energy. Umowy o współpracy zawarte pomiędzy Columbus Energy i Votum Energy, przewidują, że produkty z oferty spółki będą dystrybuowane w sieci sprzedaży Votum Energy. Współpraca będzie wsparciem dla…

Więcej

Columbus zakupi projekty farm PV o mocy 90 MW

Columbus Energy S.A. zawarł z partnerem porozumienie, na mocy którego zakupi projekt farmy fotowoltaicznej z wydanymi Warunkami Przyłączenia o mocy 60 MW. Ponadto Spółka podpisała przedwstępną umowę nabycia projektu farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 30 MW. – Porozumienie dotyczy współpracy przy rozwoju farmy fotowoltaicznej o mocy 60 MW z wydanymi warunkami przyłączenia. Nasz partner zadeklarował,…

Więcej

Saule Technologies: pierwsze wdrożenie ogniw perowskitowych

W Lublinie 24 sierpnia odbyła się premiera instalacji lameli – łamaczy światła z ogniwami perowskitowymi Saule Technologies. Według spółki jest to pierwsze na świecie komercyjne wdrożenie technologii perowskitowych ogniw słonecznych. Za system automatyki do sterowania położeniem lameli względem pozycji Słońca odpowiada marka Somfy. Pierwszym klientem Saule został Aliplast. Lubelska instalacja ma formę żaluzji fotowoltaicznych –…

Więcej

335 milionów przychodów Columbus Energy w I półroczu

Grupa Columbus Energy miała w pierwszym półroczu 2021 roku 335,9 mln zł przychodów, czyli o 32% więcej rdr. EBITDA wyniosła 30,9 mln zł wobec 38,1 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie. W drugim kwartale przychody grupy wyniosły 178 mln zł wobec 129 mln zł przed rokiem. EBITDA w II kwartale wyniosła 10,8…

Więcej

Columbus JV: umowy zakupu 17 projektów farm FV

Columbus JV-9 w organizacji oraz Columbus JV-10 w organizacji (Columbus JV), wchodzące w skład grupy kapitałowej Columbus, zawarły umowy zakupu łącznie 17 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 19 MW. Dwa projekty o łącznej mocy 2 929 MW mają wygraną aukcję URE 2021 – podał Columbus Energy. Jak podano w komunikacie, w terminie 4…

Więcej

Columbus Energy zrezygnował z przejęcia serwisu firmy Archeton

Columbus Energy poinformował, iż odstąpił od negocjacji w sprawie przejęcia serwisu firmy Archeton, sprzedającego gotowe projekty domów. – Powodem odstąpienia od negocjacji jest wynik przeprowadzonej analizy due diligence Archeton sp. z o.o., wskazujący na ryzyko biznesowe planowanego zakresu i formy współpracy dla Columbus oraz – w konsekwencji przeprowadzonej analizy rynku – zmiana koncepcji prowadzenia przez…

Więcej

Ruszyła fabryka perowskitowych ogniw Saule Technologies

W piątek 21 maja 2021 r., we Wrocławiu, firma Saule Technologies uruchomiła pierwszą w historii linię produkcyjną drukowanych, ultracienkich i elastycznych ogniw słonecznych na bazie perowskitu. Saule Technologies, firma zajmująca się badaniami i rozwojem ogniw fotowoltaicznych nowej generacji opartych na perowskitach przechodzi do fazy komercjalizacji tej technologii. W otwartej 21 maja br. fabryce perowskitów we…

Więcej

Columbus laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Columbus Energy S.A. został uhonorowany przez Prezydenta RP Nagrodą Gospodarczą w kategorii „Narodowy Sukces”. Nagroda jest przyznawana przedsiębiorstwom, które przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki i promują Polskę na arenie międzynarodowej. Uroczysta gala, podczas której zostały wręczone nagrody główne w każdej z siedmiu konkursowych kategorii, odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, we środę 5…

Więcej

Columbus Energy ma koncesję na sprzedaż energii

Prezes UOKiK wydał pozytywną decyzję w sprawie nabycia przez Columbus Energy S.A. 100% udziałów w spółce Vortex Energy – Obrót Sp. z o.o. Tym samym Columbus może już zawierać umowy kompleksowe z klientami. – Finalizacja przejęcia spółki Vortex Energy – Obrót, z koncesją na sprzedaż energii, to ważny krok w rozwoju naszej działalności. Od tej…

Więcej

Wysoka dynamika przychodów i zysku Columbus Energy

Columbus Energy zakończył rok 2020 skonsolidowanymi przychodami na poziomie 670 mln zł i wynikiem EBIDTA 99 mln zł, notując rekordową dynamikę wzrostu tych wartości. Jak wynika z raportu rocznego Columbus, w 2020 roku Grupa osiągnęła przychody na poziomie 670 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 220% r/r. Skonsolidowany zysk brutto wzrósł o 480% w…

Więcej

Nowy biznes Columbus Energy

Columbus Energy w ramach podpisanego 11 marca 2021 r. porozumienia, przejmie biznes gotowych projektów domów od spółki Archeton. Nowa spółka będzie oferowała domy jednorodzinne z gotową instalacją fotowoltaiczną. Columbus Energy zawarł z osobą fizyczną, będącą 100-proc. właścicielem spółki Archeton, porozumienie w sprawie zakupu marki Archeton wraz z całym biznesem, w drodze utworzenia spółki joint venture,…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas