Facebook

ML System

ML System: wzrost sprzedaży i strata netto

ML System w I półroczu 2022 r. wypracował 105,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 45%. Jednocześnie odnotowana została strata netto w wysokości -3,8 mln zł. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 13,1 mln zł, czyli o 19,5% więcej w ujęciu rok do roku. Obecna wartość portfela zamówień spółki…

Więcej

ML System zbuduje instalację PV o mocy 8 MW

ML System zbuduje w Pasterzowicach dla PGE Energia Odnawialna instalację PV o mocy 8 MW. Ponadto spółka podpisała z firmą Wjatech wartą 32 mln zł umowę na dostawę i uruchomienie linii produkcyjnej w ramach projektu Active Glass. Warta 22 mln zł netto oferta ML System została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu pn. „Zaprojektowanie i budowa…

Więcej

ML System zwiększa portfel zleceń

ML System zbuduje za 16 mln zł netto farmę fotowoltaiczną o mocy 2 MW wraz z wewnętrzną siecią energetyczną oraz systemem magazynowania energii na terenie ogrodów Zespołu Pałacowo – Parkowego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, a także za kwotę 4,5 mln zł netto farmę Sokółka o mocy 1,25 MW dla PKN Orlen. …

Więcej

ML System zbuduje farmę PV o mocy 3 MW

ML System zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 3 MW na zwałowisku północnym kopalni Jaźwica należącej do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych, zlokalizowanej w Chęcinach. – Rewitalizacja terenów pogórniczych to strategiczna kwestia w kontekście budowania „zielonej gospodarki”. Jedną z możliwości w tym procesie jest budowa farm fotowoltaicznych na zwałowiskach, co dodatkowo wpisuje się w politykę wzmacniania niezależności…

Więcej

ML System dostarczy moduły PV do Taurona

ML System podpisał umowę z Tauronem o wartości 10,6 mln euro na dostawę modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 37,1 MW. Zostaną one zainstalowane na aktualnie największej, budowanej farmie fotowoltaicznej w Polsce, zlokalizowanej w Mysłowicach.  Jak wskazuje Tauron, farma fotowoltaiczna powstanie dwuetapowo: w pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie około 37 MW, drugi z kolei przewiduje budowę…

Więcej

Wyższa sprzedaż i strata netto ML System

ML System w I kwartale 2022 r. wypracował 54,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 109%. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 5,3 mln zł, czyli o 112% więcej w ujęciu rok do roku. Jednocześnie spółka zanotowała stratę netto w kwocie 2,8 mln zł. Obecna wartość portfela zamówień spółki…

Więcej

ML System z dużym wzrostem sprzedaży w 2021 r.

ML System, zgodnie z szacunkowymi, niezaudytowanymi danymi, wypracował w 2021 r. 188,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 48%. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 24,4 mln zł, czyli o 10% więcej rok do roku. W 2021 r., zgodnie z danymi szacunkowymi, spółka wypracowała 26,7 mln zł zysku brutto…

Więcej

ML System z umową o wartości 4,4 mln netto

ML System podpisał z Polskimi Zakładami Zbożowymi Lubella GMW w Lublinie umowę o wartości 4,4 mln zł netto na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej dla zakładu produkcyjnego. Całkowita moc instalacji wyniesie ponad 1,16 MW. Zajmie ona powierzchnię 5700 m2 i wygeneruje około 1076 MWh energii elektrycznej w skali roku. – Systematycznie zwiększamy nasz potencjał…

Więcej

ML System z ponad 30% wzrostem sprzedaży

ML System w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wypracował 121,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 37,2 proc. W analizowanym okresie EBITDA wyniosła 15,9 mln zł wobec 17,6 mln zł rok wcześniej, a zysk netto 1,4 mln zł w porównaniu z 9,0 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.…

Więcej

ML System otwiera linię produkcyjną szyb Quantum Glass

ML System 16 grudnia otworzy pierwszą na świecie linię produkcyjną Quantum Glass – w pełni transparentnych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną. – Wszystkie urządzenia, które tworzą nowoczesną linię wytwórczą Quantum Glass, zostały zintegrowane i sparametryzowane. Szacujemy, że poziom produkcji może wynieść do 5 tys. m2 w skali miesiąca. Obserwujemy duże zainteresowanie produktem zarówno…

Więcej

ML System rozszerza współpracę z grupą Pilkington

ML System zawarł umowę o współpracy ze spółkami Pilkington IGP oraz Pilkington Polska w przedmiocie wspólnej koordynacji sprzedaży produktów szklanych wykorzystujących powłoki kwantowe oraz technologię BIPV, a także produktów linii Smart Glass. Współpraca będzie obejmowała projekty realizowane na terytorium całej Europy. – ML System dysponuje wiedzą, zasobami technicznymi i doświadczeniem w zakresie produkcji innowacyjnych powłok…

Więcej

ML System: wzrost przychodów i spadek zysku w I półroczu 2021

ML System w I półroczu 2021 r. wypracował 72,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 26,2%. Zysk netto w I półroczu 2021 r. wyniósł 3,2 mln zł w porównaniu z 8,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na spadek zysku netto wpłynęła realokacja zasobów wytwórczych BIPV, realizowana głównie…

Więcej

ML System z kontraktem o wartości 5 mln zł

Firma ML System podpisała wartą blisko 5 mln zł umowę z Gminą i Miastem Ulanów, której przedmiotem jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 1,55 mWp w 459 budynkach. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Ulanów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego…

Więcej

ML System ze wzrostem przychodów w I kwartale

ML System, funkcjonujący na rynku BIPV (eng. Building Integrated Photovoltaics), w I kwartale 2021 r. wypracował 26,3 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 19,7 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. – W pierwszym kwartale rozpoczęliśmy relokację linii produkcyjnych pomiędzy naszymi halami celem optymalnego ich dostosowania do wdrożenia produkcji Quantum Glass. Ma to służyć zwiększeniu…

Więcej

ML System pozyskał halę produkcyjną o powierzchni 6,2 tys. m2

ML System podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowę leasingu finansowego, dzięki której finansujący oddaje do korzystania spółce nieruchomość gruntową zlokalizowaną w Zaczerniu, bezpośrednio obok obecnej fabryki ML System. Na działce objętej leasingiem znajduje się hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni użytkowej ok. 6,2 tys. m2 wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą. Wartość początkowa umowy leasingu wynosi…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas