Facebook

ML System: wzrost przychodów i spadek zysku w I półroczu 2021

ML System w I półroczu 2021 r. wypracował 72,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 26,2%. Zysk netto w I półroczu 2021 r. wyniósł 3,2 mln zł w porównaniu z 8,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Na spadek zysku netto wpłynęła realokacja zasobów wytwórczych BIPV, realizowana głównie w I kwartale br., ukierunkowana na optymalne ich dostosowanie do wdrożenia produkcji QG oraz wzrost kosztów materiałów (w tym głównie stali i aluminium), usług obcych i wynagrodzeń.

Przed nami kluczowy moment w historii firmy, jakim będzie uruchomienie w bieżącym roku masowej produkcji w ramach innowacyjnej linii Quantum Glass (QG). Inwestycja ma dla nas charakter strategiczny, biorąc pod uwagę m.in. jej skalę i oczekiwane efekty, dlatego na początku roku konieczne było dostosowanie zasobów i procesów wewnętrznych do efektywnego wdrożenia produkcji w tym zakresie. Miało to wpływ na osiąganą rentowność w I, a częściowo również w II kwartale bieżącego roku. Kluczowe procesy związane ze startem projektu QG już za nami, dodatkowo III, a szczególnie IV kwartał są w naszej branży sezonowo najlepsze, dlatego z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

ML System obserwuje wzrost popytu na asortyment BIPV oraz PV wśród kontrahentów
z sektora MŚP. Spółka dostrzega także duży potencjał wzrostu w inwestycjach infrastrukturalnych dotyczących modernizacji transportu pasażerskiego (m.in. dworce kolejowe i autobusowe). Firma zaangażowana jest m.in. w modernizację Dworca Zachodniego w ramach kontraktu o wartości 27 mln zł, gdzie zainstalowane zostaną moduły BIPV o łącznej powierzchni 12 tys. mkw. To kolejna realizacja tego typu, po Dworcu Komunikacji Lokalnej
w Rzeszowie, Dworcu Autobusowym w Sanoku, czy Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
W trakcie realizacji jest także kontrakt w zakresie dostawy kompleksowych rozwiązań BIPV na potrzeby budowanego Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz dostawa modułów BIPV dla dworca Sierndorf zlokalizowanego w północnej Austrii.

Inwestujemy w rozwój zasobów ludzkich z myślą o uruchomieniu kolejnych linii produkcyjnych. Realokacja zasobów wytwórczych zakończyła się pomyślnie, dzięki czemu aktualnie na bieżąco odpowiadamy na zgłaszany popyt. W samym II kwartale 2021 r. wartość sprzedaży zagranicznej wyniosła 2,3 mln zł wobec 0,3 mln zł w I kwartale. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach wartość eksportu będzie rosła – podkreśla Dawid Cycoń.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas