Facebook

Apator

Grupa Apator zwiększa przychody i zyski

Grupa Apator przedstawiła wyniki za I półrocze 2020 roku, z których wynika, iż oparła się negatywnemu wpływowi pandemii. Według informacji przekazanych przez firmę działalność operacyjna spółek Grupy od początku roku przebiega bez znaczących zakłóceń. Z dniem 1.09.2020 r. w skład zarządu Grupy Apator powołany został nowy członek, dyrektor ds. automatyzacji pracy sieci Grupy Apator Tomasz…

Więcej

Apator uzgodnił warunki sprzedaży nieruchomości w Poznaniu

Apator 24 lipca podpisał z podmiotem branży deweloperskiej umowę sprzedaży nieruchomości spółki zależnej Apator Powogaz w Poznaniu. Dzień wcześniej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę na zawarcie powyższego porozumienia. Przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa położona w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 o łącznym obszarze 3,3 hektarów, na której posadowiona jest siedziba spółki Apator Powogaz.…

Więcej

Apator przeznaczy na dywidendę 36,1 mln zł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Apator podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na ten cel przeznaczono łącznie 36,09 mln zł z zysku za 2019 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,10 zł brutto. Akcjonariuszom posiadającym akcje Apatora w dniu 5 grudnia 2019 roku została wypłacona w dniu 12 grudnia 2019 roku zaliczka na poczet przewidywanej…

Więcej

Apator nie sprzeda (na razie) nieruchomości w Poznaniu

W styczniu Apator Powogaz, spółka z Grupy Apator, zawarł z firmą z branży deweloperskiej list intencyjny dotyczący zbycia nieruchomości w centrum Poznania za 61 mln zł. Apator informował wówczas, że finalizacja transakcji ma nastąpić w pierwszym kwartale tego roku. Tak się jednak nie stało. – Spółka otrzymała od kontrahenta, z którym zawarła list intencyjny, informację…

Więcej

One-offy obniżyły wynik Apatora

Po ponad 4-procentowym wzroście Grupa Apator wypracowała w ubiegłym roku ponad 878 mln zł przychodów – blisko połowę (47%) stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych. Zysk netto skurczył się o jedną piątą do poziomu 56 mln zł. Na słabszy wynik znaczący wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. W 2019 roku Apatorowi nie sprzyjała sytuacja rynkowa w…

Więcej

Apator dostarczy 45 tys. liczników dla Enea Operator

Enea Operator podpisała umowę z firmą Apator na dostawę liczników 3-fazowych na potrzeby realizacji rozliczeń rynku mocy – opłaty mocowej. Liczniki zostaną zainstalowane u klientów z grup taryfowych C1x, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Podpisanie umowy odbyło się w związku z rozstrzygniętym w grudniu wspólnym przetargiem ogłoszonym przez Eneę Operator, Tauron Dystrybucję oraz PGE Dystrybucję.…

Więcej

Spółka Apatora sprzeda nieruchomość za 61 mln zł

Apator poinformował, że jego spółka zależna Apator Powogaz zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej list intencyjny dotyczący zbycia nieruchomości w centrum Poznania przy ulicy K. Janickiego 23/25. Zgodnie z treścią zawartego listu intencyjnego spółka udzieliła kontrahentowi wyłączności negocjacyjnej do dnia 10 marca 2020 roku oraz wyraziła zgodę na przeprowadzenie due diligence nieruchomości. Jednocześnie strony ustaliły…

Więcej

Apator dostarczy liczniki dla Energi

Apator w wyniku wygranego przetargu, zawarł z Energa-Operator umowę na dostawę 1- fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej. Podstawowa wartość umowy wynosi 12,3 mln zł netto, a dostawy będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (3 stycznia) z możliwością przedłużenia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Warunki umowy przewidują prawo opcji…

Więcej

Apator dostarczy liczniki dla trzech OSD

Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator rozstrzygnęły przetarg na zakup ponad 235 tys. liczników energii elektrycznej. W ramach postępowania wybrano ofertę spółki Apator za 77 mln zł. Zamówienie podstawowe przewiduje dostawę dla Tauron Dystrybucja 120 tys. liczników, dla PGE Dystrybucja – 70 tys., a dla Enea Operator – 45 tys. liczników. Urządzenia mają zostać…

Więcej

Apator ze wzrostem obrotów i niższym zyskiem

Po dziewięciu miesiącach tego roku przychody Grupy Apator zwiększyły się o 7,2%. Wyższe obroty wypracowano zarówno w kraju (+3,4%), jak i zagranicą (+11,6%). Zysk netto po trzech kwartałach 2019 wyniósł 45,4 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 16,5%. W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży Grupy Apator osiągnęły poziom 220,5 mln zł, co…

Więcej

Apator zaktualizował tegoroczną prognozę

Apator nieznacznie obniżył tegoroczne prognozy – zarówno w obszarze przychodów, jak i wyniku netto. Spółka podjęła także decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy z tegorocznego zysku. Do akcjonariuszy pod koniec tego roku trafi blisko 15 mln zł. Apator dokonał agregacji szacowanych i oczekiwanych wyników finansowych Grupy Apator na 2019 rok. Zgodnie z nowymi założeniami…

Więcej

Apator i Phoenix Systems zaprojektują inteligentny licznik IoT

Apator zawarł umowę ze spółką Phoenix Systems z Grupy Atende na zaprojektowanie elementów nowego, inteligentnego licznika energii elektrycznej. Licznik będzie nowoczesnym urządzeniem Internetu Rzeczy opartym na systemie operacyjnym Phoenix-RTOS. Projekt bazuje na synergii doświadczeń obu spółek we wdrożeniach rozwiązań dla sektora energetycznego. Połączy know-how Apatora w zakresie projektowania i produkcji liczników z doświadczeniem spółki Phoenix…

Więcej

Wdrażanie strategii w Apatorze idzie zgodnie z planem

Realizacja strategii Apatora na lata 2019-2021 przebiega zgodnie z planem. Prezes spółki Mirosław Klepacki podkreśla, że jej wdrażanie jest stale monitorowane i w razie potrzeby podlega modyfikacjom w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku. – Potrafimy w sposób elastyczny dostosowywać się do zmian. Jeśli jakieś działanie nie jest do końca zgodne z wcześniejszymi założeniami, potrafimy…

Więcej

Apator liczy na dalszy wzrost obrotów i zysku

Grupa Apator prognozuje, że w tym roku jej przychody wyniosą 880 mln zł – 920 mln zł, natomiast zysk netto osiągnie poziom 72 mln zł – 75 mln zł. W porównaniu z ubiegłorocznymi rezultatami to 4,1% – 8,9% więcej w przypadku obrotów i 1,4% – 5,6% więcej jeśli chodzi o wynik netto. Grupa zakłada, że…

Więcej

Arkadiusz Chmielewski wchodzi do zarządu Apatora

Arkadiusz Chmielewski został powołany w skład zarządu Apatora. Z dniem 1 stycznia 2019 roku obejmie on stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. rozwoju biznesu Grupy Apator. Arkadiusz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Od 1993 roku związany jest ze spółką Apator Metrix, gdzie w ramach pełnionych funkcji odpowiadał m.in. za procesy restrukturyzacji spółki, rozwój i…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas