Facebook

Apator

Apator Elkomtech: projekt automatyzacji linii SN i stacji SN/nn

Apator Elkomtech – jedna ze spółek Grupy Apator – przeprowadziła w ostatnim czasie pilotażowy projekt automatyzacji linii SN i stacji SN/nn. Realizacja obejmowała wdrożenie zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych), a także modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn. Rozwiązanie zostało wdrożone na terenie bydgoskiego oddziału Enei…

Więcej

Energa-Operator zamontuje pół miliona nowych liczników

Energa-Operator rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko pół miliona liczników zdalnego odczytu. Ze zdalnego pomiaru już teraz korzysta ponad 1,4 miliona odbiorców przyłączonych do zarządzanej przez Energa-Operator sieci energetycznej. Dzięki podpisanym w ostatnich dniach umowom wkrótce będzie ich niemal 2 miliony. Spółka ma w planach zapewnienie zdalnego pomiaru wszystkim swoim klientom w ciągu najbliższych kilku…

Więcej

Apator dostarczy liczniki za 57 mln PLN

Apator dostarczy firmie Energa Operator liczniki energii elektrycznej w ramach kontraktu o wartości 57 mln PLN. Zarząd Apator SA poinformował, że w wyniku wygranego przetargu spółka zawarła 20 września 2021 roku z Energa-Operator SA umowę na dostawę 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej. Jak napisano w…

Więcej

Apator: stabilne przychody, niższy zysk

Apator utrzymał przychody w pierwszym półroczu 2021 roku na poziomie roku poprzedniego, na co główny wpływ miała wysoka dynamika obrotów w segmencie Woda i Ciepło. Zysk netto – po odliczeniu sprzedaży nieruchomości – spadł o 27%. W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Apator osiągnęła obroty w wysokości 461,9 mln PLN, przy porównywalnym r/r poziomie skorygowanej…

Więcej

Apator dostarczy liczniki za 57 mln zł

W części 1 przetargu Energi Operator na dostawę liczników energii elektrycznej wybrana została warta 57 mln zł oferta Apatora. Jak podano w komunikacie oferta Apator SA została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1 przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC Prime wraz z modemami komunikacji zastępczej – ogłoszonym przez Energa Operator SA. Warunki…

Więcej

Apator Metrix ma duże zlecenie w Belgii

Apator Metrix – spółka zależna Apatora – została wybrana na dostawcę inteligentnych gazomierzy w ramach masowego wdrożenia inteligentnych liczników w Belgii. Wartość zamówienia to około 65 mln euro (ok. 300 mln zł). – Połączenie belgijskich operatorów sieci dystrybucyjnych (Fluvius, ORES, RESA i Sibelga) wybrało ofertę Landis+Gyr (Belgia) jako najkorzystniejszą na dostawę kompleksowego rozwiązania typu „Dane…

Więcej

Apator wypłaci 1,2 zł brutto dywidendy

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,2 zł brutto za akcję z zysku za 2020 rok – podała spółka w komunikacie. W grudniu ubiegłego roku na poczet dywidendy z zysku za 2020 rok wypłacona została zaliczka w wysokości 14,76 mln zł, czyli 0,45 zł brutto na akcję. Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości…

Więcej

Apator połączy się ze spółką zależną

W ramach optymalizacji struktury grupy kapitałowej i konsolidacji segmentu Energii Elektrycznej Apator SA podjął decyzję o zamiarze włączenia spółki Apator Elkomtech SA (Łódź) do Apator SA (Toruń). Połączenie planowane jest poprzez przeniesienie całego majątku Apator Elkomtech SA na Apator SA z dniem 1 stycznia 2022 roku. Jak napisano w komunikacie, w wyniku połączenia spodziewane jest…

Więcej

Ponad 40 mln zysku Apatora

Grupa Apator w I kwartale 2021 roku odnotowała przychody na poziomie 224,5 mln zł, czyli niemal takim samym jak rok wcześniej notując zysk EBITDA w wysokości około 70 mln zł i zysk netto na poziomie 41,4 mln zł wobec 33,2 mln zł zysku EBITDA i 17,3 mln zł zysku netto rok wcześniej. Z informacji podanych…

Więcej

Apator i Phoenix Systems z umową na dostawę ZKB

W połowie kwietnia br. konsorcjum spółek z Grupy Apator i Phoenix Systems zawarło umowę z Energą Operatorem na sprzedaż i dostawę 7000 sztuk Zestawów Koncentratorowo-Bilansujących (ZKB). Urządzenia, będące fundamentem ekosystemu sieci inteligentnych (Smart Grid) Energi Operatora, zostaną dostarczone do Gdańska, Kalisza, Koszalina, Olsztyna, Płocka i Torunia. W ramach konsorcjum, Apator SA i Apator Telemetria będą…

Więcej

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Grupa Apator odnotowała 60,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 roku wobec 53,41 mln zł zysku rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 13% r/r podała spółka w raporcie. W tym samym okresie wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 7%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Apator sięgnęły 934,85 mln zł w 2020 r. wobec 877,59…

Więcej

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Spółki Apator oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski polskiego, inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w technologii OSGP. Celem współpracy polskich dostawców technologii dla energetyki jest zbudowanie synergii biznesowej, która pozwoli stworzyć nowoczesne rozwiązanie wychodzące naprzeciw krajowym OSD stojącym w obliczu masowej wymiany…

Więcej

Apator chce utrzymać udział w rynku liczników

Apator zamierza utrzymać udział w rynku liczników inteligentnych w Polsce na poziomie 50-60% oraz spodziewa się nowych kontraktów w ramach planowanych na lata 2023-28 instalacji liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii – stwierdził prezes Mirosław Klepacki podczas Trigon Green-Tech Conference 2021. Według prezesa Apatora w Polsce w sieci funkcjonuje około 1,6 mln liczników smart dla…

Więcej

PGE Dystrybucja wybiera ofertę Apatora

W przetargu na dostawę komunalnych liczników energii elektrycznej ogłoszonym przez PGE Dystrybucja SA (zadanie nr 2 – liczniki trójfazowe) wybrana została oferta firmy Apator SA. Jej wartość wynosi 45,4 mln PLN. Opcjonalnie możliwe będzie zwiększenia zamówienia o 9,9 mln PLN. Dostawy będą realizowane w latach 2021-2022. Wcześniej w tym tygodniu Apator Rector podpisał umowę z…

Więcej

Dodatkowe zamówienia dla Apatora

Apator uzyskał dodatkowe zamówienia w ramach realizacji kontraktu na dostawy statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Łączna wartość tych zamówień to 23,5 mln zł. W komunikacie Apator podał, iż w ramach ww. kontraktu zrealizował już…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas