Facebook

Apator

Apator: wyższe przychody, niższy zysk

Skonsolidowane przychody Grupy Apator w 1 półroczu 2022 r. były wyższe o 7% r/r (495,2 mln PLN), m.in. dzięki kontynuacji dobrych tendencji w dziale Woda i Ciepło (168,8 mln PLN, +20% r/r), nieznacznym wzroście w dziale Gaz (143,1 mln PLN, +5%) i porównywalnej r/r sprzedaży w dziale Energia Elektryczna (183,3 mln PLN). W całym pierwszym półroczu zysk…

Więcej

Tauron uruchomił nowy magazyn energii

Tauron przyłączył do swojej sieci niskiego napięcia przemysłowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej. Instalacja ma charakter pilotażowy, jej celem jest pokazanie wpływu magazynu na stabilizację pracy sieci elektroenergetycznej. W tej małopolskiej gminie występuje jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia mikroinstalacji 1-fazowych. Tauron realizuje projekt wspólnie z Apator SA, Gminą Ochotnica Dolna i Akademią Górniczo-Hutniczą…

Więcej

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza Apator SA 29 czerwca 2022 roku ponownie powierzyła stanowisko prezesa zarządu spółki Arkadiuszowi Chmielewskiemu. W ramach kolejnej 3-letniej kadencji do zarządu powołano także Tomasza Łątkę w funkcji członka zarządu. Apator poinformował, że rada nadzorcza spółki powołała z dniem 29 czerwca 2022 roku zarząd Apatora na nową wspólną 3-letnią kadencję. Zakończy się ona z…

Więcej

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Konsorcjum spółek, w którego skład wchodzą Apator SA oraz Griffin Group SA Energy (lider), podpisało umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę nowoczesnych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie OSGP. Wartość oferty konsorcjum wynosi około 190 mln zł, z opcją zwiększenia zamówień o 12%. Umowa podpisana 14 czerwca 2022 roku obejmuje dostawy liczników…

Więcej

Apator ma umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę liczników

Apator zawarł z Tauron Dystrybucja umowę o wartości 18 mln zł netto na dostawy statycznych komunalnych liczników 3-fazowych Norax 3 w zakresie zadania nr 3 w ramach wygranego przetargu. Wartość umowy wynosi 18 mln zł netto i może zostać zwiększona w przypadku skorzystania przez Tauron Dystrybucja z prawa opcji polegającego na podwyższeniu zamówienia o 30%.…

Więcej

Apator sprzedał akcje rosyjskiej spółki

W następstwie napaści Rosji na Ukrainę Grupa Apator podjęła decyzję o wstrzymaniu sprzedaży swoich produktów do Rosji. Sprzedała także wszystkie posiadane akcje w rosyjskiej spółce AO Teplovodomer. Jak napisano w komunikacie, w dniu 20 maja 2022 r. spółka zależna Apator Powogaz SA dokonała zbycia całego pakietu akcji (18 018 szt.) spółki AO Teplovodomer z siedzibą…

Więcej

Apator dostarczy liczniki dla Tauron Dystrybucja

Oferta konsorcjum Griffin Group i Apator została wybrana przez Tauron Dystrybucja jako najkorzystniejsza na dostawę statycznych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie „OSGP” wraz z usługą instalacji, magazynowania oraz pracami cleanup na obszarze Smart City Wrocław. Wartość oferty konsorcjum wynosi 189,8 mln zł (bez prawa opcji). Wynagrodzenie dla Apatora za zrealizowanie dostaw…

Więcej

Apator: 4 mln zł straty w I kwartale

Apator poinformował, iż według szacunków w pierwszym kwartale miał około 237 mln zł przychodów, 16 mln zł skonsolidowanej EBITDA oraz około 4 mln zł straty netto. Jak napisano w komunikacie utrzymujący się dynamiczny wzrost kosztów materiałów, energii, paliw i surowców, negatywnie wpłynął na generowane marże. Dodatkowo, wojna w Ukrainie pogłębiła dotychczasowe zaburzenia łańcuchów dostaw i…

Więcej

Apator Metrix dostarczy gazomierze za 65 mln EUR

Apator Metrix SA, spółka zależna Apatora, zawarła umowę z Landis+Gyr na dostawę inteligentnych gazomierzy w ramach masowego wdrożenia inteligentnych liczników w Belgii. Przetarg ogłoszony przez belgijskich operatorów sieci dystrybucyjnych (Fluvius, ORES, RESA i Sibelga), który został wygrany przez Landis+Gyr (Belgia) dotyczy kompleksowego rozwiązania typu „Dane Jako Usługa” (ang. DaaS Data-as-a-Service), składającego się z centralnego systemu…

Więcej

Apator podsumowuje wyniki 2021 roku

Grupa Apator zamknęła rok 2021 przychodami na poziomie 940 mln PLN, generując wzrosty sprzedaży na rynkach eksportowych. W IV kwartale firma odnotowała 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12,32 mln zł zysku rok wcześniej. Apator Powogaz finalizuje budowę nowoczesnej fabryki w Jaryszkach. Na działalności sektora przemysłowego w całym 2021 roku…

Więcej

Apator podpisał umowę z Enea Operator

Apator 24 lutego zawarł umowę z Enea Operator na dostawę statycznych liczników energii elektrycznej wraz z modułem komunikacyjnym GSM. Wartość umowy wynosi 23 mln zł, jednak postanowienia umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości podwojenia wartości umowy przez Enea Operator. W związku z tym potencjalna maksymalna wartość umowy może wynieść 46 mln PLN. Realizacja dostaw…

Więcej

Apator dostarczy liczniki Enei Operator

Warta do 46 mln zł oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w jednym z zadań przetargu na dostawę statycznych liczników energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym GSM, ogłoszonym przez Eneę Operator. Jak napisano w komunikacie, wartość oferty podstawowej wynosi 23 mln zł, a warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości podwojenia zamówienia. W związku z…

Więcej

Apator notuje stratę w IV kwartale

Grupa Apator 2021 rok zakończyła zyskiem, ale według szacunków w IV kwartale 2021 miała około 1,5 mln zł skonsolidowanej straty netto. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w IV kw. wyniosły 238,2 mln zł, a skonsolidowana EBITDA sięgnęła 19,2 mln zł. Wpływ na wyniki miały m.in. koszty, rosnące szybciej niż przewidywano. W całym 2021 roku spółka odnotowała…

Więcej

Apator ma nowego prezesa

Mirosław Klepacki zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa spółki Apator. W komunikacie podano, iż rezygnacja wynika z przyczyn osobistych i została złożona ze skutkiem na dzień 24 listopada 2021 r. Nowym prezesem został Arkadiusz Chmielewski. W związku z dymisją Mirosława Klepackiego Rada Nadzorcza powołała Arkadiusza Chmielewskiego na prezesa spółki Apator. W efekcie od 25 listopada 2021…

Więcej

Apator planuje przejęcie ZE TWERD

17 listopada Apator SA podpisał list intencyjny dotyczący nabycia 100% udziałów w toruńskiej spółce Zakład Energoelektroniki TWERD sp. z o.o. Na podstawie listu intencyjnego strony podejmą prace nad projektem umowy nabycia udziałów oraz umowy inwestycyjnej. List intencyjny nie stanowi zobowiązania stron do zawarcia ww. umów – napisano w komunikacie. ZE TWERD sp. z o.o. jest…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas