Facebook

Apator

Apator dostarczy liczniki dla Tauron Dystrybucja

Oferta konsorcjum Griffin Group i Apator została wybrana przez Tauron Dystrybucja jako najkorzystniejsza na dostawę statycznych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie „OSGP” wraz z usługą instalacji, magazynowania oraz pracami cleanup na obszarze Smart City Wrocław. Wartość oferty konsorcjum wynosi 189,8 mln zł (bez prawa opcji). Wynagrodzenie dla Apatora za zrealizowanie dostaw…

Więcej

Apator: 4 mln zł straty w I kwartale

Apator poinformował, iż według szacunków w pierwszym kwartale miał około 237 mln zł przychodów, 16 mln zł skonsolidowanej EBITDA oraz około 4 mln zł straty netto. Jak napisano w komunikacie utrzymujący się dynamiczny wzrost kosztów materiałów, energii, paliw i surowców, negatywnie wpłynął na generowane marże. Dodatkowo, wojna w Ukrainie pogłębiła dotychczasowe zaburzenia łańcuchów dostaw i…

Więcej

Apator Metrix dostarczy gazomierze za 65 mln EUR

Apator Metrix SA, spółka zależna Apatora, zawarła umowę z Landis+Gyr na dostawę inteligentnych gazomierzy w ramach masowego wdrożenia inteligentnych liczników w Belgii. Przetarg ogłoszony przez belgijskich operatorów sieci dystrybucyjnych (Fluvius, ORES, RESA i Sibelga), który został wygrany przez Landis+Gyr (Belgia) dotyczy kompleksowego rozwiązania typu „Dane Jako Usługa” (ang. DaaS Data-as-a-Service), składającego się z centralnego systemu…

Więcej

Apator podsumowuje wyniki 2021 roku

Grupa Apator zamknęła rok 2021 przychodami na poziomie 940 mln PLN, generując wzrosty sprzedaży na rynkach eksportowych. W IV kwartale firma odnotowała 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12,32 mln zł zysku rok wcześniej. Apator Powogaz finalizuje budowę nowoczesnej fabryki w Jaryszkach. Na działalności sektora przemysłowego w całym 2021 roku…

Więcej

Apator podpisał umowę z Enea Operator

Apator 24 lutego zawarł umowę z Enea Operator na dostawę statycznych liczników energii elektrycznej wraz z modułem komunikacyjnym GSM. Wartość umowy wynosi 23 mln zł, jednak postanowienia umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości podwojenia wartości umowy przez Enea Operator. W związku z tym potencjalna maksymalna wartość umowy może wynieść 46 mln PLN. Realizacja dostaw…

Więcej

Apator dostarczy liczniki Enei Operator

Warta do 46 mln zł oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w jednym z zadań przetargu na dostawę statycznych liczników energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym GSM, ogłoszonym przez Eneę Operator. Jak napisano w komunikacie, wartość oferty podstawowej wynosi 23 mln zł, a warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości podwojenia zamówienia. W związku z…

Więcej

Apator notuje stratę w IV kwartale

Grupa Apator 2021 rok zakończyła zyskiem, ale według szacunków w IV kwartale 2021 miała około 1,5 mln zł skonsolidowanej straty netto. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w IV kw. wyniosły 238,2 mln zł, a skonsolidowana EBITDA sięgnęła 19,2 mln zł. Wpływ na wyniki miały m.in. koszty, rosnące szybciej niż przewidywano. W całym 2021 roku spółka odnotowała…

Więcej

Apator ma nowego prezesa

Mirosław Klepacki zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa spółki Apator. W komunikacie podano, iż rezygnacja wynika z przyczyn osobistych i została złożona ze skutkiem na dzień 24 listopada 2021 r. Nowym prezesem został Arkadiusz Chmielewski. W związku z dymisją Mirosława Klepackiego Rada Nadzorcza powołała Arkadiusza Chmielewskiego na prezesa spółki Apator. W efekcie od 25 listopada 2021…

Więcej

Apator planuje przejęcie ZE TWERD

17 listopada Apator SA podpisał list intencyjny dotyczący nabycia 100% udziałów w toruńskiej spółce Zakład Energoelektroniki TWERD sp. z o.o. Na podstawie listu intencyjnego strony podejmą prace nad projektem umowy nabycia udziałów oraz umowy inwestycyjnej. List intencyjny nie stanowi zobowiązania stron do zawarcia ww. umów – napisano w komunikacie. ZE TWERD sp. z o.o. jest…

Więcej

Apator: stabilne przychody, rosnący eksport

Po trzech kwartałach 2021 roku skonsolidowane przychody Grupy Apator są zbliżone do ubiegłorocznych i wynoszą 702 mln PLN, przy dynamicznym wzroście obrotów w segmencie Woda i Ciepło (+27% r/r), wyższej sprzedaży w Gazie (+3% r/r) i niższych o 17% r/r przychodach w segmencie Energii Elektrycznej. Skonsolidowana EBITDA za trzy kwartały 2021 r. wyniosła ponad 131 mln PLN…

Więcej

Apator połączy się z Apator Elkomtech

18 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA wyraziło zgodę na połączenie spółek Apator SA i Apator Elkomtech SA poprzez przeniesienie całego majątku Apator Elkomtech SA na Apator SA. 1 stycznia 2022 roku spółka Apator Elkomtech wraz ze swoimi oddziałami znajdzie się w strukturach Apator SA. Apator Elkomtech specjalizuje się w wytwarzaniu systemów sterowania…

Więcej

Apator Elkomtech: projekt automatyzacji linii SN i stacji SN/nn

Apator Elkomtech – jedna ze spółek Grupy Apator – przeprowadziła w ostatnim czasie pilotażowy projekt automatyzacji linii SN i stacji SN/nn. Realizacja obejmowała wdrożenie zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych), a także modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn. Rozwiązanie zostało wdrożone na terenie bydgoskiego oddziału Enei…

Więcej

Energa-Operator zamontuje pół miliona nowych liczników

Energa-Operator rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko pół miliona liczników zdalnego odczytu. Ze zdalnego pomiaru już teraz korzysta ponad 1,4 miliona odbiorców przyłączonych do zarządzanej przez Energa-Operator sieci energetycznej. Dzięki podpisanym w ostatnich dniach umowom wkrótce będzie ich niemal 2 miliony. Spółka ma w planach zapewnienie zdalnego pomiaru wszystkim swoim klientom w ciągu najbliższych kilku…

Więcej

Apator dostarczy liczniki za 57 mln PLN

Apator dostarczy firmie Energa Operator liczniki energii elektrycznej w ramach kontraktu o wartości 57 mln PLN. Zarząd Apator SA poinformował, że w wyniku wygranego przetargu spółka zawarła 20 września 2021 roku z Energa-Operator SA umowę na dostawę 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej. Jak napisano w…

Więcej

Apator: stabilne przychody, niższy zysk

Apator utrzymał przychody w pierwszym półroczu 2021 roku na poziomie roku poprzedniego, na co główny wpływ miała wysoka dynamika obrotów w segmencie Woda i Ciepło. Zysk netto – po odliczeniu sprzedaży nieruchomości – spadł o 27%. W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Apator osiągnęła obroty w wysokości 461,9 mln PLN, przy porównywalnym r/r poziomie skorygowanej…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas