Facebook

Apator

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Spółki Apator oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski polskiego, inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w technologii OSGP. Celem współpracy polskich dostawców technologii dla energetyki jest zbudowanie synergii biznesowej, która pozwoli stworzyć nowoczesne rozwiązanie wychodzące naprzeciw krajowym OSD stojącym w obliczu masowej wymiany…

Więcej

Apator chce utrzymać udział w rynku liczników

Apator zamierza utrzymać udział w rynku liczników inteligentnych w Polsce na poziomie 50-60% oraz spodziewa się nowych kontraktów w ramach planowanych na lata 2023-28 instalacji liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii – stwierdził prezes Mirosław Klepacki podczas Trigon Green-Tech Conference 2021. Według prezesa Apatora w Polsce w sieci funkcjonuje około 1,6 mln liczników smart dla…

Więcej

PGE Dystrybucja wybiera ofertę Apatora

W przetargu na dostawę komunalnych liczników energii elektrycznej ogłoszonym przez PGE Dystrybucja SA (zadanie nr 2 – liczniki trójfazowe) wybrana została oferta firmy Apator SA. Jej wartość wynosi 45,4 mln PLN. Opcjonalnie możliwe będzie zwiększenia zamówienia o 9,9 mln PLN. Dostawy będą realizowane w latach 2021-2022. Wcześniej w tym tygodniu Apator Rector podpisał umowę z…

Więcej

Dodatkowe zamówienia dla Apatora

Apator uzyskał dodatkowe zamówienia w ramach realizacji kontraktu na dostawy statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Łączna wartość tych zamówień to 23,5 mln zł. W komunikacie Apator podał, iż w ramach ww. kontraktu zrealizował już…

Więcej

Wzrost przychodów i zysków Apatora

Grupa Apator notuje dynamiczny wzrost przychodów na rynku krajowym dzięki zwiększonej sprzedaży liczników energii elektrycznej i gazomierzy, w tym rozwiązań inteligentnych. Po 3 kwartałach 2020 roku skonsolidowane przychody są o około 10% (+62,3 mln PLN) wyższe niż przed rokiem, zaś zysk netto wzrósł o blisko 9% r/r (+4 mln PLN). Grupa Apator, pomimo trudnych warunków gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa, zanotowała…

Więcej

Grupa Apator buduje nowy zakład i rozwija ofertę

Grupa Apator zawarła umowę z generalnym wykonawcą nowej fabryki wodomierzy pod Poznaniem oraz rozszerzyła portfel produktów IT w wyniku finalizacji umowy z Atrem. Grupa Apator realizuje proces przygotowań do relokacji zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w centrum Wielkopolski. Poznańska fabryka Apator Powogaz jest jednym z największych producentów i dostawców wodomierzy w Polsce i Europie. Wraz ze spółkami…

Więcej

Energa Operator wybrała ofertę Apatora

W części 1 przetargu Energi Operator SA na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC wraz z modemami komunikacji zastępczej wybrana została oferta Apator SA. Wartość oferty wynosi 67,0 mln zł. Realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunki przetargu przewidywały, iż jednemu wykonawcy będzie mogło być udzielone zamówienie tylko na…

Więcej

Apator Rector rozwija narzędzia cyfrowe dla energetyków

Apator Rector wdraża kolejną aplikację dla Energa Operator, która usprawnia pracę ekip technicznych pracujących w terenie. Spółki energetyczne wykorzystują coraz większą paletę narzędzi cyfrowych do zarządzania majątkiem oraz operacjami dokonywanymi na sieci elektroenergetycznej. Po implementacji aplikacji ZET Mobile usprawniającej realizację zleceń obsługi technicznej w Energa Operator, firma Apator Rector wdraża kolejne narzędzie informatyczne w EOP.…

Więcej

Apator Elkomtech przejmie dział informatyki Atrem

29 września br. Apator Elkomtech SA (spółka zależna Apator SA) zawarła przedwstępną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) spółki Atrem SA obejmującej działalność w zakresie IT. Wartość ZCP określono w umowie na około 4 mln zł. W dniu 29 września 2020 r. Apator Elkomtech SA zawarł przedwstępną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Atrem SA z Bydgoszczy, co w…

Więcej

Grupa Apator zwiększa przychody i zyski

Grupa Apator przedstawiła wyniki za I półrocze 2020 roku, z których wynika, iż oparła się negatywnemu wpływowi pandemii. Według informacji przekazanych przez firmę działalność operacyjna spółek Grupy od początku roku przebiega bez znaczących zakłóceń. Z dniem 1.09.2020 r. w skład zarządu Grupy Apator powołany został nowy członek, dyrektor ds. automatyzacji pracy sieci Grupy Apator Tomasz…

Więcej

Apator uzgodnił warunki sprzedaży nieruchomości w Poznaniu

Apator 24 lipca podpisał z podmiotem branży deweloperskiej umowę sprzedaży nieruchomości spółki zależnej Apator Powogaz w Poznaniu. Dzień wcześniej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę na zawarcie powyższego porozumienia. Przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa położona w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 o łącznym obszarze 3,3 hektarów, na której posadowiona jest siedziba spółki Apator Powogaz.…

Więcej

Apator przeznaczy na dywidendę 36,1 mln zł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Apator podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na ten cel przeznaczono łącznie 36,09 mln zł z zysku za 2019 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,10 zł brutto. Akcjonariuszom posiadającym akcje Apatora w dniu 5 grudnia 2019 roku została wypłacona w dniu 12 grudnia 2019 roku zaliczka na poczet przewidywanej…

Więcej

Apator nie sprzeda (na razie) nieruchomości w Poznaniu

W styczniu Apator Powogaz, spółka z Grupy Apator, zawarł z firmą z branży deweloperskiej list intencyjny dotyczący zbycia nieruchomości w centrum Poznania za 61 mln zł. Apator informował wówczas, że finalizacja transakcji ma nastąpić w pierwszym kwartale tego roku. Tak się jednak nie stało. – Spółka otrzymała od kontrahenta, z którym zawarła list intencyjny, informację…

Więcej

One-offy obniżyły wynik Apatora

Po ponad 4-procentowym wzroście Grupa Apator wypracowała w ubiegłym roku ponad 878 mln zł przychodów – blisko połowę (47%) stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych. Zysk netto skurczył się o jedną piątą do poziomu 56 mln zł. Na słabszy wynik znaczący wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. W 2019 roku Apatorowi nie sprzyjała sytuacja rynkowa w…

Więcej

Apator dostarczy 45 tys. liczników dla Enea Operator

Enea Operator podpisała umowę z firmą Apator na dostawę liczników 3-fazowych na potrzeby realizacji rozliczeń rynku mocy – opłaty mocowej. Liczniki zostaną zainstalowane u klientów z grup taryfowych C1x, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Podpisanie umowy odbyło się w związku z rozstrzygniętym w grudniu wspólnym przetargiem ogłoszonym przez Eneę Operator, Tauron Dystrybucję oraz PGE Dystrybucję.…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas