Facebook

Apator

Apator Metrix ma duże zlecenie w Belgii

Apator Metrix – spółka zależna Apatora – została wybrana na dostawcę inteligentnych gazomierzy w ramach masowego wdrożenia inteligentnych liczników w Belgii. Wartość zamówienia to około 65 mln euro (ok. 300 mln zł). – Połączenie belgijskich operatorów sieci dystrybucyjnych (Fluvius, ORES, RESA i Sibelga) wybrało ofertę Landis+Gyr (Belgia) jako najkorzystniejszą na dostawę kompleksowego rozwiązania typu „Dane…

Więcej

Apator wypłaci 1,2 zł brutto dywidendy

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,2 zł brutto za akcję z zysku za 2020 rok – podała spółka w komunikacie. W grudniu ubiegłego roku na poczet dywidendy z zysku za 2020 rok wypłacona została zaliczka w wysokości 14,76 mln zł, czyli 0,45 zł brutto na akcję. Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości…

Więcej

Apator połączy się ze spółką zależną

W ramach optymalizacji struktury grupy kapitałowej i konsolidacji segmentu Energii Elektrycznej Apator SA podjął decyzję o zamiarze włączenia spółki Apator Elkomtech SA (Łódź) do Apator SA (Toruń). Połączenie planowane jest poprzez przeniesienie całego majątku Apator Elkomtech SA na Apator SA z dniem 1 stycznia 2022 roku. Jak napisano w komunikacie, w wyniku połączenia spodziewane jest…

Więcej

Ponad 40 mln zysku Apatora

Grupa Apator w I kwartale 2021 roku odnotowała przychody na poziomie 224,5 mln zł, czyli niemal takim samym jak rok wcześniej notując zysk EBITDA w wysokości około 70 mln zł i zysk netto na poziomie 41,4 mln zł wobec 33,2 mln zł zysku EBITDA i 17,3 mln zł zysku netto rok wcześniej. Z informacji podanych…

Więcej

Apator i Phoenix Systems z umową na dostawę ZKB

W połowie kwietnia br. konsorcjum spółek z Grupy Apator i Phoenix Systems zawarło umowę z Energą Operatorem na sprzedaż i dostawę 7000 sztuk Zestawów Koncentratorowo-Bilansujących (ZKB). Urządzenia, będące fundamentem ekosystemu sieci inteligentnych (Smart Grid) Energi Operatora, zostaną dostarczone do Gdańska, Kalisza, Koszalina, Olsztyna, Płocka i Torunia. W ramach konsorcjum, Apator SA i Apator Telemetria będą…

Więcej

Zysk Apatora w 2020 roku wzrósł o 13%

Grupa Apator odnotowała 60,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 roku wobec 53,41 mln zł zysku rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 13% r/r podała spółka w raporcie. W tym samym okresie wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 7%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Apator sięgnęły 934,85 mln zł w 2020 r. wobec 877,59…

Więcej

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Spółki Apator oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski polskiego, inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w technologii OSGP. Celem współpracy polskich dostawców technologii dla energetyki jest zbudowanie synergii biznesowej, która pozwoli stworzyć nowoczesne rozwiązanie wychodzące naprzeciw krajowym OSD stojącym w obliczu masowej wymiany…

Więcej

Apator chce utrzymać udział w rynku liczników

Apator zamierza utrzymać udział w rynku liczników inteligentnych w Polsce na poziomie 50-60% oraz spodziewa się nowych kontraktów w ramach planowanych na lata 2023-28 instalacji liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii – stwierdził prezes Mirosław Klepacki podczas Trigon Green-Tech Conference 2021. Według prezesa Apatora w Polsce w sieci funkcjonuje około 1,6 mln liczników smart dla…

Więcej

PGE Dystrybucja wybiera ofertę Apatora

W przetargu na dostawę komunalnych liczników energii elektrycznej ogłoszonym przez PGE Dystrybucja SA (zadanie nr 2 – liczniki trójfazowe) wybrana została oferta firmy Apator SA. Jej wartość wynosi 45,4 mln PLN. Opcjonalnie możliwe będzie zwiększenia zamówienia o 9,9 mln PLN. Dostawy będą realizowane w latach 2021-2022. Wcześniej w tym tygodniu Apator Rector podpisał umowę z…

Więcej

Dodatkowe zamówienia dla Apatora

Apator uzyskał dodatkowe zamówienia w ramach realizacji kontraktu na dostawy statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Łączna wartość tych zamówień to 23,5 mln zł. W komunikacie Apator podał, iż w ramach ww. kontraktu zrealizował już…

Więcej

Wzrost przychodów i zysków Apatora

Grupa Apator notuje dynamiczny wzrost przychodów na rynku krajowym dzięki zwiększonej sprzedaży liczników energii elektrycznej i gazomierzy, w tym rozwiązań inteligentnych. Po 3 kwartałach 2020 roku skonsolidowane przychody są o około 10% (+62,3 mln PLN) wyższe niż przed rokiem, zaś zysk netto wzrósł o blisko 9% r/r (+4 mln PLN). Grupa Apator, pomimo trudnych warunków gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa, zanotowała…

Więcej

Grupa Apator buduje nowy zakład i rozwija ofertę

Grupa Apator zawarła umowę z generalnym wykonawcą nowej fabryki wodomierzy pod Poznaniem oraz rozszerzyła portfel produktów IT w wyniku finalizacji umowy z Atrem. Grupa Apator realizuje proces przygotowań do relokacji zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w centrum Wielkopolski. Poznańska fabryka Apator Powogaz jest jednym z największych producentów i dostawców wodomierzy w Polsce i Europie. Wraz ze spółkami…

Więcej

Energa Operator wybrała ofertę Apatora

W części 1 przetargu Energi Operator SA na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC wraz z modemami komunikacji zastępczej wybrana została oferta Apator SA. Wartość oferty wynosi 67,0 mln zł. Realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunki przetargu przewidywały, iż jednemu wykonawcy będzie mogło być udzielone zamówienie tylko na…

Więcej

Apator Rector rozwija narzędzia cyfrowe dla energetyków

Apator Rector wdraża kolejną aplikację dla Energa Operator, która usprawnia pracę ekip technicznych pracujących w terenie. Spółki energetyczne wykorzystują coraz większą paletę narzędzi cyfrowych do zarządzania majątkiem oraz operacjami dokonywanymi na sieci elektroenergetycznej. Po implementacji aplikacji ZET Mobile usprawniającej realizację zleceń obsługi technicznej w Energa Operator, firma Apator Rector wdraża kolejne narzędzie informatyczne w EOP.…

Więcej

Apator Elkomtech przejmie dział informatyki Atrem

29 września br. Apator Elkomtech SA (spółka zależna Apator SA) zawarła przedwstępną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) spółki Atrem SA obejmującej działalność w zakresie IT. Wartość ZCP określono w umowie na około 4 mln zł. W dniu 29 września 2020 r. Apator Elkomtech SA zawarł przedwstępną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Atrem SA z Bydgoszczy, co w…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas