Facebook

Apator: wyższe przychody, niższy zysk

Skonsolidowane przychody Grupy Apator w 1 półroczu 2022 r. były wyższe o 7% r/r (495,2 mln PLN), m.in. dzięki kontynuacji dobrych tendencji w dziale Woda i Ciepło (168,8 mln PLN, +20% r/r), nieznacznym wzroście w dziale Gaz (143,1 mln PLN, +5%) i porównywalnej r/r sprzedaży w dziale Energia Elektryczna (183,3 mln PLN). W całym pierwszym półroczu zysk netto Apatora spadł do 1,3 mln zł wobec 51,2 mln zł rok wcześniej.

Wyniki finansowe Grupy Apator osiągnięte w 1. półroczu 2022 roku potwierdzają odwrócenie niekorzystnego trendu obserwowanego w poprzednich kwartałach, będącego konsekwencją prowadzenia działalności w trudnym i niepewnym otoczeniu makroekonomicznym. Firma wygenerowała 7-procentowy wzrost obrotów r/r. Skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 495 mln PLN.

W 1. półroczu br. sprzedaż zagraniczna stanowiła niemal połowę sprzedaży Grupy (243,3 mln PLN, +11% r/r), a głównym rynkiem eksportowym była Europa. Największe wzrosty zamówień zagranicznych (+21% r/r) odnotował segment Wody i Ciepła m.in. w następstwie dyrektywy UE nakładającej obowiązek instalowania urządzeń do opomiarowania ciepła ze zdalnym odczytem oraz ogólnoświatowego trendu oszczędzania wody, a także segment Energii Elektrycznej (+10% r/r) – co z kolei jest efektem rosnącej pozycji Apatora jako dostawcy liczników na rynku niemieckim.
Jak napisano w komunikacie w dalszym ciągu dużym wyzwaniem dla biznesu pozostają utrzymujące się od wybuchu pandemii zaburzenia w łańcuchach dostaw, pogłębione dodatkowo w wyniku wojny w Ukrainie. Narastająca presja inflacyjna w połączeniu ze specyfiką biznesu Apatora, którego znaczna część opiera się na kontraktach długoterminowych, przełożyły się na osłabienie wyników i rentowności działalności w poprzednich kwartałach (głównie IVQ ‘21 i IQ ‘22).
Działanie w trudnych czasach hartuje i my również wynieśliśmy z kryzysu ważną lekcję. Już w poprzednim roku wdrożyliśmy szereg inicjatyw, aby przeciwdziałać utracie przychodów i spadkom marż. Skoncentrowaliśmy się na utrzymaniu ciągłości produkcji oraz zapewnieniu większej elastyczności cen sprzedaży. Kluczowym warunkiem powodzenia naszego planu była renegocjacja zawartych kontraktów i zmiana dotychczasowych cenników, która uwzględniałaby wskaźniki inflacji cen materiałów. Większość naszych klientów wykazała zrozumienie dla sytuacji na rynku komponentów i w 2. kwartale br. widzimy już pierwsze pozytywne efekty tej zmiany. W drugiej połowie roku spodziewamy się dalszej, zauważalnej poprawy naszych wyników finansowych na działalności podstawowej. To, na co niestety nie mamy wpływu, to zawirowania na rynku walut oraz zwiększone koszty finansowania. Gdyby nie one, wyniki Grupy byłyby znacznie lepsze – mówi Arkadiusz Chmielewski, prezes zarządu Apator SA.

EBITDA, wynik netto
Skonsolidowana EBITDA po 1 półroczu 2022 roku wyniosła 43,5 mln PLN. Z kolei wynik netto, po słabszym 1 kwartale br., ukształtował się na poziomie 1,3 mln PLN (-97% r/r), pomimo ujemnego salda na działalności finansowej (-9,9 mln PLN) wynikającego ze wzrostu kosztów obsługi zadłużenia oraz ujemnych różnic kursowych.

Segment Energii Elektrycznej
W segmencie Energii Elektrycznej Apator utrzymał sprzedaż na porównywalnym poziomie ubiegłego roku (183,3 mln PLN), przy niższej r/r rentowności działalności wynikającej z inflacji kosztów materiałowych, energii i pracy. Od 2. kwartału br. obserwowana jest poprawa marży będąca efektem ukończenia realizacji mniej rentownych kontraktów, renegocjacji obowiązujących cenników oraz ciągłej optymalizacji procesów. Spółka dostarcza liczniki smart w ramach ogłaszanych sukcesywnie przetargów przez polskie OSD oraz specjalne linie liczników dostosowane do wymogów technicznych rynku niemieckiego. Dobre wyniki w 1. półroczu br. odnotowała linia aparatury łączeniowej i ICT – oprócz tradycyjnie dostarczanej dla energetyki specjalistycznej aparatury zabezpieczeniowej oraz narzędzi IT i usług w zakresie zarządzania majątkiem sieciowym dla OSD, Apator rozwija sprzedaż nowych rozwiązań dla sektora OZE (automatyka, systemy do zarządzania energią z PV i wiatru). Spółka przeprowadziła pilotaż pierwszego autorskiego magazynu energii, który umożliwia stabilizację i bilansowanie sieci przy dużej liczbie instalacji prosumenckich.
Obserwujemy dziś przyśpieszoną transformację sektora energetycznego. Jestem przekonany, że kryzys energetyczny może być szansą na gruntowną zmianę naszej gospodarki i podejścia całego społeczeństwa do gospodarowania zasobami energetycznymi. Nasi klienci, operatorzy systemów dystrybucyjnych, są świadomi tej nieuchronnej zmiany, inwestują w OZE, modernizują infrastrukturę sieciową i automatyzują procesy. Podobny trend obserwujemy wśród naszych klientów z sektora przemysłu. Rośnie też liczba świadomych konsumentów i prosumentów. Wszyscy dziś poszukują narzędzi do racjonalnego, efektywnego gospodarowania zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła. Ważną rolę w tej transformacji mogą odegrać lokalni dostawcy technologii. Grupa Apator świetnie zna ten rynek, może zaoferować nie tylko innowacyjne rozwiązania wytwarzane we własnych centrach R&D, ale także doradztwo techniczne, obsługę posprzedażową i serwis na miejscu – mówi Tomasz Łatka, członek zarządu Apator SA.

Więcej aktualności

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

Tauron przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy ma…

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik, polski producent systemów zasilania oraz pakietów …

22 mln zł straty netto Columbus Energy

22 mln zł straty netto Columbus Energy

Grupa Columbus Energy przedstawiła raport za III kw. 2022 r. F…

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

Polski producent systemów zasilania APS Energia zawarł porozum…

Więcej aktualności

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

Tauron przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej w województwie małopolskim. Na lokalizację magazynu wybrana została gmina z największym w Polsce zagęszczeniem mikroinstalacji 1-fazowych. Innowa…

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik, polski producent systemów zasilania oraz pakietów bateryjnych i akumulatorowych wybuduje kolejną halę produkcyjną w podwarszawskim Piasecznie. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2023 r. Nowa hala produkcyjna…

22 mln zł straty netto Columbus Energy

22 mln zł straty netto Columbus Energy

Grupa Columbus Energy przedstawiła raport za III kw. 2022 r. Firma odnotowała znaczny wzrost obrotów oraz 22,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,35 mln zł straty …

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

Polski producent systemów zasilania APS Energia zawarł porozumienie dotyczące współpracy z firmą Doosan Enerbility, należącą do grupy firm współpracujących z Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) w ramach Team Korea KHNP. To sprawia, że AP…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas