Facebook

Apator: wyższe przychody, niższy zysk

Skonsolidowane przychody Grupy Apator w 1 półroczu 2022 r. były wyższe o 7% r/r (495,2 mln PLN), m.in. dzięki kontynuacji dobrych tendencji w dziale Woda i Ciepło (168,8 mln PLN, +20% r/r), nieznacznym wzroście w dziale Gaz (143,1 mln PLN, +5%) i porównywalnej r/r sprzedaży w dziale Energia Elektryczna (183,3 mln PLN). W całym pierwszym półroczu zysk netto Apatora spadł do 1,3 mln zł wobec 51,2 mln zł rok wcześniej.

Wyniki finansowe Grupy Apator osiągnięte w 1. półroczu 2022 roku potwierdzają odwrócenie niekorzystnego trendu obserwowanego w poprzednich kwartałach, będącego konsekwencją prowadzenia działalności w trudnym i niepewnym otoczeniu makroekonomicznym. Firma wygenerowała 7-procentowy wzrost obrotów r/r. Skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 495 mln PLN.

W 1. półroczu br. sprzedaż zagraniczna stanowiła niemal połowę sprzedaży Grupy (243,3 mln PLN, +11% r/r), a głównym rynkiem eksportowym była Europa. Największe wzrosty zamówień zagranicznych (+21% r/r) odnotował segment Wody i Ciepła m.in. w następstwie dyrektywy UE nakładającej obowiązek instalowania urządzeń do opomiarowania ciepła ze zdalnym odczytem oraz ogólnoświatowego trendu oszczędzania wody, a także segment Energii Elektrycznej (+10% r/r) – co z kolei jest efektem rosnącej pozycji Apatora jako dostawcy liczników na rynku niemieckim.
Jak napisano w komunikacie w dalszym ciągu dużym wyzwaniem dla biznesu pozostają utrzymujące się od wybuchu pandemii zaburzenia w łańcuchach dostaw, pogłębione dodatkowo w wyniku wojny w Ukrainie. Narastająca presja inflacyjna w połączeniu ze specyfiką biznesu Apatora, którego znaczna część opiera się na kontraktach długoterminowych, przełożyły się na osłabienie wyników i rentowności działalności w poprzednich kwartałach (głównie IVQ ‘21 i IQ ‘22).
Działanie w trudnych czasach hartuje i my również wynieśliśmy z kryzysu ważną lekcję. Już w poprzednim roku wdrożyliśmy szereg inicjatyw, aby przeciwdziałać utracie przychodów i spadkom marż. Skoncentrowaliśmy się na utrzymaniu ciągłości produkcji oraz zapewnieniu większej elastyczności cen sprzedaży. Kluczowym warunkiem powodzenia naszego planu była renegocjacja zawartych kontraktów i zmiana dotychczasowych cenników, która uwzględniałaby wskaźniki inflacji cen materiałów. Większość naszych klientów wykazała zrozumienie dla sytuacji na rynku komponentów i w 2. kwartale br. widzimy już pierwsze pozytywne efekty tej zmiany. W drugiej połowie roku spodziewamy się dalszej, zauważalnej poprawy naszych wyników finansowych na działalności podstawowej. To, na co niestety nie mamy wpływu, to zawirowania na rynku walut oraz zwiększone koszty finansowania. Gdyby nie one, wyniki Grupy byłyby znacznie lepsze – mówi Arkadiusz Chmielewski, prezes zarządu Apator SA.

EBITDA, wynik netto
Skonsolidowana EBITDA po 1 półroczu 2022 roku wyniosła 43,5 mln PLN. Z kolei wynik netto, po słabszym 1 kwartale br., ukształtował się na poziomie 1,3 mln PLN (-97% r/r), pomimo ujemnego salda na działalności finansowej (-9,9 mln PLN) wynikającego ze wzrostu kosztów obsługi zadłużenia oraz ujemnych różnic kursowych.

Segment Energii Elektrycznej
W segmencie Energii Elektrycznej Apator utrzymał sprzedaż na porównywalnym poziomie ubiegłego roku (183,3 mln PLN), przy niższej r/r rentowności działalności wynikającej z inflacji kosztów materiałowych, energii i pracy. Od 2. kwartału br. obserwowana jest poprawa marży będąca efektem ukończenia realizacji mniej rentownych kontraktów, renegocjacji obowiązujących cenników oraz ciągłej optymalizacji procesów. Spółka dostarcza liczniki smart w ramach ogłaszanych sukcesywnie przetargów przez polskie OSD oraz specjalne linie liczników dostosowane do wymogów technicznych rynku niemieckiego. Dobre wyniki w 1. półroczu br. odnotowała linia aparatury łączeniowej i ICT – oprócz tradycyjnie dostarczanej dla energetyki specjalistycznej aparatury zabezpieczeniowej oraz narzędzi IT i usług w zakresie zarządzania majątkiem sieciowym dla OSD, Apator rozwija sprzedaż nowych rozwiązań dla sektora OZE (automatyka, systemy do zarządzania energią z PV i wiatru). Spółka przeprowadziła pilotaż pierwszego autorskiego magazynu energii, który umożliwia stabilizację i bilansowanie sieci przy dużej liczbie instalacji prosumenckich.
Obserwujemy dziś przyśpieszoną transformację sektora energetycznego. Jestem przekonany, że kryzys energetyczny może być szansą na gruntowną zmianę naszej gospodarki i podejścia całego społeczeństwa do gospodarowania zasobami energetycznymi. Nasi klienci, operatorzy systemów dystrybucyjnych, są świadomi tej nieuchronnej zmiany, inwestują w OZE, modernizują infrastrukturę sieciową i automatyzują procesy. Podobny trend obserwujemy wśród naszych klientów z sektora przemysłu. Rośnie też liczba świadomych konsumentów i prosumentów. Wszyscy dziś poszukują narzędzi do racjonalnego, efektywnego gospodarowania zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła. Ważną rolę w tej transformacji mogą odegrać lokalni dostawcy technologii. Grupa Apator świetnie zna ten rynek, może zaoferować nie tylko innowacyjne rozwiązania wytwarzane we własnych centrach R&D, ale także doradztwo techniczne, obsługę posprzedażową i serwis na miejscu – mówi Tomasz Łatka, członek zarządu Apator SA.

Więcej aktualności

ZPUE otwiera Centrum Elektromobilności

ZPUE otwiera Centrum Elektromobilności

Firma ZPUE 12 września oficjalnie otworzyła w Pszczynie Centru…

Trwa 35. edycja Targów Energetab 2022

Trwa 35. edycja Targów Energetab 2022

W dniach od 13 do 15 września 2022 roku na terenie ZIAD Bielsk…

Tauron uruchomił przemysłowy magazyn energii

Tauron uruchomił przemysłowy magazyn energii

Tauron uruchomił stacjonarny system magazynowania energii elek…

Nowa Elektro z nowym zarządem

Nowa Elektro z nowym zarządem

Z dniem 1 września 2022 roku prezesem zarządu Nowa Elektro zos…

Więcej aktualności

ZPUE otwiera Centrum Elektromobilności

ZPUE otwiera Centrum Elektromobilności

Firma ZPUE 12 września oficjalnie otworzyła w Pszczynie Centrum Elektromobilności. Będą w nim produkowane szybkie ładowarki samochodowe typu EV-C, oferujące moce do 150 kW oraz magazyny energii. Symboliczną wstęgę przecięli założyciele ZPUE…

Trwa 35. edycja Targów Energetab 2022

Trwa 35. edycja Targów Energetab 2022

W dniach od 13 do 15 września 2022 roku na terenie ZIAD Bielsko-Biała SA trwają 35 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2022.   Energetab to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla prz…

Tauron uruchomił przemysłowy magazyn energii

Tauron uruchomił przemysłowy magazyn energii

Tauron uruchomił stacjonarny system magazynowania energii elektrycznej w Cieszanowicach (woj. opolskie), o mocy 3 MW i pojemności użytecznej 774 kWh. Energia jest magazynowana w bateryjnych ogniwach litowo-tytanowych, a sprawność systemu wy…

Nowa Elektro z nowym zarządem

Nowa Elektro z nowym zarządem

Z dniem 1 września 2022 roku prezesem zarządu Nowa Elektro został Łukasz Skowroński, pełniący jednocześnie od roku 2016 funkcję dyrektora zarządzającego spółki. Funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego firmy obejmuje Karin Jesztá…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas