Facebook

Atrem

Atrem z najlepszą oferta dla Enei Operator

Atrem złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na „Budowę rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna” ogłoszonego przez spółkę Enea Operator. Swoją ofertę wycenił na 8,17 mln zł. – Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii WN oraz na…

Więcej

Atrem ogranicza koszty stałe

W pierwszym półroczu Grupa Atrem zanotowała wzrost obrotów, ale powiększyła też stratę netto. Obecnie Atrem pracuje nad ograniczeniem kosztów stałych, w czym pomaga jej przynależność do Grupy Immobile. Nieco ponad 61 mln zł wyniosły przychody Grupy Atrem po sześciu miesiącach tego roku, co wobec 57,3 mln zł przed rokiem oznacza wzrost o 6,4%. Pomimo wyższych…

Więcej

Contrast wykonawcą budowy stacji Skwierzyna II

Enea Operator wybrała wykonawcę budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skwierzyna II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz budową powiązań sieci SN i nn. Wykonawcą inwestycji będzie firma Contrast z grupy Atrem, która przedstawiła ofertę o wartości 34 mln zł brutto.…

Więcej

Immobile zamierza przejąć Atrem

Grupa Immobile ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji Atremu, w wyniku którego zamierza nabyć papiery uprawniające do minimum 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Za jedną akcję na okaziciela Immobile oferuje 2,07 zł, zaś za akcję imienną (uprawniającą do dwóch głosów na WZA) 3,95 zł. Zapisy do sprzedaży ruszą 15 marca i potrwają do…

Więcej

Backlog Grupy Atrem może urosnąć o ponad 41 mln zł

W ciągu niespełna miesiąca pięć ofert Grupy Atrem zostało wybranych jako najkorzystniejsze. Jeśli na wszystkie zadania uda się podpisać umowy, portfel zleceń wielopolskiej grupy urośnie o 41,5 mln zł. 12 lipca Atrem poinformował, że jej spółka zależna Contrast złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania „Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez…

Więcej

Atrem wykona instalację na stadionie żużlowym

Atrem na zlecenie firmy Molewski wykona instalacje niskoprądowe i systemów bezpieczeństwa w ramach inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi”. Wcześniej – w połowie bieżącego roku – w ramach tego samego przedsięwzięcia wykonanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z projektem firma Molewski zleciła Contrastowi – spółce zależnej Atremu. Tym…

Więcej

Atrem pod kreską mimo dużej poprawy przychodów

Grupa Atrem w pierwszym półroczu znacząco zwiększyła skonsolidowane przychody. Mimo to grupa zanotowała stratę netto. Była ona jednak o połowę mniejsza niż rok wcześniej. Skonsolidowane obroty Grupy Atrem wyniosły w pierwszym półroczu 2016 roku 67,2 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 42,1%. W omawianym czasie największym źródłem przychodów były kontralty realizowane dla…

Więcej

Wyniki Atremu wzrosły dwucyfrowo

Grupa Atrem w 2015 roku wypracowała 144,4 mln zł przychodów, co w porównaniu z rokiem wcześniejszym oznacza poprawę o 19,8%. Zysk netto zwiększył się o 30%, do 1,35 mln zł. 52,1% obrotów (75,3 mln zł) grupa wygenerowała w segmencie automatyki i klimatyzacji, zaś pozostałe 47,9% (69,1 mln zł) przychodów przypadło na segment elektroenergetyki. W porównaniu z rokiem wcześniejszym…

Więcej

Atrem wykona instalacje w oczyszczalni

Konsorcjum z udziałem Atremu zawarło umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie w Wielkopolsce. Liderem konsorcjum, które wykona inwestycję za 5,2 mln zł netto, jest firma Envirotech. Atrem jako partner będzie odpowiedzialny za prace projektowe i wykonawcze związane z systemami elektrycznymi i automatyką modernizowanej oczyszczalni. Wartość robót przypadających na giełdową spółkę opiewa na 1,1 mln…

Więcej

Grupa Atrem zdobyła kolejne zlecenie od Enei

Contrast, spółka zależna Atremu, podpisała z Enea Operator umowę na modernizację rozdzielni wysokich napięć GPZ Sieraków w województwie wielkopolskim. Wartość netto kontraktu to 2,3 mln zł. – Po raz kolejny wygraliśmy przetarg dla Enea Operator. Do tej pory wykonaliśmy dla tego inwestora m.in. prace przy stacjach elektroenergetycznych w Rzepinie, Gorzowie Wielkopolskim i Kostrzynie nad Odrą,…

Więcej

Grupa Atrem z kolejnym zleceniem od Enea Operator

Contrast, spółka zależna Atremu działająca w branży elektroenergetycznej, podpisała z Enea Operator umowę na modernizację rozdzielni wysokich napięć GPZ Sieraków w województwie wielkopolskim. Wartość netto kontraktu to 2,3 mln złotych, a wartość portfela Grupy Atrem wzrosła do około 97 mln zł. – Po raz kolejny wygraliśmy przetarg dla Enea Operator. Do tej pory wykonaliśmy dla…

Więcej

Energa-Operator wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Torunia

Energa-Operator uruchamia nową stację transformatorową 110/15 kV, która poprawi bezpieczeństwo energetyczne lewobrzeżnej części Torunia. Wybudowanie Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Toruń Pogórz zajęło niespełna rok i pochłonęło nieco ponad 12 mln zł. Celem inwestycji jest przede wszystkim umożliwienie przyłączenia z pełną oczekiwaną mocą odbiorców, wśród których są takie firmy jak: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Exea Data…

Więcej

Atrem pozyskuje zlecenie od PGNiG

Oferta Atrem została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na roboty budowlane w kopalni gazu Kościan-Brońsko należącej do PGNiG. Wartość netto kontraktu wyniesie 8,7 mln zł. Zmówienie PGNiG obejmuje wykonanie robót budowlanych i montażowych związanych z budową i uruchomieniem instalacji membranowej do odzysku helu z największej kopalni gazu ziemnego w Polsce – KGZ Kościan-Brońsko (woj. lubuskie).…

Więcej

Portfel Grupy Atrem zwiększył się do 160 mln zł

Contrast, spółka z Grupy Atrem, zawarł z Vortex Energy Polska umowę na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV będącej elementem farmy wiatrowej Jóźwin (woj. wielkopolskie). Wartość netto zlecenia wynosi ponad 7 mln zł. W ramach umowy, Contrast wykona szereg robót elektroenergetycznych oraz budowlanych, obejmujących m.in. budynek stacji wraz z instalacją energetyczną oraz rozdzielnią 110 i 15…

Więcej

Atrem zbuduje budynek PNT

Atrem podpisał ze spółką Innowator Elektrotechniki umowę generalnego wykonawstwa na wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” budynku Parku Naukowo-Technologicznego wraz z dostawą wyposażenia. Wartość kontraktu opiewa na 19,5 mln zł. Termin zakończenia prac mija z końcem kwietnia 2015 r. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas