Facebook

Apator Elkomtech przejmie dział informatyki Atrem

29 września br. Apator Elkomtech SA (spółka zależna Apator SA) zawarła przedwstępną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) spółki Atrem SA obejmującej działalność w zakresie IT. Wartość ZCP określono w umowie na około 4 mln zł.

W dniu 29 września 2020 r. Apator Elkomtech SA zawarł przedwstępną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Atrem SA z Bydgoszczy, co w przypadku zawarcia umowy przyrzeczonej będzie skutkowało przejęciem kompetencji i wypracowanych rozwiązań zespołu IT. Atrem posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla branży gazowniczej oraz dobrą znajomość procesów związanych z przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych.

Grupa Apator planuje wykorzystać doświadczenie nabyte w efekcie współpracy ze spółkami energetycznymi, rozwijając ofertę software’ową w sektorze gazowniczym. Wraz z przejęciem zasobów IT spółki Atrem, Apator Elkomtech pozyska rozwiązania, które bydgoska spółka wypracowała dla spółek segmentu gazowniczego. Inwestycja pozwoli na przygotowanie kompleksowej oferty w oparciu o inteligentne urządzenia pomiarowe, które w swoim portfolio posiada z kolei tczewski Apator Metrix, będący wiodącym producentem gazomierzy w Europie.

Łączenie kompetencji zespołów informatycznych własnych oraz docelowo pozyskanych w wyniku przejęcia części przedsiębiorstwa Atrem pozwoli Grupie Apator rozwijać oprogramowanie i systemy ICT m.in. w obszarach kolekcji danych z urządzeń telemetrycznych czy systemów GIS’owych.

– Podjęte działania są kolejnym krokiem realizacji strategii biznesowej Grupy Apator, która zakłada konsekwentną rozbudowę portfolio rozwiązań IT, skierowanych nie tylko do sektora elektroenergetycznego, ale także innych, perspektywicznych branż. Dzięki połączeniu zasobów oraz know-how spółek Apator Elkomtech, Apator Rector oraz Atrem, Grupa Apator dostarczy wartość dodaną klientom segmentu Gaz jako dostawca kompletnych rozwiązań systemowych – podkreśla Tomasz Łątka, członek zarządu Apator SA i prezes łódzkiej spółki Apator Elkomtech.

Apator Elkomtech SA i Atrem SA ustaliły, że zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi 6 listopada 2020 roku. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest wyrażenie zgody na sprzedaż ZCP przez walne zgromadzenie Atrem SA. Wartość ZCP określono w umowie na około 4 mln zł, a zapłata nastąpi w trzech transzach.

Rozwiązania informatyczne Grupy Apator

Dwie linie biznesowe w portfolio Grupy Apator rozwijają rozwiązania informatyczne dla sektora energetycznego: Apator Elkomtech oraz Apator Rector.

Zielonogórski Apator Rector dostarcza autorskie systemy informatyczne wykorzystywane przez spółki energetyczne do zarządzania majątkiem sieciowym oraz operacjami dokonywanymi na sieci elektroenergetycznej. Z kolei Apator Elkomtech jest producentem systemu sterowania i nadzoru SCADA (WindEx) wraz z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie sieciami energetycznymi oraz systemem automatycznej rekonfiguracji sieci w celu przywrócenia zasilania.

Więcej aktualności

Relpol sprzedał Zakład Polon spółce Lumel

Relpol sprzedał Zakład Polon spółce Lumel

Relpol podpisał ze spółką Lumel umowę zbycia zorganizowanej cz…

Nowe logo Grupy Grodno

Nowe logo Grupy Grodno

Zarząd Grodno SA, po 30 latach działalności, podjął decyzję o …

Seria rezygnacji w Elektrobudowie

Seria rezygnacji w Elektrobudowie

Trwa seria rezygnacji władz Elektrobudowy w upadłości. Do tej …

Zakończyła się XI edycja Grand Prix Kaczmarek Electric MTB

Zakończyła się XI edycja Grand Prix Kaczmarek Electric MTB

11 października w Chodzieży zakończyła się XI edycja Grand Pri…

Więcej aktualności

Relpol sprzedał Zakład Polon spółce Lumel

Relpol sprzedał Zakład Polon spółce Lumel

Relpol podpisał ze spółką Lumel umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oddziału produkcyjnego „Zakład Polon”. Relpol skoncentruje się na rozwoju produkcji przekaźników m.in dla automatyki energetycznej i przemysłowej, elektro…

Nowe logo Grupy Grodno

Nowe logo Grupy Grodno

Zarząd Grodno SA, po 30 latach działalności, podjął decyzję o przeprowadzeniu rebrandingu spółki. W ramach nowej wizualizacji zmienione zostało logo firmy. - Rebranding Grodna powstał na podstawie historii, potrzeb oraz rzeczywistości s…

Seria rezygnacji w Elektrobudowie

Seria rezygnacji w Elektrobudowie

Trwa seria rezygnacji władz Elektrobudowy w upadłości. Do tej pory złożyli je prezes, wiceprezes, przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej. Przyczyną wszystkich rezygnacji jest uprawomocnienie postanowienia o upadłości spółki.…

Zakończyła się XI edycja Grand Prix Kaczmarek Electric MTB

Zakończyła się XI edycja Grand Prix Kaczmarek Electric MTB

11 października w Chodzieży zakończyła się XI edycja Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. Na starcie ostatniego wyścigu stanęło prawie 330 osób z całego kraju. Finałowy VII etap XI Grand Prix Kaczmarek Electric MTB zaplanowany na 18 październ…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas