Facebook

Tele-Fonika Kable

Mobilna linia kablowa SN TFEasyline MVC

Ostatnio w eksploatacji linii elektroenergetycznych dużą wagę przykłada się do wskaźników SAIDI oraz SAIFI określających czas oraz częstość trwania przerwy w dostawie energii elektrycznej. W związku z powyższym w 2017 roku w zakładzie produkcyjnym Bydgoszcz Grupy TF Kable zainicjowano prace polegające na opracowaniu pierwszej mobilnej linii kablowej średniego napięcia w Polsce. Pomysłodawcami stworzenia tymczasowej linii…

Więcej

Tele-Fonika przygotowana na dyrektywę CPR

W 2016 roku w Unii Europejskiej wprowadzono nowe rozporządzenie CPR, regulujące bezpieczeństwo pożarowe w odniesieniu do materiałów i elementów budowlanych zamontowanych trwale, w tym również kabli i przewodów. Chociaż formalnie przepisy zaczną obowiązywać od lipca 2017 r., produkty oferowane przez Grupę Tele-Fonika Kable będą spełniać wszystkie wymagania CPR już w styczniu. – Nowe rozporządzenie to…

Więcej

Morskie farmy wiatrowe: powstaje koalicja firm

Jak poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”, powstaje koalicja firm, której celem jest wpisanie morskich farm wiatrowych do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Koalicja ma tworzyć wspólną reprezentację producentów morskich i innych firm, które mogą skorzystać na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i inwestorów przygotowujących projekty off shore. Mają znaleźć się w niej m.in.: producent wież wiatrowych GSG Towers, producent…

Więcej

Tele-Fonika wchłonie Bydgoskie Kable

Tele-Fonika Kable przejmie spółkę Bydgoskie Kable, której jest jedynym udziałowcem. Operacja ta uprości strukturę kapitałową Grupy Tele-Fonika. Jak wynika z treści dokumentu dotyczącego połączenia obu podmiotów, na koniec czerwca bieżącego roku wartość majątku spółki Bydgoskie Kable (aktywa netto, czyli kapitały własne) wynosiła blisko 5,9 mln zł. Dla porównania kapitały własne spółki Tele-Fonika Kable to 880,9…

Więcej

Tele-Fonika pozyskała istotne zamówienie w Peru

Tele-Fonika dostarczy i zainstaluje systemy kablowe w Peru na zlecenie koncernu energetycznego Luz del Sur. Wartość zamówienia opiewa na 10 mln USD. O kontrakt, który otrzymała polska spółka, walczyło 25 firm z całego świata. Tele-Fonika Kable będzie odpowiedzialna za dostawę i instalację kompletnych systemów kablowych wysokich i ekstra wysokich napięć. Kontrakt zrealizuje TF Cable Americas, spółka…

Więcej

Tele-Fonika pracuje nad odzyskiem miedzi

Tele-Fonika Kable we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie pracuje nad realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie nowej recyklingowej technologii ciągłego odlewania drutów miedzianych na cele elektryczne na bazie granulatu Cu powstałego z odpadów kablowych”. Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnej technologii uzyskiwania drutów miedzianych wytwarzanych w energooszczędnej i ekologicznej metodzie odlewania.…

Więcej

PGE uruchamia farmę wiatrową o mocy 90 MW

PGE Polska Grupa Energetyczna oddała 1 grudnia 2015 roku do użytku farmę wiatrową Lotnisko o mocy 90 MW. To kolejna i zarazem największa inwestycja Grupy PGE w segmencie energetyki odnawialnej, a jednocześnie największa farma wiatrowa uruchomiona w tym roku w Polsce. Inwestycja o wartości blisko 520 mln zł zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w miejscowości…

Więcej

Tele-Fonika Kable dołączyła do Europacable

Tele-Fonika Kable została aktywnym członkiem Europacable, europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego największych europejskich producentów kabli i przewodów. Założona w 1991 r. organizacja jest przedstawicielem wszystkich wiodących producentów przemysłu kablowego w tej części świata. Członkowie Europacable zatrudniają ponad 70 tys. pracowników, z czego ponad połowę w Europie. Łączna wartość obrotów firm zrzeszonych w stowarzyszeniu w 2014 r. wyniosła…

Więcej

Tele-Fonika dostarcza kable do akceleratora Petra III

Spółka Tele-Fonika Kable dostarczyła kable do niemieckiego Instytutu Badawczego DESY. Rozwiązań wyprodukowanych w krakowskim zakładzie spółki użyto do rozbudowy akceleratora cząstek stałych Petra III. Tele-Fonika Kable, największy w Polsce i trzeci w Europie producent kabli i przewodów, dostarczyła do Instytutu Badawczego DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) w Hamburgu kable, które zostały wykorzystane przy rozbudowie akceleratora cząstek stałych…

Więcej

Energoaparatura kupi kable od Tele-Foniki

Energoaparatura podpisała z Tele-Foniką Kable umowę na dostawy i dystrybucję wyrobów kablowych. Kontrakt zawarto na okres od 25 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Wartość umowy szacowana jest na 5 mln zł.…

Więcej

Tele-Fonika stawia na energetykę wiatrową

Tele-Fonika od 2008 roku dostarczyła swoje rozwiązania dla ponad 40 farm wiatrowych zlokalizowanych na morzu i lądzie, w tym na największe projekty offshore na świecie. Kolejne produkty spółka wysyła w najbliższych miesiącach, m.in. do wielkiej Brytanii i Niemiec. W pierwszym półroczu 2014 r. w Europie podłączono do sieci 224 przybrzeżne turbiny wiatrowe zlokalizowane w 17…

Więcej

Tele-Fonika dostarcza kable na lotnisko w Pyrzowicach

We wrześniu bieżącego roku zakończy się rozbudowa i modernizacja lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Wszystkie prace w ramach tej inwestycji realizowane są z wykorzystaniem kabli dostarczanych przez spółkę Tele-Fonika. Pod koniec września dobiegnie końca modernizacja i rozbudowa śląskiego lotniska, dzięki którym Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice zyska nową drogę startową, nowoczesny układu przepompowni wód opadowych wraz z rozległą siecią…

Więcej

Tele-Fonika dostarczy przenośne linie kablowe

Tele-Fonika Kable na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych dostarczy przenośne linie kablowe 220 kV na potrzeby budowy układu tymczasowego podczas modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kopanina. W ramach zamówienia spółka dostarczy trzy linie kablowe 220 kV, w tym m.in. kable wraz z głowicami napowietrznymi, konstrukcje wsporcze głowic kablowych wraz z prefabrykowanymi fundamentami do zamocowania tych konstrukcji,…

Więcej

Bezpieczeństwo pożarowe okablowania – dyrektywa CPR i inne klasyfikacje

Kable i przewody elektryczne oraz telekomunikacyjne w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych muszą charakteryzować się określonymi parametrami. Obowiązująca od lipca dyrektywa CPR kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo pożarowe, ale nie obejmuje odporności okablowania na działanie ognia. Artykuł przedstawia przepisy i metody badań dotyczące tego aspektu, a także główne założenia dyrektywy CPR. Zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacji…

Więcej

Tele-Fonika podpisała umowę z FEGIME Europe

Tele-Fonika podpisała z Grupą FEGIME ogólnoeuropejską umowę o współpracy. Dzięki porozumieniu producent kabli i przewodów umocni swoją pozycję na rynku europejskim, zwłaszcza w tych krajach, w których dotychczas był słabo reprezentowany. W dniu 8 maja w Krakowie europejska grupa hurtowni elektrotechnicznych FEGIME podpisała umowę dystrybucyjną z Tele-Foniką, trzecim co do wielkości producentem kabli i przewodów…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas