Facebook

PGE Dystrybucja

Apator dostarczy liczniki do PGE Dystrybucja

Apator zawarł z PGE Dystrybucja dwie umowy na „Dostawę urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej – liczniki statyczne przedpłatowe” za łącznie 19 mln zł. Wartość oferty podstawowej wynosi 12 mln zł, a opcja 7 mln zł. Realizacja zamówienia przewidywana jest w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.…

Więcej

Kozienickie linie elektroenergetyczne schodzą pod ziemię

Blisko 23 km linii napowietrznej średniego napięcia (SN) w gminie Kozienice zostanie zastąpionych liniami kablowymi SN. PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna rozpoczęła realizację zadań inwestycyjnych w Rejonie Energetycznym Kozienice. Skarżyski oddział spółki rozpoczął w gminie Kozienice realizację zadań związanych z położeniem kabli przesyłowych pod powierzchnię ziemi. Zastąpienie linii napowietrznych liniami kablowymi podniesie poziom niezawodności dostaw energii…

Więcej

PGE Dystrybucja inwestuje w stację 110/15 kV Dylewo

PGE Dystrybucja zmodernizowała stację 110/15 kV Dylewo zapewniając lokalnym odbiorcom wyższą pewność zasilania, możliwości przyłączania nowych klientów oraz dodatkowe moce przyłączeniowe – niezbędne dla rozwoju obecnych i przyszłych przedsiębiorstw. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 13 mln zł. Warszawski oddział PGE Dystrybucja zakończył prace związane z modernizacją stacji wysokiego (WN) na średnie napięcie (SN) w Dylewie. Funkcjonujący…

Więcej

PGE Dystrybucja zmodernizowała stację 220/110/15 kV Piotrków

PGE Dystrybucja zakończyła rozbudowę stacji 220/110/15 kV Piotrków na potrzeby przyłączenia farmy wiatrowej Moszczenica. Wartość inwestycji to blisko 1,6 mln zł.  Dobiegła końca rozbudowa stacji 220/110/15 kV Piotrków, która rozpoczęła się w 2021 roku. Zakres zadania inwestycyjnego obejmował rozbudowę stacji o dodatkowe pole rozdzielni 110 kV w celu umożliwienia przyłączenia farmy wiatrowej Moszczenica o mocy 30…

Więcej

Rozpoczęła się przebudowa stacji 110/15 kV Boryszew

Łódzki oddział PGE Dystrybucja rozpoczął przebudowę stacji 110/15 kV Boryszew. Inwestycja o wartości ponad 8,5 mln zł podniesie bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Sochaczewa i okolic. Rozpoczęły się prace budowlane na stacji 110/15 kV Boryszew w Sochaczewie. To jedna z wielu inwestycji PGE Dystrybucja prowadzonych na terenie powiatu sochaczewskiego, gdzie w ciągu najbliższych lat realizowane będą prace…

Więcej

Rusza modernizacja stacji 110/15kV Boguchwała

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów rozpoczęła modernizację stacji 110/15 kV Boguchwała. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego w gminach Boguchwała i Rzeszów. Wartość netto inwestycji wynosi 30 mln zł. GPZ Boguchwała jest stacją graniczną, współdzieloną z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE), co czyni ją istotnym elementem krajowego systemu elektroenergetycznego. Doprowadzona linią przesyłową 220 kV moc przez…

Więcej

PGE Dystrybucja modernizuje stacje 110/15 kV na Mazowszu

Warszawski Oddział PGE Dystrybucja podpisał dwie umowy inwestycyjne, o łącznej wartości 67 mln zł. Efektem ich realizacji będzie poprawienie parametrów jakościowych dostarczanej energii oraz znaczne zwiększenie możliwości przyłączeniowych na terenach sąsiadujących z trasą S8 na północ od Warszawy. Pierwsza z podpisanych umów dotyczy kompleksowej modernizacji stacji 110/15 kV Wyszków. W ramach tej inwestycji powstanie m.in.…

Więcej

PGE Dystrybucja rozpoczęła budowę stacji GPZ Huszlew

Lubelski oddział PGE Dystrybucja rozpoczyna budowę głównego punktu zasilania (GPZ) Huszlew, zlokalizowanego w miejscowości Liwki Włościańskie. Budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Rejonie Energetycznym Biała Podlaska przyczyni się do zwiększenia możliwości przyłączenia nowych mocy wytwórczych OZE oraz poprawy efektywności energetycznej w regionie. PGE Dystrybucja rozpoczyna budowę stacji GPZ Huszlew, aby stworzyć możliwości przyłączania nowych…

Więcej

PGE Dystrybucja inwestuje w zachodni ring Łodzi

Blisko 20 mln zł PGE Dystrybucja zainwestowała w budowę I etapu Łódzkiego Ringu Energetycznego. Inwestycja znacznie zwiększy możliwości przyłączeniowe w aglomeracji łódzkiej. Stacja 110/15 kV Srebrna stanowi element tzw. zachodniego ringu Łodzi – sieci energetycznej bardzo ważnej dla aglomeracji łódzkiej. Zlokalizowana w Konstantynowie Łódzkim przy nowej obwodnicy Łodzi (drogi S14), jest odpowiedzią na potrzeby intensywnie…

Więcej

PGE Dystrybucja przebuduje linię SN Rzepedź–Smolnik

Przebudowa linii średniego napięcia relacji Rzepedź–Smolnik w Bieszczadach z napowietrznej na kablową poprawi warunki zasilania oraz pewność dostaw energii dla odbiorców powiatów: sanockiego, leskiego oraz części krośnieńskiego. Planowany koszt inwestycji wynosi około 17 mln zł. Zakres prac inwestycyjnych obejmuje budowę linii kablowych średniego napięcia (SN) o łącznej długości ponad 40 km oraz czterech stacji transformatorowych…

Więcej

PGE Dystrybucja zmodernizowała stację 110/15 kV Wieluń

PGE Dystrybucja zakończyła modernizację stacji 110/15 kV Wieluń. Inwestycja o wartości 23 mln zł w znaczącym stopniu wpłynie na jakość dostaw energii elektrycznej oraz zwiększy możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii (OZE). Rozpoczęta w 2020 roku przez Łódzki Oddział PGE Dystrybucja przebudowa stacji 110/15 kV Wieluń została zakończona. Odbioru obiektu dokonano 30 czerwca, a ostatnim etapem…

Więcej

PGE Dystrybucja przebuduje stację GPZ w Abramowicach

PGE Dystrybucja Oddział Lublin rozpoczyna modernizację głównego punktu zasilania (GPZ) Abramowice. Kompleksowa przebudowa  stacji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w regionie. Jest to jeden z pięciu projektów, które będą realizowane przez lubelski oddział Spółki w ramach dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej. Lubelski Oddział PGE Dystrybucja, wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne, rozpoczyna kompleksową przebudowę stacji…

Więcej

PGE Dystrybucja rozbudowuje stację 110/15 kV Ożarów Mazowiecki

Oddział Warszawa PGE Dystrybucja rozbudowuje stację 110/15 kV Ożarów Mazowiecki i znacząco zwiększa możliwości zasilania lokalnych odbiorców. Inwestycja rozpoczęła się z początkiem maja. Jej realizacja została podyktowana szybko rosnącymi potrzebami lokalnych odbiorców. Stacja 110/15 kV Ożarów Mazowiecki zasila wyjątkowo atrakcyjne inwestycyjnie tereny położone w bezpośrednim pobliżu Warszawy oraz dwóch głównych ciągów komunikacyjnych – autostrady A1…

Więcej

PGE Dystrybucja wymieni setki tysięcy liczników rocznie

PGE Dystrybucja ogłosiła pierwsze z wielu postępowań zakupowych na dostawy liczników dla Projektu instalacji Liczników Zdalnego Odczytu (LZO). Inwestycja jest elementem szerszego przedsięwzięcia, którego cele określiła znowelizowana ustawa Prawo energetyczne, ogłoszona 18 czerwca 2021 roku. Zgodnie z jej założeniami do lipca 2031 r. u wszystkich odbiorców końcowych w całej Polsce powinny zostać zainstalowane liczniki zdalnego…

Więcej

PGE Dystrybucja modernizuje stację GPZ w Łosicach

PGE Dystrybucja Oddział Lublin rozpoczęła modernizację infrastruktury energetycznej dla stacji GPZ Łosice. Dzięki zastosowaniu Mobilnego Pola Modułowego WN (wysokiego napięcia) inwestycja w Łosicach będzie realizowana bez ograniczeń pracy sieci. Lubelski oddział PGE Dystrybucja rozpoczął kompleksową przebudowę stacji GPZ Łosice. Inwestycja ta wzmocni niezawodność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców oraz zwiększy możliwości przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas