Facebook

PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja modernizuje GPZ Czosnów

PGE Dystrybucja modernizuje część napowietrznej linii wysokich napięć zasilającej GPZ Czosnów. Dzięki temu zwiększy się wolumen przesyłanej energii oraz podwyższony zostanie poziom bezpieczeństwa. Modernizowany odcinek napowietrznej dwutorowej linii wysokich napięć (WN) 110 kV ma długość około 2 x 3,5 km, z czego jeden tor łączył GPZ Czosnów ze Stacją Energetyczną (SE) Mościska, zaś drugi z…

Więcej

Nowa linia 110 kV powstała na Podkarpaciu

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów wybudowała nową linię 110 kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz. Inwestycja ta znacznie zwiększy bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego oraz pozwoli przyłączać na Podkarpaciu nowe moce wytwórcze z odnawialnych źródeł energii (OZE). Projekt „Budowa linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego”…

Więcej

PGE Dystrybucja modernizuje Elektrownię Wodną Dębe

PGE Dystrybucja buduje nową nastawnię w Elektrowni Wodnej Dębe, należącej do PGE Energia Odnawialna. Inwestycja ta, warta prawie 6 mln zł, zwiększy wydajność i poprawi niezawodność pracy elektrowni. Kolejny etap budowy nowej nastawni dla rozdzielni wysokiego napięcia (WN) na terenie Elektrowni Wodnej Dębe realizuje Warszawski Oddział PGE Dystrybucja. Inwestycja ta jest połączona z modernizacją elektrowni,…

Więcej

PGE Dystrybucja wymienia linie WN Sieradz – Błaszki

PGE Dystrybucja wymieniła linie 110 kV Sieradz – Błaszki na łatwiejsze w eksploatacji i mniej podatne na czynniki atmosferyczne. Będą one stale monitorowane przez całkowicie autonomiczne stacje. W łódzkim oddziale PGE Dystrybucja dobiegła końca modernizacja ciągu linii 110 kV relacji Sieradz-Błaszki. Stare, jednotorowe linie 110 kV zostały zastąpione nowymi. Wymieniony odcinek, liczący ponad 21 km…

Więcej

PGE Dystrybucja zmodernizuje stację Zamość

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła modernizację stacji energetycznej w Oddziale Zamość. Inwestycja umożliwi międzynarodową wymianę energii. Cały proces modernizacyjny odbędzie się bez konieczności przerw w dostawach prądu. Planowany koszt inwestycji wyniesie ponad 48 mln zł. PGE Dystrybucja podpisała umowę na realizację zadania „Modernizacja stacji 220/110/15 kV Zamość”. To stacja współdzielona, przyłączona bezpośrednio do…

Więcej

Rusza modernizacja GPZ Rzeszów-Baranówka

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła modernizację stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Rzeszów-Baranówka. W ramach inwestycji przebudowana zostanie stacja 110 kV, która po okresie długotrwałego użytkowania wymaga remontu. Inwestycja umożliwi przyłączanie nowych klientów oraz zmniejszenie strat energii w sieci elektroenergetycznej, poprawi również niezawodność zasilania i jakość dostaw energii. Nowa stacja została zaprojektowana w oparciu o…

Więcej

PGE Dystrybucja będzie współpracować z Politechniką Lubelską

Koordynacja badań naukowych, organizacja wspólnych konferencji i sympozjów, czy programy staży i praktyk zawodowych, te i wiele innych działań podejmą PGE Dystrybucja Oddział Lublin wraz z Politechniką Lubelską w ramach podpisanego porozumienia o współpracy. Porozumienie zostało podpisane 20 grudnia 2021 r. przez Dyrektora Generalnego Oddziału Lublin PGE Dystrybucja S.A. Dariusza Dudka i Rektora Politechniki Lubelskiej…

Więcej

PGE Dystrybucja modernizuje sieć na terenie przygranicznym

PGE Dystrybucja Oddział Białystok zmodernizował linię średniego napięcia relacji Sokółka – Chreptowce. Realizacja inwestycji była podyktowana zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w gminie Kuźnica, która znajduje się na terenie przygranicznym. Rozbudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia połączono z modernizacją już istniejących odcinków. W ramach inwestycji ułożono ponad 5 km linii kablowej i wybudowano trzy nowe stacje…

Więcej

Modernizacja linii 110 kV w Stalowej Woli

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów zmodernizowała dwutorową linię 110 kV relacji: Elektrownia Stalowa Wola – Stalowa Wola Posanie oraz Elektrownia Stalowa Wola – Sandomierz. Usprawnienia dokonano na odcinku 2,14 km dwutorowej linii wysokiego napięcia. Przebudowany odcinek linii jest ostatnim fragmentem linii 110 kV Elektrownia Stalowa Wola – Stalowa Wola Posanie i po zakończeniu modernizacji cała linia…

Więcej

PGE Dystrybucja przyłączyła ponad 46 tysięcy mikroinstalacji PV

Od stycznia do końca czerwca 2021 roku do sieci PGE Dystrybucja przyłączono 46 120 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok 314 MW. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego spółka przyłączyła o ponad 5 tys. więcej tych źródeł. W drugim kwartale tego roku PGE Dystrybucja przyłączyła do swojej sieci prawie 33,3 tys. przydomowych instalacji fotowoltaicznych…

Więcej

PGE Dystrybucja rozpoczyna budowę stacji GPZ Korczew 110/15 kV

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa rozpoczyna bardzo ważną inwestycję sieciową na Mazowszu – budowę stacji GPZ (Główny Punkt Zasilania) Korczew 110/15 kV. W miejscowości Korczew w powiecie siedleckim stanęły fundamenty pod nową stację, która zwiększy niezawodność dostaw energii elektrycznej na obszarze powiatu siedleckiego. Zakończenie budowy i oddanie stacji do użytkowania przewidziano do końca pierwszego kwartału 2022…

Więcej

System SARSA chroni linie energetyczne

W lipcu rozpoczęły się testy funkcjonalne Systemu Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii (SARSA), opracowanego w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przez konsorcjum w składzie PGE Dystrybucja, MindMade sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy WB, oraz Apator Elkomtech S.A. System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii został zainstalowany na należącej do PGE Dystrybucja oddział Rzeszów linii…

Więcej

PGE modernizuje stację trafo w Radzicach

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna prowadzi przebudowę stacji transformatorowej Radzice. Inwestycja poprawi jakość zasilania w gminie Drzewica. Zakończył się pierwszy etap rozpoczętej wiosną ubiegłego roku modernizacji głównego punktu zasilającego (GPZ) Radzice. Prace polegały na wymianie wyeksploatowanej infrastruktury na nowoczesne urządzenia energetyczne, które usprawniły funkcjonowanie GPZ. Zastosowane rozwiązania wpłynęły jednocześnie na poprawę transmisji danych technicznych do punktu…

Więcej

PGE Dystrybucja wybiera ofertę Apatora

W przetargu na dostawę komunalnych liczników energii elektrycznej ogłoszonym przez PGE Dystrybucja SA (zadanie nr 2 – liczniki trójfazowe) wybrana została oferta firmy Apator SA. Jej wartość wynosi 45,4 mln PLN. Opcjonalnie możliwe będzie zwiększenia zamówienia o 9,9 mln PLN. Dostawy będą realizowane w latach 2021-2022. Wcześniej w tym tygodniu Apator Rector podpisał umowę z…

Więcej

PGE przebuduje linię 110 kV Biłgoraj – Nisko

Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj-Nisko realizowana przez PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów związana jest z budową węzła drogowego „Zapacz”, który połączy  budowane drogi S-19 i S-74. Inwestycja, poprzez zwiększenie możliwości przesyłowych linii,  umożliwi rozwój energetyki odnawialnej w północnej części województwa podkarpackiego. Inwestycja obejmuje przebudowę linii wysokiego napięcia (110 kV) na relacji Biłgoraj – Nisko, która umożliwi…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas