Facebook

PGE Dystrybucja rozbudowuje stację 110/15 kV Ożarów Mazowiecki

Oddział Warszawa PGE Dystrybucja rozbudowuje stację 110/15 kV Ożarów Mazowiecki i znacząco zwiększa możliwości zasilania lokalnych odbiorców.

Inwestycja rozpoczęła się z początkiem maja. Jej realizacja została podyktowana szybko rosnącymi potrzebami lokalnych odbiorców. Stacja 110/15 kV Ożarów Mazowiecki zasila wyjątkowo atrakcyjne inwestycyjnie tereny położone w bezpośrednim pobliżu Warszawy oraz dwóch głównych ciągów komunikacyjnych – autostrady A1 oraz drogi krajowej S8, łączących Warszawę z Katowicami i Krakowem. Bliskość aglomeracji miejskiej oraz dogodny transport tworzą tu znakomite miejsce dla posadowienia baz logistycznych, magazynów, zakładów produkcyjnych i przetwórczych oraz przemysłu. W tych okolicach obserwuje się również szybki rozwój inwestycji mieszkaniowych, szczególnie budownictwa wielorodzinnego. Wszystkie wymienione czynniki systematycznie podnoszą popyt na energię elektryczną, który może w niedługim czasie wyczerpać aktualny potencjał zasilania. Do dnia rozpoczęcia prac zostały wydane warunki dla 4 podmiotów na łączną moc przyłączeniową 49 MW, zawarto także umowy o przyłączenie na moc 28 MW.
Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego jesteśmy zobowiązani do zapewniania pewnych, stabilnych i jakościowych dostaw energii elektrycznej do naszych Odbiorców. Ta inwestycja jest naszym zapewnieniem dla lokalnego przemysłu i mieszkańców, że nawet przy dużym wzroście zapotrzebowania będziemy w stanie sprostać potrzebom i zaoferujemy wystarczające moce zasilania – powiedział Sylwester Szczensnowicz, dyrektor generalny Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja.

Rozbudowa stacji
Rozbudowa istniejącej stacji, na której aktualnie pracują dwa transformatory o mocy 40 KVA, o kolejne dwa urządzenia tej samej mocy jest rozwiązaniem nowatorskim. Zwykle rosnące w danym miejscu zapotrzebowanie oznacza konieczność lokowania nowej stacji i wyprowadzenia z niej linii zasilających, co wiąże się m.in. z kosztami zakupu gruntów. W przypadku stacji Ożarów Mazowiecki zajmowany przez nią teren umożliwi rozbudowę o kolejne transformatory oraz pozostałe, niezbędne urządzenia dla prawidłowej pracy sieci dystrybucyjnej. Wyprowadzenie ze stacji mocy w dużej części zostanie zrealizowane już istniejącymi liniami. Dzięki temu nowe moce powstaną szybciej, mniejszym kosztem i od razu będą możliwe do zaoferowania odbiorcy.

Wzrost niezawodności zasilania
Modernizacja niesie ze sobą dodatkowe korzyści. Przede wszystkim wzrośnie niezawodność zasilania, ponieważ zainstalowane cztery transformatory będą stanowiły dla siebie wzajemnie rezerwę. Pozwoli to również na wykonywanie koniecznych prac eksploatacyjnych przy utrzymaniu ciągłości zasilania. Koszt modernizacji wyniesie około 10 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas