Facebook

Energa

Nowy GPZ Energi Operator

Energa Operator rozpoczęła budowę Głównego Punktu Zasilania w miejscowości Fitowo w gminie Biskupiec. Nowa stacja elektroenergetyczna przyczyni się do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w regionie, zwiększy również potencjał przyłączeniowy. Jej powstanie zapewni lepsze warunki dla rozwoju gospodarki oraz OZE. Wartość całej inwestycji to blisko 23 miliony zł. Główne Punkty Zasilania (GPZ) to elementy sieci…

Więcej

Energa buduje farmę na pokopalnianych terenach

Energa rozpoczyna kolejną inwestycję w obszarze odnawialnych źródeł energii. Na terenach pokopalnianych w gminie Przykona, gdzie zbudowano farmę wiatrową, planowane jest wybudowanie dużej farmy fotowoltaicznej. Nowy projekt PV „Gryf”, o mocy blisko 20 MW, przygotowany jest do udziału w aukcji OZE w 2020 roku. Spółka Energa OZE rozpoczęła proces wyboru generalnego wykonawcy farmy fotowoltaicznej PV…

Więcej

Blisko 50 tys. mikroinstalacji w sieci Energi Operatora

W II kwartale 2020 roku w sieci Energi Operatora przybyło ponad 12,5 tysiąca nowych mikroinstalacji. Łącznie w ciągu ostatniego półrocza spółka przyłączyła ich niemal 20 tysięcy. Obecnie w sieci EOP prąd wytwarza blisko 50 tysięcy tego typu źródeł. To ponad trzy razy więcej niż w tym samym okresie rok temu. Łączna moc zainstalowana pracujących w…

Więcej

Energa Operator zakończyła modernizację GPZ w Sierpcu

Energa Operator zakończyła gruntowną przebudowę Głównego Punktu Zasilania Bojanowo, znajdującego się w Sierpcu. Modernizacja zwiększy potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii oraz niezawodność dostaw prądu w regionie. W efekcie przebudowy potencjał przyłączeniowy OZE wzrósł o blisko 13,5 MW. Umożliwi to wydawanie warunków przyłączeniowych dla kolejnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych. W wyniku prac w GPZ Bojanowo…

Więcej

Energa Operator rozpoczyna budowę magazynu energii

Energa Operator rozpoczyna proces budowy magazynu energii w Czernikowie (woj. kujawsko-pomorskie), w pobliżu jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Inwestycja realizowana jest w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu Smart Grid. Magazyn wykonany zostanie w technologii baterii litowo-jonowych i dysponował będzie mocą 1 MW oraz pojemnością 2 MWh. W przybliżeniu jest to energia, która…

Więcej

Energa uruchomiła farmę wiatrową w Przykonie

Energa uruchomiła farmę wiatrową o mocy 31 MW. Turbiny stanęły na zrekultywowanych terenach pokopalnianych w Przykonie w województwie wielkopolskim. Elektrownia ma zakontraktowany już odbiór energii do 2034 roku na mocy wygranej w grudniu 2019 aukcji OZE. Dzięki uruchomieniu nowej farmy wiatrowej udział odnawialnych źródeł w zainstalowanych mocach wytwórczych Energi wzrósł do 39%, a wolumen wyprodukowanej…

Więcej

Aplikacja ZET ułatwia pracę monterów w Energa Operator

Energa Operator uruchomiła aplikację ZET Mobile. Nowe narzędzie usprawnia pracę monterów i pracowników biurowych, ma także na celu ograniczenie liczby zużywanego papieru o ponad milion kartek rocznie. Usługa wdrażana jest stopniowo – na początek w oddziale koszalińskim. Nowe narzędzie Energi Operatora skraca czas realizacji zlecenia i zdecydowanie zmniejsza możliwość popełnienia błędów przy ewidencjonowaniu informacji dotyczących…

Więcej

Energa Operator przyłączyła 7 tys. mikroinstalacji OZE

Blisko 7 tys. mikroinstalacji przyłączyła Energa Operator do swojej sieci w pierwszym kwartale 2020 roku. To ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Łącznie w sieci spółki pracuje już ich 35 tys. Większość przydomowych źródeł wytwórczych stanowią instalacje fotowoltaiczne. Pozostałe to wiatraki, elektrownie wodne, a nawet elektrownie na biogaz. Moc zainstalowana…

Więcej

Orlen przejmie około 80% akcji Energi

PKN Orlen w ciągu czterech miesięcy spełnił wszystkie warunki zawieszające niezbędne do przeprowadzenia transakcji przejęcia Grupy Energa, w tym osiągnięcie progu 66% akcji objętych wezwaniem. 27 kwietnia Orlen rozpoczął proces nabycia akcji energetycznej spółki. Jak wynika z informacji od PKO PB – Biura Maklerskiego w Warszawie, czyli podmiotu pośredniczącego w wezwaniu, przedmiotem transakcji zawieranych w…

Więcej

Olsztynek wymieni 1,2 tys. starych lamp ulicznych

Miasto Olsztynek podpisało ze spółką Energa Oświetlenie umowę na kompleksową usługę oświetleniową zakładającą wymianę 1270 starych, energochłonnych opraw sodowych na nowoczesne energooszczędne oprawy LED. W rezultacie powyższej modernizacji na terenie Olsztynka do końca czerwca 2020 roku zostanie wymienionych ponad 90 % wszystkich opraw. Zużycie energii przez oświetlenie uliczne w Mieście Olsztynek spadnie o około 66,64%.…

Więcej

Energa Operator: inwestycje sieciowe za blisko 600 mln zł

W ubiegłym roku Energa Operator na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku na wszystkich poziomach napięć, w celu poprawy ciągłości zasilania przeznaczyła blisko 600 mln zł. Umożliwiło to m.in. przebudowę ponad 670 km linii napowietrznych na linie kablowe i przewody izolowane oraz wymianę blisko 50 km niesieciowanych kabli SN. W długookresowej strategii inwestycyjnej Energa Operator kablowanie…

Więcej

Energa zrealizuje projekt wodorowy

Centrum Badawczo Rozwojowe im. Faradaya Grupy Energa wspólnie z naukowcami zrealizuje projekt badawczy dwukierunkowej instalacji do produkcji wodoru. Instalacja może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, mającym wpływ na efektywność OZE i zwiększenie elastyczności pracy elektrowni. Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Energa podpisało 10 marca umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu budowy modułowej instalacji odwracalnych…

Więcej

Energa stawia słupy energetyczne własnego autorstwa

Energa Operator Oddział Płock finalizuje budowę linii napowietrzno-kablowej 110 kV zlokalizowanej w województwie łódzkim, w gminach Łęczyca i Daszyna. Przy realizacji inwestycji wykorzystano autorskie projekty konstrukcji słupowych stworzone przez Energę Invest w ramach projektu Pylon. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają m.in. na zmniejszenie liczby słupów na terenach prywatnych czy cennych obszarach przyrodniczych. Energa Invest była…

Więcej

Grzegorz Ksepko odwołany z zarządu Energi

Rada nadzorcza Energi odwołała Grzegorza Ksepko z funkcji wiceprezesa ds. korporacyjnych – poinformowała spółka w komunikacie. Po odwołaniu Grzegorza Ksepko zarząd spółki Energa liczy cztery osoby. W jego skład wchodzą: Jacek Goliński – prezes zarządu, Marek Kasicki – wiceprezes ds. finansowych, Adrianna Sikorska – wiceprezes ds. komunikacji, Dominik Wadecki – wiceprezes ds. operacyjnych.…

Więcej

Energa poszuka partnerów do budowy bloków CCGT

Energa rozpoczęła proces zmierzającego do weryfikacji dostępnych opcji strategicznych dotyczących projektów budowy bloków gazowo-parowych (CCGT) zlokalizowanych w Gdańsku i Grudziądzu 27 lutego zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu zmierzającego do weryfikacji dostępnych opcji strategicznych, w tym przeprowadzenia pogłębionego rozpoznania rynkowego i wystąpienia do podmiotów zewnętrznych celem określenia zainteresowania potencjalnym partnerstwem strategicznym, lub zakupem…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas