Facebook

Energa Operator wzmacnia sieć elektroenergetyczną

Ponad 1 mld zł wyniosły ubiegłoroczne nakłady finansowe Energi Operatora przeznaczone na budowę i modernizację sieci dystrybucyjnej oraz przyłączenia nowych odbiorców, a także wytwórców, w tym źródeł OZE.

Prace modernizacyjne, a także budowlane przeprowadzone zostały na ponad 2900 km linii energetycznych wszystkich napięć. Zrealizowano również ponad 2100 inwestycji dotyczących stacji transformatorowych, w tym blisko sto obejmujących najistotniejsze dla systemu elektroenergetycznego Główne Punkty Zasilania.
Wśród ważniejszych inwestycji dotyczących GPZ wymienić można m.in. ukończenie nowego GPZ w Olsztynie, GPZ w Kutnie oraz GPZ w gminie Daszyna w woj. łódzkim, modernizację GPZ w Rutkach niedaleko Gdańska oraz modernizację GPZ Stawiszyn w woj. wielkopolskim.

Rozbudowa i modernizacja sieci

W 2020 roku prace związane z budową oraz modernizacją dotyczyły 127 km linii wysokich napięć m.in. linii 110 kV Mława – Olechinek – Łęczyca, linii 110 kV Podolszyce – Gulczewo, linii napowietrznej 110 kV Kutno – Kotliska, linii napowietrznej 110 kV Kotliska – Żychlin, linii kablowej 110 kV GPZ Kutno – GPZ Kotliska, linii kablowej 110 kV GPZ Kotliska – GPZ Żychlin, linii kablowej 110 kV GPZ Olsztyn Centrum – GPZ Południe oraz linii kablowej 110 kV GPZ Olsztyn Centrum – GPZ Północ.
Rozbudowa sieci związana jest zarówno z lokalnym rozwojem gospodarczym i potrzebami w zakresie przyłączeniowym przemysłu, OZE i budownictwa mieszkaniowego, jak i wzmacnianiem niezawodności zasilania. W celu zapewnienia możliwości drugostronnego zasilenia istniejących linii SN pracujących w konfiguracji promieniowej, wybudowanych zostało blisko 105 km nowych powiązań sieci średniego napięcia.

Więcej linii kablowych

Prawie 238 km linii napowietrznych średniego napięcia na terenach leśnych i zadrzewionych, wymieniono na linie kablowe lub napowietrzne z przewodami izolowanymi, w ramach projektów zwiększania niezawodności dostaw energii elektrycznej mierzonej wskaźnikami SAIDI i SAIFI,  wskazującymi średni czas i częstotliwość przerw w dostawach energii elektrycznej.
W ramach odrębnej inicjatywy na linie kablowe lub izolowane przebudowanych zostało również 285 km linii niskich napięć.
Działania te mają na celu uodpornienie linii na wpływ warunków atmosferycznych, które są główną przyczyną zakłóceń pracy sieci. Sukcesywnie wymieniane są również awaryjne odcinki kabli średnich napięć, w szczególności kabli niesieciowanych, tj. kabli o izolacji z polietylenu termoplastycznego. W 2020 roku wymieniono prawie 30 km takich linii kablowych.

Automatyzacja sieci

W 2020 roku blisko 54 mln zł przeznaczono na dalszą automatyzację sieci SN. Wyposażanie linii napowietrznych i kablowych w zdalnie sterowane rozłączniki i sygnalizatory zwarcia pozwala na szybszą lokalizację przyczyn zakłóceń w sieciach SN, a tym samym skrócenie czasu przerw w dostawach energii elektrycznej dla odbiorców. Zadanie to jest mocno wspierane środkami unijnymi w ramach projektu Smart Grid, największego w skali kraju projektu budowy sieci inteligentnych.

Przyłączenie nowych odbiorców i źródeł OZE

W roku 2021 główne kierunki inwestycyjne pozostają zbliżone do tych z 2020 roku. Prowadzone są inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców i nowych odnawialnych źródeł energii, rozbudową i przebudową sieci w celu zapewnienia możliwości obsługi zwiększonego zapotrzebowania na moc, w szczególności w zakresie sieci wysokich napięć. Sieć dystrybucyjna jest również modernizowana na wszystkich poziomach napięć, pod kątem poprawy ciągłości zasilania odbiorców (SAIDI/SAIFI) i dotrzymania wymaganych parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej i redukcji strat sieciowych. Prowadzony jest także zakup i montaż infrastruktury inteligentnego opomiarowania, m.in. ze względu na zmiany wprowadzone w Prawie energetycznym.
W zakresie rozwoju sieci wysokich napięć planowane jest zakończenie budowy linii 110 kV w relacji Pelplin – Malbork oraz linii Kalisz Zachód – Dobrzec, jak również kompleksowa przebudowa linii 110 kV Bytów – Gałąźnia w celu zwiększenia przepustowości linii, ze względu na niską dopuszczalną obciążalność istniejących przewodów.
Na terenie Oddziałów w Kaliszu, Koszalinie i Płocku rozbudowane zostaną także GPZ Ceków, GPZ Ostrowite, GPZ Sianów i GPZ Ciechanów – głównie pod kątem poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców i wymaganych parametrów zasilania, jak również dostosowania stacji do wymagań związanych z kodeksami sieciowymi.
W 2021 roku Energa Operator przystąpiła także do wdrożenia nowoczesnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA/ADMS najnowszej generacji.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas