Facebook

Energia wiatrowa

Problemy austriackich sieci przesyłowych ze wzrostem mocy OZE

Austriacki operator elektroenergetycznej sieci przesyłowej (Austrian Power Grid APG) miał w tym roku problem z bilansowaniem systemu. W związku ze spadkiem popytu na energię elektryczną w następstwie pandemii koronawirusa w Austrii wystąpiła jej duża nadpodaż, co doprowadziło do spadku cen na rynku hurtowym. Niskie ceny szczególnie uderzyły w źródła konwencjonalne, które w okresie marzec –…

Więcej

Spór Siemens Gamesa i GE Renewable Energy o patenty turbin

Siemens Gamesa złożył skargę o naruszenie patentu przeciwko GE Renewable Energy do amerykańskiego Sądu Okręgowego na Florydzie. Siemens Gamesa twierdzi, że morska turbina wiatrowa GE Haliade-X narusza patenty Siemens Gamesa dotyczące morskiej technologii bezpośredniego napędu. Skarga Siemens Gamesa pojawiła się po tym, jak GE Renewable Energy złożyło skargę o naruszenie patentu przeciwko Siemens Gamesa do…

Więcej

Kolejny etap uruchomienia magazynu energii w Polsce

Japońska organizacja rządowa NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) wraz z partnerami uczestniczącymi w projekcie – Hitachi, Ltd., Showa Denko Materials Co. Ltd. oraz Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ogłosiła, że projekt demonstracyjny z zakresu inteligentnych sieci w Polsce, mający na celu wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez budowę hybrydowego magazynu energii (BESS) na…

Więcej

PGE Energia Odnawialna monitoruje łopaty turbin wiatrowych

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wdrożyła laserowy system do badania stanu technicznego łopat turbin wiatrowych. Nowoczesne rozwiązanie pomiarowe pozwala na szybką identyfikację anomalii występujących podczas pracy turbiny. Umożliwi to podjęcie wyprzedzających działań, które zapobiegną kosztownym i długotrwałym naprawom. Uszkodzenia materiałowe wirników turbin wiatrowych wynikające z ich codziennej, wieloletniej eksploatacji oraz zniszczenia spowodowane…

Więcej

PGE Energia Odnawialna testuje technologię rozszerzonej rzeczywistości

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE testuje wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości na Farmie Wiatrowej Kisielice. Trzymiesięczny pilotaż ma pokazać, na ile ta nowoczesna technologia okaże się wsparciem dla służb eksploatacyjnych, wykonujących przeglądy na turbinach wiatrowych oraz kontrolujących infrastrukturę elektroenergetyczną stacji głównego punktu zasilania. Rozszerzona rzeczywistość – która coraz częściej wykorzystywana jest nie tylko w…

Więcej

Eesti Energia podpisała umowę zakupu zielonej energii na Litwie

Grupa Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, podpisała umowę PPA z litewskim przedsiębiorstwem energetyki wiatrowej E energija i przez 10 lat będzie kupować cały wolumen zielonej energii wytwarzanej przez farmę wiatrową Telšiai. To największa tego typu transakcja w historii krajów bałtyckich. Farma wiatrowa E energija Telšiai, o łącznej mocy zainstalowanej 68,9 MW, zostanie…

Więcej

Hitachi ABB Power Grids wybuduje stacje elektroenergetyczne dla farm wiatrowych

Hitachi ABB Power Grids otrzymała zamówienia od francuskiego koncernu EDF Renewables na dostawę trzech stacji elektroenergetycznych (110/20 kV) dla trzech nowych elektrowni wiatrowych na północy i zachodzie Polski: w okolicach Ustki (o mocy 28,6MW), Parnowa (o mocy 15,4 MW) i Górzycy (24 MW). Oprócz stacji, które stanowić będą kluczowe elementy farm, Hitachi ABB Power Grids…

Więcej

Grupa PGE rozwija kolejne projekty offshore

Grupa PGE, która ma w planach budowę trzech morskich farm wiatrowych o łącznej mocy około 3,5 GW, przygotowuje się do rozwoju kolejnych projektów offshore – poinformowała prezes PGE Baltica Monika Morawiecka. – PGE ma ambicję być liderem sektora polskiej morskiej energetyki wiatrowej. Mamy ku temu powody. Rozwijamy trzy projekty, bardzo duże nawet jak na skalę…

Więcej

Dwa ważne projekty Ekoparku

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark, spółka specjalizująca się m.in. w generalnym wykonawstwie i montażu odnawialnych źródeł energii, jest w trakcie opracowywania autorskiego projektu autonomicznych wiat przystankowych, który jest współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. – Jest to nasz najważniejszy projekt, gdyż skupia w sobie wiele ważnych aspektów zarówno ekologicznych, gospodarczych, jak i społecznych. Czytelnie wpisuje się…

Więcej

Energa buduje farmę na pokopalnianych terenach

Energa rozpoczyna kolejną inwestycję w obszarze odnawialnych źródeł energii. Na terenach pokopalnianych w gminie Przykona, gdzie zbudowano farmę wiatrową, planowane jest wybudowanie dużej farmy fotowoltaicznej. Nowy projekt PV „Gryf”, o mocy blisko 20 MW, przygotowany jest do udziału w aukcji OZE w 2020 roku. Spółka Energa OZE rozpoczęła proces wyboru generalnego wykonawcy farmy fotowoltaicznej PV…

Więcej

Enefit Green: 20% wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Enefit Green, spółka zależna Grupy Eesti Energia, wyprodukował w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. 737 GWh energii ze źródeł odnawialnych, czyli o 18% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy produkcja wyniosła 626 GWh. Na wolumen energii wytworzony w I połowie 2020 r. złożyła się produkcja: farm wiatrowych w Estonii i na Litwie, farm słonecznych…

Więcej

Orlen krok bliżej budowy wiatraków na Bałtyku

Po 17 miesiącach kompleksowych badań, realizowanych przez zespół ponad 50 ekspertów, PKN ORLEN złożył raport środowiskowy dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Zakończenie tego etapu otwiera drogę do pozyskania pozwolenia na budowę oraz umożliwia uszczegółowienie harmonogramu i warunków technicznych inwestycji. W ramach prowadzonych prac badano obszar o łącznej powierzchni 323 km2, wykorzystując przy tym specjalistyczny…

Więcej

Elektromontaż Wschód brał udział w budowie farm wiatrowych dla PGE

Pod koniec czerwca w ramach projektu Klaster uroczyście otwarto dwie farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II należące do Grupy PGE. Farmy zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim mają łączną moc 97 MW. Generalnym wykonawcą inwestycji odpowiadającym za zakres elektroenergetyczny był Elektromontaż Wschód. Elektromontaż Wschód zaprojektował i zbudował linię kablową 110 kV o długości 30 km w relacji…

Więcej

Energoaparatura wybuduje GPO na potrzeby farmy wiatrowej

Energoaparatura podpisała ze spółką E&W umowę na kompleksową realizację („pod klucz”) inwestycji polegającej na wybudowaniu oraz przekazaniu do eksploatacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompletnym wyposażeniem, w tym przyłączem do sieci Operatora Systemu – Głównego Punkt Odbioru (GPO), tj. stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN. Stacja będzie zlokalizowana na terenie budowanej przez E&W Farmy Wiatrowej Janikowo. Wartość…

Więcej

Polenergia rozpoczyna budowę ogromnej farmy wiatrowej

Polenergia rozpoczyna budowę Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW. Rekordowa w historii grupy inwestycja zapewni blisko 50-procentowy wzrost mocy w segmencie lądowych farm wiatrowych. Na realizację projektu Polenergia pozyskała finansowanie bankowe w wysokości 480 mln zł. Farma Wiatrowa Dębsk zlokalizowana będzie na Nizinie Północnomazowieckiej na terenie gminy Żuromin i Kuczbork Osada. Składać się będzie…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas