Facebook

Energia wiatrowa

Enefit Green: 20% wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Enefit Green, spółka zależna Grupy Eesti Energia, wyprodukował w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. 737 GWh energii ze źródeł odnawialnych, czyli o 18% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy produkcja wyniosła 626 GWh. Na wolumen energii wytworzony w I połowie 2020 r. złożyła się produkcja: farm wiatrowych w Estonii i na Litwie, farm słonecznych…

Więcej

Orlen krok bliżej budowy wiatraków na Bałtyku

Po 17 miesiącach kompleksowych badań, realizowanych przez zespół ponad 50 ekspertów, PKN ORLEN złożył raport środowiskowy dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Zakończenie tego etapu otwiera drogę do pozyskania pozwolenia na budowę oraz umożliwia uszczegółowienie harmonogramu i warunków technicznych inwestycji. W ramach prowadzonych prac badano obszar o łącznej powierzchni 323 km2, wykorzystując przy tym specjalistyczny…

Więcej

Elektromontaż Wschód brał udział w budowie farm wiatrowych dla PGE

Pod koniec czerwca w ramach projektu Klaster uroczyście otwarto dwie farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II należące do Grupy PGE. Farmy zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim mają łączną moc 97 MW. Generalnym wykonawcą inwestycji odpowiadającym za zakres elektroenergetyczny był Elektromontaż Wschód. Elektromontaż Wschód zaprojektował i zbudował linię kablową 110 kV o długości 30 km w relacji…

Więcej

Energoaparatura wybuduje GPO na potrzeby farmy wiatrowej

Energoaparatura podpisała ze spółką E&W umowę na kompleksową realizację („pod klucz”) inwestycji polegającej na wybudowaniu oraz przekazaniu do eksploatacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompletnym wyposażeniem, w tym przyłączem do sieci Operatora Systemu – Głównego Punkt Odbioru (GPO), tj. stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN. Stacja będzie zlokalizowana na terenie budowanej przez E&W Farmy Wiatrowej Janikowo. Wartość…

Więcej

Polenergia rozpoczyna budowę ogromnej farmy wiatrowej

Polenergia rozpoczyna budowę Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW. Rekordowa w historii grupy inwestycja zapewni blisko 50-procentowy wzrost mocy w segmencie lądowych farm wiatrowych. Na realizację projektu Polenergia pozyskała finansowanie bankowe w wysokości 480 mln zł. Farma Wiatrowa Dębsk zlokalizowana będzie na Nizinie Północnomazowieckiej na terenie gminy Żuromin i Kuczbork Osada. Składać się będzie…

Więcej

Energa uruchomiła farmę wiatrową w Przykonie

Energa uruchomiła farmę wiatrową o mocy 31 MW. Turbiny stanęły na zrekultywowanych terenach pokopalnianych w Przykonie w województwie wielkopolskim. Elektrownia ma zakontraktowany już odbiór energii do 2034 roku na mocy wygranej w grudniu 2019 aukcji OZE. Dzięki uruchomieniu nowej farmy wiatrowej udział odnawialnych źródeł w zainstalowanych mocach wytwórczych Energi wzrósł do 39%, a wolumen wyprodukowanej…

Więcej

Iberdrola przejęła firmę Aalto Power we Francji

Iberdrola poinformowała o przejęciu za 100 milionów euro francuskiej firmy Aalto Power. Należy do niej 118 MW mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie we Francji i posiada portfel projektów wiatrowych na lądzie o łącznej mocy 636 MW, które są na różnych etapach rozwoju. Na początku czerwca Iberdrola poinformowała, że w ciągu najbliższych czterech lat zainwestuje…

Więcej

Powstanie wirtualna elektrownia złożona z elektrolizerów

Niemieckie koncerny E.ON oraz Thyssenkrupp uruchomią wirtualną elektrownię grupującą 150 elektrolizerów produkujących wodór, ściągając z rynku nadwyżki odnawialnej energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych czy fotowoltaicznych. Plan zakłada uruchomienie na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii 150 mniejszych elektrolizerów, których łączna moc sięgnie 600 MW. Za ich dostawę będzie odpowiadać Thyssenkrupp, a E.ON ma zająć się…

Więcej

List intencyjny ws. rozwoju wiatraków na Bałtyku

Przedstawiciele rządu oraz przedsiębiorcy z branży morskiej energetyki wiatrowej podpisali „List intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Celem inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku offshore w naszym kraju. Rezultatem współpracy będzie wypracowanie, podpisanie i w końcu realizacja tzw. „Polish Offshore Sector Deal” czyli „Deklaracji współpracy na rzecz rozwoju…

Więcej

Pierwsza w Chinach morska turbina wiatrowa 8 MW już działa

Shanghai Electric uruchomił pierwszą w Chinach morską turbinę wiatrową o mocy 8 MW. Urządzenie o nazwie 8MW-167 posiada największą moc ze wszystkich działających w Chinach morskich turbin wiatrowych. W porównaniu do 7W-154 instalacja D8 wytwarza o 20% więcej energii, ograniczając uśredniony koszt energii (LCOE) o około 11%. Turbina 8MW jest efektem umowy podpisanej w marcu…

Więcej

Erbud z kolejnymi kontraktami przy budowie wiatraków

4 czerwca Grupa Erbud zawarła dwie umowy na prace przy budowie farm wiatrowych. Łączna wartość kontraktów to 114,3 mln zł. Pierwsza z umów została zawarta przez PBDI (spółka zależna Erbudu) i Erbud ze spółką Polenergia Farma Wiatrowa 3 (Grupa Polenergia). Porozumienie dotyczy wykonania kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania…

Więcej

ARP i Siemens Gamesa intensyfikują współpracę

4 czerwca przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu oraz spółki Siemens Gamesa Renewable Energy podpisali porozumienie, którego celem jest wzmocnienie potencjału produkcyjnego odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie została zawarta umowa pomiędzy Baltic Operator ( z Grupa ARP) a Siemens Gamesa na dostawę 11 wież wiatrowych dla jednej z farm lądowych w Polsce. Zawarcie porozumienia między ARP a Siemens…

Więcej

RWE uruchamia w Polsce kolejną farmę wiatrową

RWE Renewables uruchomił w Nawrocku w pobliżu Szczecina farmę wiatrową o mocy 7 MW. Nowy park wiatrowy niemieckiego koncernu będzie produkować zieloną energię, która może zaspokoić zapotrzebowanie około 15 tys. gospodarstw domowych. Budowa trzech turbin wiatrowych Nordex typu N117 rozpoczęła się blisko rok temu i dobiegła końca w kwietniu. Generalnym wykonawcą inwestycji była spółka PBDI…

Więcej

19 mld euro w 2019 r. na inwestycje wiatrowe

Według raportu WindEurope w 2019 roku przemysł energetyki wiatrowej zainwestował w Europie 52 mld euro, czego 19 mld euro przeznaczono na sfinansowanie nowych farm wiatrowych. Przemysł energetyki wiatrowej zainwestował 51,6 mld EUR w Europie, z czego 19 mld euro przeznaczono na sfinansowanie nowych inwestycji, 10,2 mld na refinansowanie projektów, a 22,6 mld na transakcje kapitałowe,…

Więcej

233 mln zł z UE dla PSE na infrastrukturę przesyłową na Pomorzu

Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie blisko 233 mln zł wsparcia ze środków UE dla projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym”. Dzięki nowej infrastrukturze przesyłowej możliwe będzie wyprowadzenie mocy z planowanych lądowych i morskich farm wiatrowych. W ramach projektu budowana jest dwutorowa linia 400 kV…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas