Facebook

Oprogramowanie do zarządzania flotą Flow Core 2.1

Firma Omron wprowadza na rynek oprogramowania Fleet Operations Workspace (FLOW) Core 2.1. Umożliwia ono szybkie wdrożenie robotów mobilnych w zakładzie produkcyjnym dzięki analizie danych dotyczących ich działania, funkcjom symulacji oraz zintegrowanym funkcjom sterowania wieloma rodzajami robotów.

Oprogramowanie Flow Core 2.1 firmy Omron pozwala określić wydajność instalacji i wykryć problemy przed faktycznym wdrożeniem robotów mobilnych. Symulacja floty umożliwia szybki rozruch, a także zawiera zintegrowane funkcje sterowania wieloma typami robotów o różnym zakresie ładowności. Eliminuje to złożoność procesu budowy odrębnego systemu dla poszczególnych robotów. Nawet po zainstalowaniu systemu można z łatwością zbierać dane dotyczące jazdy i identyfikować „wąskie gardła”. Dzięki temu możliwe jest zwizualizowanie rozbieżności pomiędzy rzeczywistą wydajnością systemu a celami wyznaczonymi w chwili instalacji, a także poprawa wydajności przemieszczania się robotów po fabryce. Skraca to okres dostosowania i weryfikacji robotów mobilnych, a użytkownikom umożliwia natychmiastowe odczucie pozytywnych efektów automatyzacji transportu, co wspiera proces tworzenia inteligentnych fabryk w branży produkcyjnej. Funkcji tych można także używać do obsługi innych, wcześniej zainstalowanych robotów mobilnych, poprzez aktualizację istniejącego oprogramowania do Flow Core 2.1.

Główne cechy oprogramowania

Funkcje wizualizacji i analizy danych dotyczących jazdy (FLOW iQ) – funkcja Flow iQ wizualizuje informacje takie, jak mapy ciepła (obszary, w których zatrzymują się autonomiczne roboty przenoszące), mapy ścieżek (po których poruszają się autonomiczne roboty przenoszące), a także wskaźniki wykorzystania robotów (analiza aktywności) w oparciu o wyniki jazdy. Flow iQ ułatwia diagnozowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących złożonych flot i umożliwia ich ciągłe udoskonalanie.

Funkcja symulacji floty – symulacja przepływu pracy i liczby podróży odbywanych przez flotę autonomicznych robotów transportowych (możliwość sterowania wieloma robotami mobilnymi w ramach jednej grupy) w przestrzeni cyfrowej, bez konieczności rzeczywistego wdrażania robotów. Pozwala to zidentyfikować potencjalne „wąskie gardła”, skrócić czas wdrażania rozwiązań oraz zoptymalizować przepływy pracy.

Zintegrowane funkcje sterowania flotą złożoną z wielu różnych modeli (MobilePlanner6) – umożliwia klientom łatwe tworzenie flot złożonych z modeli obsługujących ładunki o różnych rozmiarach i masie, a także zwiększenie wydajności produkcji poprzez zintegrowane funkcje sterowania.
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://industrial.omron.pl/mobilerobots

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas