Facebook

Rafako

Rafako sprzedaje spółkę E-Bus

Rafako podpisało umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej E-Bus oraz oddziału w Solcu Kujawskim na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu. Łączna wartość transakcji wynosi 31 mln zł. Rafako podpisało w sierpniu przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej E-Bus. Przy udziale ARP podpisano wówczas także przedwstępną umowę ze spółką E-Bus, dotyczącą sprzedaży oddziału Rafako…

Więcej

Rafako poszerza skład zarządu

Rada nadzorcza Rafako w restrukturyzacji podjęła 8 września 2020 uchwały w sprawie uzupełnienia składu zarządu spółki z dniem 10 września 2020 roku. Do zarządu powołano Jarosława Pietrzyka na stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych i Ewę Porzucek na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych. Jarosław Pietrzyk od niedawna pełnił funkcję prezesa Rafako Engineering. Wcześniej przez wiele lat był prezesem…

Więcej

Rafako rozpoczyna restrukturyzację

Zarząd Rafako podjął decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, składając oświadczenie do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Spółka podkreśla, że liczy na wypracowanie, w możliwie krótkim terminie, porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich interesariuszy. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest elementem planu naprawczego, który daje szansę na uzdrowienie sytuacji w Rafako oraz zapewni sprawne kontynuowanie kontraktów i działalności Spółki.…

Więcej

Rafako zapowiada redukcję zatrudnienia

Zarząd Rafako rozpoczyna proces restrukturyzacji spółki. Jednym z jego elementów będzie redukcja zatrudnienia. Wynika to z konieczności dopasowania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej i ma umożliwić kontynuowanie działalności raciborskiej fabryki oraz poprawić jej sytuację finansową. W opinii zarządu, powołanego 12 sierpnia br. na nową kadencję, dla uzdrowienia sytuacji w firmie niezbędne są radykalne działania…

Więcej

ARP przejmie autobusowy biznes Rafako

Rafako podpisało z Agencją Rozwoju Przemysłu przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym Rafako E-Bus za 15 tys. zł. Spółka zawarła także z E-Bus, przy udziale ARP, przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej jako Rafako Oddział w Solcu Kujawskim za blisko 31 mln zł. Warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta do 10…

Więcej

ARP przejmie od Rafako oddział produkujący e-busy

Rafako podpisało z Agencją Rozwoju Przemysłu porozumienie o współpracy. Raciborska spółka planuje sprzedaż na rzecz ARP, po uprzednim wydzieleniu, oddziału w Solcu Kujawskim, który będzie się zajmował produkcją oraz sprzedażą pojazdów elektrycznych. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy między stronami oraz rozpoczęcie rozmów w zakresie uzyskania przez ARP i Rafako biznes planu oraz wyceny. –…

Więcej

Rafako tworzy oddział elektromobilności

Rafako utworzy w Solcu Kujawskim oddział, który będzie zajmował się produkcją oraz sprzedażą pojazdów o napędzie elektrycznym, jak również świadczeniem usług projektowych oraz prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie. Na dyrektora oddziału powołano Michała Maćkowiaka, a na zastępcę Dariusza Szarabajko. Rafako, które świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu, od pewnego czasu rozwija…

Więcej

GE Power przeprowadziło proces first fire w Elektrowni Opole

GE Steam Power ogłosiło przeprowadzenie procesu pierwszego rozpalenia kotła (tzw. first fire) w bloku nr 5 Elektrowni Opole, polskiej elektrowni węglowej wyposażonej w technologie ultranadkrytyczne (USC). Proces first fire oznacza przeprowadzenie po raz pierwszy procesu spalania w kotle parowym, czyli głównym komponencie technologii elektrowni. Stanowi to zakończenie ważnego etapu budowy elektrowni, która przy mocy 2 x…

Więcej

Rafako wzięło udział w konferencji w Indiach

W dniach 21-22 września w New Delhi odbyła się konferencja pod nazwą SOxNOx Conference – Expo – Awards. W wydarzeniu udział wzięła firma Rafako, która na rynku indyjskim działa od ponad 40 lat. Impreza gromadzi specjalistów z branży energetycznej oraz sektora przemysłu cementowego z Indii, a także przedstawicieli firm o charakterze globalnym. Rafako podczas wydarzenia…

Więcej

Rafako tworzy wyspę poligeneracyjną

Polygen – to nazwa projektu, realizowanego przez Rafako, w ramach którego powstanie wyspa poligeneracyjna, czyli wieloproduktowa instalacja energetyczna do zastosowań w małych i średnich miejscowościach. Głównym celem projektu jest stworzenie instalacji, która ma sprostać dwóm podstawowym wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie małe i średnie jednostki wytwórcze: dzięki zastosowaniu procesu zgazowania pozyskiwana będzie niskoemisyjna energia elektryczna…

Więcej

Rafako notuje dwucyfrowe wzrosty

Grupa Rafako w pierwszym kwartale 2016 roku odnotowała 4,2 mln zł zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 334,3 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 22% i 18,7%. Portfel zamówień grupy na koniec marca wyniósł blisko 4,3 mld zł. Jego największą część stanowi projekt Jaworzno – 3,6 mld zł. 0,5…

Więcej

Udana próba ciśnieniowa w Elektrociepłowni Grupy Azoty Kędzierzyn

Pomyślnie zakończono pierwszą próbę ciśnieniową wodną kotła parowego w nowo budowanej na potrzeby Grupy Azoty ZAK S.A. elektrociepłowni, realizowanej przez Rafako S.A. Podsumowanie dotychczas zrealizowanych prac odbyło się 16 grudnia przy udziale przedstawicieli zarządów inwestora i wykonawcy. Pomyślne przeprowadzenie próby szczelności kotła parowego kończy kolejny ważny etap realizacji kontraktu zawartego w 2014 r. przez Rafako…

Więcej

Rafako kończy budowę IMOS w EC Gdańsk

3 czerwca nastąpiło pierwsze podanie spalin nieoczyszczonych do nowo budowanej instalacji mokrego odsiarczania spalin w należącej do EDF Polska Elektrociepłowni Gdańsk. Procedura przebiegła pomyślnie. Oznacza to, że warta prawie 230 mln zł inwestycja wkrótce zostanie zakończona. Podobna postępowanie już niedługo zostanie przeprowadzone w trzech kolejnych instalacjach, budowanych przez Rafako dla tego samego klienta. Pierwsze podanie…

Więcej

Rafako chce mocniej zaistnieć w Chinach

Rafako planuje dalsze umocnienie pozycji na chińskim rynku, gdzie poprzez spółkę joint-venture Sanbei-Rafako firma jest już obecna od 20 lat. Rozwój raciborskiego producenta w Państwie Środka ma być możliwy m.in. dzięki inwestycjom towarzyszącym staraniom o organizację przez Chiny zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. Rafako na chińskim rynku funkcjonuje od 20 lat poprzez spółkę joint-venture…

Więcej

UOKiK wydał zgodę na przejęcie FPM przez TDJ

Prezes UOKiK wyraził zgodę na przejęcie przez TDJ kontroli nad FPM – spółką zależną Rafako. Tym samym spełnił się drugi, ostatni z warunków umowy przedwstępnej. Wcześniej zgodę na transakcję musiała wyrazić rada nadzorcza Rafako. Raciborski producent maszyn i urządzeń energetycznych w grudniu 2014 r. poinformował o podpisaniu z katowicką spółką TDJ przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas