Facebook

Rafako

ARP przejmie od Rafako oddział produkujący e-busy

Rafako podpisało z Agencją Rozwoju Przemysłu porozumienie o współpracy. Raciborska spółka planuje sprzedaż na rzecz ARP, po uprzednim wydzieleniu, oddziału w Solcu Kujawskim, który będzie się zajmował produkcją oraz sprzedażą pojazdów elektrycznych. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy między stronami oraz rozpoczęcie rozmów w zakresie uzyskania przez ARP i Rafako biznes planu oraz wyceny. –…

Więcej

Rafako tworzy oddział elektromobilności

Rafako utworzy w Solcu Kujawskim oddział, który będzie zajmował się produkcją oraz sprzedażą pojazdów o napędzie elektrycznym, jak również świadczeniem usług projektowych oraz prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie. Na dyrektora oddziału powołano Michała Maćkowiaka, a na zastępcę Dariusza Szarabajko. Rafako, które świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu, od pewnego czasu rozwija…

Więcej

GE Power przeprowadziło proces first fire w Elektrowni Opole

GE Steam Power ogłosiło przeprowadzenie procesu pierwszego rozpalenia kotła (tzw. first fire) w bloku nr 5 Elektrowni Opole, polskiej elektrowni węglowej wyposażonej w technologie ultranadkrytyczne (USC). Proces first fire oznacza przeprowadzenie po raz pierwszy procesu spalania w kotle parowym, czyli głównym komponencie technologii elektrowni. Stanowi to zakończenie ważnego etapu budowy elektrowni, która przy mocy 2 x…

Więcej

Rafako wzięło udział w konferencji w Indiach

W dniach 21-22 września w New Delhi odbyła się konferencja pod nazwą SOxNOx Conference – Expo – Awards. W wydarzeniu udział wzięła firma Rafako, która na rynku indyjskim działa od ponad 40 lat. Impreza gromadzi specjalistów z branży energetycznej oraz sektora przemysłu cementowego z Indii, a także przedstawicieli firm o charakterze globalnym. Rafako podczas wydarzenia…

Więcej

Rafako tworzy wyspę poligeneracyjną

Polygen – to nazwa projektu, realizowanego przez Rafako, w ramach którego powstanie wyspa poligeneracyjna, czyli wieloproduktowa instalacja energetyczna do zastosowań w małych i średnich miejscowościach. Głównym celem projektu jest stworzenie instalacji, która ma sprostać dwóm podstawowym wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie małe i średnie jednostki wytwórcze: dzięki zastosowaniu procesu zgazowania pozyskiwana będzie niskoemisyjna energia elektryczna…

Więcej

Rafako notuje dwucyfrowe wzrosty

Grupa Rafako w pierwszym kwartale 2016 roku odnotowała 4,2 mln zł zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 334,3 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 22% i 18,7%. Portfel zamówień grupy na koniec marca wyniósł blisko 4,3 mld zł. Jego największą część stanowi projekt Jaworzno – 3,6 mld zł. 0,5…

Więcej

Udana próba ciśnieniowa w Elektrociepłowni Grupy Azoty Kędzierzyn

Pomyślnie zakończono pierwszą próbę ciśnieniową wodną kotła parowego w nowo budowanej na potrzeby Grupy Azoty ZAK S.A. elektrociepłowni, realizowanej przez Rafako S.A. Podsumowanie dotychczas zrealizowanych prac odbyło się 16 grudnia przy udziale przedstawicieli zarządów inwestora i wykonawcy. Pomyślne przeprowadzenie próby szczelności kotła parowego kończy kolejny ważny etap realizacji kontraktu zawartego w 2014 r. przez Rafako…

Więcej

Rafako kończy budowę IMOS w EC Gdańsk

3 czerwca nastąpiło pierwsze podanie spalin nieoczyszczonych do nowo budowanej instalacji mokrego odsiarczania spalin w należącej do EDF Polska Elektrociepłowni Gdańsk. Procedura przebiegła pomyślnie. Oznacza to, że warta prawie 230 mln zł inwestycja wkrótce zostanie zakończona. Podobna postępowanie już niedługo zostanie przeprowadzone w trzech kolejnych instalacjach, budowanych przez Rafako dla tego samego klienta. Pierwsze podanie…

Więcej

Rafako chce mocniej zaistnieć w Chinach

Rafako planuje dalsze umocnienie pozycji na chińskim rynku, gdzie poprzez spółkę joint-venture Sanbei-Rafako firma jest już obecna od 20 lat. Rozwój raciborskiego producenta w Państwie Środka ma być możliwy m.in. dzięki inwestycjom towarzyszącym staraniom o organizację przez Chiny zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. Rafako na chińskim rynku funkcjonuje od 20 lat poprzez spółkę joint-venture…

Więcej

UOKiK wydał zgodę na przejęcie FPM przez TDJ

Prezes UOKiK wyraził zgodę na przejęcie przez TDJ kontroli nad FPM – spółką zależną Rafako. Tym samym spełnił się drugi, ostatni z warunków umowy przedwstępnej. Wcześniej zgodę na transakcję musiała wyrazić rada nadzorcza Rafako. Raciborski producent maszyn i urządzeń energetycznych w grudniu 2014 r. poinformował o podpisaniu z katowicką spółką TDJ przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży…

Więcej

Rafako zakończyło modernizację IOS

Rafako zakończyło modernizację instalacji odsiarczania spalin na blokach nr 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów. W ramach modernizacji absorberów instalacji odsiarczania spalin zastosowano nowatorskie rozwiązanie o nazwie „Półka sitowa bezprzelewowa z pianą dynamiczną”. Jest ono efektem realizowanego w spółce w latach 2010-2013 wspólnie z Politechniką Wrocławską projektu badawczo-rozwojowego. – Najważniejszym celem modernizacji było dostosowanie instalacji…

Więcej

Rafako podpisało umowę na budowę bloku w Jaworznie

Tauron Wytwarzanie podpisał z konsorcjum firm Rafako i Mostostal Warszawa (partner) umowę na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie przez wykonawcę w formule „pod klucz” bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne, składającego się z kotła parowego, turbozespołu, budynku głównego,…

Więcej

Wybrano generalnego projektanta dla Jaworzna

10 kwietnia podpisana została inna umowa związana z Projektem Jaworzno. Porozumienie dotyczy pełnienia przez spółkę Envi Con & Plant Engineering funkcji Generalnego Projektanta, Koordynatora wykonania oraz dostawy kompletnej i wielobranżowej dokumentacji projektowej bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Firma Envi Con & Plant Engineering zobowiązana jest do wykonania projektu bloku jako zintegrowanej…

Więcej

Rafako zleciło dostawę wyspy turbinowej dla Jaworzna III

15 kwietnia spółka E003B7 z Grupy Rafako zawarła z konsorcjum Siemens Aktiengesellschaft z Monachium oraz Siemens z siedzibą w Warszawie, warunkową umowę na wytworzenie, dostawę oraz montaż wyspy turbinowej na potrzeby realizowanego przez Rafako projektu „Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie – Budowa bloku energetycznego o mocy 800 – 910 MW na…

Więcej

Energomontaż odstąpił od kontraktu z Rafako

Syndyk spółki Energomontaż-Południe w upadłości likwidacyjnej odstąpił od kontraktu handlowego zawartego z Rafako. Przedmiotem kontraktu była dostawa i montaż konstrukcji stalowych reaktorów SCR z przeznaczeniem dla budowy Instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-650 nr 4, 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Kozienice. – Mając na uwadze, że zasadniczymi celami postępowania upadłościowego są szybkie i…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas