Facebook

Rafako

Blok w Jaworznie ruszy w sierpniu

Po oględzinach kotła bloku 910 MW w Jaworznie, inspektor Urzędu Dozoru Technicznego zobowiązał spółkę usunięcia wad leja. Prace będą prowadzone przez specjalistów ze spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron i Rafako. Jednostka nie pracuje od 6 sierpnia, zakończenie prac planowane jest do 29 sierpnia 2022 r. Blok do końca października znajduje się w tzw. okresie przejściowym,…

Więcej

Prace naprawcze bloku 910 MW w Jaworznie

Tauron i Rafako do 25 lutego 2022 roku zakończą prace naprawcze bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Prace będą prowadzone w rejonie komory paleniskowej. Prace te doprowadzą do trwałej poprawy działania bloku oraz zapewnią bezawaryjną pracę jednostki w dłuższej perspektywie czasowej. – Podczas bieżącego postoju bloku zdiagnozowaliśmy konieczność naprawy istotnych elementów kotła. Wraz z…

Więcej

Energa zmodernizowała elektrownię w Ostrołęce

Energa Elektrownie Ostrołęka zakończyła budowę drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II) w Elektrowni B. Była to jedna z najważniejszych inwestycji proekologicznych prowadzonych przez spółkę w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Dzięki niej emisja szkodliwych tlenków siarki, przy pracy trzech bloków, została obniżona aż o 95%. Kilkukrotnie zredukowano też emisję pyłów. Oczyszczaniem spalin dla pełnej mocy zostały…

Więcej

Blok energetyczny 910 MW w Jaworznie oddany do eksploatacji

We wschodzącej w skład  grupy kapitałowej Tauron Polska Energia Elektrowni Jaworzno rozpoczął pracę blok energetyczny o mocy 910 MW. To najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Energia z tego miejsca zaopatrywać będzie około 2,5 mln odbiorców z południa Polski. Za realizację inwestycji odpowiedzialne było Rafako SA. Nowy blok…

Więcej

Rafako nie dokończy budowy bloku na Litwie

Rafako złożyło notyfikację o niemożności realizacji umowy na wykonanie bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem w Wilnie na Litwie. W odpowiedzi inwestor – litewski koncern JSC Vilniaus Kogeneracine Jegaine oświadczył, iż odstępuje od umowy. Rafako podało, że złożyło notyfikację niemożności wykonania umowy („notice of impossibility / termination”) z uwagi na okoliczność, iż świadczenie do którego zobowiązała się…

Więcej

Rafako sprzedaje spółkę E-Bus

Rafako podpisało umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej E-Bus oraz oddziału w Solcu Kujawskim na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu. Łączna wartość transakcji wynosi 31 mln zł. Rafako podpisało w sierpniu przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej E-Bus. Przy udziale ARP podpisano wówczas także przedwstępną umowę ze spółką E-Bus, dotyczącą sprzedaży oddziału Rafako…

Więcej

Rafako poszerza skład zarządu

Rada nadzorcza Rafako w restrukturyzacji podjęła 8 września 2020 uchwały w sprawie uzupełnienia składu zarządu spółki z dniem 10 września 2020 roku. Do zarządu powołano Jarosława Pietrzyka na stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych i Ewę Porzucek na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych. Jarosław Pietrzyk od niedawna pełnił funkcję prezesa Rafako Engineering. Wcześniej przez wiele lat był prezesem…

Więcej

Rafako rozpoczyna restrukturyzację

Zarząd Rafako podjął decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, składając oświadczenie do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Spółka podkreśla, że liczy na wypracowanie, w możliwie krótkim terminie, porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich interesariuszy. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest elementem planu naprawczego, który daje szansę na uzdrowienie sytuacji w Rafako oraz zapewni sprawne kontynuowanie kontraktów i działalności Spółki.…

Więcej

Rafako zapowiada redukcję zatrudnienia

Zarząd Rafako rozpoczyna proces restrukturyzacji spółki. Jednym z jego elementów będzie redukcja zatrudnienia. Wynika to z konieczności dopasowania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej i ma umożliwić kontynuowanie działalności raciborskiej fabryki oraz poprawić jej sytuację finansową. W opinii zarządu, powołanego 12 sierpnia br. na nową kadencję, dla uzdrowienia sytuacji w firmie niezbędne są radykalne działania…

Więcej

ARP przejmie autobusowy biznes Rafako

Rafako podpisało z Agencją Rozwoju Przemysłu przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym Rafako E-Bus za 15 tys. zł. Spółka zawarła także z E-Bus, przy udziale ARP, przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej jako Rafako Oddział w Solcu Kujawskim za blisko 31 mln zł. Warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta do 10…

Więcej

ARP przejmie od Rafako oddział produkujący e-busy

Rafako podpisało z Agencją Rozwoju Przemysłu porozumienie o współpracy. Raciborska spółka planuje sprzedaż na rzecz ARP, po uprzednim wydzieleniu, oddziału w Solcu Kujawskim, który będzie się zajmował produkcją oraz sprzedażą pojazdów elektrycznych. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy między stronami oraz rozpoczęcie rozmów w zakresie uzyskania przez ARP i Rafako biznes planu oraz wyceny. –…

Więcej

Rafako tworzy oddział elektromobilności

Rafako utworzy w Solcu Kujawskim oddział, który będzie zajmował się produkcją oraz sprzedażą pojazdów o napędzie elektrycznym, jak również świadczeniem usług projektowych oraz prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie. Na dyrektora oddziału powołano Michała Maćkowiaka, a na zastępcę Dariusza Szarabajko. Rafako, które świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu, od pewnego czasu rozwija…

Więcej

GE Power przeprowadziło proces first fire w Elektrowni Opole

GE Steam Power ogłosiło przeprowadzenie procesu pierwszego rozpalenia kotła (tzw. first fire) w bloku nr 5 Elektrowni Opole, polskiej elektrowni węglowej wyposażonej w technologie ultranadkrytyczne (USC). Proces first fire oznacza przeprowadzenie po raz pierwszy procesu spalania w kotle parowym, czyli głównym komponencie technologii elektrowni. Stanowi to zakończenie ważnego etapu budowy elektrowni, która przy mocy 2 x…

Więcej

Rafako wzięło udział w konferencji w Indiach

W dniach 21-22 września w New Delhi odbyła się konferencja pod nazwą SOxNOx Conference – Expo – Awards. W wydarzeniu udział wzięła firma Rafako, która na rynku indyjskim działa od ponad 40 lat. Impreza gromadzi specjalistów z branży energetycznej oraz sektora przemysłu cementowego z Indii, a także przedstawicieli firm o charakterze globalnym. Rafako podczas wydarzenia…

Więcej

Rafako tworzy wyspę poligeneracyjną

Polygen – to nazwa projektu, realizowanego przez Rafako, w ramach którego powstanie wyspa poligeneracyjna, czyli wieloproduktowa instalacja energetyczna do zastosowań w małych i średnich miejscowościach. Głównym celem projektu jest stworzenie instalacji, która ma sprostać dwóm podstawowym wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie małe i średnie jednostki wytwórcze: dzięki zastosowaniu procesu zgazowania pozyskiwana będzie niskoemisyjna energia elektryczna…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas