Facebook

Rafako nie dokończy budowy bloku na Litwie

Rafako złożyło notyfikację o niemożności realizacji umowy na wykonanie bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem w Wilnie na Litwie. W odpowiedzi inwestor – litewski koncern JSC Vilniaus Kogeneracine Jegaine oświadczył, iż odstępuje od umowy.

Rafako podało, że złożyło notyfikację niemożności wykonania umowy („notice of impossibility / termination”) z uwagi na okoliczność, iż świadczenie do którego zobowiązała się spółka, stało się odmienne od przewidzianego umową, ewentualnie odstąpienie od umowy na skutek braku współdziałania zamawiającego i wykonywania jego zobowiązań umownych, a w szczególności na skutek braku koordynacji prac pomiędzy projektami LOT1 i LOT2. Notyfikacja dotyczy także odstąpienia od umowy na skutek braku terminowego wystawienia przez zamawiającego przejściowych świadectw płatności odnośnie zakończonych kamieni milowych.

W odpowiedzi Rafako otrzymało od zamawiającego tj. JSC Vilniaus Kogeneracine Jegaine pismo o natychmiastowym odstąpieniu od umowy na budowę bloku kogeneracyjnego w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie. Rafako uznaje to oświadczenie za nieskuteczne.

Spółka otrzymała od zamawiającego pismo o natychmiastowym odstąpieniu od umowy na podstawie subklauzuli 15.2. umowy. Zamawiający wskazuje jako zasadniczą przyczynę odstąpienia od umowy okoliczność, że „wykonawca prowadzi działalność gospodarczą pod zarządem syndyka, powiernika lub zarządcy, działających na rzecz wierzycieli” oraz „wystąpienie zdarzenia, które (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) ma podobny skutek” – podano w komunikacie.

Rafako traktuje oświadczenie zamawiającego jako nieskuteczne, z uwagi na uprzednie, skuteczne złożenie zamawiającemu 5 października 2020 roku notyfikacji „notice of impossibility / termination”.

Rafako podpisało z JSC Vilniaus Kogeneracine Jegaine umowę na budowę bloku kogeneracyjnego na Litwie wartą 149,7 mln euro pod koniec września 2016 r.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas