Facebook

Hurtownie

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w czerwcu wyniosły 96,4 mln zł wobec 87,8 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem i były wyższe o 10% rdr. Narastająco po trzech miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 265,8 mln zł, czyli również o 10% więcej wobec 241,3 mln zł rok wcześniej. – W czerwcu pod…

Więcej

88,1 mln zł przychodów Grodna w maju

Szacunkowe przychody Grupy Grodno za maj wyniosły 88,1 mln zł wobec 81,1 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 9%. Narastająco po dwóch miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 169,4 mln zł, czyli o 10% więcej wobec 153,5 mln zł rok wcześniej. Dużą rolę w odnotowanym wzroście sprzedaży niezmiennie odgrywał segment…

Więcej

TIM: w maju sprzedaż na poziomie lutego i kwietnia

Ze wstępnych szacunków wynika, że po pięciu miesiącach 2022 r. przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły ponad 623,1 mln zł (+34,1% rdr.). Szacowane przychody ze sprzedaży TIM SA osiągnięte w maju 2022 r. wzrosły o 12,5% rdr., do ponad 114,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży online…

Więcej

Wysoki zysk Grodna w roku 2021/22

Grodno osiągnęło 43,4 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2021/22. Spółka potraja wyniki i zwiększa rentowność. Zgodnie z szacunkami zarządu, skonsolidowane przychody Grodno SA w roku obrotowym 2021/22 przekroczyły 1,2 mld zł i wzrosły o 68% rdr. Przełożyły się na 63,6 mln zł EBITDA (+158% rdr) i 43,4 mln zł zysku netto (+216% rdr),…

Więcej

Wzrost przychodów i liczby klientów TIM

Grupa TIM odnotowała w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2022 roku przychody w wysokości 410 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 49,4%. Zysk netto w tym okresie wyniósł 31,2 mln zł wobec 13,5 mln zł rok wcześniej (+131,9%). Niepewność wywołana przez wybuch wojny w Ukrainie znacznie zwiększyła sprzedaż w marcu tego roku. Jednostkowe…

Więcej

Ponad 0,5 mld zł przychodów TIM po czterech miesiącach 2022 r.

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w kwietniu 2022 r. 115,6 mln zł (+14,5% rdr.). Suma szacowanych przychodów ze sprzedaży za okres styczeń-kwiecień 2022 r. przekroczyła 509 mln zł (+40,2% rdr.). Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów przyniosła w kwietniu 2022…

Więcej

Przychody Grodna w kwietniu wyniosły 81,3 mln zł

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w kwietniu skonsolidowane przychody Grodno S.A. wyniosły 81,3 mln zł wobec 72,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 12,3%. Zarząd oczekuje dalszego wzrostu w kolejnych miesiącach w związku dobrymi prognozami dla rynku OZE i postępującą elektryfikacją w grzejnictwie. W ostatnich tygodniach Grodno kontynuowało wzrost w oparciu…

Więcej

Bardzo dobry 2021 rok TIM

Raport z wynikami Grupy Kapitałowej TIM za rok 2021 pokazuje znaczny wzrost liczby klientów TIM SA, ambitne plany rozwoju 3LP SA oraz rekordowe wyniki finansowe obu spółek TIM odnotował 91,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 37,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny…

Więcej

TIM: niemal 400 mln zł przychodów po I kwartale 2022 r.

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów wyniosły w marcu 2022 r. 175,5 mln zł, zaś w całym I kwartale 2022 r. – 393,4 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 64,8% oraz 50,1% w porównaniu z analogicznymi okresami 2021 r. Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła…

Więcej

1,2 mld zł przychodów Grodna w roku obrotowym 2021/22

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w marcu skonsolidowane przychody Grodno SA wyniosły 147,5 mln zł, co oznacza wzrost o 71% rdr i najlepszy sprzedażowo miesiąc w historii firmy. W całym roku obrotowym 2021/22 obroty spółki osiągnęły 1,2 mld zł, rosnąc o 68% rdr. Najlepszy dotąd miesięczny wynik sprzedażowy Grodno zawdzięcza przede wszystkim wysokiej sprzedaży w segmentach…

Więcej

TIM: wysokie wzrosty w e-commerce

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów wzrosły w lutym 2022 r. o 53,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. i wyniosły ponad 79 mln zł. Szacowane łączne przychody ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów osiągnęły poziom ponad 113,6 mln zł…

Więcej

Grodno z ponad 1 mld zł przychodów

Zgodnie z miesięcznymi szacunkami, skonsolidowane przychody Grodno S.A. w lutym wyniosły 95,1 mln zł i wzrosły o 68% rdr. Narastająco po jedenastu miesiącach roku obrotowego sprzedaż, po raz pierwszy w historii spółki, przekroczyła 1 mld zł (+67% rdr). Jak podano w komunikacie, w lutym Grupa Grodno po raz kolejny odnotowała poprawę we wszystkich segmentach swojej…

Więcej

Grodno: wysoki zysk po trzech kwartałach 2021/22

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w zamkniętych w grudniu trzech kwartałach roku obrotowego 2021/22, skonsolidowany zysk netto Grodna wyniósł 32,6 mln zł, rosnąc o 179% rdr. Wyniki te przełożyły się na istotny wzrost rentowności. W analizowanym okresie Grodno wykazało wzrost sprzedaży we wszystkich obszarach działalności skupionej na kompleksowych rozwiązaniach elektrotechnicznych i budynkowych. Trzy kwartały spółka zamknęła…

Więcej

TIM: dobre otwarcie 2022 roku

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w styczniu 2022 r. ponad 104,2 mln zł, tj. o 38,8% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w styczniu 2022 r. ponad 75,4 mln zł, tj.…

Więcej

76 milionów przychodów Grodna w styczniu

Zgodnie z miesięcznymi szacunkami, w styczniu Grupa Grodno odnotowała 76,0 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 82% rdr. Narastająco po dziesięciu miesiącach roku obrotowego sprzedaż przekroczyła 953 mln zł, rosnąc o 67% rdr. Jak wyjaśnia zarząd Grodna, odnotowany w styczniu obrót związany był przede wszystkim z istotnie wyższą sprzedażą w segmencie OZE, choć poprawę…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas