Facebook

Hurtownie

Nowa Elektro z nowym zarządem

Z dniem 1 września 2022 roku prezesem zarządu Nowa Elektro został Łukasz Skowroński, pełniący jednocześnie od roku 2016 funkcję dyrektora zarządzającego spółki. Funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego firmy obejmuje Karin Jeszták. W składzie Zarządu, w roli dyrektora administracji pozostaje Agnieszka Zakrzewska. Od 1 września 2022 roku powołana została Rada Nadzorcza firmy, w której rolę…

Więcej

W sierpniu Grodno zwiększyło przychody o 9%

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w sierpniu br. wyniosły 108,8 mln zł, co oznacza wzrost o 9% rdr. Narastająco po pięciu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 470,7 mln zł, czyli o 7% więcej rdr. Zarząd oczekuje dalszego wzrostu w kolejnych miesiącach w oparciu o wysoką sprzedaż pomp ciepła i postępującą rewolucję energetyczną.…

Więcej

Przychody TIM zbliżają się do miliarda złotych

Ze wstępnych szacunków wynika, że w sierpniu 2022 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły 115,2 mln zł (+5,9% rdr.). Przychody ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów wzrosły w sierpniu 2022 r. o 8% rdr., do 84,5 mln zł. Po ośmiu miesiącach 2022 r.…

Więcej

Grodno: 266 mln zł przychodów w I kwartale

Zgodnie z najnowszym raportem okresowym, Grodno zwiększyło przychody o 10% rdr, a zysk netto o 6% rdr w pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/23. Skonsolidowane przychody Grodna w miesiącach kwiecień – czerwiec wyniosły 266,4 mln zł i przełożyły się na 13,6 mln zł EBITDA, 11,7 mln zł zysku operacyjnego i 8,8 mln zł zysku netto. Historycznie…

Więcej

TIM rozpoczął przegląd opcji strategicznych

Zarząd TIM S.A. poinformował, iż 22 sierpnia 2022 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Grupy Kapitałowej TIM. Jak napisano w komunikacie, celem przeglądu opcji strategicznych jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy TIM S.A. Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować…

Więcej

96 mln zł przychodów Grodna w lipcu

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w lipcu br. wyniosły 96,0 mln zł kształtując się na zbliżonym poziomie do analogicznego miesiąca przed rokiem. Narastająco po czterech miesiącach bieżącego roku obrotowego sprzedaż wyniosła 361,8 mln zł, czyli o 7% więcej wobec 337,7 mln zł rok wcześniej. – W lipcu na dynamice przychodów zaważyła niższa rdr…

Więcej

TIM SA: tym razem bez wyraźnego wzrostu

Ze wstępnych szacunków wynika, że w lipcu 2022 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły 106,4 mln zł (+0,4% rdr). Sprzedaż w przeliczeniu na dzień roboczy była w lipcu 2022 r. wyższa o 5,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. (5,07 vs 4,82 mln…

Więcej

Grodno podsumowało rok 2021/22

Grupa Grodno potwierdziła wcześniejsze szacunki, raportując najlepsze wyniki roczne w swojej historii. W zakończonym w marcu roku obrotowym 2021/22 wypracowała 1,2 mld zł przychodów (+68% rdr), 63,8 mln zł EBITDA (+159% rdr) oraz 43,8 mln zysku netto (+218% rdr), istotnie zwiększając rentowność. W ocenie Zarządu, bieżący rok może być kolejnym rekordowym. Rok obrotowy 2021/22 był…

Więcej

Grodno przedłuża współpracę z Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning

Grupa Grodno przedłużyła strategiczną współpracę z firmą Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning, oferującą jedną z najbardziej rozbudowanych gam produktowych w branży grzewczej i klimatyzacyjnej. „Ta współpraca to dla nas duży atut, w szczególności w obecnej sytuacji na rynku” – ocenia Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.  Na mocy zawartej umowy, Grodno pozostaje jedynym dystrybutorem produktów…

Więcej

Ponad 116 mln zł przychodów TIM w czerwcu

Ze wstępnych szacunków wynika, że w czerwcu 2022 r. miesięczne przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły ponad 116 mln zł (+5,6% rdr.). Tym samym szacowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2022 r. osiągnęły poziom 739,2 mln zł (+28,7% rdr.), a w II kwartale 2022 r. 345,8 mln…

Więcej

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w czerwcu wyniosły 96,4 mln zł wobec 87,8 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem i były wyższe o 10% rdr. Narastająco po trzech miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 265,8 mln zł, czyli również o 10% więcej wobec 241,3 mln zł rok wcześniej. – W czerwcu pod…

Więcej

88,1 mln zł przychodów Grodna w maju

Szacunkowe przychody Grupy Grodno za maj wyniosły 88,1 mln zł wobec 81,1 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 9%. Narastająco po dwóch miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 169,4 mln zł, czyli o 10% więcej wobec 153,5 mln zł rok wcześniej. Dużą rolę w odnotowanym wzroście sprzedaży niezmiennie odgrywał segment…

Więcej

TIM: w maju sprzedaż na poziomie lutego i kwietnia

Ze wstępnych szacunków wynika, że po pięciu miesiącach 2022 r. przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły ponad 623,1 mln zł (+34,1% rdr.). Szacowane przychody ze sprzedaży TIM SA osiągnięte w maju 2022 r. wzrosły o 12,5% rdr., do ponad 114,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży online…

Więcej

Wysoki zysk Grodna w roku 2021/22

Grodno osiągnęło 43,4 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2021/22. Spółka potraja wyniki i zwiększa rentowność. Zgodnie z szacunkami zarządu, skonsolidowane przychody Grodno SA w roku obrotowym 2021/22 przekroczyły 1,2 mld zł i wzrosły o 68% rdr. Przełożyły się na 63,6 mln zł EBITDA (+158% rdr) i 43,4 mln zł zysku netto (+216% rdr),…

Więcej

Wzrost przychodów i liczby klientów TIM

Grupa TIM odnotowała w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2022 roku przychody w wysokości 410 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 49,4%. Zysk netto w tym okresie wyniósł 31,2 mln zł wobec 13,5 mln zł rok wcześniej (+131,9%). Niepewność wywołana przez wybuch wojny w Ukrainie znacznie zwiększyła sprzedaż w marcu tego roku. Jednostkowe…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas