Facebook

Elektrotim

Elektrotim oczekuje wzrostu przychodów

Zarząd Elektrotimu spodziewa się, że przychody firmy w latach 2022-23 osiągną poziom 400-500 mln zł, m.in. dzięki realizacji kontraktu na budowę bariery elektronicznej na granicy z Białorusią. Przedsiębiorstwo pracuje też nad nową trzyletnią strategią, która zostanie opublikowana pod koniec roku. – Na koniec 2022 roku chcemy pokazać nową strategię Elektrotimu na kolejne trzy lata, która…

Więcej

Elektrotim: kontrakt na budowę bariery elektronicznej na granicy

Elektrotim zawarł ze Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej – umowę na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej o długości około 202 km. Wartość umowy netto to 270 mln zł. Umowa została zawarta na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r.…

Więcej

Rosną przychody i portfel zamówień Elektrotim

Elektrotim odnotował w III kw. 2021 r. 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,98 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,73 mln zł wobec 3,62 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki osiągnęły poziom 56,71 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 70,57 mln zł rok wcześniej. W…

Więcej

Rozstrzygnięto Konkurs Osobowość Roku 2020

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Osobowość Roku 2020. W jego trakcie podjęto decyzję o przyznaniu tytułów w poszczególnych kategoriach konkursu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizatorów, 10 ogólnopolskich organizacji branżowych: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby…

Więcej

Elektrotim zbuduje GPO Żółkiewka

Elektrotim S.A. 6 maja 05 2021 r. zawarła z E&W sp. z o.o. ZOL sp. komand. z siedzibą w Dąbrowie umowę, której przedmiotem jest kompleksowa realizacja inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, polegająca na wybudowaniu oraz przekazaniu do eksploatacji GPO Żółkiewka oraz linii kablowej 110 kV relacji GPZ – GPO wraz z infrastrukturą towarzyszącą w…

Więcej

Elektrotim zmodernizuje trzy GPZ dla Enei Operator

Enea Operator podpisała z firmą Elektrotim umowę na przebudowę trzech stacji elektroenergetycznych transformujących wysokie napięcie na średnie. Zmodernizowane zostaną Główne Punkty Zasilania (GPZ) Recław, Gryfice i Gumieńce. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Łączna wartość inwestycji wynosi 27,5 mln zł. Modernizacja pozytywnie wpłynie na dostawy energii dla ponad 40 tys. odbiorców. Inwestycje zrealizowane…

Więcej

Elektrotim skorygował prognozę na 2020 rok

Elektrotim skorygował prognozę wyników spółki i całej grupy za 2020 rok. Korekta została przyjęta w oparciu o wstępne dane dotyczące zamknięcia pierwszego półrocza tego roku, zgodnie z którymi nastąpi zmniejszenie o ponad 10% kilku parametrów prognozy rocznej. – Zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji wyników, spowodowane jest przesunięciem realizacji zadań w związku ze…

Więcej

Elektrotim porozumiał się z PORR ws. projektu „CH Solaris”

Elektrotim zawarł porozumienie z firmą PORR skutkujące rozwiązaniem odpisu aktualizującego i rozwiązaniem rezerw na straty dla projektu CH „Solaris” w Opolu. Operacja ta będzie miała pozytywny wpływ na wynik spółki i grupy za pierwsze półrocze. Elektrotim otrzymał podpisane przez spółkę PORR porozumienie, którego przedmiotem jest ustalenie wszelkich roszczeń Elektrotimu wobec PORR wynikających z umowy z…

Więcej

Elektrotim: Mirosław Nowakowski tymczasowym prezesem

Rada Nadzorcza Elektrotimu podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej spółki, Mirosława Nowakowskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki. Mirosław Nowakowski będzie zarządzał Elektrotimem przez cały lipiec. Według uzasadnienia uchwały, oddelegowanie Mirosława Nowakowskiego do wykonywania czynności prezesa zarządu wynika z rezygnacji z pełnienia tej funkcji przez obecnego prezesa Andrzeja Diakuna ze skutkiem na…

Więcej

Wiadomo kto zostanie prezesem Elektrotimu

Nowym prezesem Elektrotimu wybrany został Ariusz Bober. Swoją funkcję zacznie pełnić od 1 sierpnia. Na stanowisku zastąpi Andrzeja Diakuna, który szefuje wrocławskiej spółce od ponad 20 lat. W dniu 24 kwietnia rada nadzorcza Elektrotimu powołała Ariusza Bobera na prezesa zarządu spółki do pełnienia funkcji od dnia 1 sierpnia 2020 roku. Ariusz Bober z wykształcenia jest…

Więcej

Elektrotim prognozuje 18,4 mln zł zysku netto

15 mln zł na poziomie jednostkowym i 18,4 mln zł w skali grupy – taki zysk netto w 2020 prognozuje wrocławski Elektrotim. 5 mln zł w estymowanym wyniku ma wygenerować sprzedaż nieruchomości, gdzie mieści się siedziba spółki. Zarząd Elektrotimu zaprezentował prognozę wyników finansowych na 2020 rok dla spółki i całej grupy. Na poziomie jednostkowym Elektrotim…

Więcej

Elektrotim ma umowę za 22,7 mln zł

Elektrotim podpisał z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu umowę na „Rozbudowę systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru”. Termin realizacji zadania to 30 września 2021 roku. Wartość kontraktu opiewa na 22,7 mln zł brutto.…

Więcej

Andrzej Diakun rezygnuje z funkcji prezesa Elektrotimu

W dniu 30 października Andrzej Diakun złożył Radzie Nadzorczej Elektrotimu – ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019 – rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki. W piśmie, jako przyczynę rezygnacji, podano powody osobiste. Andrzej Diakun pełni funkcję prezesa Elektrotimu od 20 lat.…

Więcej

Tauron Dystrybucja znów wybiera Elektrotim

Tauron Dystrybucja Oddział w Krakowie wybrał ofertę Elektrotimu w postępowaniu przetargowym na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej na obszarze Tauron Dystrybucja Oddział w Krakowie Część 2 – na obiektach obcych i pozostałych”. Wartość oferty złożonej przez wrocławską spółkę wynosi 10,65 mln zł.…

Więcej

Elektrotim pogłębia straty, ale liczy na poprawę

Grupa Elektrotim pierwsze półrocze zakończyła wzrostem sprzedaży, ale też dwukrotnie wyższą stratą niż przed rokiem. Władze wrocławskiej spółki liczą na poprawę wyników, m.in. ze względu na rosnący portfel zamówień i jego jakość. Grupa Elektrotim miała po pierwszym półroczu 122,5 mln zł przychodów wobec blisko 113 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost obrotów nie…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas