Facebook

Elektrotim porozumiał się z PORR ws. projektu „CH Solaris”

Elektrotim zawarł porozumienie z firmą PORR skutkujące rozwiązaniem odpisu aktualizującego i rozwiązaniem rezerw na straty dla projektu CH „Solaris” w Opolu. Operacja ta będzie miała pozytywny wpływ na wynik spółki i grupy za pierwsze półrocze.

Elektrotim otrzymał podpisane przez spółkę PORR porozumienie, którego przedmiotem jest ustalenie wszelkich roszczeń Elektrotimu wobec PORR wynikających z umowy z dnia 14 listopada 2017 roku na realizację robót teletechnicznych i elektrycznych w CH „Solaris” w Opolu. Zgodnie z powyższym porozumieniem ustalono, że całkowita kwota wynagrodzenia wrocławskiej spółki z tytułu realizacji umowy oraz robót dodatkowych wynosi 11,32 mln zł, a jej zapłata wyczerpuje wszelkie roszczenia wzajemne stron.

– Rozwiązanie odpisu aktualizującego na należność przeterminowaną oraz rozwiązanie rezerw na straty będzie miało dodatni wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy Elektrotim i Grupy Kapitałowej Elektrotim za pierwsze półrocze 2020 roku w kwocie około 1,3 mln zł (szacunek) – informuje spółka w komunikacie.

Elektrotim zgodnie z przedstawioną na początku lutego prognozą, planuje w tym roku wypracować 328 mln zł skonsolidowanych obrotów i 18,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Na poziomie jednostkowym ma to być odpowiednio 241,5 mln zł i 15 mln zł. W prognozowanym na rok 2020 wyniku finansowym zarząd spółki nie uwzględniał ewentualnego rozwiązania odpisu aktualizującego i rozwiązania rezerw związanych z przedmiotową umową.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas