Facebook

APS Energia

APS Energia z nową strategią

APS Energia w ubiegłym roku, m.in. w związku z pandemią COVID-19, odnotowała spadek przychodów r/r o 37% do 85,4 mln PLN. Zarząd firmy podjął decyzję o opracowaniu nowej strategii uwzględniającej m.in. inwestycje w sektor odnawialnych źródeł energii. Kierunki strategiczne obrane przez przedsiębiorstwo mają być szerzej omówione w nowej strategii, nad którą obecnie pracuje zarząd, a…

Więcej

5,4 mln zł straty APS Energia

Na koniec 2020 roku APS Energia zanotowała 5,4 mln zł straty netto – wynika ze wstępnych danych finansowych opublikowanych przez spółkę. Także ubiegłoroczne przychody były znacznie mniejsze niż rok wcześniej. W ubiegłym roku APS Energia uzyskała 85,4 mln zł przychodów wobec 134,8 mln zł osiągniętych w roku 2019 – wynika ze wstępnych danych. Spółka zanotowała…

Więcej

APS Energia: produkcja magazynów energii z WB Electronics

APS Energia S.A. i WB Electronics S.A. podpisały list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy biznesowej i kapitałowej w obszarze produkcji systemów do magazynowania energii. Jeśli w toku negocjacji i po zakończeniu procesu badania due diligence zależnej od APS Energia S.A. spółki ENAP S.A. przez WB Electronics S.A. dojdzie do transakcji, to APS Energia S.A. sprzeda WB…

Więcej

APS Energia notuje stratę po trzech kwartałach

APS Energia SA poinformowała w komunikacie, iż w związku z zakończeniem procesu konsolidacji danych finansowych za trzy kwartały 2020 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za ten okres. Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia SA za trzy kwartały 2020 roku prezentują się następująco: przychody ze sprzedaży: 58,2…

Więcej

Umowa APS Energia z Energomontaż – Poznań

APS Energia S.A. otrzymała zamówienie od spółki Energomontaż – Poznań S.A. na dostawę i udział w uruchomieniu urządzeń zasilania obiektów kompleksu serwisowo-magazynowego wraz z obiektem administracyjnym i infrastrukturą wojskową. Łączna wartość umowy wynosi 1,6 mln euro netto (około 7,3 mln zł). Dostawy urządzeń będą realizowane etapowo, w okresie od kwietnia do lipca 2021 roku. Spółka…

Więcej

Spadły przychody APS Energii

Grupa APS Energia zanotowała w pierwszym półroczu 2020 r. 30,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (spadek o 38,3 proc. r/r), 7,1 mln zł straty operacyjnej i 7,9 mln zł straty netto wobec strat odpowiednio 3,7 mln zł i 3,9 mln zł w pierwszym półroczu 2019 r. W I półroczu zgodnie z przyjętą i realizowaną strategią…

Więcej

Energoaparatura otrzymała 2,44 mln zł z Tarczy Finansowej

Energoaparatura otrzymała subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego 29 kwietnia programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. Wartość przyznanej subwencji wynosi 2,44 mln zł. To całkowita kwota o jaką wnioskowała katowicka spółka. Uzyskanie subwencji wynika z wystąpienia istotnego spadku przychodów w czerwcu, które rok do roku zmniejszyły się o około…

Więcej

APS Energia z najwyższym backlogiem i bliska rekordowego kontraktu

APS Energia w pierwszym kwartale tego roku wypracowała 15 mln zł skonsolidowanych wobec 20,1 mln zł rok wcześniej. Strata netto powiększyła się z 2,3 mln zł do 6,15 mln zł. Grupa obecnie posiada najwyższy portfel zamówień w swojej historii, a jego wartość wkrótce może znacząco wzrosnąć. APS Energia złożyła bowiem najkorzystniejsza ofertę na dostawę systemów…

Więcej

APS Energia blisko kontraktu za 85 mln zł

APS Energia złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu zorganizowanym przez AO „Koncern Tytan-2” na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych Nr 1, 2, 3, 4 elektrowni atomowej „Akkuyu”. Oferta polskiego producenta uzyskała największą liczbę punktów i – jak wskazano w protokole z przetargu – na podstawie oceny i porównywania ofert została uznana przez komisję przetargową…

Więcej

APS Energia skorzystała z tarczy antykryzysowej

APS otrzymała subwencje finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego 29 kwietnia programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. 3,5 mln zł przyznano APS Energii, natomiast 1,36 mln zł spółce zależnej – Enap. Uzyskanie subwencji wynika z wystąpienia istotnego spadku przychodów APS Energii i jej spółki zależnej w marcu 2020 roku w…

Więcej

APS Energia chce przeznaczyć na dywidendę 1,4 mln zł

Zarząd APS Energia chce z ubiegłorocznego zysku netto przeznaczyć na dywidendę 1,41 mln zł, co daje pięć groszy na akcję. Pozostała kwota, czyli 1,95 mln zł ma zasilić kapitał zapasowy. Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na 15 maja oraz dnia wypłaty dywidendy na 25 maja. – Uzasadnieniem do proponowanego podziału zysku jest obecna sytuacja gospodarcza…

Więcej

Grupa APS Energia bije kolejny rekord przychodów i zysków

W 2019 roku przychody Grupy APS Energia osiągnęły rekordowe w historii 134,8 mln zł, o 8,8% więcej niż rok wcześniej. EBITDA wyniosła 16,1 mln zł (+8,8%), zysk operacyjny 13,0 mln zł (+8,9%), natomiast a zysk netto urósł o 55% do 10,6 mln zł. – Rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży i marży na sprzedaży w 2019…

Więcej

APS Energia zwiększa moce produkcyjne w Rosji

APS Energia Rus, rosyjska spółka zależna APS Energia, podpisała notarialną umowę kupna – sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Sprzedającym jest Uralenergo – Sojuz. Przedwstępna umowa w tej sprawie została zawarta na początku grudnia ubiegłego roku. Zgodnie z umową APS Energia Rus nabyła budynek administracyjno-produkcyjny o łącznej powierzchni 2,5 tys. m2 oraz prawa użytkowania wieczystego do części gruntu,…

Więcej

APS Energia utrzymuje wysoki poziom przychodów

Po trzech kwartałach 2019 roku przychody Grupy APS Energia wzrosły o blisko 5%. Zarząd spółki skupia się na terminowej realizacji kontraktów i rozwoju nowych rozwiązań dla energetyki i trakcji. Przychody Grupy APS Energia po dziewięciu miesiącach tego roku wyniosły 84,6 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 4,8%. Wynik netto był ujemny –…

Więcej

APS Energia negocjuje duży kontrakt w Rosji

APS Energia otrzymała informację o podpisaniu umowy pomiędzy rosyjską spółką Zavod Invertor a stroną trzecią, w której realizacji jako poddostawca miałaby uczestniczyć także APS Energia Rus, spółka w 100% zależna od APS Energia. W związku z powyższym APS Energia informuje, że APS Energia Rus prowadzi negocjacje z Zavod Invertor dotyczące dostaw urządzeń zasilania awaryjnego. Planowane…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas