Facebook

APS Energia

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

Polski producent systemów zasilania APS Energia zawarł porozumienie dotyczące współpracy z firmą Doosan Enerbility, należącą do grupy firm współpracujących z Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) w ramach Team Korea KHNP. To sprawia, że APS Energia będzie kooperować z stroną koreańską przy planach budowy elektrowni atomowej w Pątnowie, a jednocześnie realizuje swoją strategię, której jednym…

Więcej

Konsorcjum z udziałem APS Energia ma 29 mln zł dofinansowania

Konsorcjum APS Energia i Politechniki Warszawskiej podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu „APStorage 2.0. Modułowy – konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny, system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej”. Całkowity koszt realizacji projektu oraz całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynoszą 43,5 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 29 mln zł. Projekt…

Więcej

Ponad 3,5 mln zł straty APS Energia

APS Energia odnotowała 3,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2022 r. wobec 2,78 mln zł straty rok wcześnie. Jednocześnie przychody w tym okresie wzrosły ponad dwukrotnie do 28,5 mln zł. Strata operacyjna wyniosła 3,45 mln zł wobec 2,82 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto…

Więcej

APS Energia otrzyma 29 mln zł dofinansowania

Projekt APS Energia otrzyma 29 mln zł dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Firma w jego ramach wraz z Politechniką Warszawską opracuje systemy magazynowania energii. Jednocześnie zarząd APS Energia zdecydował wstępnie o budowie drugiego zakładu, w którym będą produkowane magazyny energii i systemy szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Projekt APS Energia o nazwie „APStorage 2.0.…

Więcej

APS Energia poprawia wyniki

APS Energia odnotowała w 2021 roku dwucyfrowy wzrost przychodów i zysku brutto ze sprzedaży oraz skokową poprawę na poziomie wyniku operacyjnego i netto. Jak podano w komunikacie w kolejnych latach Grupa chce kontynuować rozwój, widząc potencjał m. in. w sektorach trakcji i transportu, magazynowania energii czy energetyki atomowej. Ubiegłoroczne przychody Grupy wzrosły o 33% w…

Więcej

APS Energia prognozuje zysk w 2021 roku

Według wstępnych wyników skonsolidowane przychody APS Energia w całym 2021 roku wyniosły 113,3 mln zł, EBITDA sięgnęła 14,2 mln zł (wobec 0,7 mln w 2020 roku), EBIT opiewał na 11 mln zł (2,6 mln zł straty rok wcześniej). Zysk netto wyniósł 9,3 mln zł (rok wcześniej odnotowano stratę 5,4 mln zł). Zarząd tłumaczy znaczną poprawę…

Więcej

APS Energia: program motywacyjny i podwyższenie kapitału

APS Energia zamierza osiągnąć w 2022 roku 19 mln zł na poziomie EBITDA, a w 2026 roku poprawić ten wynik o ponad 240%. Zarząd nie wyklucza budowy nowego zakładu produkującego urządzenia dla magazynów energii oraz OZE. Ponadto NWZA spółki przyjęło pięcioletni program motywacyjny. Według informacji przekazanych przez spółkę program motywacyjny ma zapewnić optymalne warunki do…

Więcej

APS Energia dostarczy przetwornice do PKP Intercity

APS Energia przyjęła do realizacji kolejne zamówienie dla PKP Intercity Remtrak. Obejmuje ono dostawę jednosystemowych przetwornic statycznych podwagonowych wraz z systemami diagnostyki pokładowej oraz rejestratorami ciśnień. Łączna wartość zamówienia wynosi 11,5 mln zł. Jego realizacja to efekt umowy ramowej z 12 maja 2021 roku. PKP Intercity Remtrak skorzystał z opcji domówienia ww.  kompletów. Spółka przyjęła…

Więcej

Nowa strategia APS Energia

Grupa APS Energia opracowała nową strategię na lata 2022-2026 w związku ze zmianami w otoczeniu biznesowym, a także sytuacją wywołaną pandemią Covid-19. Zakłada ona osiągnięcie przychodów powyżej 500 mln PLN w 2026 roku, co daje średnioroczny wzrost na poziomie 35%. Od 1 stycznia 2022 roku poszerzy się skład zarządu spółki. Zarząd zamierza skoncentrować się na…

Więcej

Wyższy zysk i nowa strategia APS Energia

APS Energia odnotowało 1,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej. Na przełomie 2021 i 2022 roku firma zamierza zaktualizować strategię rozwoju na kolejne lata, dzięki której ma zwiększyć skalę działalności m.in. dzięki silniejszemu zaangażowaniu w segmencie OZE. Skonsolidowane przychody APS Energia w III kwartale…

Więcej

ENAP ma umowę na 2,5 mln euro

ENAP, spółka zależna APS Energia, zawarła 9 września 2021 r. z Valmet Technologies Oy umowę na kompleksowe wykonanie Elektryfikacji i Montażu AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki) kotła energetycznego w projekcie realizowanym przez Valmet dla BS Energy GmbH, Braunschweig, Niemcy. Umowa obejmuje dostawę, montaż systemów elektrycznych, AKPiA wraz z instalacją oświetlenia, wykonanie badań pomiarów i prób,…

Więcej

APS Energia: mniejsza strata i nowa strategia

APS Energia w pierwszym półroczu 2021 roku odnotowała stratę netto w wysokości 4,9 mln zł. Rok wcześniej strata netto wyniosła 7,8 mln zł. Firma w najbliższym czasie zamierza skoncentrować się na rozwoju nowych technologii m.in. przeznaczonych dla trakcji kolejowej i jezdnej, magazynów energii czy elektromobilności. 29,6 mln zł przychodów osiągnęła APS Energia w pierwszym półroczu…

Więcej

APS Energia nie sprzeda udziałów w ENAP

31 sierpnia APS Energia podpisała z WB Electronics porozumienie, zgodnie z którym odstępuje od sprzedaży akcji spółki ENAP na rzecz WB Electronics. – Po uprzednim przeprowadzeniu rozmów i analiz w ramach podpisanego 3 lutego 2021 roku listu intencyjnego, strony zgodnie uznały kontynuowanie prac nad projektem za niecelowe. Ewentualna dalsza współpraca APS Energii i WB Electronics…

Więcej

APS Energia nie musi zwracać części subwencji

Polski Fundusz Rozwoju zdecydował o zwolnieniu APS Energia z obowiązku zwrotu części subwencji przyznanych w ramach Tarczy Finansowej na kwotę 2,47 mln PLN. W maju zeszłego roku spółka otrzymała z programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm wsparcie w wysokości 3,5 mln PLN, a spółka zależna ENAP kwotę 1,36 mln PLN. W czerwcu…

Więcej

2,78 mln straty APS Energia w I kwartale 2021

APS Energia odnotowało 2,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 6,15 mln zł straty rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,82 mln zł wobec 5,65 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,34 mln zł w I kw. 2021…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas