Facebook

APS Energia

APS Energia nie musi zwracać części subwencji

Polski Fundusz Rozwoju zdecydował o zwolnieniu APS Energia z obowiązku zwrotu części subwencji przyznanych w ramach Tarczy Finansowej na kwotę 2,47 mln PLN. W maju zeszłego roku spółka otrzymała z programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm wsparcie w wysokości 3,5 mln PLN, a spółka zależna ENAP kwotę 1,36 mln PLN. W czerwcu…

Więcej

2,78 mln straty APS Energia w I kwartale 2021

APS Energia odnotowało 2,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 6,15 mln zł straty rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,82 mln zł wobec 5,65 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,34 mln zł w I kw. 2021…

Więcej

APS Energia dostarczy urządzenia do wagonów

APS Energia dostarczy jednosystemowe przetwornice statyczne podwagonowe wraz z systemami diagnostyki pokładowej oraz rejestratorami ciśnień dla PKP Intercity Remtrak. Łączna wartość umowy to 13,7 mln PLN. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2022 roku. Według komunikatu APS Energia odbiorca zamówił komplety urządzeń do wagonów za kwotę 2,2 mln zł netto. Umowa stanowi następnie,…

Więcej

APS Energia z Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP

APS Energia S.A. została laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Lider MŚP”. Przyznawana jest ona podmiotom gospodarczym, które w znaczący sposób wpływają na rozwój polskiej gospodarki oraz budują pozytywny wizerunek kraju na arenie międzynarodowej. Spółkę APS Energia do nagrody zgłosiła Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Gala zwieńczająca XVIII edycję Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP…

Więcej

APS Energia z nową strategią

APS Energia w ubiegłym roku, m.in. w związku z pandemią COVID-19, odnotowała spadek przychodów r/r o 37% do 85,4 mln PLN. Zarząd firmy podjął decyzję o opracowaniu nowej strategii uwzględniającej m.in. inwestycje w sektor odnawialnych źródeł energii. Kierunki strategiczne obrane przez przedsiębiorstwo mają być szerzej omówione w nowej strategii, nad którą obecnie pracuje zarząd, a…

Więcej

5,4 mln zł straty APS Energia

Na koniec 2020 roku APS Energia zanotowała 5,4 mln zł straty netto – wynika ze wstępnych danych finansowych opublikowanych przez spółkę. Także ubiegłoroczne przychody były znacznie mniejsze niż rok wcześniej. W ubiegłym roku APS Energia uzyskała 85,4 mln zł przychodów wobec 134,8 mln zł osiągniętych w roku 2019 – wynika ze wstępnych danych. Spółka zanotowała…

Więcej

APS Energia: produkcja magazynów energii z WB Electronics

APS Energia S.A. i WB Electronics S.A. podpisały list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy biznesowej i kapitałowej w obszarze produkcji systemów do magazynowania energii. Jeśli w toku negocjacji i po zakończeniu procesu badania due diligence zależnej od APS Energia S.A. spółki ENAP S.A. przez WB Electronics S.A. dojdzie do transakcji, to APS Energia S.A. sprzeda WB…

Więcej

APS Energia notuje stratę po trzech kwartałach

APS Energia SA poinformowała w komunikacie, iż w związku z zakończeniem procesu konsolidacji danych finansowych za trzy kwartały 2020 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za ten okres. Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej APS Energia SA za trzy kwartały 2020 roku prezentują się następująco: przychody ze sprzedaży: 58,2…

Więcej

Umowa APS Energia z Energomontaż – Poznań

APS Energia S.A. otrzymała zamówienie od spółki Energomontaż – Poznań S.A. na dostawę i udział w uruchomieniu urządzeń zasilania obiektów kompleksu serwisowo-magazynowego wraz z obiektem administracyjnym i infrastrukturą wojskową. Łączna wartość umowy wynosi 1,6 mln euro netto (około 7,3 mln zł). Dostawy urządzeń będą realizowane etapowo, w okresie od kwietnia do lipca 2021 roku. Spółka…

Więcej

Spadły przychody APS Energii

Grupa APS Energia zanotowała w pierwszym półroczu 2020 r. 30,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (spadek o 38,3 proc. r/r), 7,1 mln zł straty operacyjnej i 7,9 mln zł straty netto wobec strat odpowiednio 3,7 mln zł i 3,9 mln zł w pierwszym półroczu 2019 r. W I półroczu zgodnie z przyjętą i realizowaną strategią…

Więcej

Energoaparatura otrzymała 2,44 mln zł z Tarczy Finansowej

Energoaparatura otrzymała subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego 29 kwietnia programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. Wartość przyznanej subwencji wynosi 2,44 mln zł. To całkowita kwota o jaką wnioskowała katowicka spółka. Uzyskanie subwencji wynika z wystąpienia istotnego spadku przychodów w czerwcu, które rok do roku zmniejszyły się o około…

Więcej

APS Energia z najwyższym backlogiem i bliska rekordowego kontraktu

APS Energia w pierwszym kwartale tego roku wypracowała 15 mln zł skonsolidowanych wobec 20,1 mln zł rok wcześniej. Strata netto powiększyła się z 2,3 mln zł do 6,15 mln zł. Grupa obecnie posiada najwyższy portfel zamówień w swojej historii, a jego wartość wkrótce może znacząco wzrosnąć. APS Energia złożyła bowiem najkorzystniejsza ofertę na dostawę systemów…

Więcej

APS Energia blisko kontraktu za 85 mln zł

APS Energia złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu zorganizowanym przez AO „Koncern Tytan-2” na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych Nr 1, 2, 3, 4 elektrowni atomowej „Akkuyu”. Oferta polskiego producenta uzyskała największą liczbę punktów i – jak wskazano w protokole z przetargu – na podstawie oceny i porównywania ofert została uznana przez komisję przetargową…

Więcej

APS Energia skorzystała z tarczy antykryzysowej

APS otrzymała subwencje finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego 29 kwietnia programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. 3,5 mln zł przyznano APS Energii, natomiast 1,36 mln zł spółce zależnej – Enap. Uzyskanie subwencji wynika z wystąpienia istotnego spadku przychodów APS Energii i jej spółki zależnej w marcu 2020 roku w…

Więcej

APS Energia chce przeznaczyć na dywidendę 1,4 mln zł

Zarząd APS Energia chce z ubiegłorocznego zysku netto przeznaczyć na dywidendę 1,41 mln zł, co daje pięć groszy na akcję. Pozostała kwota, czyli 1,95 mln zł ma zasilić kapitał zapasowy. Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na 15 maja oraz dnia wypłaty dywidendy na 25 maja. – Uzasadnieniem do proponowanego podziału zysku jest obecna sytuacja gospodarcza…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas