Facebook

APS Energia nie sprzeda udziałów w ENAP

31 sierpnia APS Energia podpisała z WB Electronics porozumienie, zgodnie z którym odstępuje od sprzedaży akcji spółki ENAP na rzecz WB Electronics.

Po uprzednim przeprowadzeniu rozmów i analiz w ramach podpisanego 3 lutego 2021 roku listu intencyjnego, strony zgodnie uznały kontynuowanie prac nad projektem za niecelowe. Ewentualna dalsza współpraca APS Energii i WB Electronics nie będzie uważana za kontynuację projektu i wymagać będzie osobnych ustaleń i regulacji – napisała w komunikacie APS Energia.

List intencyjny pomiędzy APS Energia i WB Electronics dotyczył współpracy w zakresie produkcji systemów do magazynowania energii. Zakładał też ewentualną sprzedaż 50% + 1 akcję w spółce zależnej od APS Energia SA – ENAP SA.

APS Energia poinformowała w komunikacie, iż niezależnie od wspomnianego projektu kontynuuje działania w celu uruchomienia produkcji magazynów energii samodzielnie lub z partnerem.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas