Facebook

Enea

Enea Nowa Energia: nowe projekty PV o mocy 15,5 MW

Enea Nowa Energia rozpoczęła nowe inwestycje: budowę farm fotowoltaicznych w Krzęcinie, Lubnie i Likowie. Jednocześnie na ukończeniu jest farma PV w Jastrowiu. Planowana moc farm wyniesie łącznie około 15,5 MW. Wszystkie instalacje rozpoczną pracę jeszcze w tym roku. Enea Nowa Energia wchodząca w skład Grupy Enea, rozpoczęła budowę trzech farm fotowoltaicznych. Największa z nich –…

Więcej

Enea Operator przetestowała prototypowe magazyny energii

Enea Operator zakończyła testy pięciu prototypowych magazynów energii elektrycznej, działających w oparciu o zróżnicowane technologie. Testy przeprowadzono w warunkach rzeczywistych w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy. Wykazały one, które z urządzeń, w zależności od specyfiki sieci, optymalnie spełniają oczekiwania operatora sieci. Zadaniem prototypowych magazynów było podniesienie jakości i bezpieczeństwa dostaw prądu, a także…

Więcej

Enea Operator przetestowała nowatorskie zabezpieczenie linii kablowych

Taśma ostrzegawcza z markerami elektromagnetycznymi może skutecznie zabezpieczać kable przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pracownicy Enei Operator testowali taką taśmę na terenie OD Bydgoszcz. Okazało się, że stosowana jako oznakowanie infrastruktury podziemnej znacznie ułatwia lokalizację linii kablowych i identyfikację ich przebiegu z poziomu gruntu. Jak wskazuje Norma Stowarzyszenia Elektryków Polskich (N-SEP-004) taśma ostrzegawcza powinna być ułożona nad…

Więcej

Enea Operator uruchomiła GPZ Kisielin w Zielonej Górze

Enea Operator uruchomiła nową stację elektroenergetyczną GPZ Kisielin w Zielonej Górze. Powstanie Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Kisielin to kolejna w ostatnich latach, istotna dla Zielonej Góry inwestycja. Po przebudowie i modernizacji kluczowych linii wysokich napięć 110 kV oraz pracach związanych ze zmianą konfiguracji sieci elektroenergetycznej we wschodniej części miasta, Enea Operator uruchomiła nową, wybudowaną od…

Więcej

Enea Operator zmodernizowała sieć energetyczną w Bydgoszczy

Enea Operator zmodernizowała sieć energetyczną na terenie Bydgoszczy. Prace polegały na utworzeniu połączenia dwóch ciągów linii wysokiego napięcia: północnego i południowego, z których zasilana jest aglomeracja miejska. Inwestycja poprawi niezawodność sieci, umożliwi skrócenie przerw w dostawach prądu. W ramach prac w Bydgoszczy wybudowano m.in. linię kablową wysokiego napięcia 110 kV wraz ze światłowodem o długości…

Więcej

Enea Operator zmodernizowała w Poznaniu linie SN z 6 kV na 15 kV

Enea Operator zakończyła budowę ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego centrum Poznania linii średniego napięcia 15 kV. Umożliwią one poprawę niezawodności pracy sieci oraz ograniczą straty sieciowe. Zakończona budowa linii kablowych średniego napięcia 15 kV z Rozdzielni Sieciowej Czartoria w kierunku Garbar, to inwestycja kluczowa dla realizacji strategicznego celu Enei Operator w ramach programu #Poznań2030, jakim jest…

Więcej

PSE zakończyły rozbudowę Stacji Recław

Stacja 220/110 kV Recław koło Wolina (woj. zachodniopomorskie) pozytywnie przeszła próby napięciowe i została przekazana do eksploatacji. Nową rozdzielnię 220 kV w stacji elektroenergetycznej Recław zbudowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Obiekt połączony jest z rozdzielnią 110 kV należącą do Enei Operator. Oprócz rozdzielni zbudowano już także linię 220 kV relacji Glinki – Recław, o długości 41…

Więcej

PGE, Tauron i Enea wspólnie wybudują morskie farmy na Bałtyku

PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia oraz Enea łączą siły w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Największe polskie koncerny energetyczne planują rozwijać cztery morskie projekty wiatrowe na Bałtyku, nadając tempo transformacji energetycznej w kraju. PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała z Tauronem oraz Eneą warunkowe umowy sprzedaży udziałów w czterech spółkach projektowych, których zadaniem będzie pozyskanie…

Więcej

Enea wybuduje farmę PV o mocy 2MW

Enea Nowa Energia (Grupa Enea) wybuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 2 MW w gminie Gózd. Inwestycja jest pierwszym z projektów, które Enea Nowa Energia zamierza zrealizować w ramach programu „Fotowoltaika dla każdej gminy”. Spółka podpisała z Gminą Gózd umowę na dzierżawę 2 ha gruntu. Złożyła już również wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a…

Więcej

Enea Operator zmodernizowała linię WN Rogoźno-Wągrowiec

Enea Operator zakończyła kompleksową przebudowę linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Rogoźno–Wągrowiec. Modernizacja istotnie zwiększyła parametry działania linii oraz poprawiła jakość i bezpieczeństwo dostarczanej energii elektrycznej. Dzięki inwestycji Enea Operator zwiększyła również możliwości przyłączenia do sieci nowych odbiorców oraz wytwórców energii ze źródeł OZE z powiatów wągrowieckiego i obornickiego. Nowa linia wysokiego napięcia o długości…

Więcej

Enea Połaniec zakończyła modernizację Instalacji Odsiarczania Spalin

Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) to jedna z najważniejszych inwestycji proekologicznych zrealizowanych przez Eneę Elektrownię Połaniec w tym roku. Dzięki projektowi sprawność IOS została podniesiona z ok. 93-94%  do wartości 96%. Koszt inwestycji wyniósł prawie 50 mln zł brutto. Inwestycja była częścią programu dostosowania aktywów wytwórczych Grupy Enea do nowych wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji…

Więcej

Enea Operator realizuje projekt H2eBuffer

Enea Operator, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Szczeciński zaangażowane są w innowacyjny projekt naukowo-badawczy H2eBuffer. W jego efekcie powstanie system magazynujący energię i stabilizujący sieć energetyczną, który będzie wykorzystywał zielony wodór wytworzony z instalacji OZE. Projekt przyczyni się również do rozwoju energetyki odnawialnej, w tym prosumenckiej. H2eBuffer to praktyczny przykład jak już dziś…

Więcej

Enea Operator realizuje projekt SMART I

Enea Operator zakończyła realizację projektu SMART I w Zachodniopomorskiem. Inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości energii elektrycznej, bezpieczeństwa jej dostaw, a także zwiększyła możliwości zarządzania pracą sieci. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, w razie awarii spowodowanej np. warunkami atmosferycznymi, odbiorcy Enei Operator szybciej odzyskają zasilanie. W ramach projektu SMART I zmodernizowano pięć tzw. ciągów liniowych w rejonie…

Więcej

Enea rozwija inteligentne sieci w centrum Poznania

Enea Operator od kilku lat rozwija koncepcję sieci inteligentnych (smart grid) w północno-zachodniej Polsce. Tym razem inwestycje związane z instalacją automatyki w sieci, spółka zrealizowała w centrum Poznania. Specjalistyczny moduł FDIR, służący do automatycznego zarządzania siecią, działa już w najbardziej zurbanizowanej części stolicy Wielkopolski, obejmując swoim zasięgiem około 40 tys. odbiorców. Moduł FDIR (ang. Fault…

Więcej

Enea Operator buduje prototypowe magazyny energii

W Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy Enea Operator instaluje prototypowe magazyny energii. Każda z instalacji powstaje w oparciu o inną technologię, dzięki czemu będzie możliwe sprawdzenie ich funkcjonalności w praktyce. Magazyny pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wzmocnią bezpieczeństwo i jakość dostaw prądu. Pierwszy z magazynów – w Bydgoszczy – przeszedł…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas