Facebook

Enea Operator zmodernizowała sieć energetyczną w Bydgoszczy

Enea Operator zmodernizowała sieć energetyczną na terenie Bydgoszczy. Prace polegały na utworzeniu połączenia dwóch ciągów linii wysokiego napięcia: północnego i południowego, z których zasilana jest aglomeracja miejska. Inwestycja poprawi niezawodność sieci, umożliwi skrócenie przerw w dostawach prądu.

W ramach prac w Bydgoszczy wybudowano m.in. linię kablową wysokiego napięcia 110 kV wraz ze światłowodem o długości 2,5 km przebiegającą przez centrum miasta. Łączy ona dwie stacje elektroenergetyczne Śródmieście i Północ, które transformują wysokie napięcie na średnie (110/15 kV).
Nowe połączenie sieciowe było rekomendowane w programie „Koncepcji Pracy Sieci przesyłowej NN i dystrybucyjnej 110kV jako sieci zamkniętej dla Polski Północno – Zachodniej w perspektywie do roku 2025”.


Jego realizacja w znaczny sposób zwiększy bezpieczeństwo zasilania aglomeracji Bydgoszczy poprzez ograniczenie przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców oraz czas ich trwania w przypadkach wystąpienia awarii w sieci wysokiego napięcia (WN) – podkreśla Robert Drzycimski, dyrektor Zakładu Rozwoju i Inwestycji, Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz Enei Operator.
Prace przy budowie linii kablowej 110 kV przebiegały pod nadzorem służb Enei Operator w porozumieniu z Miastem Bydgoszcz oraz Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Prowadzone były głównie bezrozkopowo, metodą przecisków i przewiertów sterowanych – informuje Marek Tomasz, kierownik Wydziału Inwestycji, Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz.

Po wykonaniu prac, tereny na trasie linii kablowej WN 110 kV podlegały odbiorowi przez służby miejskie oraz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
W ramach inwestycji, w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Śródmieście zmodernizowano również rozdzielnię 110 kV. Zabudowano w niej 6-polową rozdzielnię GIS 110 kV oraz wykonano nowe połączenie rozdzielni z systemem elektroenergetycznym. Natomiast w GPZ Północ rozbudowano o jedno pole istniejącą rozdzielnię GIS 110 kV.
Realizacja zadania – od projektu poprzez roboty budowlane, do jego zakończenia – trwała cztery lata. Łączny koszt to około 17 mln zł netto. Zadanie wykonało konsorcjum firm Zarmen i MEGA-POL.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas