FacebookGoogle+

Elektrobudowa

Zysk Elektrobudowy wyższy od prognoz

Elektrobudowa podała szacunkowe dane za 2017 rok. Choć przychody i wartość zamówień były niższe od prognozowanych, zysk netto mocno przewyższył ubiegłoroczne założenia. Według szacunków, Elektrobudowa na poziomie jednostkowym wypracowała w ubiegłym roku 905 mln zł przychodów, zdobyła zamówienia o wartości 760 mln zł i zarobiła na czysto 55 mln zł. Prognozy zakładały osiągnięcie przez spółkę…

Więcej

Słabsze wyniki Elektrobudowy

Elektrobudowa opublikowała szacunkowe wyniki po trzech kwartałach bieżącego roku. Spółka wypracowała 579,5 mln zł przychodów i 29,8 mln zł zysku netto oraz pozyskała zamówienia o wartości 486,7 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym Elektrobudowa miała 607,6 mln zł przychodów i 30,1 mln zł zysku netto. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wyniki są gorsze zarówno…

Więcej

Elektrobudowa na minusie po pierwszym kwartale 2017 r.

Elektrobudowa podała wybrane szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2017 roku. Według nich, na poziomie jednostkowym spółka wypracowała 131,8 mln zł oraz miała 0,4 mln zł straty netto. Wartość zamówień w omawianym czasie wyniosła 143,6 mln zł. W skali całej grupy Elektrobudowa miała 142,4 mln zł przychodów i 1,4 mln zł straty netto. Zarząd Elektrobudowy…

Więcej

Elektrobudowa zarobiła więcej niż prognozowała

Według przedstawionych przez Elektrobudowę wstępnych szacunkowych danych finansowych za ubiegły rok, spółka w omawianym czasie wypracowała 982,5 mln zł przychodów i osiągnęła 53,1 mln zł zysku netto. Na poziomie grupy przychody wyniosły 975,1 mln zł, natomiast czysty zarobek był na poziomie 55,1 mln zł. W przypadku obrotów ubiegłoroczne rezultaty są niższe niż zakładano w prognozie…

Więcej

Słabsze półrocze Elektrobudowy

W pierwszym półroczu Elektrobudowa wypracowała 528,2 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 592,9 mln zł przed rokiem. Zysk netto grupy zmniejszył się z 38,8 mln zł do 22,9 mln zł. W ciągu sześciu miesięcy Elektrobudowa pozyskała zlecenie o wartości 343,6 mln zł, czyli o 37,2% mniej niż przed rokiem. Przełożyło się to na mocny spadek portfela…

Więcej

Elektrobudowa wypowiada umowę na dofinansowanie z NCBiR

Elektrobudowa wypowiedziała umowę na dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu, którego celem jest „Opracowanie i wykonanie prototypowej instalacji rozdzielnicy dwusystemowej w izolacji gazowej”. Jak informuje katowicka spółka, przyczyną wypowiedzenia jest zmiana stosunków gospodarczych oraz związane z tym zmniejszone zapotrzebowanie na produkt objęty dofinansowaniem. – W związku z powyższym, spółka na chwilę obecną zaprzestała…

Więcej

Elektrobudowa zasili tarczę antyrakietową w Redzikowie

Elektrobudowa podpisała z amerykańską firmą Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure umowę na wykonanie wraz z dostawami instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w ramach Stopniowego i Adaptywnego Programu dla Europy Etap III w Redzikowie. Wartość wynagrodzenia za realizację zadania wynosi 10,5 mln USD, co stanowi równowartość 40,5 mln zł.…

Więcej

Elektrobudowa likwiduje spółkę zależną

Zarząd Elektrobudowy poinformował, że 1 kwietnia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Konip podjęło uchwałę o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji tej spółki. Elektrobudowa posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Konip i w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Decyzja o likwidacji jest elementem zmian organizacyjnych prowadzonych przez Elektrobudowę. Dotychczasowy zakres działalności firmy Konip (zarządzenie nieruchomościami komercyjnymi) zostanie przeniesiony…

Więcej

Elektrobudowa wypłaci 19 mln zł dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrobudowy w dniu 26 kwietnia podjęło uchwałę w sprawie podziale zysku netto za rok 2015, przeznaczając na dywidendę 18,99 mln zł, co daje 4 zł za na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 20 lipca 2016 r., natomiast data jej wypłaty została ustalona na 3 sierpnia 2016 r. W 2015 roku…

Więcej

Elektrobudowa miała 50 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Elektrobudowa zaprezentowała szacunkowe wyniki w zakresie przychodów i zysku netto wypracowanego w roku 2015. Zgodnie z nimi spółka osiągnęła 1 204,2 mln zł obrotów i 47,2 mln zł zysku netto. W skali grupy było to odpowiednio 1 242,8 mln zł i 50 mln zł. Zgodnie ze skorygowaną w połowie listopada prognozą na rok 2015, 33Elektrobudowa zakładała…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas