Facebook

Elektrobudowa

Zarmen został właścicielem Elektrobudowy

Zarmen poinformował, że zawarł 14 września 2021 r. z syndykiem umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa Elektrobudowa SA w upadłości. W wyniku tej transakcji, spółka Zarmen nabyła od syndyka zorganizowane części przedsiębiorstwa obejmujące Zakład Produkcyjny w Koninie, Zakład Produkcyjny w Tychach oraz Oddział Realizacji w Katowicach. W maju ubiegłego roku zawarto z syndykiem umowę dzierżawy tych…

Więcej

Zarmen przejmuje Elektrobudowę

W ogłoszonym przez syndyka postępowaniu na sprzedaż dwóch kluczowych aktywów Elektrobudowy – części produkcyjnej i budowlano-montażowej – zainteresowanie wykazało kilka podmiotów. Oferty w przetargu można było składać do 4 sierpnia. Finalnie wpłynęła jedna oferta spółki Zarmen na zakup zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego „ZCP Realizacja” i „ZCP Produkcja”, spełniająca wymogi formalne. Oferta opiewała na kwotę równą…

Więcej

Elektrobudowa wycofana z giełdy

Czwartek 8 kwietnia był ostatnim dniem notowań Elektrobudowy na GPW. 9 kwietnia jej akcje zostały wycofane z obrotu na warszawskim parkiecie. Jest to efekt decyzji sądu o uprawomocnieniu się z dniem 8 października 2020 r. upadłości przedsiębiorstwa. Tym samym zakończyła się trwająca od lutego 1996 roku obecność firmy z Katowic na GPW. Zarząd GPW postanowił,…

Więcej

Duże kwoty dla Elektrobudowy od PKN Orlen

Elektrobudowa ma otrzymać od PKN Orlen łącznie 14,6 mln zł i 1,38 mln euro tytułem podatku VAT oraz faktur niezapłaconych i niepotrąconych przez Orlen – poinformowała Elektrobudowa w komunikacie. Takie częściowe wyroki zapadły w postępowaniu arbitrażowym. – Z uwagi na skomplikowany oraz wielowątkowy charakter wzajemnych roszczeń rozpatrywanych w ramach postępowania arbitrażowego Sąd zdecydował o wyodrębnieniu…

Więcej

Energotest ponownie na sprzedaż

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydał postanowienie o zatwierdzeniu warunków przetargu na sprzedaż 100% udziałów firmy Energotest z Gliwic, zależnej od upadłej Elektrobudowy. Warunki pozwalają na sprzedaż Energotestu za cenę nie niższą niż 80% wartości oszacowanej w poprzednim przetargu, czyli za 18,2 mln zł. Nowy przetarg zostanie przeprowadzony 15 grudnia. Syndyk ogłosił pierwszy przetarg na 100% akcji…

Więcej

Seria rezygnacji w Elektrobudowie

Trwa seria rezygnacji władz Elektrobudowy w upadłości. Do tej pory złożyli je prezes, wiceprezes, przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej. Przyczyną wszystkich rezygnacji jest uprawomocnienie postanowienia o upadłości spółki. Upadłość Elektrobudowy została przez sąd ogłoszona 24 marca 2020 r. Nowy zarząd spółki, na którego czele stanął Maciej Giżyński, został powołany 11 maja. Zarząd starał się o…

Więcej

Postanowienie o upadłości Elektrobudowy stało się prawomocne

Decyzją Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy stało się prawomocne – podała spółka. 27 maja br. zarząd spółki zaskarżył postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości, 8 października oddalono to zażalenie. Elektrobudowa w upadłości świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.…

Więcej

Duża strata Elektrobudowy w I połowie 2020 r.

Znajdująca się w upadłości likwidacyjnej Elektrobudowa zanotowała w pierwszym półroczu 2020 roku ponad 70 mln zł straty netto oraz spory spadek przychodów. Elektrobudowa w I połowie 2020 r. zanotowała 70,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 110,31 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 103,06…

Więcej

Elektrobudowa z dużą stratą i połowę mniejszymi przychodami

W pierwszym kwartale 2020 roku Elektrobudowa miała 61,8 mln zł skonsolidowanych przychodów. To o 54% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019 (135,2 mln zł). – Spadek przychodów, w porównaniu do okresu trzech miesięcy 2019 roku wynika głównie z mniejszej wartości pozyskanych zamówień w 2020 roku na realizację projektów w formie generalnego wykonawstwa oraz dostawę…

Więcej

Elektrobudowa pokazała wyniki za 2019 rok

Elektrobudowa podała oficjalne wyniki finansowe za rok 2019. W omawianym czasie skonsolidowane przychody wyniosły 427,5 mln zł wobec 763,5 mln zł rok wcześniej. Strata netto jednostki dominującej była na poziomie ponad 312 mln zł wobec 71,7 mln zł straty w roku 2018.…

Więcej

Ponad 300 mln zł straty netto Elektrobudowy

Blisko 305 mln zł skonsolidowanej straty netto miała w ubiegłym roku Elektrobudowa – wynika z przedstawionych przez spółkę szacunków. Obroty w tym czasie wyniosły 427 mln zł. Według szacunków, Elektrobudowa będąca od marca w upadłości, w ubiegłym roku osiągnęła 304,7 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 71,7 mln zł straty rok wcześniej. Przychody grupy były…

Więcej

Syndyk wydzierżawił Elektrobudowę

7 maja syndyk masy upadłości Elektrobudowy podpisał ze spółką Zarmen umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Zgodnie z porozumieniem Zarmen wydzierżawi od Elektrobudowy: zorganizowaną część przedsiębiorstwa „Produkcja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, na okres od…

Więcej

Elektrobudowa może zwolnić pół tysiąca osób

Elektrobudowa zawarła porozumienie określające zasady zwolnień grupowych ze wszystkimi przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce. Zwolnienia grupowe mogą objąć w zakresie rozwiązania umów o pracę około 500 pracowników. Na początku kwietnia Elektrobudowa informowała, że rozpoczęła procedurę zwolnień grupowych, które dotyczyć mogą do 33% pracowników. 28 kwietnia Sąd Rejonowy Katowice-Wschód ustanowił Radę Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym…

Więcej

Kolejna spółka zainteresowana Elektrobudową

27 kwietnia syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy podjął decyzję o zamiarze umożliwienia spółce Revico z siedzibą w Słupnie zapoznania się z informacjami dotyczącymi katowickiego przedsiębiorstwa. Decyzja ta została podjęta przez syndyka w związku z zaproszeniem do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia Elektrobudowy bądź jej zorganizowanej części. Firma Revico jest m.in. producentem urządzeń elektroenergetycznych: rozdzielnic SN…

Więcej

Dwóch zainteresowanych przejęciem Elektrobudowy

Dwa podmioty są zainteresowane przejęciem Elektrobudowy. Pierwszy z nich to Mostostal Zabrze, który o swoich zamierzeniach poinformował w ubiegłym tygodniu. Drugi to Zarmen, który już w ubiegłym roku chciał przejąć katowicką spółkę, ale po pewnym czasie z tego zrezygnował – jak się okazało, do teraz. Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy umożliwi zapoznanie się z informacjami dotyczącymi…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas