FacebookGoogle+

Elektrobudowa

Elektrobudowa pozyska mniej zamówień

Elektrobudowa kolejny raz w tym roku skorygowała prognozę finansową. Od przyszłego roku nie będzie już ich publikować. Trzy kwartały tego roku grupa zakończyła spadkiem obrotów i dużą stratą netto. W połowie listopada Elektrobudowa drugi raz w tym roku skorygowała prognozę finansową. Tym razem obniżono jedynie pozycje dotyczącą zamówień. Według nowych założeń, spółka planuje pozyskać w…

Więcej

Elektrobudowa ma nowego prezesa

Rada Nadzorcza Elektrobudowy SA 28 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie odwołania Janusza Juszczyka ze składu zarządu spółki, w tym ze sprawowanej funkcji prezesa zarządu. Na stanowisko nowego prezesa zarządu powołany został Roman Przybył. Roman Przybył to absolwent Politechniki Warszawskiej oraz wielu studiów podyplomowych a także specjalistycznych szkoleń w zakresie zarządzania i finansów; m.in.…

Więcej

Elektrobudowa wypłaca rekordową dywidendę

3 sierpnia Elektrobudowa wypłaciła swoim akcjonariuszom pierwszą ratę dywidendy w kwocie ponad 24,92 mln zł, co daje 5,25 zł na akcję. Druga rata w tej samej wysokości trafi do posiadaczy papierów katowickiej spółki 19 października. Łącznie Elektrobudowa wypłaci więc 49,85 mln zł, czyli po 10,50 zł na papier. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy za 2017…

Więcej

Zysk Elektrobudowy wyższy od prognoz

Elektrobudowa podała szacunkowe dane za 2017 rok. Choć przychody i wartość zamówień były niższe od prognozowanych, zysk netto mocno przewyższył ubiegłoroczne założenia. Według szacunków, Elektrobudowa na poziomie jednostkowym wypracowała w ubiegłym roku 905 mln zł przychodów, zdobyła zamówienia o wartości 760 mln zł i zarobiła na czysto 55 mln zł. Prognozy zakładały osiągnięcie przez spółkę…

Więcej

Słabsze wyniki Elektrobudowy

Elektrobudowa opublikowała szacunkowe wyniki po trzech kwartałach bieżącego roku. Spółka wypracowała 579,5 mln zł przychodów i 29,8 mln zł zysku netto oraz pozyskała zamówienia o wartości 486,7 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym Elektrobudowa miała 607,6 mln zł przychodów i 30,1 mln zł zysku netto. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wyniki są gorsze zarówno…

Więcej

Elektrobudowa na minusie po pierwszym kwartale 2017 r.

Elektrobudowa podała wybrane szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2017 roku. Według nich, na poziomie jednostkowym spółka wypracowała 131,8 mln zł oraz miała 0,4 mln zł straty netto. Wartość zamówień w omawianym czasie wyniosła 143,6 mln zł. W skali całej grupy Elektrobudowa miała 142,4 mln zł przychodów i 1,4 mln zł straty netto. Zarząd Elektrobudowy…

Więcej

Elektrobudowa zarobiła więcej niż prognozowała

Według przedstawionych przez Elektrobudowę wstępnych szacunkowych danych finansowych za ubiegły rok, spółka w omawianym czasie wypracowała 982,5 mln zł przychodów i osiągnęła 53,1 mln zł zysku netto. Na poziomie grupy przychody wyniosły 975,1 mln zł, natomiast czysty zarobek był na poziomie 55,1 mln zł. W przypadku obrotów ubiegłoroczne rezultaty są niższe niż zakładano w prognozie…

Więcej

Słabsze półrocze Elektrobudowy

W pierwszym półroczu Elektrobudowa wypracowała 528,2 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 592,9 mln zł przed rokiem. Zysk netto grupy zmniejszył się z 38,8 mln zł do 22,9 mln zł. W ciągu sześciu miesięcy Elektrobudowa pozyskała zlecenie o wartości 343,6 mln zł, czyli o 37,2% mniej niż przed rokiem. Przełożyło się to na mocny spadek portfela…

Więcej

Elektrobudowa wypowiada umowę na dofinansowanie z NCBiR

Elektrobudowa wypowiedziała umowę na dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu, którego celem jest „Opracowanie i wykonanie prototypowej instalacji rozdzielnicy dwusystemowej w izolacji gazowej”. Jak informuje katowicka spółka, przyczyną wypowiedzenia jest zmiana stosunków gospodarczych oraz związane z tym zmniejszone zapotrzebowanie na produkt objęty dofinansowaniem. – W związku z powyższym, spółka na chwilę obecną zaprzestała…

Więcej

Elektrobudowa zasili tarczę antyrakietową w Redzikowie

Elektrobudowa podpisała z amerykańską firmą Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure umowę na wykonanie wraz z dostawami instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w ramach Stopniowego i Adaptywnego Programu dla Europy Etap III w Redzikowie. Wartość wynagrodzenia za realizację zadania wynosi 10,5 mln USD, co stanowi równowartość 40,5 mln zł.…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas