Facebook

Duża strata Elektrobudowy w I połowie 2020 r.

Znajdująca się w upadłości likwidacyjnej Elektrobudowa zanotowała w pierwszym półroczu 2020 roku ponad 70 mln zł straty netto oraz spory spadek przychodów.

Elektrobudowa w I połowie 2020 r. zanotowała 70,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 110,31 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 103,06 mln zł w porównaniu z 256,41 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I połowie 2020 r. wyniosła 73,29 mln zł wobec 106,76 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrobudowa w II kw. 2020 r. zanotowała 52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 103,67 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 52,14 mln zł wobec 50,01 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,28 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 121,22 mln zł rok wcześniej.

W okresie sześciu miesięcy 2020 roku udział segmentu realizacji projektów w całkowitych przychodach grupy wyniósł 48%, w porównywalnym okresie roku ubiegłego 67%. W okresie sześciu miesięcy 2020 roku udział segmentu produkcji w całkowitych przychodach grupy wyniósł 21%, w analogicznym okresie roku ubiegłego 25%. Największym źródłem przychodów grupy kapitałowej w okresie sześciu miesięcy 2020 roku był sektor energetyka wytwarzanie i energetyka dystrybucja. Znaczący udział w strukturze branżowej sprzedaży uzyskał eksport. Największe przychody w tym sektorze opisane zostały w ramach struktury geograficznej sprzedaży grupy kapitałowej – podano w raporcie.

Po ogłoszeniu upadłości w marcu 2020 r. oraz zawarciu w maju umowy z Grupą Zarmen na dzierżawę dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa, działalność Elektrobudowy obejmuje dwa obszary.
Pierwszy to wynajem i dzierżawa majątku. Natomiast drugi obejmuje realizację projektów budowlano-montażowych oraz zleceń produkcyjnych nieprzejętych w ramach dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa i niewypowiedzianych przez klientów, które będą realizowane przy wykorzystaniu usług podwykonawców.

Więcej aktualności

Apator ma nowego prezesa

Apator ma nowego prezesa

Mirosław Klepacki zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa spół…

Ruszyła 3. edycja kampanii edukacyjnej ElektroEko

Ruszyła 3. edycja kampanii edukacyjnej ElektroEko

Już po raz trzeci wystartowała publiczna kampania edukacyjna „…

Apator: stabilne przychody, rosnący eksport

Apator: stabilne przychody, rosnący eksport

Po trzech kwartałach 2021 roku skonsolidowane przychody Grupy …

Signify otwiera kolejny zakład w Pile

Signify otwiera kolejny zakład w Pile

Firma Signify oficjalnie uruchomiła 17 listopada czwarty zakła…

Więcej aktualności

Apator ma nowego prezesa

Apator ma nowego prezesa

Mirosław Klepacki zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa spółki Apator. W komunikacie podano, iż rezygnacja wynika z przyczyn osobistych i została złożona ze skutkiem na dzień 24 listopada 2021 r. Nowym prezesem został Arkadiusz Chmielewsk…

Ruszyła 3. edycja kampanii edukacyjnej ElektroEko

Ruszyła 3. edycja kampanii edukacyjnej ElektroEko

Już po raz trzeci wystartowała publiczna kampania edukacyjna „Już nie świeci? Oddaj do elektrośmieci”, której inicjatorem jest ElektroEko – największa w Polsce organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem akcji jest ed…

Apator: stabilne przychody, rosnący eksport

Apator: stabilne przychody, rosnący eksport

Po trzech kwartałach 2021 roku skonsolidowane przychody Grupy Apator są zbliżone do ubiegłorocznych i wynoszą 702 mln PLN, przy dynamicznym wzroście obrotów w segmencie Woda i Ciepło (+27% r/r), wyższej sprzedaży w Gazie (+3% r/r) i niższyc…

Signify otwiera kolejny zakład w Pile

Signify otwiera kolejny zakład w Pile

Firma Signify oficjalnie uruchomiła 17 listopada czwarty zakład w Pile, w którym produkowane są oprawy profesjonalne. Zakład jest gotowy na montaż ponad 1600 różnych produktów z profesjonalnego portfolio. Nowy Zakład Opraw Oświetleniowyc…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas