Facebook

Duża strata Elektrobudowy w I połowie 2020 r.

Znajdująca się w upadłości likwidacyjnej Elektrobudowa zanotowała w pierwszym półroczu 2020 roku ponad 70 mln zł straty netto oraz spory spadek przychodów.

Elektrobudowa w I połowie 2020 r. zanotowała 70,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 110,31 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 103,06 mln zł w porównaniu z 256,41 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I połowie 2020 r. wyniosła 73,29 mln zł wobec 106,76 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrobudowa w II kw. 2020 r. zanotowała 52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 103,67 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 52,14 mln zł wobec 50,01 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,28 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 121,22 mln zł rok wcześniej.

W okresie sześciu miesięcy 2020 roku udział segmentu realizacji projektów w całkowitych przychodach grupy wyniósł 48%, w porównywalnym okresie roku ubiegłego 67%. W okresie sześciu miesięcy 2020 roku udział segmentu produkcji w całkowitych przychodach grupy wyniósł 21%, w analogicznym okresie roku ubiegłego 25%. Największym źródłem przychodów grupy kapitałowej w okresie sześciu miesięcy 2020 roku był sektor energetyka wytwarzanie i energetyka dystrybucja. Znaczący udział w strukturze branżowej sprzedaży uzyskał eksport. Największe przychody w tym sektorze opisane zostały w ramach struktury geograficznej sprzedaży grupy kapitałowej – podano w raporcie.

Po ogłoszeniu upadłości w marcu 2020 r. oraz zawarciu w maju umowy z Grupą Zarmen na dzierżawę dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa, działalność Elektrobudowy obejmuje dwa obszary.
Pierwszy to wynajem i dzierżawa majątku. Natomiast drugi obejmuje realizację projektów budowlano-montażowych oraz zleceń produkcyjnych nieprzejętych w ramach dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa i niewypowiedzianych przez klientów, które będą realizowane przy wykorzystaniu usług podwykonawców.

Więcej aktualności

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Targi Światło, Targi Elektrotechnika oraz Automaticon w wyznac…

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Sejm w czwartek znowelizował przepisy Prawa energetycznego, kt…

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Spółki Apator oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie…

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że Polska miała niemal …

Więcej aktualności

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Targi Światło, Targi Elektrotechnika oraz Automaticon w wyznaczonym terminie – 19-21 maja 2021 roku – nie będą mogły się odbyć z powodu obostrzeń pandemicznych, które ciągle nie pozwalają na organizację tego typu imprez. Nowa data to 26-28 …

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Sejm w czwartek znowelizował przepisy Prawa energetycznego, które zakładają m.in. stworzenie CSIRE, czyli centralnego systemu informacji rynku energii oraz wprowadzają harmonogram montażu inteligentnych liczników energii. Nowela Prawa e…

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Spółki Apator oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski polskiego, inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w te…

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że Polska miała niemal najwyższe w całej Europie ceny hurtowe energii elektrycznej z dostawą pasmową BASE w IV kwartale 2020 roku. W naszym kraju cena przekraczała 54 euro za MWh, przy średniej europej…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas