Facebook

Energetyka

Moc PV w Polsce przekroczyła 2,1 GW

Według najnowszych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na dzień 1 lipca wynosiła 2108,9 MW (na podstawie danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 175,14% rok do roku i o 7,98% w porównaniu do miesiąca wcześniejszego. Według danych na 1 czerwca moc systemów PV w KSE wynosiła 1953,1…

Więcej

Grupa Enea powołała spółkę Enea Nowa Energia

Grupa Enea powołała spółkę Enea Nowa Energia, której zadaniem będzie zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii. W pierwszej kolejności, w skład spółki wejdą aktywa OZE rozwijane do tej pory w ramach Segmentu OZE Enea Wytwarzanie. Ogłoszona w grudniu ubiegłego roku aktualizacja Strategii Rozwoju Grupy Enea koncentruje się na zrównoważonej transformacji aktywów w…

Więcej

Energa uruchomiła farmę wiatrową w Przykonie

Energa uruchomiła farmę wiatrową o mocy 31 MW. Turbiny stanęły na zrekultywowanych terenach pokopalnianych w Przykonie w województwie wielkopolskim. Elektrownia ma zakontraktowany już odbiór energii do 2034 roku na mocy wygranej w grudniu 2019 aukcji OZE. Dzięki uruchomieniu nowej farmy wiatrowej udział odnawialnych źródeł w zainstalowanych mocach wytwórczych Energi wzrósł do 39%, a wolumen wyprodukowanej…

Więcej

Nowy termin uruchomienia bloku gazowego w EC Żerań

Spółka PGNiG Termika, właściciel EC Żerań, poinformowała, iż nowy termin uruchomienia bloku na gaz w stołecznej elektrociepłowni to 25 kwietnia 2021 r. Wcześniej oddanie bloku planowano na koniec 2020 r. Nowa jednostka składa się z japońskiej turbiny gazowej klasy F o mocy 326 MWe oraz turbiny parowej o mocy 172 MWe. Wykonawcą jest konsorcjum Mitsubishi…

Więcej

DB Energy będzie zarządzać jednostką kogeneracyjną dla BWI

DB Energy, spółka świadcząca usługi efektywności energetycznej dla przemysłu, podpisał umowę na wytwarzanie oraz sprzedaż energii i ciepła z jednostki kogeneracyjnej w zakładzie BWI Poland Technologies w Balicach. Umowa została zawarta na 10 lat. Wynagrodzenie ma charakter zmienny i jest uzależnione m.in. od poziomu zużycia energii przez klienta. Szacunkowe roczne przychody z kontraktu wyniosą około…

Więcej

Modernizacja linii SN metodą płużenia

Zakończyła się modernizacja należącej do Enea Operator linii SN na odcinku Kosobudz-Niedźwiedź (woj. lubuskie). Inwestycję, która realizowana była na terenie leśnym wykonano metodą płużenia. Sieć napowietrzną zastąpiono kablem NKT typu AXAL-TT PRO 12/20 (24) kV 3×150/25Cu o wzmocnionej powłoce, odpowiedniej do metody płużenia. Projekt modernizacji linii metodą płużenia wykonała firma Mazel z Nowej Soli. „Know-how”…

Więcej

List intencyjny ws. rozwoju wiatraków na Bałtyku

Przedstawiciele rządu oraz przedsiębiorcy z branży morskiej energetyki wiatrowej podpisali „List intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Celem inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku offshore w naszym kraju. Rezultatem współpracy będzie wypracowanie, podpisanie i w końcu realizacja tzw. „Polish Offshore Sector Deal” czyli „Deklaracji współpracy na rzecz rozwoju…

Więcej

ZPUE zbuduje inteligentną sieć dla Enei

ZPUE podpisało z Enea Operator umowę na „Budowę elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu nowosolskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciowych”. W połowie maja spółka informowała, że jej oferta…

Więcej

Tauron testuje nowe narzędzie do prac pod napięciem

Tauron Dystrybucja testuje nowoczesne metody prac prowadzonych pod napięciem. Modułowe narzędzie do utrzymywania naprężeń, to technologia do tej pory niewykorzystywana w Polsce. Pozwala ona usprawnić pracę na sieci elektroenergetycznej, prowadzoną bez konieczności wyłączania zasilania dla klientów. Technika prac pod napięciem (PPN) jest potrzebna i przydatna z punktu widzenia zarówno odbiorców energii elektrycznej, jak i dostawcy…

Więcej

Polenergia podpisała porozumienie z Siemensem

Polenergia podpisała z Siemens Gas and Power, Siemens Energy oraz Polenergia International list intencyjny o potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju gazowych projektów kogeneracyjnych oraz technologii wodorowych. Spółka tym samym przystąpiła do realizacji przyjętej w maju tego roku strategii grupy w części dotyczącej przemysłowego zastosowania wysokosprawnej kogeneracji opartej na spalaniu gazu ziemnego, jak również wprowadzania rozwiązań…

Więcej

Więcej zielonej energii w Grupie PGE

Grupa PGE uruchomiła dwie nowe farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II. Inwestycja w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego to 43 turbiny o łącznej moc zainstalowanej blisko 100 MW. Inwestycja zwiększa łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych Grupy PGE o blisko 20% do 647 MW W ramach inwestycji powstałej na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice zbudowano 33…

Więcej

Prąd i ciepło z metanu w ZG Brzeszcze

Na terenie należącego do Taurona Zakładu Górniczego Brzeszcze będzie produkowana energia elektryczna i ciepło z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni. W 2021 roku pracę rozpocznie instalacja kogeneracyjna, złożona z dwóch silników metanowych. Eksploatacja węgla kamiennego przez ZG Brzeszcze prowadzona jest w warunkach wysokiego zagrożenia metanowego. Dla poprawy bezpieczeństwa kopalnia prowadzi działania polegające na systematycznym odmetanowaniu…

Więcej

Vestas dostarczy turbiny dla Polenergii

Polenergia Farma Wiatrowa 3, spółka z Grupy Polenergia, zawarła z Vestas – Poland dwie umowy dotyczące Farmy Wiatrowej Dębsk. Pierwsza dotyczy dostawy, instalacji i uruchomienia 55 turbin wiatrowych V110 2.2 o mocy 2,2 MW każda (łącznie 121 MW). Realizacja zlecenia przewidziana jest w okresie od października 2020 roku do czerwca roku 2022. Druga z umów…

Więcej

Aplikacja ZET ułatwia pracę monterów w Energa Operator

Energa Operator uruchomiła aplikację ZET Mobile. Nowe narzędzie usprawnia pracę monterów i pracowników biurowych, ma także na celu ograniczenie liczby zużywanego papieru o ponad milion kartek rocznie. Usługa wdrażana jest stopniowo – na początek w oddziale koszalińskim. Nowe narzędzie Energi Operatora skraca czas realizacji zlecenia i zdecydowanie zmniejsza możliwość popełnienia błędów przy ewidencjonowaniu informacji dotyczących…

Więcej

Moc PV w Polsce zbliża się do 2 GW

Według najnowszych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na dzień 1 czerwca wynosiła 1953,1 MW (na podstawie danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 176,4% rok do roku i o 6,6% w porównaniu do miesiąca wcześniejszego. Według danych na 1 maja moc systemów PV w KSE wynosiła 1 832,7…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas