Facebook

Energetyka

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

Tauron przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej w województwie małopolskim. Na lokalizację magazynu wybrana została gmina z największym w Polsce zagęszczeniem mikroinstalacji 1-fazowych. Innowacyjny przemysłowy magazyn energii ma moc 100 kW i pojemność 180 kWh. Pozwoli to na niezawodną pracę okolicznych instalacji fotowoltaicznych. – Cały czas rośnie liczba funkcjonujących na naszym…

Więcej

Apator: dostawa liczników za 63,3 mln zł

Apator wygrała przetarg ogłoszony przez Energa Operator na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej. Wartość zamówienia podstawowego wynosi 63,3 mln zł. Jeśli zamawiający skorzysta z prawa opcji, wartość oferty może wzrosnąć do 76 mln zł. Realizacja dostaw ma nastąpić w ciągu 24 miesięcy od momentu podpisania umowy.…

Więcej

Apator dostarczy liczniki do PGE Dystrybucja

Apator zawarł z PGE Dystrybucja dwie umowy na „Dostawę urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej – liczniki statyczne przedpłatowe” za łącznie 19 mln zł. Wartość oferty podstawowej wynosi 12 mln zł, a opcja 7 mln zł. Realizacja zamówienia przewidywana jest w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.…

Więcej

Tauron zakończył budowę farmy wiatrowej o mocy 6 MW

Tauron zakończył budowę farmy wiatrowej Majewo zlokalizowanej w gminie Milejewo w województwie warmińsko-mazurskim. To jedenasta farma wiatrowa Grupy, a moc zainstalowana w 200 turbinach wynosi 416 MW. Nowa elektrownia o łącznej mocy 6 MW składa się z trzech turbin o mocy 2 MW każda. Dzięki produkcji na poziomie 17,3 GWh rocznie, farma zaspokoi potrzeby energetyczne…

Więcej

Kozienickie linie elektroenergetyczne schodzą pod ziemię

Blisko 23 km linii napowietrznej średniego napięcia (SN) w gminie Kozienice zostanie zastąpionych liniami kablowymi SN. PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna rozpoczęła realizację zadań inwestycyjnych w Rejonie Energetycznym Kozienice. Skarżyski oddział spółki rozpoczął w gminie Kozienice realizację zadań związanych z położeniem kabli przesyłowych pod powierzchnię ziemi. Zastąpienie linii napowietrznych liniami kablowymi podniesie poziom niezawodności dostaw energii…

Więcej

Porozumienie URE i operatorów systemów dystrybucyjnych

Prezes URE oraz szefowie pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce podpisali 7 października Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Prace zespołu, który wypracował Kartę, zostały zainaugurowane w październiku 2021 r. W listopadzie ubiegłego roku ukonstytuowały się Zespoły Zadaniowe, które wypracowały rozwiązania istotne dla krajowej infrastruktury sieciowej w związku z transformacją sektora. W skład…

Więcej

Tauron wybuduje nową farmę fotowoltaiczną

Nowa farma fotowoltaiczna, którą zamierza wybudować Tauron będzie dysponowała łączną mocą 46 MW. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku i zakończy w pierwszej połowie 2024 r. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie polkowickim, w województwie dolnośląskim. Nowa farma fotowoltaiczna Taurona będzie składać się z ponad 80 tys. paneli, a jej powierzchnia zajmie blisko 50 ha.…

Więcej

Apator dostarczy liczniki do Energi Operator

Oferta Apator została wybrana jako najkorzystniejsza w Części nr 1 w postępowaniu ogłoszonym przez Energa Operator na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej. Warunki przetargu przewidywały, iż jednemu wykonawcy będzie mogło być udzielone zamówienie tylko na jedną część przetargu. Wartość oferty dla Apator SA w ramach zamówienia podstawowego…

Więcej

PGE Dystrybucja inwestuje w stację 110/15 kV Dylewo

PGE Dystrybucja zmodernizowała stację 110/15 kV Dylewo zapewniając lokalnym odbiorcom wyższą pewność zasilania, możliwości przyłączania nowych klientów oraz dodatkowe moce przyłączeniowe – niezbędne dla rozwoju obecnych i przyszłych przedsiębiorstw. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 13 mln zł. Warszawski oddział PGE Dystrybucja zakończył prace związane z modernizacją stacji wysokiego (WN) na średnie napięcie (SN) w Dylewie. Funkcjonujący…

Więcej

Enea Operator modernizuje sieć energetyczną w Poznaniu

Enea Operator na terenie Poznania prowadzi inwestycje sieciowe w ramach kompleksowego programu modernizacji sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia #Poznań2030. Program ma na celu poprawę niezawodności pracy sieci elektroenergetycznej. W ciągu ostatnich miesięcy spółka uruchomiła nowo wybudowaną, dwusystemową, rozdzielnię sieciową Garaszewo (110 kV) oraz dwie przebudowane linie energetyczne we wschodniej części miasta. Inwestycje te poprawiają…

Więcej

PGE Dystrybucja zmodernizowała stację 220/110/15 kV Piotrków

PGE Dystrybucja zakończyła rozbudowę stacji 220/110/15 kV Piotrków na potrzeby przyłączenia farmy wiatrowej Moszczenica. Wartość inwestycji to blisko 1,6 mln zł.  Dobiegła końca rozbudowa stacji 220/110/15 kV Piotrków, która rozpoczęła się w 2021 roku. Zakres zadania inwestycyjnego obejmował rozbudowę stacji o dodatkowe pole rozdzielni 110 kV w celu umożliwienia przyłączenia farmy wiatrowej Moszczenica o mocy 30…

Więcej

Orlen inwestuje w morską farmę wiatrową

Nowa inwestycja Grupy Orlen, farma Baltic Power, zostanie zlokalizowana około 23 km od brzegu, w okolicach Łeby i Choszczewa. Budowa ma zostać zakończona w 2026 roku.  Farma Baltic Power będzie mieć docelowo 1,2 GW mocy i składać się z 76 turbin o mocy 15 MW każda. Turbiny zostaną dostarczone przez duńską firmę Vestas, która również…

Więcej

PGE i Uczelnia Łazarskiego będą kształcić specjalistów morskiej energetyki wiatrowej

„Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji” – to nowo otwarty kierunek studiów podyplomowych opracowany wspólnie przez PGE Polską Grupę Energetyczną oraz warszawską Uczelnię Łazarskiego. W sobotę, 15 października br., odbyła się uroczysta inauguracja studiów. W skład kadry wykładowców na kierunku „Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji” wchodzą eksperci z Grupy PGE,…

Więcej

Columbus Energy wybuduje kolejny magazyn energii

Spółka zależna z Grupy Columbus otrzymała warunki przyłączenia do sieci przesyłowej o mocy 202,44 MW, które zostaną wykorzystane na budowę magazynu energii o pojemności  810,18 MWh. Inwestycja powstanie w południowej Polsce, a jej całkowita wartość jest szacowana na około 1,6 mld zł. – W ciągu ostatnich tygodni udało nam się uzyskać warunki przyłączenia na budowę…

Więcej

Tauron wybuduje nową farmę wiatrową

Nowa inwestycja Taurona o łącznej mocy 20 MW zlokalizowana jest w Nowej Brzeźnicy w województwie łódzkim. Energia elektryczna popłynie do sieci z tego miejsca na początku 2025 roku. Farma Wiatrowa Nowa Brzeźnica zaopatrzy w energię 19 tys. gospodarstw domowych. Na farmę będzie się składać łącznie 9 turbin wiatrowych, każda o mocy 2,2MW. Nowy projekt jest…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas