Facebook

Energetyka

Enea Operator zakupi 327 tys. liczników

Enea Operator rozstrzygnęła przetarg na zakup 327 tys. liczników zdalnego odczytu energii. Umowy podpisano ze spółką Politech oferującą liczniki firmy Iskraemeco oraz z firmą Apator, która dostarcza urządzenia własnej produkcji. Pierwsze urządzenia są już dostarczane i montowane u klientów. 327 tys. liczników zdalnego odczytu energii wystarczy, żeby zrealizować pierwszy kamień milowy wynikający z tzw. ustawy…

Więcej

Energa modernizuje oświetlenie w gminie Grunwald

Energa Oświetlenie modernizuje oświetlenie w czterech szkołach podstawowych oraz w budynku urzędu w gminie Grunwald. Wymieni w sumie 685 opraw świetlówkowych i zastąpi je nowoczesnymi, energooszczędnymi oprawami LED. Dzięki temu zużycie energii spadnie o ponad połowę. Prace rozpoczęły się w kwietniu tego roku i potrwają do końca sierpnia. Do tej pory zmodernizowano oświetlenie w szkole…

Więcej

PGE Dystrybucja przebuduje stację GPZ w Abramowicach

PGE Dystrybucja Oddział Lublin rozpoczyna modernizację głównego punktu zasilania (GPZ) Abramowice. Kompleksowa przebudowa  stacji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w regionie. Jest to jeden z pięciu projektów, które będą realizowane przez lubelski oddział Spółki w ramach dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej. Lubelski Oddział PGE Dystrybucja, wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne, rozpoczyna kompleksową przebudowę stacji…

Więcej

Energa-Operator montuje stacje SN w standardzie smart grid

Energa-Operator realizuje projekt Smart Grid o wartości ponad 240 milionów złotych. Zakończył się jego ważny etap polegający na montażu 1148 rozdzielnic w stacjach średniego napięcia (SN/nn). Projekt Smart Grid realizowany jest z wykorzystaniem funduszy europejskich. Dzięki niemu sieć średniego napięcia na całym terenie działania Energa-Operator dostosowana zostanie do standardów sieci inteligentnej. Modernizacja stacji polegała zarówno…

Więcej

Grupa PGE kupiła trzy lądowe farmy wiatrowe

PGE zakończyła transakcję zakupu trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW. Dzięki akwizycji moc zainstalowana Grupy PGE w technologii onshore wzrosła o 12% do ponad 770 MW, co zapewni Grupie utrzymanie pozycji największego krajowego wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Portfel lądowych farm wiatrowych Grupy PGE stanowi 11% udziału zainstalowanych mocy w farmach…

Więcej

Iberdrola zbuduje w Polsce farmę wiatrową o mocy 50,4 MW

Iberdrola rozpoczyna w województwie mazowieckim budowę lądowej farmy wiatrowej Korytnica II o mocy zainstalowanej 50,4 MW. Elektrownia ma rozpocząć działalność w pierwszym kwartale 2023 r. Nowa farma będzie wyposażona w 14 turbin wiatrowych Vestas o mocy 3,6 MW. Wraz z działającymi już elektrowniami Zopowy (30MW) na Opolszczyźnie oraz Korytnica I (82,5 MW), zwiększy ona moc…

Więcej

Enea uruchomiła pierwszą farmę fotowoltaiczną

W Jastrowiu w Wielkopolsce powstała pierwsza farma fotowoltaiczna Grupy Enea. Obiekt został zaprojektowany i wykonany przez spółki Grupy. Instalacja o mocy 3 MW złożona z ponad 7,4 tys. paneli wytwarza już energię elektryczną, która przekazywana jest do sąsiadującego z farmą GPZ Jastrowie należącego do Enei Operator. Inwestycja powstała dzięki współpracy z samorządem gminnym, a odpowiedzialna…

Więcej

Enea Operator buduje w Poznaniu nową stację elektroenergetyczną

W Poznaniu trwa budowa nowoczesnej elektroenergetycznej stacji transformującej wysokie napięcie na średnie. Stacja pod nazwą „Towarowa” powstaje na terenie tzw. Wolnych Torów. Inwestycja Enei Operator jest ważnym elementem systemu zasilania centrum Poznania oraz terenów inwestycyjnych znajdujących się w jego najbliższym otoczeniu. Stacja 110/15 kV wpisana jest w realizowany przez Eneę Operator program modernizacji sieci energetycznej…

Więcej

Energa-Operator modernizuje GPZ Plebanka

Płocki oddział Energa-Operator prowadzi gruntowną modernizację istotnej dla działania systemu dystrybucyjnego stacji elektroenergetycznej – Głównego Punktu Zasilania Plebanka. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii prowadzone prace są praktycznie nieodczuwalne dla odbiorców. – Prowadzenie, tak znacznych prac modernizacyjnych, jeszcze do niedawna wiązałoby się z koniecznością czasowego wyłączenia przynajmniej części stacji elektroenergetycznej z użytku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań m.in.…

Więcej

PGE Dystrybucja rozbudowuje stację 110/15 kV Ożarów Mazowiecki

Oddział Warszawa PGE Dystrybucja rozbudowuje stację 110/15 kV Ożarów Mazowiecki i znacząco zwiększa możliwości zasilania lokalnych odbiorców. Inwestycja rozpoczęła się z początkiem maja. Jej realizacja została podyktowana szybko rosnącymi potrzebami lokalnych odbiorców. Stacja 110/15 kV Ożarów Mazowiecki zasila wyjątkowo atrakcyjne inwestycyjnie tereny położone w bezpośrednim pobliżu Warszawy oraz dwóch głównych ciągów komunikacyjnych – autostrady A1…

Więcej

Apator ma umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę liczników

Apator zawarł z Tauron Dystrybucja umowę o wartości 18 mln zł netto na dostawy statycznych komunalnych liczników 3-fazowych Norax 3 w zakresie zadania nr 3 w ramach wygranego przetargu. Wartość umowy wynosi 18 mln zł netto i może zostać zwiększona w przypadku skorzystania przez Tauron Dystrybucja z prawa opcji polegającego na podwyższeniu zamówienia o 30%.…

Więcej

PGE Dystrybucja wymieni setki tysięcy liczników rocznie

PGE Dystrybucja ogłosiła pierwsze z wielu postępowań zakupowych na dostawy liczników dla Projektu instalacji Liczników Zdalnego Odczytu (LZO). Inwestycja jest elementem szerszego przedsięwzięcia, którego cele określiła znowelizowana ustawa Prawo energetyczne, ogłoszona 18 czerwca 2021 roku. Zgodnie z jej założeniami do lipca 2031 r. u wszystkich odbiorców końcowych w całej Polsce powinny zostać zainstalowane liczniki zdalnego…

Więcej

Ruszają studia dla specjalistów w morskiej energetyce wiatrowej

„Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji” – to nowy kierunek studiów podyplomowych opracowany wspólnie przez PGE Polską Grupę Energetyczną oraz warszawską Uczelnię Łazarskiego, który zostanie uruchomiony od października 2022 r. Będzie to pierwszy w Polsce kierunek przygotowujący ekspertów do zarządzania procesami inwestycyjnymi w morskiej energetyce wiatrowej. W wielu obszarach związanych z sektorem offshore…

Więcej

Tauron zakończył montaż turbin farmy Majewo

Tauron zakończył montaż turbin farmy wiatrowej Majewo zlokalizowanej w województwie warmińsko-mazurskim. Farma Majewo będzie jedenastą elektrownią wiatrową działającą w Grupie. Pierwsza energia elektryczna z farmy popłynie już w tym roku. Farma Majewo składa się z trzech turbin o mocy 2 MW każda, a zakładana produkcja roczna wyniesie 17,3 GWh. Tym samym farma Majewo zaspokoi dostawy…

Więcej

Na Pomorzu powstanie nowa linia energetyczna

Energa-Operator przystąpiła do prac projektowych związanych z budową nowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia (WN) relacji Żarnowiec – Łebno – Sierakowice. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego około stu tysięcy mieszkańców powiatów kartuskiego i wejherowskiego, a także znacząco zwiększy potencjał przyłączeniowy, zarówno dla odbiorców, jak i OZE. Projektowana linia wysokiego napięcia będzie najdłuższą…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas