Facebook

Energetyka

4,7 GW mocy polskiej fotowoltaiki

Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że według stanu na koniec kwietnia 2021 roku moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowym Systemie Energetycznym osiągnęła poziom 4690 GW. Na koniec kwietnia moc zainstalowana w sektorze fotowoltaiki w Polsce osiągnęła poziom 4,7 GW. Według komunikatu PSE z 31 marca moc zainstalowana w energetyce słonecznej wyniosła 4469,8 MW. Oznacza to, że…

Więcej

Energa Operator wzmacnia sieć elektroenergetyczną

Ponad 1 mld zł wyniosły ubiegłoroczne nakłady finansowe Energi Operatora przeznaczone na budowę i modernizację sieci dystrybucyjnej oraz przyłączenia nowych odbiorców, a także wytwórców, w tym źródeł OZE. Prace modernizacyjne, a także budowlane przeprowadzone zostały na ponad 2900 km linii energetycznych wszystkich napięć. Zrealizowano również ponad 2100 inwestycji dotyczących stacji transformatorowych, w tym blisko sto…

Więcej

Energa rozwija małą fotowoltaikę

Energa z Grupy Orlen systematycznie inwestuje w rozwój mniejszych projektów OZE w obszarze fotowoltaiki. Nowopowstające instalacje wykorzystywać będą panele bifacjalne. Równolegle do budowy farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej  około 20 MW trwa realizacja czterech aktywów fotowoltaicznych o łącznej mocy około 4 MW. Umiejscowione są w trzech lokalizacjach: dwie farmy powstają w Samolubiu (woj.…

Więcej

Kolejna umowa przyłączeniowa PKP Energetyka z PSE

PKP Energetyka podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę przyłączeniową dla rozbudowanej rozdzielni i nowej stacji elektroenergetycznej w Warszawie. Jak podano w komunikacie, na podstawie umowy podpisanej przez PKP Energetyka S.A. i PSE S.A., w dniu 30 kwietnia 2021 r., w ciągu trzech najbliższych lat zrealizowana zostanie nowoczesna inwestycja, dzięki której sieć PKP Energetyka uzyska…

Więcej

innogy Stoen Operator wdraża technologię Internetu Rzeczy

Identyfikacja za pomocą fal radiowych, która od lat sprawdza się w logistyce i zarządzaniu procesami przemysłowymi, jest stosunkowo rzadko stosowana przez dostawców usług publicznych, takich jak operatorzy energii. innogy Stoen Operator robi kolejny krok w kierunku Przemysłu 4.0.  i rozpoczyna wdrażanie technologii RFID (Radio-Frequency Identification) w magazynach. Dzięki niej zautomatyzuje identyfikację obiektów i komunikację na…

Więcej

Linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska gotowa do ruchu

W województwie wielkopolskim zakończyły się prace związane z budową nowej dwutorowej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska. Odbiory końcowe planowane są w trzecim kwartale br. Generalnym wykonawcą inwestycji, realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), jest konsorcjum IDS Energetyka i ENPROM HVL. Nowa linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska będzie jednym z filarów zasilania…

Więcej

Hitachi ABB Power Grids dostarczy stację dla farmy PV

Firma Hitachi ABB Power Grids została wybrana przez firmę Windtel do dostarczenia stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia, która ma przyłączyć do sieci farmę solarną o mocy 65 MW, zlokalizowaną w Witnicy na północy Polski. Zamówienie dla Hitachi ABB Power Grids objęło dostarczenie stacji elektroenergetycznej 110 kV, zaprojektowanej w celu umożliwienia szybkiej instalacji i integracji farmy solarnej…

Więcej

innogy buduje dwa nowe RPZ

innogy Stoen Operator kończy budowę dwóch nowych rozdzielczych punktów zasilania (RPZ) – RPZ Wschodnia i RPZ Szamoty. Budowa tych stacji to część planu modernizacji warszawskiej sieci elektroenergetycznej. Stacja RPZ Wschodnia zastąpi znajdujący się obok stary punkt rozdzielczy, który funkcjonuje od 1953 roku i obsługuje dużą część prawobrzeżnej Warszawy. Nowy obiekt został podany pod napięcie. Przez…

Więcej

Elektrownie szczytowo-pompowe PGE bilansowały system podczas awarii

Należące do PGE Energia Odnawialna elektrownie szczytowo-pompowe (ESP) odegrały kluczową rolę w zbilansowaniu polskiego systemu elektroenergetycznego po awarii w rozdzielni Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) w Rogowcu. W poniedziałek, 17 maja, około godz. 17, czyli w momencie szczytowego zapotrzebowania na energię, ESP Żarnowiec, Porąbka-Żar, Dychów i Solina dostarczyły do sieci ponad 1,5 GW mocy. – To…

Więcej

Poważne problemy Elektrowni Bełchatów

W poniedziałek po południu, w wyniku zadziałania zabezpieczeń elektrycznych na stacji rozdzielczej w Rogowcu pod Bełchatowem, należącej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych, nastąpiło awaryjne wyłączenie 10 z 11 bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów o łącznej mocy około 3900 MW. Obecnie w elektrowni działa już osiem z 10 bloków energetycznych wyłączonych w poniedziałek. W poniedziałek od późnych…

Więcej

Energa podsumowuje pierwszy kwartał 2021 roku

Po trzech miesiącach br. Energa SA z Grupy Orlen odnotowała wzrost wyników. Skonsolidowana EBITDA poprawiła się o 33% r/r (do 0,8 mld zł), a zysk netto o blisko 250% (do 0,4 mld zł). Grupa Energa osiągnęła historycznie jedne z najlepszych skonsolidowanych wyników kwartalnych. Na odnotowane wzrosty wpływ miały nie tylko lepsze, niż w porównywalnym okresie,…

Więcej

Enea Operator buduje prototypowe magazyny energii

W Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy Enea Operator instaluje prototypowe magazyny energii. Każda z instalacji powstaje w oparciu o inną technologię, dzięki czemu będzie możliwe sprawdzenie ich funkcjonalności w praktyce. Magazyny pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wzmocnią bezpieczeństwo i jakość dostaw prądu. Pierwszy z magazynów – w Bydgoszczy – przeszedł…

Więcej

Linia 400 kV Kozienice-Miłosna z decyzjami lokalizacyjnymi

Wojewoda Mazowiecki pod koniec kwietnia wydał komplet decyzji o ustaleniu lokalizacji linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna. To strategiczna inwestycja, której realizacja jest kluczowa dla zapewnienia niezawodności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W styczniu 2021 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych to kolejny istotny krok w realizacji projektu. Rozpoczęcie prac budowlanych…

Więcej

Apator i Phoenix Systems z umową na dostawę ZKB

W połowie kwietnia br. konsorcjum spółek z Grupy Apator i Phoenix Systems zawarło umowę z Energą Operatorem na sprzedaż i dostawę 7000 sztuk Zestawów Koncentratorowo-Bilansujących (ZKB). Urządzenia, będące fundamentem ekosystemu sieci inteligentnych (Smart Grid) Energi Operatora, zostaną dostarczone do Gdańska, Kalisza, Koszalina, Olsztyna, Płocka i Torunia. W ramach konsorcjum, Apator SA i Apator Telemetria będą…

Więcej

PGE Energia Odnawialna ogłasza przetarg na cztery farmy PV

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uruchomiła postępowanie zakupowe związane z budową czterech jednomegawatowych farm fotowoltaicznych: PV Opoczno, PV Kusin 1, PV Bedlno Radzyńskie 2 oraz PV Pierzyska-Baranowo 2. Zgodnie z zakładanym harmonogramem farmy fotowoltaiczne powstaną do połowy 2022 roku na wydzierżawionych przez spółkę terenach prywatnych znajdujących się w województwie łódzkim, zachodniopomorskim, lubelskim…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas