Facebook

Kozienickie linie elektroenergetyczne schodzą pod ziemię

Blisko 23 km linii napowietrznej średniego napięcia (SN) w gminie Kozienice zostanie zastąpionych liniami kablowymi SN. PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna rozpoczęła realizację zadań inwestycyjnych w Rejonie Energetycznym Kozienice.

Skarżyski oddział spółki rozpoczął w gminie Kozienice realizację zadań związanych z położeniem kabli przesyłowych pod powierzchnię ziemi. Zastąpienie linii napowietrznych liniami kablowymi podniesie poziom niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Wśród zaplanowanych inwestycji w naszym oddziale znalazły się zadania związane z przebudową linii napowietrznych średniego napięcia na linie kablowe położone pod powierzchnią ziemi również w gminie Kozienice. Rozpoczynamy na tym terenie siedem zadań, które przyczynią się do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej. Wartość inwestycji to prawie 8,9 mln zł – mówi Wojciech Nita, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna.

Obecne linie napowietrzne znajdowały się na terenach zalesionych i bagnistych, co w czasie niespodziewanych zjawisk atmosferycznych utrudniało usuwanie awarii i wpływało na czas przywracania zasilania. Część istniejącej sieci energetycznej objętej programem kablowania przebiega przez Ostoję Kozienicką zakwalifikowaną jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Działania spółki są podyktowane również troską o środowisko naturalne – zabezpieczenie kabli i umiejscowienie ich pod powierzchnią ziemi zmniejszy ich podatność na uszkodzenia, a tym samym zminimalizuje potrzebę interwencji w obszarach objętych ochroną.

Inwestycja została dofinansowana ze środków z rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach projektu „Dystrybucja Przyszłości” obejmującego modernizację i rozwój sieci, spełniając tym samym założenia strategii Grupy PGE wpisanych w Politykę Energetyczną Polski.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas