Facebook

Elektrobudowa może zwolnić pół tysiąca osób

Elektrobudowa zawarła porozumienie określające zasady zwolnień grupowych ze wszystkimi przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce. Zwolnienia grupowe mogą objąć w zakresie rozwiązania umów o pracę około 500 pracowników.

Na początku kwietnia Elektrobudowa informowała, że rozpoczęła procedurę zwolnień grupowych, które dotyczyć mogą do 33% pracowników.

28 kwietnia Sąd Rejonowy Katowice-Wschód ustanowił Radę Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym spółki w składzie pięciu członków i dwóch zastępców.

W skład Rady Wierzycieli powołani zostali: Bank Handlowy, mBank, ABB, Siemens i Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice”. Na zastępców członków Rady Wierzycieli wybrano: ING Bank Śląski oraz Fabrykę Kotłów Sefako.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas