Facebook

Energotest ponownie na sprzedaż

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydał postanowienie o zatwierdzeniu warunków przetargu na sprzedaż 100% udziałów firmy Energotest z Gliwic, zależnej od upadłej Elektrobudowy. Warunki pozwalają na sprzedaż Energotestu za cenę nie niższą niż 80% wartości oszacowanej w poprzednim przetargu, czyli za 18,2 mln zł. Nowy przetarg zostanie przeprowadzony 15 grudnia.

Syndyk ogłosił pierwszy przetarg na 100% akcji Energotestu, ustalając kwotę sprzedaży na nie niższą niż 22,8 mln zł. Termin przetargu wyznaczono na 9 października i wówczas nie doszło do rozstrzygnięcia postępowania z powodu braku ofert. Wcześniej do zakupu firmy przymierzał się Mostostal Zabrze. Do transakcji jednak nie doszło.

Energotest zajmuje się budową, modernizacją i eksploatacją obiektów elektroenergetycznych. Prowadzi też działalność związaną m.in. produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, usługami w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji aparatury, a także badaniami i analizami technicznymi. W 2019 r. spółka miała prawie 50 mln zł przychodów.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas