Facebook

Ponad 3,5 mln zł straty APS Energia

APS Energia odnotowała 3,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2022 r. wobec 2,78 mln zł straty rok wcześnie. Jednocześnie przychody w tym okresie wzrosły ponad dwukrotnie do 28,5 mln zł.

Strata operacyjna wyniosła 3,45 mln zł wobec 2,82 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 1,63 mln zł wobec 0,73 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,53 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 13,34 mln zł rok wcześniej.
Jak napisano w komunikacie, istotny wpływ na wynik I kwartału 2022 miały kierunki geograficzne sprzedaży, w tym spadek udziału przychodów z rynków wschodnich, dynamika zmian kosztów materiałów, udział produktów odznaczających się niższą marżą.
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku Grupa APS Energia osiągnęła sprzedaż wyższą o 15 188 tys. zł niż w analogicznym okresie 2021 roku. Dynamiczny wzrost przychodów grupy w I kwartale 2022 r. wynikał głównie ze wzrostu przychodów APS Energia S.A. oraz APS Energia Kazachstan w całym kwartale w porównaniu z przychodami za analogiczny okres ubiegłego roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2022 roku w tych podmiotach wyniósł łącznie ponad 7,1 mln zł. Najistotniejszy wpływ na wzrost przychodów miał w szczególności wzrost sprzedaży z rynku krajowego, głównie z sektora T&T. Historycznie na I kwartał każdego roku przypada zwykle najmniejsza część przychodów rocznych grupy kapitałowej emitenta. Wpływ na kształtowanie się poziomu przychodów i sytuacji emitenta i jego grupy kapitałowej w kolejnych okresach mogą mieć problemy z łańcuchami dostaw na rynku surowców i komponentów, wpływ konfliktu na terenie Ukrainy na światową gospodarkę (widmo recesji), dalsze możliwe zawirowania wokół pandemii, jak również niższy od zakładanego popyt na dotychczasowe produkty oferowane przez emitenta – podano również w komunikacie APS Energia.

Więcej aktualności

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza Apator SA 29 czerwca 2022 roku ponownie powierz…

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w cze…

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Konsorcjum spółek, w którego skład wchodzą Apator SA oraz Grif…

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

6 czerwca br. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol…

Więcej aktualności

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza Apator SA 29 czerwca 2022 roku ponownie powierzyła stanowisko prezesa zarządu spółki Arkadiuszowi Chmielewskiemu. W ramach kolejnej 3-letniej kadencji do zarządu powołano także Tomasza Łątkę w funkcji członka zarządu. Apat…

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w czerwcu wyniosły 96,4 mln zł wobec 87,8 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem i były wyższe o 10% rdr. Narastająco po trzech miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 265,8 …

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Konsorcjum spółek, w którego skład wchodzą Apator SA oraz Griffin Group SA Energy (lider), podpisało umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę nowoczesnych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie OSGP. Wartość ofer…

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

6 czerwca br. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 15-lecia Grupy EL-SIGMA. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm członkowskich, szero…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas