Facebook

Nowa strategia APS Energia

Grupa APS Energia opracowała nową strategię na lata 2022-2026 w związku ze zmianami w otoczeniu biznesowym, a także sytuacją wywołaną pandemią Covid-19. Zakłada ona osiągnięcie przychodów powyżej 500 mln PLN w 2026 roku, co daje średnioroczny wzrost na poziomie 35%. Od 1 stycznia 2022 roku poszerzy się skład zarządu spółki.

Zarząd zamierza skoncentrować się na segmentach kluczowych dla budowy gospodarki opartej na środkach transportu zbiorowego (T&T, e-mobility), energetyce atomowej oraz magazynowaniu energii i systemach przetwarzania energii dla OZE.
W związku z przyśpieszoną transformacją energetyczną w Unii Europejskiej i świecie oraz przyjętą Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. Grupa planuje wykorzystać zieloną transformację do dynamicznego rozwoju w wybranych technologicznych obszarach działalności. Przyśpieszone zmiany będą również następowały w innych sektorach, w których Grupa prowadzi działalność. Możemy zaliczyć do nich sektor przemysłu, infrastruktury kolejowej, transportu i trakcji, energetyki atomowej, magazynów energii, e-mobility, OZE oraz innych – napisano w nowej strategii rozwoju APS Energia.
Grupa nadal zamierza rozwijać swoje dotychczasowe rozwiązania i produkty skierowane dla klasycznych sektorów energetyki, do których zaliczyć można elektrownie, przemysł, przetwórstwo ropy i gazu. Jako uzupełnienie poszerzonej oferty biznesowej będzie rozwijany zakres usług serwisowych również o sektor T&T.

Założenia nowej strategii

Spółka chce się rozwijać jako producent i dostawca rozwiązań w zakresie magazynowania energii. Zamierza również zwiększyć skalę działalności i poszerzyć asortyment produktów i usług w dziedzinie Trakcji&Transportu (pojazdy szynowe, tramwaje, autobusy, metro, infrastruktura trakcyjna). W planach są też działania w dziedzinie energetyki atomowej w związku z planowanymi inwestycjami w sektorze państwowym i prywatnym w Polsce oraz krajach WNP i innych.
Założono umacnianie pozycji Grupy na rynku przemysłowych systemów zasilania gwarantowanego w Polsce, również poprzez rozwój biznesowej działalności projektowej oraz wzmocnienie pozycji na rynkach WNP, także poprzez nowe spółki zależne i nowe obszary działalności na tych rynkach (głównie w obszarze Trakcja & Transport oraz handlu).
Celem nadrzędnym Grupy jest osiągnięcie wzrostu wartości dla akcjonariuszy oraz zapewnienie dodatniej dynamiki przychodów na poziomie średniego wzrostu sprzedaży (CAGR-35%), czyli docelowo ponad 500 mln PLN w 2026 r., przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej w perspektywie najbliższych lat. Określając ten oczekiwany poziom sprzedaży nie uwzględniamy wpływu spółki handlowej Red Muksun – określono w założeniach nowej strategii.

Nowy zakład produkcyjny
Założenia dotyczące wzrostu Grupy opierają się na rozwoju organicznym i w jego ramach zakładana jest budowa nowego obiektu produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym w celu stworzenia zasobów pod produkcję urządzeń dla magazynowania energii i OZE. Nowa inwestycja byłaby prowadzona w latach 2023-2024. Ze względu na istotne ryzyko i niepewność, co do dalszego rozwoju pandemii COVID-19 przyjęty scenariusz rozwoju opiera się na założeniu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie.

Dystrybucja ekologicznych produktów spożywczych
Grupa zamierza wykorzystać swoją obecność i wypracowaną pozycję na rynkach WNP w rozwoju nowego obszaru działalności biznesowej o dużej dynamice wzrostu, jakim jest import i dystrybucja ekologicznych produktów spożywczych premium. Sprzedaż wysokojakościowych produktów spożywczych z obszarów Federacji Rosyjskiej i krajów WNP zostanie oparta na nowoczesnych metodach sprzedaży i komunikacji z klientem końcowym. W celu dynamicznego rozwoju sprzedaży i zwiększonego zapotrzebowania na kapitał rozpatrywana jest opcja wprowadzenia spółki Red Muksun na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Sprzedaż spółki w nowym obszarze biznesowych zakładana jest na poziomie od 150 do 270 mln PLN w 2026 r. w zależności od możliwości pozyskania środków obrotowych w pierwszych latach realizacji strategii – zakłada APS Energia.

Dywidenda
Polityka dywidendowa APS Energia, zawarta w nowo przyjętej strategii rozwoju na lata 2022-2026, zakłada rekomendowanie przynajmniej 10-30% skonsolidowanych zysków netto na dywidendę, podała spółka.
Zgodnie z założeniami zarządu, w okresie 2022 – 2026, rekomendowana kwota rocznych dywidend może wynieść, w wybranym roku od 10 do 30% skonsolidowanych zysków netto Grupy APS Energia lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja spółki – napisano w komunikacie.

Nowy członek zarządu

Od 1 stycznia 2022 r. dwuosobowy skład zarządu APS Energia S.A. zostanie powiększony o nową osobę. Hubert Stępniewicz, który obejmie stanowisko wiceprezesa, ukończył m.in. Wydział Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie. Od 2002 do 2021 pracował w zarządach takich spółek jak: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu, Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. w Katowicach, H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. w Poznaniu, VIS Systems Sp. z o.o. w Gliwicach, Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A. (ZNLE S.A.) w Gliwicach, Hygienika S.A. (wcześniej Euro Cristal S.A.) w Markach, k. Warszawy. Wcześniej doświadczenie zdobywał w 3TS Venture Partners, Innova Capital, Fund.1 NFI, Domu Maklerskim Dromex S.A.

Więcej aktualności

Inteligentna stacja SN/nN w sieci Energa-Operator

Inteligentna stacja SN/nN w sieci Energa-Operator

Energa-Operator wraz z partnerami w ramach projektu EUniversal…

LUG zakończył rozbudowę zakładu w Nowym Kisielinie

LUG zakończył rozbudowę zakładu w Nowym Kisielinie

LUG Light Factory, spółka zależna producenta oświetlenia LUG S…

Nowy termin Targów Light + Building

Nowy termin Targów Light + Building

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z …

Ekoenergetyka-Polska ma nowego inwestora

Ekoenergetyka-Polska ma nowego inwestora

Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany…

Więcej aktualności

Inteligentna stacja SN/nN w sieci Energa-Operator

Inteligentna stacja SN/nN w sieci Energa-Operator

Energa-Operator wraz z partnerami w ramach projektu EUniversal zaprojektował stację SN/nN przeznaczoną do autonomicznego zarządzania podłączonej do niej sieci niskiego napięcia oraz umożliwiającą świadczenie usług elastyczności sieci. Jej f…

LUG zakończył rozbudowę zakładu w Nowym Kisielinie

LUG zakończył rozbudowę zakładu w Nowym Kisielinie

LUG Light Factory, spółka zależna producenta oświetlenia LUG SA, zakończyła rozbudowę swojego drugiego zakładu zlokalizowanego w Nowym Kisielinie. W poniedziałek, 17 stycznia 2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego i LUG rozpoczął u…

Nowy termin Targów Light + Building

Nowy termin Targów Light + Building

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z pandemią Messe Frankfurt, organizator Targów Light + Building, postanowił o zmianie terminu imprezy. Light + Building Autumn Edition odbędzie się we Frankfurcie nad Menem w dniac…

Ekoenergetyka-Polska ma nowego inwestora

Ekoenergetyka-Polska ma nowego inwestora

Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, obejmie znaczący pakiet mniejszościowy w spółce Ekoenergetyka-Polska dostarczającej infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. – Z przyjemno…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas