Facebook

Wyższy zysk i nowa strategia APS Energia

APS Energia odnotowało 1,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej. Na przełomie 2021 i 2022 roku firma zamierza zaktualizować strategię rozwoju na kolejne lata, dzięki której ma zwiększyć skalę działalności m.in. dzięki silniejszemu zaangażowaniu w segmencie OZE.

Skonsolidowane przychody APS Energia w III kwartale 2021 roku wyniosły 26,7 mln PLN wobec 28,15 mln PLN rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł r/r o 56% do 2,8 mln PLN, a zysk netto o 246% do 1,7 mln PLN. Narastająco po pierwszych trzech kwartałach tego roku przychody sięgnęły 56,4 mln PLN (58,25 mln PLN rok wcześniej). Strata na działalności operacyjnej zmniejszyła się z -5,3 mln PLN do -2,5 mln PLN, a netto z -7,4 mln PLN do -3,3 mln PLN.

Niższy poziom przychodów wynika z przesunięcia istotnej części dostaw na kolejny kwartał i jednocześnie mniejszej sprzedaży na rynku rosyjskim. Pierwsze trzy kwartały pod względem wyników należą do słabszych w roku, znacząca część sprzedaży planowana jest do realizacji w ostatnim kwartale roku.
Największy wpływ na wyniki Grupy w pierwszy trzech kwartałach 2021 r. miało wstrzymanie części odbiorów gotowych urządzeń przez klientów, konieczność zwiększania zapasów z uwagi na ograniczoną dostępność podzespołów i komponentów (wartość zapasów w Grupie to ponad 28 mln PLN), które powodowały trudności w realizacji części zamówień. Jako jeden z czynników należy również uznać występujące problemy z podażą pracowników na rynku i zwiększającą się presją płacową w ostatnich okresach. W ocenie emitenta działalność spółek z Grupy nie została istotnie zakłócona, w bieżącym okresie sprawozdawczym produkcja odbywała się zgodnie z planem. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację związania z epidemią Covid-19 – napisano w raporcie kwartalnym APS Energia.

Nowa strategia
Grupa na przełomie 2021 i 2022 roku zamierza zaktualizować strategię rozwoju na kolejne lata, dzięki której ma zwiększyć skalę działalności. Firma m m.in. mocniej zaangażować się w segmencie OZE.
Grupa zamierza wykorzystać swoje doświadczenie i wypracowane technologie w sektorze OZE. Przełoży się to na wzmocnienie w działalności Grupy segmentu odnawialnych źródeł energii, będących jednym z kierunków dywersyfikacji przychodów, w następstwie rozpoczętej na szczeblach administracyjnych transformacji modelu energetycznego opartego na węglu w Polsce i UE – napisała w raporcie kwartalnym APS Energia.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas