Facebook

Elektrotim oczekuje wzrostu przychodów

Zarząd Elektrotimu spodziewa się, że przychody firmy w latach 2022-23 osiągną poziom 400-500 mln zł, m.in. dzięki realizacji kontraktu na budowę bariery elektronicznej na granicy z Białorusią. Przedsiębiorstwo pracuje też nad nową trzyletnią strategią, która zostanie opublikowana pod koniec roku.

– Na koniec 2022 roku chcemy pokazać nową strategię Elektrotimu na kolejne trzy lata, która będzie uwzględniała realia rynkowe m.in. fakt, iż zbliżamy się do poziomu przychodów ze sprzedaży w wysokości 500 mln zł – powiedział prezes Ariusz Bober.
Obecna strategia Elektrotimu obowiązuje od 2019 r. do końca 2022 r. Jak poinformował prezes podczas wideokonferencji, nowa strategia będzie odpowiedzią na PEP2040 i inne dokumenty dotyczące transformacji energetyki.

Przychody, zysk
W 2021 r. Elektrotim wypracował 277,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, w porównaniu do 276,8 mln zł w 2020 r. EBITDA spadła rdr o 48% do 14,8 mln zł, a EBIT o 60% rdr do 9,3 mln zł. Zysk netto wyniósł 6,5 mln zł, wobec 16,8 mln zł zysku przed rokiem. Na poziomie jednostkowym Elektrotim miał 208 mln zł przychodów i 9,6 mln zł zysku netto.

Portfel zamówień
Na koniec grudnia 2021 r. grupa posiadała portfel zamówień w wysokości około 327 mln zł, co oznacza, że był on wyższy o 12% rdr. Stan portfela nie uwzględnia kontraktu na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej.
W marcu spółka informowała o zawarciu ze Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej – umowy na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej o długości około 202 km. Wartość umowy netto wynosi 270 mln zł. Ponadto zarząd spodziewa się kolejnych dużych przetargów z obszaru obronności i Elektrotim zamierza w nich uczestniczyć.
Według informacji przekazanej przez członka zarządu i dyrektora finansowego spółki Artura Więznowskiego, ze względu  na konieczność zapewnienia finansowania projektu budowy bariery, pewne środki muszą pozostać w firmie. Dlatego nie są przewidywane zaliczki na poczet dywidendy w drugim półroczu.
Jest kwestia startów w kolejnych kontraktach, na pewno widzimy potencjał rynkowy. Będziemy dyskutować w ramach zarządu i z radą nadzorczą, odzwierciedli się to w rekomendacjach, w jakiej proporcji zysk przeznaczyć na wypłatę dywidend, a jakiej reinwestować – dodał Artur Więznowski.

Zysk za 2021 r. zarząd rekomenduje pozostawić w całości w spółce ze względu na potrzebę sfinansowania dynamicznego wzrostu skali działalności.

Więcej aktualności

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza Apator SA 29 czerwca 2022 roku ponownie powierz…

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w cze…

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Konsorcjum spółek, w którego skład wchodzą Apator SA oraz Grif…

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

6 czerwca br. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol…

Więcej aktualności

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza Apator SA 29 czerwca 2022 roku ponownie powierzyła stanowisko prezesa zarządu spółki Arkadiuszowi Chmielewskiemu. W ramach kolejnej 3-letniej kadencji do zarządu powołano także Tomasza Łątkę w funkcji członka zarządu. Apat…

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w czerwcu wyniosły 96,4 mln zł wobec 87,8 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem i były wyższe o 10% rdr. Narastająco po trzech miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 265,8 …

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Konsorcjum spółek, w którego skład wchodzą Apator SA oraz Griffin Group SA Energy (lider), podpisało umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę nowoczesnych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie OSGP. Wartość ofer…

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

6 czerwca br. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 15-lecia Grupy EL-SIGMA. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm członkowskich, szero…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas