Facebook

Andrzej Diakun rezygnuje z funkcji prezesa Elektrotimu

W dniu 30 października Andrzej Diakun złożył Radzie Nadzorczej Elektrotimu – ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019 – rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki. W piśmie, jako przyczynę rezygnacji, podano powody osobiste.
Andrzej Diakun pełni funkcję prezesa Elektrotimu od 20 lat.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas