Facebook

Elektrotim prognozuje 18,4 mln zł zysku netto

15 mln zł na poziomie jednostkowym i 18,4 mln zł w skali grupy – taki zysk netto w 2020 prognozuje wrocławski Elektrotim. 5 mln zł w estymowanym wyniku ma wygenerować sprzedaż nieruchomości, gdzie mieści się siedziba spółki.

Zarząd Elektrotimu zaprezentował prognozę wyników finansowych na 2020 rok dla spółki i całej grupy. Na poziomie jednostkowym Elektrotim prognozuje wypracowanie 241,5 mln zł przychodów, 20 mln zł zysku operacyjnego i 15 mln zł zysku netto. Z kolei prognoza skonsolidowanych wyników zakłada osiągnięcie 328 mln zł obrotów, zysku operacyjnego w wysokości 24,5 mln zł oraz 18,4 mln zł czystego zarobku.

Przy sporządzeniu przedstawionej powyżej prognozy wyników finansowych na rok 2020 zarząd wziął pod uwagę: portfel zamówień Elektrotimu i grupy, który wynosi odpowiednio około 231 mln zł i 306 mln zł, prognozy jednostkowe spółek z grupy oraz planowaną na rok 2020 sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stargardzkiej we Wrocławiu, która powinna wygenerować dodatni wynik około 5 mln zł.

W połowie stycznia Elektrotim zawarł warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków, zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicy Stargardzkiej o łącznej powierzchni 1,84 hektara. Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana pod warunkiem, że prezydent Wrocławia nie wykona prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego Gminie Wrocław, a wraz z umową przeniesienia prawa użytkowania wieczystego zawarta zostanie umowa najmu pomiędzy nabywcą a spółką Elektrotim. Cenę prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własność usytuowanych na nich budynków ustalono na 13,53 mln zł.

– Powyższa prognoza finansowa została sporządzona z należytą starannością zgodnie z najlepszą wiedzą kierownictwa co do przyszłych zdarzeń mających wpływ na wyniki spółki przy założeniu, że w okresie prognozy nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne oraz nie wystąpią zdarzenia, które w sposób istotny mogłyby ograniczyć popyt na usługi oferowane przez Elektrotim. Ponadto prognoza została sporządzona przy założeniu braku nadzwyczajnych zdarzeń jednorazowych, związanych z ryzykiem prowadzonej działalności. Zarząd Elektrotim na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania prognozy i będzie dokonywać oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników (co kwartał) również w kontekście ewentualnej korekty – napisał Elektrotim w komunikacie.

Więcej aktualności

Konkurs Osobowość Roku 2020

Konkurs Osobowość Roku 2020

Kapituła Konkursu Osobowość Roku rozpoczęła przyjmowanie zgłos…

Rekordowy lipiec TIM-u

Rekordowy lipiec TIM-u

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u wyniosły w l…

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

W drugim kwartale sprzedaż Rexela była o ponad 19% niższa niż …

Grodno chce przejąć aktywa spółki z branży grzejnictwa i hydrauliki

Grodno chce przejąć aktywa spółki z branży grzejnictwa i hydrauliki

Grodno planuje nabyć aktywa przedsiębiorstwa z branży grzejnic…

Więcej aktualności

Konkurs Osobowość Roku 2020

Konkurs Osobowość Roku 2020

Kapituła Konkursu Osobowość Roku rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do jego 5. edycji odbywającej się w 2020 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Międzynarodowych Targów Światło w Warszawie…

Rekordowy lipiec TIM-u

Rekordowy lipiec TIM-u

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u wyniosły w lipcu 2020 roku rekordowe 86,3 mln zł, a więc aż o 19,7% w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Skumulowane obroty za okres styczeń-lipiec 2020 osiągnęły poziom 520,5 mln zł, czy…

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

W drugim kwartale sprzedaż Rexela była o ponad 19% niższa niż przed rokiem. Narastająco po sześciu miesiącach obroty zmniejszyły się o 11%. Skutki pandemii COVID-19 spółka odczuła mocno m.in. na rodzimym francuskim rynku. Przychody Grup…

Grodno chce przejąć aktywa spółki z branży grzejnictwa i hydrauliki

Grodno chce przejąć aktywa spółki z branży grzejnictwa i hydrauliki

Grodno planuje nabyć aktywa przedsiębiorstwa z branży grzejnictwa i hydrauliki budynkowej. Cena sprzedaży wstępnie została ustalona na kwotę nie niższą niż 70 mln zł. Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży planowane jest na koniec bieżącego…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas